Soubor Readme k aktualizaci Service Pack 1 aplikace AutoCAD® Architecture 2008

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace Service Pack. Důrazně doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace produktu přečetli celý dokument. Tento soubor Readme si uložte na pevný disk nebo si vytiskněte jeho kopii pro pozdější použití.

Obsah


Komu je určena aktualizace Service Pack?

Aktualizace Service Pack 1 je určena pro následující produkty provozované ve všech podporovaných operačních systémech a jazycích. Zkontrolujte si, zda pro svoji aplikaci instalujete správnou aktualizaci Service Pack.
32bitový produkt Aktualizace Service Pack

AutoCAD Architecture 2008

ACA2008sp1.exe


Podporované operační systémy

Tuto aktualizaci Service Pack lze použít s následujícími operačními systémy:


Informace pro uživatele operačního systému Windows Vista


Základní problémy řešené aktualizací Service Pack

Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Hlášení chyb od zákazníků (CER)

Na základě podrobných informací od uživatelů, kteří používali pomůcku Hlášení chyb od zákazníků, bylo zjištěno a odstraněno mnoho potíží v následujících oblastech:

AutoCAD Architecture 2008

AutoCAD 2008

Aktualizace aplikace AutoCAD Architecture

Změny zahrnují:

Detaily AEC

Kóty AEC

Přizpůsobení měřítka poznámek

Kamera

Design Center

Správa výkresu

Export do aplikace AutoCAD

IFC

Klíčové poznámky

Výkazy

Prostory

Konstrukční prvky

Stěny

Externí reference (xref)

Jiné

Aktualizace aplikace AutoCAD

Další změny zahrnují:

.NET API

64bitové

Přizpůsobení měřítka poznámek

Atributy

Bloky

Komunikační centrum

Řídicí panely

Extrahování dat

Kóty

Zobrazení

DWG

E-Transmit

Pole

Šrafy

Obrázek

Rozvržení

Multiodkaz

Víceřádkový text

Otevírání a ukládání

Uchopení objektů

Export do formátu PDF

Ladění výkonu

Vykreslování

Tabulky

Paleta nástrojů

Styly zobrazení

Externí reference

Známé problémy s touto aktualizací Service Pack


Všeobecné informace o instalaci

Než začnete

Při přípravě instalace této aktualizace Service Pack nezapomínejte na tyto body:

Před použitím této aktualizace Service Pack proveďte zálohu všech vlastních souborů CUI, MNR a MNL.

Během instalace budete požádáni o originální instalační média nebo o síťový obraz. Abyste mohli aktualizaci použít, musíte mít k instalaci a odinstalování produktů oprávnění správce.

Správci mohou provést implementaci aktualizace Service Pack po síti pomocí Průvodce implementací.

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Aktualizace Service Pack používá dva přepínače příkazového řádku systému Microsoft® Windows®:

Pokyny týkající se použití přepínače /e příkazového řádku jsou obsaženy v následujících postupech.


Pokyny k instalaci

Použití této aktualizace Service Pack na samostatnou instalaci

Při instalaci aktualizace Service Pack do jednoho počítače postupujte následujícím způsobem.

Aktualizace samostatné instalace

 1. Stáhněte si aktualizaci Service Pack a uložte ji do libovolné složky.
 2. Vložte do počítače médium s produktem (například s aplikací AutoCAD).
 3. Vyhledejte složku, do které jste uložili aktualizaci Service Pack, a poklepejte na spustitelný soubor (EXE).

Použití této aktualizace Service Pack v místní síti

Při použití této aktualizace Service Pack v místní síti můžete využít Komunikační centrum. Podrobné pokyny k nastavení aktualizací prostřednictvím místní sítě jsou uvedeny na kartě Komunikační centrum v nápovědě k nástroji Pomůcka správce CAD.

POZNÁMKA: Nástroj Pomůcka správce CAD lze nainstalovat z instalačních médií produktu výběrem položky „Instalace nástrojů" a poté výběrem položky Autodesk CAD Manager Tools 4.0.

Použití této aktualizace Service Pack na síťový administrativní obraz

Následující způsoby distribuce platí pouze pro administrativní obrazy vytvořené pomocí Průvodce implementací. Po dokončení těchto postupů bude každá následná implementace produktu zahrnovat aktualizace Service Pack.

