Soubor Readme aplikace AutoCAD 2009® a AutoCAD LT® 2009 – aktualizace 1

Děkujeme, že jste si stáhli aktualizaci 1 aplikace AutoCAD 2009 a AutoCAD LT 2009.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace. Důrazně doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace produktu přečetli celý dokument. Soubor Readme uložte na pevný disk nebo si jeho kopii vytiskněte.

Obsah

Tato aktualizace je určena pro následující produkty Autodesk spouštěné ve všech podporovaných operačních systémech a jazycích. Zkontrolujte, zda instalujete správnou aktualizaci softwaru.

32bitový produkt
Aktualizovat
AutoCAD 2009 AutoCAD2009lockedSP1.exe
AutoCAD LT 2009 AutoCADLT2009lockedSP1.exe
AutoCAD Revit® Architecture Suite 2009 1 AutoCAD2009REVITS110SP1.exe
AutoCAD Revit® Structure Suite 2009 1 AutoCAD2009REVSU60SP1.exe

64bitový produkt
Aktualizovat
AutoCAD 2009 AutoCAD2009lockedSP1x64.exe
AutoCAD LT 2009 AutoCADLT2009lockedSP1x64.exe
AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 1 AutoCAD2009REVITS110SP1x64.exe
AutoCAD Revit Structure Suite 2009 1 AutoCAD2009REVSU60SP1x64.exe

1 Tuto opravnou aktualizaci použijte pouze tehdy, pokud instalace zahrnuje aplikaci AutoCAD 2009.

Tuto aktualizaci lze použít s následujícími operačními systémy:

Pokud chcete tuto aktualizaci použít při spuštění aplikace AutoCAD, nedoporučujeme klepat na možnost „Automaticky zavřít aplikace a pokusit se je znovu spustit po dokončení instalace“. Místo toho před instalací této aktualizace zavřete aplikaci AutoCAD ručně.

Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Hlášení chyb od zákazníků

Na základě podrobných informací od uživatelů, kteří používali pomůcku Hlášení chyb od zákazníků, bylo zjištěno a odstraněno mnoho potíží. Byly vytvořeny aktualizace v následujících oblastech:

Všeobecné aktualizace

Byly opraveny také následující chyby:

.NET API

přizpůsobení měřítka poznámek,

Atributy

Bloky

Export rozvržení do modelového prostoru

Při exportu rozvržení do modelového prostoru se zobrazí následující zprávy:

Externí reference ESW

šrafy,

Skrytí/Stínování

Prohlížeč nabídek

Multiodkaz (modkaz)

Víceřádkový text (mtext)

Otevírání a ukládání

částečně otevřít,

vykreslování,

Paleta Vlastnosti

Publikovat

Rychlé vlastnosti

RESTAURUJ

Rendrování

Pás karet

Visual LISP

ZOOM

Známé problémy s touto aktualizací

Po použití této aktualizace může dojít k následujícím problémům s přizpůsobením pásu karet:

Nesprávná nebo chybějící karta pásu karet

Známý problém: Pokud zobrazíte kartu pásu karet z částečného podnikového souboru CUI, karta se na pásu karet nezobrazí správně nebo zcela chybí.

Řešení: Aby se pás karet zobrazoval správně, vytvořte znovu pracovní prostor používaný k zobrazení pásu karet. Pracovní prostor neduplikujte ani se jej nepokoušejte aktualizovat. Jakmile vytvoříte nový pracovní prostor, nastavte jej jako aktuální. Karta pásu karet by se měla zobrazit správně.

Než u částečných souborů CUI přidáte kartu pásu karet do pracovního souboru, změňte pomocí editoru Upravit uživatelské rozhraní (CUI) název skupiny uživatelských úprav souboru. Název skupiny uživatelských úprav je představován horním uzlem stromu v podokně Uživatelské úpravy v.

Prázdný obraz příkazu

Známý problém: Na pásu karet se obrázek přiřazený k příkazu definovaný v podokně Seznam příkazů zobrazuje jako prázdná ikona.

Řešení: Chcete-li znovu vytvořit položku příkazu na pásu karet, odstraňte ji. Poté přidejte příkaz na pás karet z podokna Seznam příkazů.

Než začnete

Při přípravě instalace této aktualizace pamatujte na následující skutečnosti:

Před použitím této aktualizace zálohujte všechny uživatelské soubory CUI, MNR a MNL.

Během instalace budete vyzváni k vložení originálního instalačního média nebo síťového obrazu. Abyste tuto aktualizaci Service Pack mohli použít, musíte mít oprávnění správce k instalování a odinstalování produktů.

Správci mohou tuto aktualizaci rozmístit na síti pomocí průvodce rozmístěním.

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Tato aktualizace zahrnuje dva přepínače příkazového řádku systému Microsoft Windows:

Pokyny o používání přepínače /e příkazového řádku najdete v níže uvedených postupech.

Použití této aktualizace pro samostatnou instalaci

Chcete-li tuto aktualizaci nainstalovat na jeden počítač, postupujte podle uvedených pokynů.

