Plik Readme dotyczący aktualizacji 2 programów AutoCAD 2010 i AutoCAD LT 2010

Dziękujemy za pobranie aktualizacji 2 programów AutoCAD® 2010 i AutoCAD LT® 2010.

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania tej aktualizacji. Przed zaktualizowaniem produktu zdecydowanie zalecane jest przeczytanie całości niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego dokumentu na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Zawartość

Niniejszą aktualizację można zastosować do następujących produktów firmy Autodesk we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy zainstalować aktualizację odpowiednią dla posiadanego programu.

W celu zainstalowania aktualizacji 2 nie jest wymagane wcześniejsze zainstalowanie aktualizacji 1. Niniejsza aktualizacja obejmuje także aktualizację 1.

Aby zainstalować poprawki Live Update, można także użyć Centrum komunikacyjnego, w którym automatycznie wyświetlane są odpowiednie aktualizacje dla danego produktu.

Produkt 32-bitowy
Aktualizacja
AutoCAD 2010 AutoCAD2010Update2.exe
AutoCAD LT 2010

AutoCADLT2010Update2.exe 1

lub

AutoCADLT2010Update2MLD.exe 2

lub

AutoCADLT2010Update2SLD.exe 3

Produkt 64-bitowy
Aktualizacja
AutoCAD 2010 AutoCAD2010Update2x64.exe
AutoCAD LT 2010

AutoCADLT2010Update2x64.exe 1

lub

AutoCADLT2010Update2MLDx64.exe 2

Sprawdzanie, która wersja programu AutoCAD LT jest uruchomiona:

Aby sprawdzić, która aktualizacja 2 programu AutoCAD LT ma zostać zainstalowana w systemie, w Eksploratorze Windows przejdź do folderu instalacyjnego programu AutoCAD LT 2010 (na przykład C:\Program Files\AutoCAD LT 2010).

W systemie Windows XP kliknij prawym przyciskiem myszy plik proddata.dll, wybierz pozycję Właściwości i w oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone, wybierz kartę Wersja:
W systemach Windows Vista i Windows 7 kliknij prawym przyciskiem myszy plik proddata.dll, wybierz pozycję Właściwości i w oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone, wybierz kartę Szczegóły:

Następnie dopasuj wersję pliku do aktualizacji znajdującej się na poniższej liście:

1 Jeśli wersja pliku proddata.dll to 18.0.55.0 lub 18.0.215.0, użyj aktualizacji AutoCADLT2010Update2.exe lub AutoCADLT2010Update2x64.exe.

2 Jeśli wersja pliku proddata.dll to 18.0.59.0 lub 18.0.215.20, użyj aktualizacji AutoCADLT2010Update2MLD.exe lub AutoCADLT2010Update2MLDx64.exe.

3 Jeśli wersja pliku proddata.dll to 18.0.221.0, użyj aktualizacji AutoCADLT2010Update2SLD.exe

Powrót do początku

Niniejszej aktualizacji można użyć w następujących systemach operacyjnych.

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami Service Pack 2 (SP2) i Service Pack 3 (SP3):

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami Service Pack (SP1):

W następujących systemach operacyjnych Windows 7:

Powrót do początku

W przypadku instalowania tej aktualizacji w czasie, gdy jest uruchomiony program AutoCAD, nie zaleca się klikania opcji Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj uruchomić je ponownie po zakończeniu instalacji. W takiej sytuacji przed zainstalowaniem niniejszej aktualizacji należy zamknąć program AutoCAD.

Powrót do początku

Korzyści wynikające z subskrypcji

Jeśli ta aktualizacja zostanie zainstalowana przez subskrybenta, wyświetlane będzie okresowo powiadomienie w dymku informujące o czasie pozostałym do wygaśnięcia subskrypcji. To powiadomienie zostanie wyświetlone tylko trzy razy. Można szybko uzyskiwać dostęp do wybranych korzyści wynikających z subskrypcji, bez konieczności logowania się do Centrum subskrypcji.

Odnawianie w trybie online

W przypadku spełnienia zasad programu odnawiania w trybie online subskrypcję programu AutoCAD można odnowić w trybie online. Jeśli użytkownik już odnowił subskrypcję lub nie jest subskrybentem, te opcje nie są dostępne.

e-Learning

W panelu InfoCenter kliknij przycisk Centrum subskrypcji. W obszarze Centrum korzyści kliknij opcję Wyświetl katalog e-Learning. Zostanie wyświetlony monit o zarejestrowanie się w Centrum subskrypcji.

