Aktualizacja 2 programów AutoCAD 2011 i AutoCAD LT 2011 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie aktualizacji 2 programów AutoCAD® 2011 i AutoCAD LT® 2011

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania tej aktualizacji. Przed zaktualizowaniem produktu zdecydowanie zalecane jest przeczytanie całości niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego dokumentu na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Zawartość

Niniejszą aktualizację można zastosować do następujących produktów firmy Autodesk we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy zainstalować aktualizację odpowiednią dla posiadanego programu.

UWAGA: Przed zainstalowaniem aktualizacji 2 należy zainstalować aktualizację 1.1. Jeśli aktualizacja 1.1 jest już zainstalowana, można teraz zainstalować aktualizację 2.

www.autodesk.com/support/AutoCAD 2011 aktualizacja 1.1

www.autodesk.com/support/AutoCAD LT 2011 aktualizacja 1.1

Aby zainstalować poprawki Live Update, można także użyć Centrum komunikacyjnego, w którym automatycznie wyświetlane są odpowiednie aktualizacje dla danego produktu.

Produkt 32-bitowy
Aktualizacja
AutoCAD 2011 AutoCAD2011Update2.exe   
AutoCAD LT 2011 AutoCADLT2011Update2.exe

Produkt 64-bitowy
Aktualizacja
AutoCAD 2011 AutoCAD2011Update2x64.exe
AutoCAD LT 2011 AutoCADLT2011Update2x64.exe

 

Powrót na górę

Niniejszej aktualizacji można użyć w następujących systemach operacyjnych.

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami Service Pack 2 (SP2) i Service Pack 3 (SP3):

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami serwisowymi Service Pack 1 (SP1) i Service Pack 2 (SP2):

W następujących systemach operacyjnych Windows® 7:

Powrót na górę

W przypadku instalowania tej aktualizacji w czasie, gdy jest uruchomiony program AutoCAD lub AutoCAD LT, nie zaleca się klikania opcji Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj uruchomić je ponownie po zakończeniu instalacji. Zamiast tego należy ręcznie zamknąć program AutoCAD lub AutoCAD LT i po wyświetleniu monitu kliknąć opcję Ignoruj. Zalecane jest również, aby po zainstalowaniu aktualizacji ponownie uruchomić system.

Powrót na górę

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Dokonano aktualizacji następujących poleceń i funkcji:

Aktualizacja 1.1

Aktualizacja 2

 

Powrót na górę

Zmiany o charakterze ogólnym

Naprawione zostały następujące usterki:

