AutoCAD Architecture 2009® Update 1 Readme

Děkujeme, že jste si stáhli aktualizaci Update 1 aplikace AutoCAD Architecture 2009.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace. Důrazně doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace produktu přečetli celý dokument. Tento soubor Readme byste si měli uložit na pevný disk nebo vytisknout jeho kopii pro další reference.

Obsah

Tato aktualizace je určena pro následující produkty společnosti Autodesk spouštěné ve všech podporovaných operačních systémech a jazycích. Přesvědčte se, že pro svůj software instalujete správnou aktualizaci.

32bitový produkt
Aktualizace
AutoCAD Architecture 2009 ACA2009SP1.exe

64bitový produkt
Aktualizace
AutoCAD Architecture 2009 ACA2009SP1.exe

Tuto aktualizaci lze použít v následujících operačních systémech:

Jestliže je tato aktualizace instalována při spuštěné aplikaci AutoCAD Architecture, je doporučeno nepoužít možnost systému „Automaticky ukončit aplikace a pokusit se je restartovat po dokončení instalace“. Namísto toho ukončete před instalací této aktualizace aplikaci AutoCAD Architecture ručně.

Všeobecné aktualizace aplikace AutoCAD Architecture

V aktualizaci Update 1 aplikace AutoCAD Architecture 2009 byly vyřešeny následující defekty:

AModeler

Správa výkresu

IFC

GBXML

OMF

Objekty stěn

Systém zobrazení

Různé

Problémy v aplikaci AutoCAD zjištěné pomocí nástroje Hlášení chyb od zákazníků

Na základě podrobných informací od uživatelů, kteří používali nástroj Hlášení chyb od zákazníků, byla zjištěna a odstraněna řada problémů. Aktualizace se týkají následujících prvků aplikace:

Všeobecné aktualizace aplikace AutoCAD

Byly opraveny také následující defekty:

.NET API

Měřítko poznámek

Atributy

Bloky

Export rozvržení do modelového prostoru

Externí reference ESW

Šrafy

Skrývání/Stínování

Prohlížeč nabídek

Multiodkaz (modkaz)

Odstavcový text (mtext)

Otevírání a ukládání

Částečné otevření

Vykreslování

Paleta Vlastnosti

Publikování

Rychlé vlastnosti

RESTAURUJ

Rendrování

Pás karet

Jazyk visual LISP

ZOOM

Známé problémy v této aktualizaci

Po instalaci této aktualizace může dojít k následujícím problémům s přizpůsobením pásu karet:

Nesprávná nebo chybějící karta pásu karet

Známý problém: Pokud zobrazíte pás karet z částečného podnikového souboru CUI, karta se na pásu karet nezobrazí správně nebo zcela chybí.

Řešení: Aby se pás karet zobrazoval správně, vytvořte znovu pracovní prostor používaný k zobrazení pásu karet. Pracovní prostor neduplikujte ani se jej nepokoušejte aktualizovat. Jakmile vytvoříte nový pracovní prostor, nastavte jej jako aktuální. Karta pásu karet by se měla zobrazit správně.

Než u částečných souborů CUI přidáte kartu pásu karet do pracovního souboru, změňte pomocí editoru Upravit uživatelské rozhraní (CUI) název skupiny uživatelských úprav souboru. Název skupiny uživatelských úprav je představován horním uzlem stromu v podokně Uživatelské úpravy v.

Prázdný obrázek příkazu

Známý problém: Na pásu karet se obrázek přiřazený k příkazu definovaný v podokně Seznam příkazů zobrazuje jako prázdná ikona.

Řešení: Chcete-li znovu vytvořit položku příkazu na pásu karet, odstraňte ji. Poté přidejte příkaz na pás karet z podokna Seznam příkazů.

Než začnete

Při přípravě instalace této aktualizace pamatujte na následující skutečnosti:

Před použitím této aktualizace proveďte zálohu všech uživatelských souborů CUI, MNR a MNL.

Během instalace budete vyzváni k vložení originálního instalačního média nebo síťového obrazu. Abyste tuto aktualizaci Service Pack mohli použít, musíte mít oprávnění správce k instalování a odinstalování produktů.

Správci mohou tuto aktualizaci rozmístit na síti pomocí průvodce implementací.

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Tato aktualizace zahrnuje dva přepínače příkazového řádku systému Microsoft Windows:

Pokyny o používání přepínače /e příkazového řádku najdete v níže uvedených postupech.

Použití této aktualizace na samostatnou instalaci

Chcete-li tuto aktualizaci nainstalovat na jediný počítač, postupujte podle uvedených pokynů.

Aktualizace samostatné instalace

 1. Stáhněte aktualizaci a uložte ji do libovolné složky.

 2. Vložte do počítače médium s produktem (například aplikací AutoCAD).

 3. Vyhledejte složku, do které jste uložili aktualizaci, a poklepejte na spustitelný soubor (EXE).

Použití této aktualizace v místní síti

Tuto aktualizaci lze v místní síti použít pomocí nástroje Komunikační centrum. Podrobné pokyny k nastavení aktualizací prostřednictvím místní sítě jsou uvedeny na kartě Komunikační centrum v nápovědě k nástroji Pomůcka správce CAD.

