Aktualizacja 2 programu AutoCAD Architecture 2011 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie aktualizacji 2 programu AutoCAD® Architecture 2011

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania tej aktualizacji. Przed zaktualizowaniem produktu zdecydowanie zalecane jest przeczytanie całości niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego dokumentu na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Zawartość

Niniejszą aktualizację można zastosować do następujących produktów firmy Autodesk we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy upewnić się, że instalowana jest aktualizacja odpowiednia dla posiadanego oprogramowania.

UWAGA: Przed zainstalowaniem Aktualizacji 2 należy zainstalować Aktualizację 1. Jeśli zainstalowano już Aktualizację 1, można zainstalować Aktualizację 2.

www.autodesk.com/support/AutoCAD Architecture 2011 Update 1  

Aby zainstalować poprawki Live Update, można także użyć Centrum komunikacyjnego, w którym automatycznie wyświetlane są odpowiednie aktualizacje dla danego produktu.

Produkt 32-bitowy
Aktualizacja
AutoCAD Architecture 2011 ACA2011Update2.exe

Produkt 64-bitowy
Aktualizacja
AutoCAD Architecture 2011 ACA2011Update2x64.exe

 

Powrót do początku

Niniejszej aktualizacji można użyć w następujących systemach operacyjnych.

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami Service Pack 2 (SP2) i Service Pack 3 (SP3):

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami serwisowymi Service Pack 1 (SP1) i Service Pack 2 (SP2):

W następujących systemach operacyjnych Windows® 7:

Powrót do początku

W przypadku instalowania tej aktualizacji w czasie, gdy jest uruchomiony program AutoCAD lub AutoCAD LT, nie zaleca się klikania opcji Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj uruchomić je ponownie po zakończeniu instalacji. Zamiast tego należy ręcznie zamknąć program AutoCAD lub AutoCAD LT i po wyświetleniu monitu kliknąć opcję Ignoruj. Zalecane jest również, aby po zainstalowaniu aktualizacji ponownie uruchomić system.

Powrót do początku

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Dokonano aktualizacji następujących poleceń i funkcji:

Aktualizacja 1 programu AutoCAD Architecture 

Aktualizacja 2 programu AutoCAD Architecture

Aktualizacja 1 programu AutoCAD 

Aktualizacja 2 programu AutoCAD

 

Powrót do początku

Zmiany o charakterze ogólnym dotyczące programu AutoCAD Architecture

Naprawione zostały następujące usterki:

Modelowanie 3D

Aktualizacja 1

Skalowanie opisów

Aktualizacja 2

Ściany kurtynowe

Aktualizacja 1

Komponenty detali

Aktualizacja 2

Wymiarowanie

Aktualizacja 1

Drzwi/okna

Aktualizacja 2

Zarządzanie rysunkami

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Interfejs użytkownika (ogólnie)

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Pomoc

Aktualizacja 1

IFC

Aktualizacja 1

Materiały

Aktualizacja 1

Modyfikuj

Aktualizacja 1

Multibloki

Aktualizacja 2

OpenLight

Aktualizacja 2

Wydajność

Aktualizacja 1

Remont

Aktualizacja 1

Przekroje

Aktualizacja 1

Połacie

Aktualizacja 1

Elementy konstrukcyjne

Aktualizacja 2

Ściany

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

 

Powrót do początku

Zmiany o charakterze ogólnym dotyczące programu AutoCAD

Naprawione zostały następujące usterki:

Interfejs .NET API

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Wyświetlanie 2D

Aktualizacja 1

Pamięć podręczna 3D

Aktualizacja 1

Modelowanie 3D

Aktualizacja 1

Narzędzia nawigacyjne 3D

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Modelowanie organiczne 3D

Aktualizacja 2

Modelowanie powierzchni 3D

Aktualizacja 2

Skalowanie opisów

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

ARX

Aktualizacja 1

Atrybuty

Aktualizacja 1

Wwiersz polecenia

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Program na rzecz zaangażowania klientów

