Plik Readme dotyczący aktualizacji 3 programu AutoCAD 2009 i AutoCAD LT 2009

Dziękujemy za pobranie aktualizacji 3 programu AutoCAD® 2009 i AutoCAD LT® 2009.

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania tej aktualizacji. Przed zaktualizowaniem programu zdecydowanie zalecamy przeczytanie całości niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego pliku Readme na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Spis treści

Niniejszą aktualizację można zastosować do następujących produktów firmy Autodesk we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy zainstalować aktualizację odpowiednią dla posiadanego programu.

Aby zainstalować tę aktualizację, nie jest konieczne instalowanie aktualizacji 1 ani aktualizacji 2. W tej aktualizacji są zawarte aktualizacja 1 oraz aktualizacja 2.

Produkt 32-bitowy
Aktualizuj
AutoCAD 2009 AutoCAD2009lockedSP3.exe
AutoCAD LT 2009 AutoCADLT2009lockedSP3.exe
AutoCAD Revit® Architecture Suite 2009 1

AutoCAD2009REVITS110SP3.exe 2

LUB

AutoCAD2009REVITS111SP3.exe

 

AutoCAD Revit® Structure Suite 2009 1 AutoCAD2009REVSU60SP3.exe

Produkt 64-bitowy
Aktualizuj
AutoCAD 2009 AutoCAD2009lockedSP3x64.exe
AutoCAD LT 2009 AutoCADLT2009lockedSP3x64.exe
AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 1

AutoCAD2009REVITS110SP3x64.exe 3

LUB

AutoCAD2009REVITS111SP3x64.exe

 

AutoCAD Revit Structure Suite 2009 1 AutoCAD2009REVSU60SP3x64.exe

1 Aktualizację należy zainstalować tylko w przypadku, gdy instalacja obejmuje program AutoCAD 2009.

2 Jeśli niniejszy plik nie spowoduje zaktualizowania produktu, należy użyć pliku AutoCAD2009REVITS111SP3.exe.

3 Jeśli niniejszy plik nie spowoduje zaktualizowania produktu, należy użyć pliku AutoCAD2009REVITS111SP3x64.exe.

Powrót do początku

Niniejszej aktualizacji można użyć:

Powrót do początku

W przypadku instalowania tej aktualizacji w czasie, gdy jest uruchomiony program AutoCAD, nie zaleca się klikania opcji Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj uruchomić je ponownie po zakończeniu instalacji. W takiej sytuacji przed zainstalowaniem niniejszej aktualizacji należy zamknąć program AutoCAD.

Powrót do początku

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Dokonano aktualizacji następujących poleceń i funkcji:

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

Aktualizacje ogólne

Naprawione zostały następujące usterki:

Wyświetlanie 2D

Aktualizacja 3

Narzędzia nawigacji 3D

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

Wydruk 3D

Aktualizacja 3

Interfejs .NET API

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Skalowanie opisów

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

ARX-OTHER

Aktualizacja 3

ATIL

Aktualizacja 3

Atrybuty

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Autodesk Buzzsaw

Aktualizacja 2

Bloki

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

Uszkodzenie pliku DWG

Aktualizacja 3

CUI

Aktualizacja 3

Wyodrębnianie danych

Aktualizacja 2

DBX-ACDB

Aktualizacja 3

Obsługa plików DGN

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

WYMIAR

Aktualizacja 2

Sterowniki ekranu

Aktualizacja 3

Rysowanie w trybie 2D

Aktualizacja 3

Wymiary dynamiczne

Aktualizacja 3

DWFIN

Aktualizacja 3

ETRANSMIT

Aktualizacja 3

Eksportowanie układu do obszaru modelu

Aktualizacja 1

Po wyeksportowaniu układu do obszaru modelu występują następujące problemy:

Aktualizacja 2

ESW odnośników

Aktualizacja 1

Znajdź

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

System graficzny

Aktualizacja 3

Grupy

Aktualizacja 2

Kreskowanie

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

Ukrywanie/cieniowanie

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Obrazy

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

Pasek narzędzi Impression

Aktualizacja 3

Zapytanie

Aktualizacja 3

Instalacja

Aktualizacja 3

Warstwa

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

Układy

Aktualizacja 2

Licencjonowanie

Aktualizacja 3

Materiały

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

MDI

Aktualizacja 3

Przeglądarka menu

Aktualizacja 1

Menu/Pasek narzędzi

Aktualizacja 2

Modyfikuj

Aktualizacja 3

Wielolinia odniesienia

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Tekst wielowierszowy

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

Lokalizacja względem obiektu

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

OLE

Aktualizacja 3

Otwieranie/zapisywanie

Aktualizacja 1

Aktualizacja 3

Otwórz częściowo

Aktualizacja 1

Drukowanie

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

Paleta właściwości

Aktualizacja 1

Aktualizacja 3

Publikowanie

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

USUŃ

Aktualizacja 3

Szybkie właściwości

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

NAPRAW

Aktualizacja 1

Aktualizacja 3

Renderowanie

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

Wstążka

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

Przekrój i zrównywanie

Aktualizacja 3

Wybór

Aktualizacja 2

Tabele

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

Tekst

Aktualizacja 2

Palety narzędzi

Aktualizacja 2

Visual LISP

Aktualizacja 1

Style wizualne

Aktualizacja 3

ZOOM

Aktualizacja 1

Znane problemy dotyczące niniejszej aktualizacji

Po zastosowaniu niniejszej aktualizacji mogą wystąpić następujące problemy dotyczące dostosowywania wstążki:

Nieprawidłowa karta wstążki lub jej brak

Znany problem: Karta wstążki z częściowego lub korporacyjnego pliku CUI jest wyświetlana na wstążce w sposób nieprawidłowy lub nie jest wyświetlana w ogóle.

Obejście problemu: Aby prawidłowo wyświetlić kartę wstążki, utwórz obszar roboczy służący do jej wyświetlania od początku. Nie powielaj ani nie próbuj aktualizować obszaru roboczego. Po utworzeniu nowego obszaru roboczego ustaw go jako bieżący. Karta wstążki powinna wyświetlić się prawidłowo.

W przypadku częściowego pliku CUI przed dodaniem karty wstążki do obszaru roboczego użyj edytora Customize User Interface (CUI), aby zmienić nazwę grupy dostosowywania pliku. Nazwa grupy dostosowywania jest reprezentowana przez najwyższy węzeł drzewa w okienku Dostosowywanie w.

Pusty obraz skojarzony z poleceniem

Znany problem: W panelu wstążki obraz skojarzony z poleceniem zdefiniowanym w okienku Lista poleceń jest wyświetlany jako pusta ikona.

Obejście problemu: Aby odtworzyć element polecenia wstążki w panelu wstążki, usuń go. Następnie w okienku Lista poleceń dodaj polecenie do panelu wstążki.

Powrót do początku

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tej aktualizacji, należy pamiętać o następujących elementach:

Kopie zapasowe plików niestandardowych

Przed zastosowaniem niniejszej aktualizacji zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików CUI, MNR i MNL.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji jest wyświetlany monit o oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Aby zastosować aktualizację, należy mieć uprawnienia administracyjne do instalowania i odinstalowywania produktów.

Sieciowy obraz stanowiska

Administratorzy mogą utworzyć obraz stanowiska tej aktualizacji przez sieć przy użyciu kreatora obrazu stanowiska.

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tej aktualizacji są wbudowane następujące przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach instalacyjnych.

Powrót do początku

Numery wersji programu AutoCAD 2009

Aktualizacje programów zainstalowanych w systemie są wyświetlane według numerów wersji. W poniższej tabeli podano numery wersji aktualizacji programu AutoCAD 2009.

 

Produkt
Numer wersji
Aktualizacja 1 programu AutoCAD 2009
2
Aktualizacja 2 programu AutoCAD 2009
3
Aktualizacja 3 programu AutoCAD 2009
4

Powrót do początku

Stosowanie aktualizacji do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować tę aktualizację na jednym komputerze, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

Aktualizowanie instalacji jednostanowiskowej

 1. Pobierz aktualizację i zapisz ją w dowolnym folderze.
 2. W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny z programem AutoCAD).
 3. Znajdź folder, w którym została zapisana aktualizacja, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Stosowanie aktualizacji przez sieć lokalną

Aktualizację można zainstalować przez sieć lokalną, korzystając z Centrum komunikacyjnego. Szczegółowe instrukcje konfigurowania poprawki przez sieć lokalną znajdują się na karcie Centrum komunikacyjne Pomocy do Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

Uwaga: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować, korzystając z nośnika instalacyjnego z produktem. Wybierz opcję Install Tools and Utilities (Zainstaluj narzędzia), a następnie pozycję Autodesk CAD Manager Tools.