Poznámka: Nástroj Pomůcka správce CAD lze nainstalovat z instalačního média produktu, a to výběrem možnosti „Instalovat nástroje a pomůcky“ a poté výběrem položky Nástroje správce CAD Autodesk.

Použití této aktualizace na síťový administrativní obraz

Následující způsoby distribuce platí pouze pro administrativní obrazy vytvořené pomocí Průvodce implementací. Po dokončení těchto postupů budou další implementace produktu obsahovat tuto aktualizaci.

V každém případě připojte tuto aktualizaci k implementaci. Aktualizaci je vhodné sloučit s implementací pouze v případě, že chcete provést její distribuci pomocí objektu Zásady skupin.

Stažený soubor opravy (aktualizace) obsahuje soubor MPS (Microsoft Patch), který lze extrahovat ze spustitelného souboru pomocí přepínače /e (extrahovat). Příklad syntaxe naleznete níže v kroku 2.

Přidání této aktualizace do nového administrativního obrazu

 1. Z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk si stáhněte soubor EXE aktualizace do svého počítače.

 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte informace pomocí následující syntaxe a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_jednotka:>\<název_aktualizace>\ /e <místní_jednotka:>\< název_aktualizace>.msp

 3. Vložte médium s produktem společnosti Autodesk a spusťte soubor setup.exe.

 4. Zvolte možnost „Vytvořit implementaci“. Klepněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce „Zahájit implementaci“ v poli „Určit umístění implementace“ zadejte sdílené síťové umístění, ve kterém chcete vytvořit administrativní obraz, nebo klepnutím na tlačítko „Procházet“ toto umístění vyhledejte. Uživatelé si nainstalují produkt z tohoto umístění.

 6. V poli „Určit název implementace“ zadejte název implementace.

 7. Pokračujte v Průvodci implementací, a je-li to možné, proveďte konfiguraci. Na stránce „Zahrnout aktualizace Service Pack“ vyhledejte klepnutím na tlačítko „Procházet“ aktualizaci extrahovanou v kroku 2. Aktualizace byla přidána do pole Aktualizace Service Pack zahrnuté v této implementaci. Klepněte na položku „Konfigurace dokončena“.

 8. Rozmístění aktualizace dokončete podle pokynů v průvodci implementací.

Použití této aktualizace na existující administrativní obraz

 1. Z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk si stáhněte soubor EXE aktualizace do svého počítače.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_jednotka:>\<název_aktualizace>\ /e <místní_jednotka:>\< název_aktualizace>.msp

 3. Přejděte do umístění existujícího administrativního obrazu.

 4. Ve složce Nástroje vyberte zástupce „Vytvořit a upravit implementaci“.

 5. Na stránce „Zahájit implementaci“ můžete změnit název existující implementace v poli „Určit název implementace“.

 6. Na stránce „Zahájit implementaci“ proveďte některý z následujících postupů:

  • Vyberte položku „Vytvořit novou implementaci s použitím existující implementace jako šablony“. Zadejte název nové implementace.

  • Vyberte možnost „Upravit existující implementaci“. Upravte existující implementaci.

 7. Pokračujte v Průvodci implementací, a je-li to možné, proveďte konfiguraci. Na stránce „Zahrnout aktualizace Service Pack“ klepnutím na tlačítko „Procházet“ vyhledejte aktualizaci extrahovanou v kroku 2. Aktualizace byla přidána do pole Aktualizace Service Pack zahrnuté v tomto rozmístění. Klepněte na položku Konfigurace dokončena.

 8. Rozmístění aktualizace dokončete podle pokynů v Průvodci implementací.

Odinstalování této aktualizace

POZNÁMKA: Tuto aktualizaci nelze odinstalovat, pokud byl produkt instalován pomocí implementace (tzv. administrativní obraz) se sloučenou aktualizací.

Windows XP

 1. V nabídce Start systému Windows klepněte na položky Nastavení > Ovládací panely.

 2. Na ovládacím panelu klepněte na položku „Přidat nebo odebrat programy“.

 3. V okně Přidat nebo odebrat programy vyberte možnost Zobrazit aktualizace.

 4. V seznamu programů vyhledejte příslušnou aktualizaci. Klepněte na položku Odstranit.

Windows Vista

 1. V nabídce Start systému Windows klepněte na položku Ovládací panely.

 2. Klepněte na položku Programy.

 3. Klepněte na položku Programy a funkce.

 4. V levém podokně okna Programy a funkce klepněte na položku Zobrazit nainstalované aktualizace.

 5. V seznamu aktualizací vyberte příslušnou aktualizaci. Klepněte na tlačítko Odinstalovat.

V závislosti na produktu a typu instalace obnoví aktualizace Service Pack následující soubory:


Copyright © 2008 Autodesk, Inc.