Ve všech případech připojte („Append") tuto aktualizaci Service Pack k implementaci. Pouze v případě, že zamýšlíte k distribuci implementace použít objekt zásad skupiny, je vhodné použít sloučení („Merge") aktualizace Service Pack.

POZNÁMKA: Jestliže se pokusíte upravit implementaci, která je sloučena s aktualizací Service Pack, může se objevit hlášení „Již je nainstalována jiná verze tohoto produktu".
Řešení: K úpravě implementačního obrazu, který je sloučen s aktualizací Service Pack, použijte systém, do něhož není nainstalována aplikace AutoCAD Architecture.

Stahovaný soubor s opravnou aktualizací (Service Pack) obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch), který se extrahuje ze spustitelného souboru pomocí přepínače /e (Extrahovat). Příklad syntaxe naleznete v kroku 2 níže.

Přidání aktualizace Service Pack k novému administrativnímu obrazu

 1. Do místního počítače stáhněte z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk soubor EXE aktualizace Service Pack.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte informace pomocí následující syntaxe a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_jednotka:>\<název_aktualizace>\ /e <místní_jednotka:>\< název_aktualizace>.msp

 3. Vložte instalační médium produktu společnosti Autodesk a spusťte soubor setup.exe.
 4. Vyberte položku „Vytvořit implementaci" a klepněte na tlačítko Další.
 5. Na stránce „Zahájit implementaci" v poli „Určit umístění implementace" zadejte sdílené síťové umístění, ve kterém chcete vytvořit administrativní obraz, nebo klepnutím na tlačítko „Procházet" toto umístění vyhledejte. Uživatelé si nainstalují produkt z tohoto umístění.
 6. Do pole „Určit název implementace" zadejte název implementace.
 7. Pokračujte v Průvodci implementací a proveďte konfiguraci dostupných možností. Na stránce „Zahrnout aktualizace Service Pack" vyhledejte klepnutím na tlačítko „..." aktualizaci Service Pack extrahovanou ve 2. kroku. Aktualizace byla přidána v poli „Aktualizace Service Pack zahrnuté v této implementaci". Klepněte na tlačítko Konfigurace byla dokončena.
 8. Podle pokynů Průvodce implementací dokončete implementaci aktualizace Service Pack.

Použití aktualizace Service Pack na nový administrativní obraz

 1. Do místního počítače stáhněte z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk soubor EXE aktualizace Service Pack.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_jednotka:>\<název_aktualizace>\ /e <místní_jednotka:>\< název_aktualizace>.msp

 3. Přejděte do umístění existujícího administrativního obrazu.
 4. Vyberte položku Změnit název implementace.
 5. Na stránce „Zahájit implementaci" můžete změnit název existující implementace v poli „Určit název implementace".
 6. Pokračujte v Průvodci implementací a proveďte konfiguraci dostupných možností. Na stránce „Zahrnout aktualizace Service Pack" vyhledejte klepnutím na tlačítko „..." aktualizaci Service Pack extrahovanou ve 2. kroku. Aktualizace byla přidána v poli „Aktualizace Service Pack zahrnuté v této implementaci". Klepněte na tlačítko Konfigurace byla dokončena.
 7. Podle pokynů Průvodce implementací dokončete implementaci aktualizace Service Pack.

Odinstalování této aktualizace Service Pack

Známé problémy s odinstalováním této aktualizace Service Pack:

Windows 2000 a XP

 1. V nabídce Start vyberte položku Nastavení > Ovládací panely.
 2. Poklepejte na položku „Přidat nebo odebrat programy".
 3. V systému Windows XP vyberte možnost Zobrazit aktualizace.
 4. V seznamu programů vyhledejte odpovídající aktualizaci Service Pack a klepněte na položku Odebrat.

Vista

 1. V nabídce Start vyberte položku Ovládací panely.
 2. Klepněte na položku Programy.
 3. Klepněte na položku Programy a funkce.
 4. V levém podokně okna Programy a funkce klepněte na položku Zobrazit nainstalované aktualizace.
 5. V seznamu aktualizací vyhledejte odpovídající aktualizaci Service Pack a klepněte na položku Odinstalovat.

Soubory opravené touto aktualizací Service Pack

V závislosti na produktu a typu instalace obnoví aktualizace Service Pack následující soubory:

AutoCAD Architecture 2008

AutoCAD 2008


Copyright ® 2007 Autodesk, Inc.