Soubor Readme aktualizace Update 1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009

V rámci svého trvalého úsilí o poskytování produktů vysoké kvality vydala společnost Autodesk aktualizaci Update 1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009.

Aktualizace Update 1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 zahrnuje i všechny opravy obsažené v aktualizaci Update 1 aplikace AutoCAD 2009.

Tento soubor Readme obsahuje informace týkající se instalace a použití této aktualizace. Důrazně doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace produktu přečetli celý dokument. Soubor Readme uložte na pevný disk nebo si jeho kopii vytiskněte.

Tento text Readme obsahuje následující témata:

Tato aktualizace C3D2009SP1.exe je určena pro všechny verze aplikace AutoCAD Civil 3D 2009, nainstalované na počítačích s operačním systémem v anglickém či jiném jazyce.

Důležité upozornění: Odinstalování této aktualizace nelze provést automatickým odinstalačním procesem. Chcete-li obnovit svou verzi aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 do stavu před nainstalováním aktualizace, odinstalujte aplikaci AutoCAD Civil 3D 2009 a poté ji znovu nainstalujte.

Tato aktualizace používá následující přepínače příkazového řádku systému Windows:

Pokyny týkající se použití těchto přepínačů příkazového řádku jsou obsaženy v následujících postupech.

 1. Stáhněte si soubor C3D2009SP1.exe a uložte jej do libovolné složky.
 2. Vložte instalační médium aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 do příslušné jednotky.
 3. Přejděte do složky, do níž jste uložili tuto aktualizaci.
 4. Poklepáním na spustitelný soubor zahajte jeho instalaci.

Tento postup použijte v případě, že chcete aktualizaci instalovat v místní síti pomocí Komunikačního centra.

Instalace aktualizace pomocí Komunikačního centra s použitím funkcí seznamu oprav

 1. Na počítači s nainstalovanou aplikací AutoCAD Civil 3D 2009 proveďte instalaci nástrojů Autodesk CAD Manager Tools. Chcete-li nainstalovat nástroje Autodesk CAD Manager Tools, vložte do jednotky instalační médium aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 a vyberte položku Instalovat nástroje a pomůcky. Na stránce „Vyberte produkty, které chcete instalovat“ zvolte položku Autodesk CAD Manager Tools. Po klepnutí na tlačítko Další se seznamte s licenčním ujednáním a potvrďte souhlas s jeho podmínkami, poté spusťte instalaci klepnutím na tlačítko Instalovat.

  POZNÁMKA: Aktualizace by neměla být nainstalována přímo na tomto počítači.

 2. Ve sdíleném umístění vytvořte složku, do níž budou staženy opravy (příklad: \\název_serveru\sdílená_složka\ ).
 3. Klepněte na položky Start > Programy > Autodesk > CAD Manager Tools > CAD Manager Control Utility.
 4. V rozevírací nabídce vyberte položku AutoCAD Civil 3D 2009 a klepněte na tlačítko OK.
 5. Na kartě Informační centrum vyberte na panelu Komunikační centrum položku Povolit aktualizace Live Update. V rozevírací nabídce vyberte možnost Přijímat aktualizace Live Update z místní sítě.
 6. Klepněte na tlačítko Procházet a přejděte do dříve vytvořeného sdíleného umístění (příklad: \\název_serveru\sdílená_složka\ ).
 7. Vyberte možnost Správa oprav. Tím přejdete na servery společnosti Autodesk, kde lze stáhnout veškeré dostupné opravy pro aktuální instalaci aplikace AutoCAD Civil 3D 2009.
 8. V okně Správa oprav se zobrazí seznam všech aktualizací Service Pack pro aplikaci AutoCAD Civil 3D 2009. Vyberte aktualizaci, kterou chcete použít. V seznamu Typ akce vyberte možnost Přidat do složky oprav a pak položku Aktualizovat složku oprav.
 9. V části s podrobnostmi bude uvedeno „staženo do místní složky aktualizací v <čas><datum>“.
 10. Klepněte na tlačítko Zavřít.

  Ověřte, zda je v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2009 nakonfigurováno Komunikační centrum. Po jeho konfiguraci uvidíte, že je k dispozici oprava údržby služby Live Update.

Následující dva způsoby distribuce aktualizace Update 1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 lze použít pouze u administrativních obrazů vytvořených pomocí Průvodce síťovou instalací aplikace AutoCAD Civil 3D 2009. Po dokončení těchto postupů bude aktualizace automaticky použita na všechny nově implementované aplikace AutoCAD Civil 3D 2009.

