Soubor Readme k aktualizaci Update 3 aplikace AutoCAD Architecture® 2009

Děkujeme, že jste si stáhli aktualizaci Update 3 aplikace AutoCAD Architecture 2009.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace. Důrazně doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace produktu přečetli celý dokument. Soubor Readme uložte na pevný disk nebo si jeho kopii vytiskněte.

Obsah

Tuto aktualizaci lze použít pro následující produkty společnosti Autodesk, které lze spustit ve všech podporovaných operačních systémech a jazycích. Zkontrolujte, zda instalujete správnou aktualizaci softwaru.

Chcete-li nainstalovat aktualizaci Update 3, není třeba instalovat aktualizaci Update 1 nebo 2. Tato aktualizace již zahrnuje opravy obsažené v aktualizacích 1 a 2.

32bitový produkt
Aktualizace
AutoCAD Architecture 2009 AutoCAD_Architecture_2009_Update3_Win_32Bit.exe
AutoCAD Revit® Architecture Suite 2009 AutoCAD_Architecture_Suite_2009_ Update3_Win_32Bit.exe

64bitový produkt
Aktualizace
AutoCAD Architecture 2009 AutoCAD_Architecture_2009_Update3_Win_64Bit.exe
AutoCAD Revit® Architecture Suite 2009 AutoCAD_Architecture_Suite_2009_ Update3_Win_64Bit.exe

Návrat nahoru

Tuto aktualizaci lze použít s následujícími operačními systémy:

Návrat nahoru

Pokud chcete tuto aktualizaci použít při spuštění aplikace AutoCAD Architecture, nedoporučujeme používat možnost „Automaticky ukončit aplikace a po dokončení instalace se je pokusit znovu spustit“. Namísto toho zavřete před instalací této aktualizace aplikaci AutoCAD Architecture ručně.

Návrat nahoru

Všeobecné aktualizace aplikace AutoCAD Architecture

V aktualizaci Update 3 aplikace AutoCAD Architecture 2009 byly odstraněny následující závady

Témata zobrazení

Správa výkresu

Export do aplikace AutoCAD

Uzly

IFC

Výkon

Výkazy

Palety nástrojů

Objekty stěn

Externí reference (Xref)
V aktualizaci 2 aplikace AutoCAD Architecture 2009 a současně i v aktualizaci 3 aplikace AutoCAD Architecture 2009 byly vyřešeny následující závady:

Přizpůsobení měřítka poznámek

Správa výkresu

GBXML

IFC

Výkazy

Objekty stěn a zakončení otvorů

Různé
V aktualizaci 1 aplikace AutoCAD Architecture 2009 a současně v aktualizacích 2 a 3 aplikace AutoCAD Architecture 2009 byly vyřešeny následující závady:

AModeler

Správa výkresu

IFC

GBXML

OMF

Objekty stěn

Systém zobrazení

Různé

Problémy v aplikaci AutoCAD zjištěné pomocí nástroje Hlášení chyb od zákazníků

Na základě podrobných informací od uživatelů, kteří používali nástroj Hlášení chyb od zákazníků, byla zjištěna a odstraněna řada problémů. Byly aktualizovány následující příkazy a prvky:

Aktualizace 1:

Aktualizace 2:

Aktualizace 3

Všeobecné aktualizace aplikace AutoCAD

2D zobrazení

Aktualizace 3

Nástroje 3D navigace

Aktualizace 2

Aktualizace 3

3D vykreslení

Aktualizace 3

.NET API

Aktualizace 1

Aktualizace 2

Přizpůsobení měřítka poznámek

Aktualizace 1

Aktualizace 2

Aktualizace 3

ARX-OTHER

Aktualizace 3

ATIL

Aktualizace 3

Atributy

Aktualizace 1

Aktualizace 2

Autodesk Buzzsaw

Aktualizace 2

Bloky

Aktualizace 1

Aktualizace 2

Aktualizace 3

Poškozené soubory DWG

Aktualizace 3

CUI

Aktualizace 3

Extrahování dat

Aktualizace 2

DBX-ACDB

Aktualizace 3

Podpora DGN

Aktualizace 2

Aktualizace 3

KÓTY

Aktualizace 2

Ovladače displeje

Aktualizace 3

2D kreslení

Aktualizace 3

Dynamické kóty

Aktualizace 3

DWFIN

Aktualizace 3

ETRANSMIT

Aktualizace 3

Export rozvržení do modelového prostoru

Aktualizace 1

Při exportu rozvržení do modelového prostoru dojde k následujícím situacím:

