AutoCAD Architecture® 2009, aktualizacja 3 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie aktualizacji 3 programu AutoCAD Architecture 2009.

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania tej aktualizacji. Przed zaktualizowaniem programu zdecydowanie zalecamy przeczytanie całości niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego pliku Readme na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Spis treści

Niniejszą aktualizację można zastosować do następujących produktów firmy Autodesk we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy zainstalować aktualizację odpowiednią dla posiadanego programu.

W celu zainstalowania aktualizacji 3 nie jest wymagane wcześniejsze zainstalowanie aktualizacji 1 lub 2. W tej aktualizacji są zawarte aktualizacje 1 i 2.

Produkt w wersji 32-bitowej
Aktualizuj
AutoCAD Architecture 2009 AutoCAD_Architecture_2009_Update3_Win_32Bit.exe
AutoCAD Revit® Architecture Suite 2009 AutoCAD_Architecture_Suite_2009_ Update3_Win_32Bit.exe

Produkt 64-bitowy
Aktualizuj
AutoCAD Architecture 2009 AutoCAD_Architecture_2009_Update3_Win_64Bit.exe
AutoCAD Revit® Architecture Suite 2009 AutoCAD_Architecture_Suite_2009_ Update3_Win_64Bit.exe

Powrót do góry

Niniejszej aktualizacji można użyć:

Powrót do góry

W przypadku instalowania tej aktualizacji, w czasie gdy jest uruchomiony program AutoCAD Architecture, nie zaleca się klikania opcji „Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj uruchomić je ponownie po zakończeniu instalacji”. W takiej sytuacji przed zainstalowaniem niniejszej aktualizacji należy zamknąć program AutoCAD Architecture.

Powrót do góry

Ogólne aktualizacje programu AutoCAD Architecture

W aktualizacji 3 programu AutoCAD Architecture 2009 usunięte zostały następujące problemy

Schematy wyświetlania

Zarządzanie rysunkami

Eksport do programu AutoCAD

Uchwyty

IFC

Wydajność

Zestawienia

Palety narzędzi

Obiekty ścian

Odnośniki zewnętrzne
W aktualizacjach 2 i 3 programu AutoCAD Architecture 2009 usunięte zostały następujące problemy:

Skalowanie opisów

Zarządzanie rysunkami

GBXML

IFC

Zestawienia

Ściany i zakończenia ścian przy otwarciu

Różne
W aktualizacjach 1, 2 i 3 programu AutoCAD Architecture 2009 usunięte zostały następujące problemy:

AModeler

Zarządzanie rysunkami

IFC

GBXML

OMF

Obiekty ścian

Układ wyświetlania

Różne

Problemy w programie AutoCAD zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Dokonano aktualizacji następujących poleceń i funkcji:

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

Ogólne aktualizacje programu AutoCAD

Wyświetlanie 2D

Aktualizacja 3

Narzędzia nawigacji 3D

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

Wydruk 3D

Aktualizacja 3

Interfejs .NET API

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Skalowanie opisów

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

ARX-OTHER

Aktualizacja 3

ATIL

Aktualizacja 3

Atrybuty

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Autodesk Buzzsaw

Aktualizacja 2

Bloki

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

Uszkodzenie pliku DWG

Aktualizacja 3

CUI

Aktualizacja 3

Wyodrębnianie danych

Aktualizacja 2

DBX-ACDB

Aktualizacja 3

Obsługa plików DGN

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

WYMIAR

Aktualizacja 2

Sterowniki ekranu

Aktualizacja 3

Rysowanie w trybie 2D

Aktualizacja 3

Wymiary dynamiczne

Aktualizacja 3

DWFIN

Aktualizacja 3

ETRANSMIT

Aktualizacja 3

Eksportowanie układu do obszaru modelu

Aktualizacja 1

Po wyeksportowaniu układu do obszaru modelu występują następujące problemy:

Aktualizacja 2

ESW odnośników

Aktualizacja 1

Znajdź

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

System graficzny

Aktualizacja 3

Grupy

Aktualizacja 2

Kreskowanie

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

Ukrywanie/cieniowanie

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Obrazy

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

Pasek narzędzi Impression

Aktualizacja 3

Zapytanie

Aktualizacja 3

Zainstaluj

Aktualizacja 3

Warstwa

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

Układy

Aktualizacja 2

Licencjonowanie

Aktualizacja 3

Materiały

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

MDI

Aktualizacja 3

Przeglądarka menu

Aktualizacja 1

Menu/Pasek narzędzi

Aktualizacja 2

Modyfikuj

Aktualizacja 3

Wielolinia odniesienia

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Tekst wielowierszowy

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

Lokalizacja względem obiektu

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

OLE

Aktualizacja 3

Otwieranie/zapisywanie

Aktualizacja 1

Aktualizacja 3

Otwórz częściowo

Aktualizacja 1

Drukowanie

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

Paleta Właściwości

Aktualizacja 1

Aktualizacja 3

Opublikuj

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

USUŃ

Aktualizacja 3

Szybkie właściwości

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

NAPRAW

Aktualizacja 1

Aktualizacja 3

Renderowanie

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

Wstążka

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

Przekrój i zrównywanie

Aktualizacja 3

Wybieranie

Aktualizacja 2

Tabele

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

Tekst

Aktualizacja 2

Palety narzędzi

Aktualizacja 2

Visual LISP

Aktualizacja 1

Style wizualne

Aktualizacja 3

ZOOM

Aktualizacja 1

Znane problemy dotyczące niniejszej aktualizacji

Po zastosowaniu niniejszej aktualizacji mogą wystąpić następujące problemy dotyczące dostosowywania wstążki:

Nieprawidłowa karta wstążki lub jej brak

Znany problem: Karta wstążki z częściowego lub korporacyjnego pliku CUI jest wyświetlana na wstążce w sposób nieprawidłowy lub nie jest wyświetlana w ogóle.

Obejście problemu: Aby prawidłowo wyświetlić kartę wstążki, utwórz obszar roboczy służący do jej wyświetlania od początku. Nie powielaj ani nie próbuj aktualizować obszaru roboczego. Po utworzeniu nowego obszaru roboczego ustaw go jako bieżący. Karta wstążki powinna wyświetlić się prawidłowo.

W przypadku częściowego pliku CUI przed dodaniem karty wstążki do obszaru roboczego użyj edytora Customize User Interface (CUI), aby zmienić nazwę grupy dostosowywania pliku. Nazwa grupy dostosowywania jest reprezentowana przez najwyższy węzeł drzewa w okienku Dostosowywanie w.

Pusty obraz skojarzony z poleceniem

Znany problem: W panelu wstążki obraz skojarzony z poleceniem zdefiniowanym w okienku Lista poleceń jest wyświetlany jako pusta ikona.

Obejście problemu: Aby odtworzyć element polecenia wstążki w panelu wstążki, usuń go. Następnie w okienku Lista poleceń dodaj polecenie do panelu wstążki.

Powrót do góry

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tej aktualizacji, należy pamiętać o następujących elementach:

Kopie zapasowe plików niestandardowych

Przed zastosowaniem niniejszej aktualizacji zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików CUI, MNR i MNL.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji jest wyświetlany monit o oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Aby zastosować aktualizację, należy mieć uprawnienia administracyjne do instalowania i odinstalowywania produktów.

Sieciowy obraz stanowiska

Administratorzy mogą utworzyć obraz stanowiska tej aktualizacji przez sieć przy użyciu kreatora obrazu stanowiska.

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tej aktualizacji są wbudowane następujące przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach.

Powrót do góry

Numery wersji aktualizacji programu AutoCAD Architecture 2009

Aktualizacje programów zainstalowanych w systemie są wyświetlane według numerów wersji. W poniższej tabeli podano numery wersji aktualizacji programu AutoCAD Architecture 2009.

 

Produkt
Numer wersji
AutoCAD Architecture 2009, aktualizacja 1
2
AutoCAD Architecture 2009, aktualizacja 2
3
AutoCAD Architecture 2009, aktualizacja 3
4

Powrót do góry

Stosowanie aktualizacji do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować tę aktualizację na jednym komputerze, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

Aktualizowanie instalacji jednostanowiskowej

 1. Pobierz aktualizację i zapisz ją w dowolnym folderze.
 2. W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny z programem AutoCAD Architecture).
 3. Znajdź folder, w którym została zapisana aktualizacja, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Stosowanie aktualizacji przez sieć lokalną

Aktualizację można zainstalować przez sieć lokalną, korzystając z Centrum komunikacyjnego. Szczegółowe instrukcje konfigurowania poprawki przez sieć lokalną znajdują się na karcie Centrum komunikacyjne Pomocy do Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

Uwaga: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować, korzystając z nośnika instalacyjnego z produktem. Wybierz opcję Install Tools and Utilities (Zainstaluj narzędzia), a następnie pozycję Autodesk CAD Manager Tools.