POZNÁMKA: Pro oba následující postupy platí, že stažený soubor aktualizace obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch). Tento soubor je nutno extrahovat ze spustitelného souboru. Chcete-li soubor MSP extrahovat ze spustitelného souboru, použijte parametr /e („extrahovat“).

Přidání aktualizace Update 1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 do nového administrativního obrazu aplikace AutoCAD Civil 3D 2009

 1. Z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk si na místní počítač stáhněte soubor C3D2009SP1.exe.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující údaje a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_disková_jednotka>:\<název_opravy> /e <místní_disková_jednotka>:\<název_opravy.msp>

 3. Na instalačním médiu vyberte položku Vytvořit implementaci.
 4. Vyberte umístění pro implementaci, zadejte název a poté klepněte na tlačítko Další.
 5. Vyberte produkty, které chcete nainstalovat, a klepněte na tlačítko Další.
 6. Na stránce Konfigurace proveďte vlastní úpravy implementace klepnutím na tlačítko Konfigurovat.
 7. Pokračujte ve vlastních úpravách implementace. Na stránce Zahrnout aktualizace Service Pack použijte tlačítko – elipsy k procházení na umístění souboru MSP, který byl stažen a extrahován ze spustitelného souboru.
 8. Vyberte, zda chcete instalaci aktualizace sloučit nebo připojit. Při sloučení instalace je během instalace produktu nainstalována aplikace Civil 3D i aktualizace. V případě připojení bude provedena instalace aplikace Civil 3D a teprve poté se nainstaluje aktualizace.
 9. Dokončete uživatelské úpravy, klepněte na položku Instalace je dokončena a poté na položku Vytvořit implementaci.

Použití aktualizace Update 1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 na existující administrativní obraz aplikace AutoCAD Civil 3D 2009

POZNÁMKA: Před použitím aktualizace Update 1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 na existující administrativní obraz aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 se ujistěte, že všechny klientské počítače již byly aktualizovány pomocí aktualizace Update 1.

 1. Z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk si na místní počítač stáhněte soubor C3D2009SP1.exe.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující údaje a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_disková_jednotka>:\<název_opravy> /e <místní_disková_jednotka>:\<název_opravy.msp>

 3. Na počítači, ve kterém jste vytvořili původní implementaci aplikace AutoCAD Civil 3D 2009, existuje zástupce „upravit <název_implementace>“. Poklepejte na tohoto zástupce.
 4. V instalačním systému můžete pro implementaci vybrat nový název nebo umístění.
 5. Na stránce Zahájit implementaci zadejte nový název nebo přijměte současný název.
 6. Na stránce Prohlédnout – Konfigurovat – Vytvořit stránku implementace prohlédněte a proveďte veškeré požadované změny.
 7. Vyberte položku Konfigurovat a poté proveďte příslušné změny na stránce Zahrnout aktualizace Service Pack. Pomocí tlačítka – elipsy přejděte k umístění souboru MSP, který byl stažen a extrahován ze spustitelného souboru.
 8. Vyberte, zda chcete instalaci aktualizace sloučit nebo připojit. Při sloučení instalace je během instalace produktu nainstalována aplikace Civil 3D i aktualizace. Při sloučení instalace je během instalace produktu nainstalována aplikace Civil 3D i aktualizace.
 9. Dokončete uživatelskou úpravu a vyberte možnost Konfigurace dokončena. Potom klepněte na položku Vytvořit implementaci. Aktualizace bude automaticky použita ve všech nově implementovaných aplikacích AutoCAD Civil 3D 2009.

V aktualizaci Update 1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 je znám následující problém.

Soubor MapExport.ini je nainstalován v nesprávné složce.

Řešení tohoto problému:

 1. Po nainstalování aktualizace Update 1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 přejděte do této složky:

  (Microsoft Windows XP) C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2009\R17.2

  (Microsoft Windows Vista) C:\Program Data\Autodesk\AutoCADCivil 3D 2009\R17.2

 2. Vyberte soubor MapExport.ini a klepněte pravým tlačítkem > Kopírovat.
 3. Přejděte do následující složky:

  (Microsoft Windows XP) C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\C3D 2009

  (Microsoft Windows Vista) C:\Program Data\Autodesk\C3D 2009

 4. Soubor MapExport.ini vložte do uvedené složky.
 5. Jestliže jste již použili příkaz MAPEXPORT, soubor už v této složce existuje. Při výzvě k nahrazení existujícího souboru klepněte na tlačítko Ano.