Interfejs .NET API

Aktualizacja 1.1

Aktualizacja 2

Wyświetlanie 2D

Aktualizacja 1.1

Pamięć podręczna 3D

Aktualizacja 1.1

Modelowanie 3D

Aktualizacja 1.1

Narzędzia nawigacyjne 3D

Aktualizacja 1.1

Aktualizacja 2

Modelowanie organiczne 3D

Aktualizacja 2

Modelowanie powierzchni 3D

Aktualizacja 2

Skalowanie opisów

Aktualizacja 1.1

Aktualizacja 2

ARX

Aktualizacja 1.1

Atrybuty

Aktualizacja 1.1

Wwiersz polecenia

Aktualizacja 1.1

Aktualizacja 2

Program na rzecz zaangażowania klientów

Aktualizacja 1.1

CUI

Aktualizacja 1.1

Digitizer

Aktualizacja 1.1

Obsługa plików DGN

Aktualizacja 1.1

Wymiary

Aktualizacja 1.1

Przyspieszenie wyświetlania

Aktualizacja 1.1

Sterowniki ekranu

Aktualizacja 1.1

Rysowanie w trybie 2D

Aktualizacja 2

DWG

Aktualizacja 2

DWF

Aktualizacja 2

Odnośniki

Aktualizacja 1.1

System graficzny

Aktualizacja 1.1

Kreskowanie

Aktualizacja 1.1

Pomoc

Aktualizacja 1.1

Obrazy

Aktualizacja 1.1

Warstwa

Aktualizacja 1.1

Licencjonowanie

Aktualizacja 1.1

Materiały

Aktualizacja 1.1

Aktualizacja 2

Modyfikuj

Aktualizacja 2

WTekst

Aktualizacja 1.1

Aktualizacja 2

ObjectDBX

Aktualizacja 2

Funkcjonalność OLE

Aktualizacja 1.1

Otwieranie/zapisywanie

Aktualizacja 1.1

Aktualizacja 2

Opcje

Aktualizacja 2

OBIEKT

Aktualizacja 2

Inny

Aktualizacja 1.1

Aktualizacja 2

Otwórz częściowo

Aktualizacja 1.1

Eksport do formatu PDF

Aktualizacja 1.1

Wydajność

Aktualizacja 2

Paleta właściwości

Aktualizacja 2

Publikowanie

Aktualizacja 2

Raster Design

Aktualizacja 1.1

Napraw

Aktualizacja 2

Wstążka

Aktualizacja 1.1

Aktualizacja 2

Przekrój i zrównywanie

Aktualizacja 1.1

Podświetlanie wybranych elementów

Aktualizacja 1.1

Skok

Aktualizacja 1.1

Tekst

Aktualizacja 2

 

Visual Lisp

Aktualizacja 1.1

Obszar roboczy

Aktualizacja 2

 

Powrót na górę

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tej aktualizacji, należy pamiętać o następujących elementach:

Tworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Przed zastosowaniem tej aktualizacji zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików CUIx, MNR i MNL.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji jest wyświetlany monit o oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Aby zastosować aktualizację, należy mieć uprawnienia administracyjne do instalowania i odinstalowywania produktów.

Sieciowy obraz stanowiska

Administratorzy mogą utworzyć obraz stanowiska tej aktualizacji przez sieć przy użyciu kreatora obrazu stanowiska.

Informacje o produkcie

Po przeprowadzeniu instalacji informacje o produkcie zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Informacje.

Ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer, nawet jeśli nie został wyświetlony odpowiedni monit.

 

Powrót na górę

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tej aktualizacji są wbudowane następujące przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach instalacyjnych.

Powrót na górę

Stosowanie aktualizacji do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować tę aktualizację na jednym komputerze, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

 1. Pobierz aktualizację i zapisz ją w dowolnym folderze.
 2. W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny z programem AutoCAD).
 3. Znajdź folder, w którym została zapisana aktualizacja, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót na górę

Stosowanie aktualizacji przez sieć lokalną

Aktualizację można zainstalować przez sieć lokalną, korzystając z InfoCenter. Szczegółowe instrukcje konfigurowania poprawki przez sieć lokalną znajdują się na karcie InfoCenter w Pomocy do Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

Uwaga: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować, korzystając z nośnika instalacyjnego z produktem. Wybierz opcję Install Tools and Utilities (Zainstaluj narzędzia), a następnie pozycję Autodesk CAD Manager Tools.

Powrót na górę

Stosowanie aktualizacji do sieciowego obrazu administracyjnego

UWAGA: Aktualizacji 2 nie można zainstalować za pośrednictwem obrazu administracyjnego. Aktualizację 2 można zastosować na stacji roboczej, o ile wcześniej zainstalowano aktualizację 1.1.

Powrót na górę

Odinstalowywanie aktualizacji

Windows XP

 1. W menu Start (system Windows) kliknij kolejno polecenia Ustawienia > Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy.
 3. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów wybierz opcję Pokaż aktualizacje.
 4. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście programów. Kliknij przycisk Usuń.

Windows Vista i Windows 7

 1. W menu Start (system Windows) kliknij opcję Panel sterowania.
 2. Kliknij łącze Programy.
 3. Kliknij łącze Programy i funkcje.
 4. W oknie Programy i funkcje w lewym okienku kliknij łącze Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 5. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście. Kliknij przycisk Odinstaluj.

 

Powrót na górę

W zależności od produktu i typu instalacji ten dodatek Service Pack może modyfikować następujące pliki:

Powrót na górę


Copyright ©2011 Autodesk, Inc.