Aktualizace 2

Externí reference ESW

Aktualizace 1

Najít

Aktualizace 1

Aktualizace 2

Grafický systém

Aktualizace 3

Skupiny

Aktualizace 2

Šrafy

Aktualizace 1

Aktualizace 2

Aktualizace 3

Skrytí/Stínování

Aktualizace 1

Aktualizace 2

Obrázek

Aktualizace 2

Aktualizace 3

Panel nástrojů Impression

Aktualizace 3

Dotaz

Aktualizace 3

Instalace

Aktualizace 3

Hladina

Aktualizace 2

Aktualizace 3

Rozvržení

Aktualizace 2

Licence

Aktualizace 3

Materiály

Aktualizace 2

Aktualizace 3

MDI

Aktualizace 3

Prohlížeč nabídek

Aktualizace 1

Nabídka/panel nástrojů

Aktualizace 2

Modifikace

Aktualizace 3

Multiodkaz (modkaz)

Aktualizace 1

Aktualizace 2

Víceřádkový text (mtext)

Aktualizace 1

Aktualizace 2

Aktualizace 3

Uchopení objektu

Aktualizace 2

Aktualizace 3

OLE

Aktualizace 3

Otevírání a ukládání

Aktualizace 1

Aktualizace 3

Příkaz Částečně otevřít

Aktualizace 1

Vykreslování

Aktualizace 2

Aktualizace 3

Paleta Vlastnosti

Aktualizace 1

Aktualizace 3

Publikování

Aktualizace 1

Aktualizace 2

Aktualizace 3

ČISTI

Aktualizace 3

Rychlé vlastnosti

Aktualizace 1

Aktualizace 2

RESTAURUJ

Aktualizace 1

Aktualizace 3

Render

Aktualizace 1

Aktualizace 2

Aktualizace 3

Pás karet

Aktualizace 1

Aktualizace 2

Aktualizace 3

Řez a vyrovnání

Aktualizace 3

Výběr

Aktualizace 2

Tabulky

Aktualizace 2

Aktualizace 3

Text

Aktualizace 2

Palety nástrojů

Aktualizace 2

Visual LISP

Aktualizace 1

Styly zobrazení

Aktualizace 3

ZOOM

Aktualizace 1

Známé problémy s touto aktualizací

Po použití této aktualizace může dojít k následujícím problémům s přizpůsobením pásu karet:

Nesprávná nebo chybějící karta pásu karet

Známý problém: Pokud zobrazíte kartu pásu karet z částečného nebo podnikového souboru CUI, karta se na pásu karet nezobrazí správně nebo zcela chybí.

Řešení: Aby se pás karet zobrazoval správně, vytvořte znovu pracovní prostor používaný k zobrazení pásu karet. Pracovní prostor neduplikujte ani se jej nepokoušejte aktualizovat. Jakmile vytvoříte nový pracovní prostor, nastavte jej jako aktuální. Karta pásu karet by se měla zobrazit správně.

Než u částečných souborů CUI přidáte kartu pásu karet do pracovního souboru, změňte pomocí editoru Upravit uživatelské rozhraní (CUI) název skupiny uživatelských úprav souboru. Název skupiny uživatelských úprav je představován horním uzlem stromu v podokně Uživatelské úpravy v.

Prázdný obraz příkazu

Známý problém: Na pásu karet se obrázek přiřazený k příkazu definovaný v podokně Seznam příkazů zobrazuje jako prázdná ikona.

Řešení: Chcete-li znovu vytvořit položku příkazu na pásu karet, odstraňte ji. Poté přidejte příkaz na pás karet z podokna Seznam příkazů.

Návrat nahoru

Než začnete

Při přípravě instalace této aktualizace pamatujte na následující skutečnosti:

Zálohování uživatelských souborů

Před použitím této aktualizace doporučujeme zálohovat všechny uživatelské soubory CUI, MNR a MNL.

Oprávnění správce

Během instalace budete vyzváni k vložení originálního instalačního média nebo síťového obrazu. Abyste tuto aktualizaci mohli použít, musíte mít oprávnění správce k instalaci a odinstalování produktů.

Implementace v síti

Správci mohou tuto aktualizaci rozmístit na síti pomocí průvodce rozmístěním.

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Tato aktualizace zahrnuje následující přepínače příkazového řádku systému Microsoft Windows:

Pokyny o používání přepínače /e příkazového řádku najdete v níže uvedených postupech.

Návrat nahoru

Čísla verzí aktualizací aplikace AutoCAD Architecture 2009

Při hledání aktualizace v programech nainstalovaných v systému se zobrazí podle čísla verze. Následující tabulka obsahuje čísla verzí aktualizací aplikace AutoCAD Architecture 2009.

 

Produkt
Číslo verze
Aktualizace Update 1 aplikace AutoCAD Architecture 2009
2
Aktualizace Update 2 aplikace AutoCAD Architecture 2009
3
Aktualizace Update 3 aplikace AutoCAD Architecture 2009
4

Návrat nahoru

Použití této aktualizace na samostatnou instalaci

Chcete-li tuto aktualizaci nainstalovat na jeden počítač, postupujte podle uvedených pokynů.

Aktualizace samostatné instalace

 1. Stáhněte aktualizaci a uložte ji do libovolné složky.
 2. Je-li třeba, vložte médium produktu (například instalační disk aplikace AutoCAD Architecture).
 3. Vyhledejte složku, do které jste uložili aktualizaci, a poklepejte na spustitelný soubor (EXE).