Díky podrobným informacím od zákazníků, kteří používají službu Hlášení chyb od zákazníků, byla v této aktualizaci vyřešena a opravena řada problémů v následujících oblastech:

Tato aktualizace obsahuje řešení více než 100 problémů. V této části souboru Readme jsou uvedeny některé změny funkčnosti a popsány vyřešené problémy, které dříve způsobovaly ztrátu dat či neočekávaná ukončení aplikace Civil 3D.

Obecné

 • V aplikaci Civil 3D 2009 lze nyní otevřít výkres, který byl vytvořen v předchozí verzi. Dříve docházelo v určitých situacích k nečekanému ukončení programu.
 • Výběr položky Libovolné souřadnicové systémy X-Y na kartě Jednotky a zóny v dialogovém okně Nastavení výkresu již nezpůsobuje neočekávané ukončení programu.
 • K nečekaném ukončení aplikace už nedochází ani po vložení bloku z palety nástrojů.
 • V klientském výkresu se teď po provedení úprav zdrojového výkresu a jeho uložení zobrazuje okno s příslušným upozorněním.
 • Když vytvoříte implementaci a přidáte do parametru zástupce název zástupce, např. „/p c:\profil.arg“, nedojde již při pokusu o instalaci pomocí této implementace k nečekanému ukončení programu.
 • Styly objektů zůstávají při použití příkazů Kopírovat a Vložit zachovány podle očekávání. Při použití těchto příkazů ke zkopírování a vložení objektů dříve docházelo k náhodnému zmizení některých stylů objektů.
 • Zavření výkresu již nezpůsobuje nečekané zavření okna Prospektor prostoru nástrojů.
 • Dočasný objekt výkresu, který se vytváří při použití příkazu Zobrazit/Upravit příčný řez koridoru, je nyní vymazán při ukončení příkazu.
 • Při vytváření linií pozemku, tras a návrhových linií zemního tělesa z entity externí reference již příkaz Diagnostika negeneruje chybu týkající se neplatných typů čar.
 • Při vložení výkresu, který obsahuje proxy, již nedochází k nečekanému ukončení aplikace.

Trasy

 • V panoramatickém pohledu Přehled entit směrového návrhu trasy se nyní zobrazují správné hodnoty u vlastností počátečního staničení a koncového staničení pro čtvrtou přechodnici ve skupině oblouků PKPPKP.

API

 • Při použití slovníku rozšíření API jsou teď objekty správně rozšiřovány do referencí dat pro všechny typy objektů.
 • Došlo ke zvýšení výkonu při použití příkazu AeccPoints:: AddMultiple() pro přidání bodů.
 • V objektu AeccSettingsSurfaceBuildOptions jsou teď uvedeny správné hodnoty ElevationMin a ElevationMax. Dříve byly tyto hodnoty zaměněné.
 • AeccStyle:: ExportTo() již nezpůsobuje zobrazení dialogového okna Chyba mapy.
 • Metoda AeccPipe:: ConnectToStructure() teď při volání metody Disconnect() funguje podle očekávání.
 • AeccPoints::ImportPoints() nyní funguje podle očekávání. Dříve docházelo k nečekanému ukončení aplikace, když byl tento příkaz spuštěn v souboru s duplicitními čísly bodů.
 • Metody AeccParcel:: AddSingleSegmentLabel() a AeccParcel:: AddMultipleSegmentLabels() nyní fungují podle očekávání.
 • Metoda AeccSurveyLandXMLPropertiesRoot:: getitems() nyní vrací rozšířené vlastnosti LandXML pro objekt. Dříve vracela vlastnosti LandXML pro zeměměřičskou databázi.