Aktualizace samostatné instalace

 1. Stáhněte aktualizaci a uložte ji do libovolné složky.
 2. Vložte do počítače médium s produktem (například aplikací AutoCAD).
 3. Vyhledejte složku, do které jste uložili aktualizaci, a poklepejte na spustitelný soubor (EXE).

Použití této aktualizace v místní síti

Tutu aktualizaci lze v místní síti použít pomocí nástroje Komunikační centrum. Podrobné informace o použití aktualizací v místní síti jsou uvedeny na kartě Komunikační centrum v nápovědě k nástroji Pomůcka CAD správce.

Poznámka: Nástroj Pomůcka CAD správce lze nainstalovat z instalačního média produktu, a to výběrem možnosti „Install Tools and Utilities“ a poté výběrem položky Autodesk CAD Manager Tools.

Použití této aktualizace pro síťový administrativní obraz

Následující způsoby distribuce platí pouze pro administrativní obrazy vytvořené pomocí Průvodce rozmístěním. Po dokončení těchto postupů budou následující rozmístění produktu zahrnuta do této aktualizace.

V každém případě připojte tuto aktualizaci k rozmístění. Aktualizaci je vhodné sloučit pouze v případě, že chcete rozmístění distribuovat pomocí objektu Group Policy.

Stažený soubor opravy (aktualizace) obsahuje soubor MPS (Microsoft Patch), který lze extrahovat ze spustitelného souboru pomocí přepínače /e (extract). Příklad syntaxe naleznete níže v kroku 2.

Přidání této aktualizace do nového administrativního obrazu

 1. Z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk si stáhněte soubor EXE aktualizace do místního počítače.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte informace pomocí následující syntaxe a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_jednotka:>\<název_opravy>\ /e <místní_jednotka:>\< název_opravy>.msp

 3. Vožte médium s produktem společnosti Autodesk a spusťte soubor setup.exe.
 4. Vyberte možnost Vytvoření rozmístění. Klepněte na tlačítko Další.
 5. Na stránce „Zahájit rozmísťování“ v poli „Určit umístění rozmístění“ zadejte sdílené síťové umístění, ve kterém chcete vytvořit administrativní obraz, nebo klepnutím na tlačítko „Procházet“ toto umístění najděte. Uživatelé si nainstalují produkt z tohoto umístění.
 6. V poli „Určit název rozmístění“ zadejte název rozmístění.
 7. Pokračujte v Průvodci rozmístěním, a je-li to možné, proveďte konfiguraci. Na stránce „Zahrnout aktualizace Service Pack“ klepnutím na tlačítko „Procházet“ vyhledejte aktualizaci extrahovanou v kroku 2. Aktualizace byla přidána do pole Aktualizace Service Pack zahrnuté v tomto rozmístění. Klepněte na položku Konfigurace dokončena.
 8. Rozmístění aktualizace dokončete podle pokynů v průvodci rozmístěním.

Použití této aktualizace na existující administrativní obraz

 1. Z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk si stáhněte soubor EXE aktualizace do místního počítače.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_jednotka:>\<název_opravy>\ /e <místní_jednotka:>\< název_opravy>.msp

 3. Otevřete umístění existujícího administrativního obrazu.
 4. Ve složce Nástroje vyberte zástupce Vytvořit a upravit rozmístění.
 5. Na stránce „Zahájit rozmísťování“ můžete změnit název existujícího rozmístění v poli „Určit název rozmístění“.
 6. Na stránce „Zahájit rozmísťování“ proveďte jeden z následujících postupů:
 7. Pokračujte v průvodci rozmístěním a je-li to možné, nakonfigurujte jej. Na stránce „Zahrnout aktualizace Service Pack“ klepnutím na tlačítko „Procházet“ vyhledejte aktualizaci extrahovanou v kroku 2. Aktualizace byla přidána do pole Aktualizace Service Pack zahrnuté v tomto rozmístění. Klepněte na položku Konfigurace dokončena.
 8. Rozmístění aktualizace dokončete podle pokynů v průvodci rozmístěním.

Odinstalace této aktualizace

POZNÁMKA: Tuto aktualizaci nelze odinstalovat, pokud byl produkt instalován z rozmístění (tzv. administrativní obraz) pomocí sloučené aktualizace.

Windows XP

 1. V nabídce Start systému Windows klepněte na položky Nastavení > Ovládací panely.
 2. Na ovládacím panelu klepněte na položku „Přidat nebo odebrat programy“.
 3. V okně Přidat nebo odebrat programy vyberte možnost Zobrazit aktualizace.
 4. V seznamu programů vyhledejte příslušnou aktualizaci. Klepněte na položku Odstranit.

Windows Vista

 1. V nabídce Start systému Windows klepněte na položku Ovládací panely.
 2. Klepněte na položku Programy.
 3. Klepněte na položku Programy a funkce.
 4. V levém podokně okna Programy a funkce klepněte na položku Zobrazit nainstalované aktualizace.
 5. V seznamu aktualizací vyberte příslušnou aktualizaci. Klepněte na tlačítko Odinstalovat.

V závislosti na produktu a typu instalace opraví aktualizace Service Pack následující soubory:


Copyright ® 2008 Autodesk, Inc.