Wyszukaj

Do niektórych zasobów szkoleniowych i pomocy technicznej udostępnianych wyłącznie w ramach subskrypcji można uzyskać dostęp bez logowania do Centrum subskrypcji. Dotyczy to niektórych lekcji e-Learning.

Nowe pakiety Advantage Pack

Dostępność nowego pakietu Advantage Pack jest sygnalizowana poprzez wyświetlenie powiadomienia w dymku i odpowiedniej opcji menu. Aby przejrzeć i pobrać pakiet Advantage Pack, kliknij powiadomienie w dymku lub opcję menu. Do rozpoczęcia pobierania wymagane jest posiadanie odpowiedniego uprawnienia. Kierownicy ds. umów i koordynatorzy ds. oprogramowania mogą sterować dostępem do pakietów Advantage Pack, wybierając kolejno opcje Centrum subskrypcji > Ustaw dostęp z produktu. Instrukcje dotyczące ustawiania uprawnień dostępu są przekazywane kierownikom ds. umów i koordynatorom ds. oprogramowania przed wydaniem pakietu Advantage Pack.

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Dokonano aktualizacji następujących poleceń i funkcji:

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Powrót do początku

Aktualizacje ogólne

Naprawione zostały następujące usterki:

Rysunek 2D

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Modelowanie 3D

Aktualizacja 1

Narzędzia nawigacyjne 3D

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Rejestrator operacji

Aktualizacja 1

Skalowanie opisów

Aktualizacja 1

Interfejs API

Aktualizacja 2

Bloki

Aktualizacja 1

Sprawdź pisownię

Aktualizacja 1

CUI

Aktualizacja 1

Program na rzecz zaangażowania klientów

Aktualizacja 2

Wyodrębnianie danych

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Obsługa plików DGN

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Podpis cyfrowy

Aktualizacja 1

Wymiary

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

DWF

Aktualizacja 1

DXF

Aktualizacja 2

Wymiary dynamiczne

Aktualizacja 1

Funkcja eTransmit

Aktualizacja 2

Express Tools

Aktualizacja 2

Eksportowanie arkusza

Aktualizacja 1

Odnośniki

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Otwarcie pliku

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Znajdź i zamień

Aktualizacja 1

Czcionka

Aktualizacja 2

Interfejs użytkownika (ogólnie)

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

System graficzny

Aktualizacja 1

Kreskowanie

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Obraz

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

InfoCenter

Aktualizacja 2

Narzędzia zapytań

Aktualizacja 1

Modyfikatory klawiszy

Aktualizacja 1

Warstwy

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Licencjonowanie

Aktualizacja 1

Rodzaj linii

Aktualizacja 2

Usługa LiveUpdate

Aktualizacja 1

Narzędzia pomiarowe

Aktualizacja 1

Migracja

Aktualizacja 1

Wielolinia odniesienia (wielolodn)

Aktualizacja 1

OLE

Aktualizacja 2

Modelowanie organiczne

Aktualizacja 2

Obiekt

Aktualizacja 2

PDF

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Paleta właściwości

Aktualizacja 2

Opublikuj

Aktualizacja 1

Usuń

Aktualizacja 1

Pasek narzędzi szybkiego dostępu

Aktualizacja 2

KALKULATOR

Aktualizacja 1

Napraw

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Edycja odniesienia

Aktualizacja 1

Wstążka

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Przekrój i zrównywanie

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Seek

Aktualizacja 1

Skok

Aktualizacja 1

Tekst

Aktualizacja 2

LUW

Aktualizacja 1

Visual Basic

Aktualizacja 2

Visual Lisp

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Powrót do początku

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tej aktualizacji, należy pamiętać o następujących elementach:

Tworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Przed zastosowaniem niniejszej aktualizacji zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików CUI, MNR i MNL.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji jest wyświetlany monit o oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Aby zastosować aktualizację, należy mieć uprawnienia administracyjne do instalowania i odinstalowywania produktów.

Sieciowy obraz stanowiska

Administratorzy mogą utworzyć obraz stanowiska tej aktualizacji przez sieć przy użyciu kreatora obrazu stanowiska.