Návrh koridoru a podsestavy

 • Trasy, návrhové linie, křivky a profily vytvořené z návrhových linií koridoru jsou nyní vytvářeny na správném místě.
 • Výpočty objemu materiálu pro podsestavy, které obsahují konstrukční součásti, jsou nyní prováděny správně. Při překrývání těchto podsestav dříve docházelo ke křížení segmentů čar a vynechávání materiálu ve výpočtech objemu materiálu.
 • Výpočty objemu materiálu jsou nyní podél staničení konzistentní i v případech, kdy přesah povrchu vede k nesprávnému připojení povrchů v zobrazení příčného řezu.
 • V případě vložení výkresu, který jako externí referenci obsahuje koridor, fungují nyní hladiny podle očekávání. Dříve byla nastavení hladin ignorována.
 • Při použití příkazu Zobrazit/Upravit příčný řez koridoru v situaci, ve které jsou přerušeny reference dat, už nedochází k nečekanému ukončení programu.
 • Komponenty šrafování jsou nyní v zobrazeních příčných řezů konfigurovány správně. Dříve byly zobrazeny plnou černou barvou.
 • Úprava šířky jízdního pruhu podsestavy JízdníPruhVnitřníKlopeníRůznáŠířka pomocí příkazu Zobrazit/Upravit příčný řez koridoru teď funguje podle očekávání.
 • Příkaz Importovat podsestavu nyní podporuje soubor balíčku, který obsahuje více lokalizovaných jazyků. Při importu bude extrahován jazyk lokalizace, který odpovídá příslušné instalaci.
 • Nastavení Frekvence podél oblouků v koridorech teď funguje podle očekávání. Dříve se toto nastavení týkalo jen části oblouku.

Zobrazení příčných řezů

 • Příčné řezy se nyní aktualizují konzistentně a odpovídají změnám, které byly v koridoru provedeny pomocí příkazu Zobrazit/Upravit příčný řez koridoru.
 • Viditelnost popisku stop příčných řezů teď závisí na hladině stop příčných řezů. Dříve byla viditelnost určena hladinou skupiny stop příčných řezů.
 • Sloupce Příčný řez 1 a Příčný řez 2 se nyní v dialogovém okně Proužky zobrazení příčného řezu zobrazují ve výchozím nastavení správně. Dříve byly ve výchozím nastavení skryty.
 • Příčné řezy koridoru, které jsou ve výkresu obsaženy jako externí reference, se nyní zobrazují podle očekávání.

Zemní těleso a návrhové linie

 • Výšky v bodech projekční linie zemního tělesa lze nyní upravovat. Dříve nebylo možné upravovat tyto výšky v případech, kdy se počátek nebo konec zemního tělesa dotýkal vrcholu směrového polygonu návrhové linie.
 • Při vytváření návrhové linie z trasy, s následným pokusem o vyčištění této návrhové linie pomocí tlačítka Možnosti v dialogovém okně Vlastnosti návrhové linie, již nedochází k nečekanému ukončení programu.
 • Při vytváření návrhové linie z trasy bez použití volby Vyčistit body teď vznikne návrhová linie se správnými daty. Dříve docházelo k tomu, že návrhová linie překračovala délku přiřazeného profilu a nebyly dodržovány stanovené výškové hodnoty.
 • Při použití příkazu Vytvořit návrhové linie z trasy a výběru možnosti Vyčistit body již nedochází k nečekanému ukončení programu.
 • Vytvořením návrhové linie z křivky teď vzniknou kritické oblouky. Při výskytu velmi krátkých čar mezi dvojicí oblouků dříve docházelo k chybám při převodu.
 • Úprava poloměru oblouku na návrhové linii již nezpůsobuje stav, při němž program neodpovídá.
 • Příkaz Stupňované odsazení již nezpůsobuje stav, při němž program neodpovídá.
 • Návrhové linie zemního tělesa vytvořené z návrhové linie koridoru, které obsahují mezery nebo přerušení, jsou nyní vytvářeny na správném místě.
 • U zemních těles, která se vzájemně překrývají, se nyní správně vytvářejí nulové čáry.
 • Vytváření povrchů ze skupin zemních těles teď probíhá správně. Dříve se stávalo, že povrch zemního tělesa ne vždy odpovídal výsledkům modelování zemního tělesa. Pro zajištění správných výsledků byste měli po otevření výkresu obnovit povrch.
 • Vymazání zemního tělesa příkazem Zpět s následným uložením výkresu už při pokusu o opětovné otevření výkresu nezpůsobuje nečekané ukončení programu.
 • Bylo odstraněno několik problémů s objekty zemního tělesa na uzamčených hladinách a nedochází již k nečekanému ukončení programu při uložení výkresu nebo při odemčení hladiny.
 • Není již přípustné vytvářet přechod zemního tělesa s téměř nulovou vzdáleností. Při zadání hodnot nižších než 0,0001 dříve docházelo k nečekanému ukončení aplikace.
 • Při použití příkazu Diagnostika u výkresů vytvořených v aplikaci Civil 3D 2008 již nedochází ke změnám bodů výšky na návrhových liniích.
 • Otevření výkresu obsahujícího zkratky po použití VBA už nezpůsobuje stav, při němž program neodpovídá.