Stosowanie aktualizacji do sieciowego obrazu administracyjnego

Następujące metody dystrybucji mogą być stosowane wyłącznie do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora obrazu stanowiska. Po wykonaniu tych czynności kolejne obrazy stanowiska produktu będą zawierały tę aktualizację.

We wszystkich przypadkach należy dołączyć aktualizację do obrazu stanowiska. Jedyny przypadek, kiedy właściwe jest scalenie aktualizacji, to sytuacja, w której obraz stanowiska ma zostać rozpowszechniony za pomocą obiektu zasad grupy.

Pobrany plik poprawki (aktualizacji) zawiera plik MSP (poprawki firmy Microsoft), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego za pomocą przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia jest przedstawiona w kroku 2 poniżej.

Dodawanie aktualizacji do nowego obrazu administracyjnego

 1. Z witryny sieci WWW pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz zaktualizowany plik EXE na komputer lokalny.
 2. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź informacje, używając następującej składni, i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki> /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

 3. Włóż nośnik z programem Autodesk i uruchom plik setup.exe
 4. Wybierz opcję Utwórz stanowiska. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska w polu Określ lokalizację stanowiska wprowadź udostępnioną lokalizację sieciową, w której chcesz utworzyć obraz administracyjny, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć tę lokalizację. Z tej lokalizacji użytkownicy będą instalować produkt.
 6. W polu Określ nazwę stanowiska wprowadź nazwę obrazu stanowiska.
 7. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska i skonfiguruj odpowiednie opcje, gdy będzie to dozwolone. Na stronie Dołącz pakiety serwisowe kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć aktualizację wyodrębnioną w kroku 2. Zwróć uwagę, że aktualizacja została dodana w polu Pakiety serwisowe dołączone do tego stanowiska. Kliknij przycisk Konfigurowanie ukończone.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie aktualizacji do obrazu stanowiska.

Aby zastosować tę aktualizację do istniejącego obrazu administracyjnego dodanego z poprzednią aktualizacją

 1. Z witryny sieci Web pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE aktualizacji na komputer lokalny.
 2. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź następujące informacje i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki> /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp
 3. Przejdź do lokalizacji istniejącego obrazu administracyjnego.
 4. W folderze Narzędzia wybierz skrót Utwórz i zmodyfikuj stanowisko.
 5. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska możesz zmienić nazwę istniejącego obrazu stanowiska w polu Określ nazwę stanowiska.
 6. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska wykonaj jedną z następujących czynności:
 7. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska i konfiguruj odpowiednie opcje, gdy będzie to dozwolone. Na stronie Dołącz pakiety serwisowe w polu Pakiety serwisowe dołączone do tego stanowiska wykonaj jedną z następujących czynności:
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie aktualizacji do obrazu stanowiska.

Odinstalowywanie aktualizacji

UWAGA: Aktualizacji nie można odinstalować, gdy produkt został zainstalowany z obrazu stanowiska (zwanego także obrazem administracyjnym) ze scaloną aktualizacją.

Windows XP

 1. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Ustawienia > Panel sterowania.
 2. W panelu sterowania kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy.
 3. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów wybierz opcję Pokaż aktualizacje.
 4. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście programów. Kliknij przycisk Usuń.

Windows Vista

 1. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij łącze Programy.
 3. Kliknij łącze Programy i funkcje.
 4. W oknie Programy i funkcje w lewym okienku kliknij łącze Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 5. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście. Kliknij przycisk Odinstaluj.

Powrót do góry

W zależności od produktu i typu instalacji ten dodatek Service Pack może modyfikować następujące pliki:

Powrót do góry


Copyright © 2009 Autodesk, Inc.