Stosowanie aktualizacji do sieciowego obrazu administracyjnego

Następujące metody dystrybucji mogą być stosowane wyłącznie do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora obrazu stanowiska. Po wykonaniu tych czynności kolejne obrazy stanowiska produktu będą zawierały tę aktualizację.

Tę aktualizację należy we wszystkich przypadkach dołączyć do obrazu stanowiska. Jedyny przypadek, kiedy właściwe jest scalenie aktualizacji, to sytuacja, w której obraz stanowiska ma zostać rozpowszechniony za pomocą obiektu zasad grupy.

Pobrany plik poprawki (aktualizacji) zawiera plik MSP (poprawki firmy Microsoft), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego za pomocą przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia jest przedstawiona w kroku 2 poniżej.

Dodawanie aktualizacji do nowego obrazu administracyjnego

 1. Z witryny sieci Web pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE aktualizacji na komputer lokalny.
 2. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź następujące informacje i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki> /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

 3. Włóż nośnik z programem Autodesk i uruchom plik setup.exe
 4. Wybierz opcję Utwórz stanowiska. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska w polu Określ lokalizację stanowiska wprowadź udostępnioną lokalizację sieciową, w której chcesz utworzyć obraz administracyjny, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć tę lokalizację. Z tej lokalizacji użytkownicy będą instalować produkt.
 6. W polu Określ nazwę stanowiska wprowadź nazwę obrazu stanowiska.
 7. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska i kliknij przycisk Konfiguruj, gdy stanie się to dozwolone. Na stronie Dołącz pakiety serwisowe kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć aktualizację wyodrębnioną w kroku 2. Zwróć uwagę, że aktualizacja została dodana w polu Pakiety serwisowe dołączone do tego stanowiska. Kliknij przycisk Konfigurowanie ukończone.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie aktualizacji do obrazu stanowiska.

Stosowanie tej aktualizacji do istniejącego obrazu administracyjnego dodanego z poprzednią aktualizacją

 1. Z witryny sieci Web pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE aktualizacji na komputer lokalny.
 2. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź następujące informacje i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki> /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp
 3. Przejdź do lokalizacji istniejącego obrazu administracyjnego.
 4. W folderze Narzędzia wybierz skrót Utwórz i zmodyfikuj stanowisko.
 5. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska możesz zmienić nazwę istniejącego obrazu stanowiska w polu Określ nazwę stanowiska.
 6. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska wykonaj jedną z następujących czynności:
 7. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska i kliknij przycisk Konfiguruj, gdy stanie się to dozwolone. Na stronie Dołącz pakiety serwisowe w polu Pakiety serwisowe dołączone do tego stanowiska wykonaj jedną z następujących czynności:
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie aktualizacji do obrazu stanowiska.

Odinstalowywanie aktualizacji

UWAGA: Aktualizacji nie można odinstalować, gdy produkt został zainstalowany z obrazu stanowiska (zwanego także obrazem administracyjnym) ze scaloną aktualizacją.

Windows XP

 1. W menu Start (system Windows) kliknij kolejno polecenia Ustawienia > Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy.
 3. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów wybierz opcję Pokaż aktualizacje.
 4. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście programów. Kliknij przycisk Usuń.

Windows Vista

 1. W menu Start (system Windows) kliknij opcję Panel sterowania.
 2. Kliknij łącze Programy.
 3. Kliknij łącze Programy i funkcje.
 4. W oknie Programy i funkcje w lewym okienku kliknij łącze Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 5. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście. Kliknij przycisk Odinstaluj.

Powrót do początku

W zależności od produktu i typu instalacji ten dodatek Service Pack może modyfikować następujące pliki:

Powrót do początku


Copyright © 2009 Autodesk, Inc.