Informacje o produkcie

Po przeprowadzeniu instalacji informacje o produkcie zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Informacje.

Ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer, nawet jeśli nie został wyświetlony odpowiedni monit.

 

Powrót do początku

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tej aktualizacji są wbudowane następujące przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach instalacyjnych.

Powrót do początku

Stosowanie aktualizacji do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować tę aktualizację na jednym komputerze, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

 1. Pobierz aktualizację i zapisz ją w dowolnym folderze.
 2. W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny z programem AutoCAD).
 3. Znajdź folder, w którym została zapisana aktualizacja, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót do początku

Stosowanie aktualizacji przez sieć lokalną

Aktualizację można zainstalować przez sieć lokalną, korzystając z InfoCenter. Szczegółowe instrukcje konfigurowania poprawki przez sieć lokalną znajdują się na karcie InfoCenter w Pomocy do Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

Uwaga: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować, korzystając z nośnika instalacyjnego z produktem. Wybierz opcję Install Tools and Utilities (Zainstaluj narzędzia), a następnie pozycję Autodesk CAD Manager Tools.

Powrót do początku

Stosowanie aktualizacji do sieciowego obrazu administracyjnego

Następująca metoda dystrybucji może być stosowana wyłącznie do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora obrazu stanowiska. Po wykonaniu tych czynności kolejne obrazy stanowiska produktu będą zawierały tę aktualizację.

Tę aktualizację należy we wszystkich przypadkach dołączyć do obrazu stanowiska. Jedyny przypadek, kiedy właściwe jest scalenie aktualizacji, to sytuacja, w której obraz stanowiska ma zostać rozpowszechniony za pomocą obiektu zasad grupy.

Pobrany plik poprawki (aktualizacji) zawiera plik MSP (poprawki firmy Microsoft), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego za pomocą przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia jest przedstawiona w kroku 2 poniżej.

 1. Z witryny sieci Web pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE aktualizacji na komputer lokalny.
 2. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź następujące informacje i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki> /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

 3. Włóż nośnik z programem Autodesk i uruchom plik setup.exe
 4. Wybierz opcję Utwórz stanowiska. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska w polu Określ lokalizację stanowiska wprowadź udostępnioną lokalizację sieciową, w której chcesz utworzyć obraz administracyjny, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć tę lokalizację. Z tej lokalizacji użytkownicy będą instalować produkt.
 6. W polu Określ nazwę stanowiska wprowadź nazwę obrazu stanowiska.
 7. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska i kliknij przycisk Konfiguruj, gdy stanie się to dozwolone. Na stronie Dołącz pakiety serwisowe kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć aktualizację wyodrębnioną w kroku 2. Zwróć uwagę, że aktualizacja została dodana w polu Pakiety serwisowe dołączone do tego stanowiska. Kliknij przycisk Konfigurowanie ukończone.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie aktualizacji do obrazu stanowiska.

Powrót do początku

Odinstalowywanie aktualizacji

Uwaga: Aktualizacji nie można odinstalować, gdy produkt został zainstalowany z obrazu stanowiska (zwanego także obrazem administracyjnym) ze scaloną aktualizacją.

Windows XP

 1. W menu Start (system Windows) kliknij kolejno polecenia Ustawienia > Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy.
 3. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów wybierz opcję Pokaż aktualizacje.
 4. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście programów. Kliknij przycisk Usuń.

Windows Vista i Windows 7

 1. W menu Start (system Windows) kliknij opcję Panel sterowania.
 2. Kliknij łącze Programy.
 3. Kliknij łącze Programy i funkcje.
 4. W oknie Programy i funkcje w lewym okienku kliknij łącze Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 5. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście. Kliknij przycisk Odinstaluj.

UWAGA:

Po odinstalowaniu Aktualizacji 1 lub Aktualizacji 2 dla programu AutoCAD 2010 lub AutoCAD LT 2010 konieczne będzie naprawienie instalacji programu AutoCAD 2011 lub AutoCAD LT 2011. Należy to zrobić natychmiast po odinstalowaniu aktualizacji, aby uniknąć problemów.

Powrót do początku

Ta wersja zaktualizuje wszystkie pliki programów AutoCAD 2010 i AutoCAD LT 2010.

Powrót do początku


Copyright © 2010 Autodesk, Inc.