Popisky

Úsečky a oblouky

 • Použití příkazu Vytyčovací prvky oblouku po příkazu Vytvořit oblouk již nezpůsobuje nečekané ukončení aplikace.

Object Enabler

Důležité upozornění: Nástroj Civil Object Enabler vyžaduje samostatnou instalaci. Aby se následující změny projevily, je nutné nástroj Civil Object Enabler odinstalovat a poté jej znovu nainstalovat. Nejnovější verzi programu Object Enabler si můžete stáhnout z adresy: http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL11092427

Parcely

 • Parcely, které byly exportovány ve formátu LandXML a poté byl opět proveden jejich import, už nezpůsobují stav, při němž program neodpovídá.
 • Příkaz Vytvořit parcely z objektů již nezpůsobuje stav, při němž program neodpovídá.
 • Při úpravách parcel pomocí uzlů už nedochází k nečekanému ukončení programu.

Potrubí

 • Při výběru potrubí v situaci, kdy je zobrazen pás, už nedochází k nečekanému ukončení programu.
 • Import potrubní sítě ze souboru LandXML s následným vymazáním některých objektů potrubní sítě a exportováním upravené potrubní sítě do LandXML už nezpůsobuje nečekané ukončení programu.
 • Do seznamu součástí lze nyní přidat skupinu součástí.
 • Při navrhování potrubí teď program umožňuje použití koncového bodu, který určíte na obrazovce. Dříve občas docházelo k ignorování zvoleného bodu a na příkazovém řádku zůstávala zobrazena výzva k výběru bodu.

Vytvoření situací

 • Nyní je vyřešen problém s čísly listů u nulových čar při přesunu souboru .DST Správce sady listů z jeho původního umístění do jiné podporované cesty.
 • Na listech, které jsou umístěny do nového výkresu s více skupinami rámečků výkresů, je nyní zobrazen text nulové čáry.

Body

 • V případech, kde v popiscích bodů existují přepsání podřazeného prvku, je nyní v dialogovém okně Upravit styly popisků zobrazena šipka, upozorňující na toto přepsání.
 • Při otevírání výkresů pomocí aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 jako aplikací AutoCAD už nedochází k nečekanému ukončení programu.
 • Při vložení výkresu obsahujícího body se nyní zaplní skupina _Všechny body.
 • Při přenosu bodů již zadání možnosti „Provést transformaci souřadnic, je-li to možné“ nezpůsobuje nečekané ukončení aplikace.
 • Geodetická kalkulačka nyní pro pozemní souřadnice používá správný převodní faktor měřítka rastru.

Profily a zobrazení profilu

Správce projektu

 • Při použití volby Náhled na kartě Prospektor prostoru nástrojů se nyní správně zobrazují projektové soubory DWFx.
 • Závislosti se nyní zobrazují jako vydané. Pokud jste dříve provedli vydání výkresu z aplikace Vault, která obsahovala závislý výkres, nebyl příslušný závislý výkres zobrazen jako vydaný.
 • Aplikace Vault Explorer nyní pro závislosti zobrazuje informace „místo použití“ a „používá“.
 • Pole Název v dialogovém okně Nový projekt už není určeno pouze ke čtení, pokud toto dialogové okno vyvoláte klepnutím pravým tlačítkem v zeměměřičské databázi na kartě Survey a vyberete položku Přidat do nového projektu aplikace Vault.
 • Otevření výkresu v aplikaci Civil 3D, přihlášení do aplikace Vault a nastavení pracovní složky už nezpůsobuje nečekané ukončení aplikace.
 • Migraci souborů XML projektu založeného na aplikaci Vault na strukturu datové zkratky lze provést takto:
    1. Stáhněte si nejnovější verze všech výkresů (přihlásit se do aplikace Vault > nastavit aktuální projekt > získat nejnovější verzi).
    2. Otevřete Editor datových zkratek.
    3. Vyhledejte a otevřete soubor project.xml, který je uložen v místní projektové složce.
    4. Vyhledání a nahrazení proveďte pomocí Editoru datových zkratek. Vyhledejte $ a nahraďte jej názvem místní složky (C:\Civil 3D Projects).
    5. Pomocí příkazu UložJako vytvořte v místní projektové složce strukturu _Datové zkratky.
    6. Z aplikace Vault odstraňte starý projekt.
    7. Migrace je dokončena a s výkresy, které jsou staženy ze serveru, bude zacházeno jako s výkresy nezávislými na aplikaci Vault.