Použití této aktualizace v místní síti

Tuto aktualizaci lze v místní síti použít pomocí nástroje Komunikační centrum. Podrobné pokyny k nastavení aktualizací prostřednictvím místní sítě jsou uvedeny na kartě Komunikační centrum v nápovědě k nástroji Pomůcka správce CAD.

Poznámka: Nástroj CAD Manager Control lze nainstalovat z instalačního disku produktu. Vyberte možnost Install Tools and Utilities (Instalovat nástroje a pomůcky) a poté vyberte možnost Autodesk CAD Manager Tools (Nástroje Autodesk CAD Manager).

Použití této aktualizace pro síťový administrativní obraz

Následující způsoby distribuce platí pouze pro administrativní obrazy vytvořené pomocí Průvodce implementací. Po dokončení těchto postupů budou následující rozmístění produktu zahrnuta do této aktualizace.

V každém případě připojte tuto aktualizaci k rozmístění. Aktualizaci je vhodné sloučit pouze v případě, že chcete rozmístění distribuovat pomocí objektu Zásady skupiny.

Stažený soubor opravy (aktualizace) obsahuje soubor MPS (Microsoft Patch), který lze extrahovat ze spustitelného souboru pomocí přepínače /e (extrahovat). Příklad syntaxe naleznete v kroku 2 níže.

Přidání této aktualizace do nového administrativního obrazu

 1. Stáhněte si do svého počítače aktualizovaný soubor EXE z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte informace pomocí následující syntaxe a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_jednotka:>\<název_opravy> /e <místní_jednotka:>\< název_opravy>.msp

 3. Vložte médium s produktem společnosti Autodesk a spusťte soubor setup.exe.
 4. Vyberte možnost Vytvořit rozmístění. Klepněte na tlačítko Další.
 5. Na stránce „Zahájit rozmísťování“ v poli „Určit umístění rozmístění“ zadejte sdílené síťové umístění, ve kterém chcete vytvořit administrativní obraz, nebo klepnutím na tlačítko „Procházet“ toto umístění vyhledejte. Uživatelé si nainstalují produkt z tohoto umístění.
 6. V poli „Určit název rozmístění“ zadejte název rozmístění.
 7. Pokračujte v Průvodci rozmístěním a podle možností proveďte nastavení konfigurace. Na stránce „Zahrnout aktualizace Service Pack“ klepnutím na tlačítko „Procházet“ vyhledejte aktualizaci extrahovanou v kroku 2. Aktualizace byla přidána do pole Aktualizace Service Pack zahrnuté v tomto rozmístění. Klepněte na tlačítko Konfigurace byla dokončena.
 8. Rozmístění aktualizace dokončete podle pokynů v Průvodci implementací.

Použití této aktualizace na existující administrativní obraz připojený k předchozí aktualizaci

 1. Z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk si stáhněte soubor EXE aktualizace do svého počítače.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_jednotka:>\<název_opravy> /e <místní_jednotka:>\< název_opravy>.msp
 3. Přejděte do umístění existujícího administrativního obrazu.
 4. Ve složce Nástroje vyberte zástupce Vytvořit a upravit rozmístění.
 5. Na stránce „Zahájit rozmísťování“ můžete změnit název existujícího rozmístění v poli „Určit název rozmístění“.
 6. Na stránce „Zahájit rozmísťování“ proveďte jeden z následujících postupů:
 7. Pokračujte v Průvodci implementací, a je-li to možné, proveďte konfiguraci. Na stránce „Zahrnout aktualizace Service Pack“ v poli „Aktualizace Service Pack zahrnuté v rozmístění“ proveďte následující postup:
 8. Rozmístění aktualizace dokončete podle pokynů v Průvodci implementací.

Odinstalování této aktualizace

POZNÁMKA: Tuto aktualizaci nelze odinstalovat, pokud byl produkt instalován pomocí implementace (tzv. administrativní obraz) se sloučenou aktualizací.

Windows XP

 1. V nabídce Start systému Windows klepněte na položky Nastavení > Ovládací panely.
 2. Na ovládacím panelu klepněte na položku „Přidat nebo odebrat programy“.
 3. V okně Přidat nebo odebrat programy vyberte možnost Zobrazit aktualizace.
 4. V seznamu programů vyhledejte příslušnou aktualizaci. Klepněte na položku Odstranit.

Windows Vista

 1. V nabídce Start systému Windows klepněte na položku Ovládací panely.
 2. Klepněte na položku Programy.
 3. Klepněte na položku Programy a funkce.
 4. V levém podokně okna Programy a funkce klepněte na položku Zobrazit nainstalované aktualizace.
 5. V seznamu aktualizací vyberte příslušnou aktualizaci. Klepněte na tlačítko Odinstalovat.

Návrat nahoru

V závislosti na produktu a typu instalace obnoví aktualizace Service Pack následující soubory:

Návrat nahoru


Copyright © 2009 Autodesk, Inc.