Aktualizacja 1

CUI

Aktualizacja 1

Digitizer

Aktualizacja 1

Obsługa formatu DGN

Aktualizacja 1

Wymiarowanie

Aktualizacja 1

Przyspieszenie wyświetlania

Aktualizacja 1

Sterowniki ekranu

Aktualizacja 1

Rysowanie w trybie 2D

Aktualizacja 2

DWG

Aktualizacja 2

DWF

Aktualizacja 2

Odniesienia zewnętrzne

Aktualizacja 1

System graficzny

Aktualizacja 1

Kreskowanie

Aktualizacja 1

Pomoc

Aktualizacja 1

Obraz

Aktualizacja 1

Warstwa

Aktualizacja 1

Licencjonowanie

Aktualizacja 1

Materiały

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Modyfikuj

Aktualizacja 2

WTekst

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

ObjectDBX

Aktualizacja 2

OLE (Object Linking & Embedding, Łączenie i osadzanie obiektów)

Aktualizacja 1

Otwieranie/zapisywanie

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Opcje

Aktualizacja 2

OBIEKT

Aktualizacja 2

Inne

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Otwieranie częściowe

Aktualizacja 1

Eksport do formatu PDF

Aktualizacja 1

Wydajność

Aktualizacja 2

Paleta Właściwości

Aktualizacja 2

Publikowanie

Aktualizacja 2

Raster Design

Aktualizacja 1

Naprawa

Aktualizacja 2

Wstążka

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Przekrój i zrównywanie

Aktualizacja 1

Podświetlanie wybranych elementów

Aktualizacja 1

Skok

Aktualizacja 1

Tekst

Aktualizacja 2

 

Visual LISP

Aktualizacja 1

Obszar roboczy

Aktualizacja 2

 

Powrót do początku

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tej aktualizacji, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Tworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich plików CUI, MNR i MNL użytkownika przed zainstalowaniem tej aktualizacji.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji niezbędny jest oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Do zainstalowania tej aktualizacji niezbędne jest posiadanie uprawnień administracyjnych do instalowania i odinstalowywania produktów.

Instalacja sieciowa

Administratorzy mogą utworzyć obraz stanowiska tej aktualizacji przez sieć przy użyciu kreatora obrazu stanowiska.

Informacje o produkcie

Po przeprowadzeniu instalacji informacje o produkcie zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Informacje.

Ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer, nawet jeśli nie został wyświetlony odpowiedni monit.

 

Powrót do początku

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tej aktualizacji są wbudowane następujące przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach instalacyjnych.

Powrót do początku

Stosowanie aktualizacji do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować tę aktualizację na jednym komputerze, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

 1. Pobierz aktualizację i zapisz ją w dowolnym folderze.
 2. W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny z programem AutoCAD).
 3. Znajdź folder, w którym została zapisana aktualizacja, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót do początku

Stosowanie aktualizacji przez sieć lokalną

Aktualizację można zainstalować przez sieć lokalną, korzystając z InfoCenter. Szczegółowe instrukcje konfigurowania poprawki przez sieć lokalną znajdują się na karcie InfoCenter w Pomocy do Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

Uwaga: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować, korzystając z nośnika instalacyjnego z produktem. Wybierz opcję Install Tools and Utilities (Zainstaluj narzędzia), a następnie pozycję Autodesk CAD Manager Tools.

Powrót do początku

Stosowanie aktualizacji do sieciowego obrazu administracyjnego

UWAGA: Aktualizacji 2 nie można zainstalować za pośrednictwem obrazu administracyjnego. Aktualizację 2 można zainstalować na stacji roboczej, o ile wcześniej zainstalowano Aktualizację 1.

Powrót do początku

Odinstalowywanie aktualizacji

Uwaga: Aktualizacji nie można odinstalować, gdy produkt został zainstalowany z obrazu stanowiska (zwanego także obrazem administracyjnym) ze scaloną aktualizacją.

Windows XP

 1. W menu Start (system Windows) kliknij kolejno polecenia Ustawienia > Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy.
 3. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów wybierz opcję Pokaż aktualizacje.
 4. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście programów. Kliknij przycisk Usuń.

Windows Vista i Windows 7

 1. W menu Start (system Windows) kliknij opcję Panel sterowania.
 2. Kliknij łącze Programy.
 3. Kliknij łącze Programy i funkcje.
 4. W oknie Programy i funkcje w lewym okienku kliknij łącze Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 5. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście. Kliknij przycisk Odinstaluj.

 

Powrót do początku


Copyright ©2011 Autodesk, Inc.