 • Otevřete-li nyní výkres pomocí aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 jako aplikací AutoCAD, budou reference datových zkratek fungovat podle očekávání. Dříve byly veškeré datové zkratky přerušeny.
 • Vrátíte-li vydání souboru zpět a poté vymažete soubor i složku v aplikaci Vault Explorer, nedojde již při pokusu o přidání souboru do projektu z aplikace Civil 3D k nečekanému ukončení programu.
 • Zkratky nyní odkazují na správný projekt. Dříve se při dočasném uložení ukládala absolutní cesta zkratek, což způsobovalo, že zkratky odkazovaly na nesprávné projekty.

Povrchy

 • Zapnutí zobrazování bodů ve stylu povrchu už nezpůsobuje nečekané ukončení aplikace, jako tomu bývalo v případě rozsáhlého povrchu dříve.
 • Není-li v souboru .asc stanovena žádná jednotka, budou povrchy vytvořené ze souborů DEM .asc využívat jednotky výkresu.
 • Vytváření povrchu z DEM, u kterého je u položky Soubory typu použito nastavení ESRI Binary Grid (*.adf), už nezpůsobuje nečekané ukončení aplikace.
 • Při výpočtu objemové plochy již nedochází k nečekanému ukončení aplikace.
 • Příkaz Ohraničené objemy nyní vrací správné objemy.
 • Obnovení povrchu zemního tělesa po přesunu konce návrhové linie už nezpůsobuje nečekané ukončení aplikace.
 • Při použití příkazu Vlastnosti povrchu u povrchu upraveného terénu již nedochází k nečekanému ukončení aplikace.
 • Záporné vrstevnice se nyní zobrazují správně. Jestliže dříve data povrchu, která existovala ve stanoveném rozsahu vrstevnic, sestávala z jednotlivého datového bodu, záporné vrstevnice se pro daný povrch nezobrazily.

Survey

Veškeré opravy obsažené v aktualizaci Update 1 aplikace AutoCAD 2009 jsou zahrnuty i v aktualizaci Update 1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009.

Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Hlášení chyb od zákazníků

Na základě podrobných informací od uživatelů, kteří používali pomůcku Hlášení chyb od zákazníků, bylo zjištěno a odstraněno mnoho potíží. Byly vytvořeny aktualizace v následujících oblastech:

Všeobecné aktualizace

Byly opraveny také následující chyby:

.NET API

Přizpůsobení měřítka poznámek

Atributy

Bloky

Export rozvržení do modelového prostoru

Při exportu rozvržení do modelového prostoru se zobrazí následující zprávy:

Externí reference ESW

Šrafy

Skrytí/Stínování

Prohlížeč nabídek

Multiodkaz (modkaz)

Víceřádkový text (mtext)

Otevírání a ukládání

Částečné otevření

Vykreslování

Paleta Vlastnosti

Publikování

Rychlé vlastnosti

RESTAURUJ

Rendrování

Pás karet

Visual LISP

ZOOM

Známé problémy s touto aktualizací

Po použití této aktualizace může dojít k následujícím problémům s přizpůsobením pásu karet:

Nesprávná nebo chybějící karta pásu karet

Známý problém: Pokud zobrazíte kartu pásu karet z částečného podnikového souboru CUI, karta se nezobrazí správně nebo zcela chybí.

Řešení: Aby se pás karet zobrazoval správně, vytvořte znovu pracovní prostor používaný k zobrazení pásu karet. Pracovní prostor neduplikujte ani se jej nepokoušejte aktualizovat. Jakmile vytvoříte nový pracovní prostor, nastavte jej jako aktuální. Karta pásu karet by se měla zobrazit správně.

Než u částečných souborů CUI přidáte kartu pásu karet do pracovního souboru, změňte pomocí editoru Upravit uživatelské rozhraní (CUI) název skupiny uživatelských úprav souboru. Název skupiny uživatelských úprav je představován horním uzlem stromu v podokně Uživatelské úpravy v.

Prázdný obraz příkazu

Známý problém: Na pásu karet se obrázek přiřazený k příkazu definovaný v podokně Seznam příkazů zobrazuje jako prázdná ikona.

Řešení: Chcete-li znovu vytvořit položku příkazu na pásu karet, odstraňte ji. Poté přidejte příkaz na pás karet z podokna Seznam příkazů.


Copyright (c) 2008 Autodesk, Inc.