Aktualizacja programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 1 — plik readme.

W ramach nieustających starań na rzecz zapewnienia wysokiej jakości swoich produktów firma Autodesk wydała aktualizację programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 1.

Aktualizacja programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 1 zawiera również wszystkie poprawki zawarte w aktualizacji AutoCAD 2009 Update 1.

Niniejszy plik readme zawiera informacje dotyczące instalowania i używania tej aktualizacji. Przed zaktualizowaniem programu zdecydowanie zalecamy przeczytanie całości niniejszego dokumentu. Aby umożliwić szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji, plik Readme należy wydrukować lub zapisać na dysku twardym komputera.

W pliku omówione zostały następujące tematy:

Aktualizacja C3D2009SP1.exe jest przeznaczona dla wszystkich wersji programu AutoCAD Civil 3D 2009 uruchamianych zarówno w wersji anglojęzycznej, jak i w innych wersjach systemu operacyjnego.

Ważne: nie można usunąć tej aktualizacji przy pomocy automatycznego programu odinstalowującego. Przywrócenie programu AutoCAD Civil 3D 2009 do wersji istniejącej przed zainstalowaniem aktualizacji wymaga dezinstalacji i ponownej instalacji programu AutoCAD Civil 3D 2009.

W aktualizacji rozpoznawane są następujące opcje wiersza poleceń systemu Windows:

Poniższe procedury zawierają zalecenia dotyczące sposobu korzystania z opcji wiersza polecenia.

 1. Pobierz plik C3D2009SP1.exe i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. W napędzie umieść nośnik instalacyjny z programem AutoCAD Civil 3D 2009.
 3. Przejdź do folderu, w którym została zapisana aktualizacja.
 4. Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny, aby rozpocząć instalację.

Tę procedurę należy zastosować w celu zainstalowania aktualizacji za pośrednictwem sieci lokalnej przy pomocy Centrum komunikacyjnego.

Instalowanie aktualizacji przy pomocy Centrum komunikacyjnego i lokalnej listy poprawek

 1. Na komputerach z zainstalowanym programem AutoCAD Civil 3D 2009 zainstaluj narzędzia Autodesk CAD Manager Tools. Aby zainstalować narzędzia Autodesk CAD Manager Tools, umieść nośnik produktu AutoCAD Civil 3D 2009 w czytniku i wybierz opcję Zainstaluj narzędzia i programy narzędziowe. Na stronie Wybierz produkty do zainstalowania wybierz pozycję Autodesk CAD Manager Tools. Kliknij przycisk Dalej, aby przejrzeć i zaakceptować umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj, aby rozpocząć instalację.

  UWAGA: ta aktualizacja nie powinna być zainstalowana na tym komputerze.

 2. W lokalizacji udostępnionej utwórz folder, do którego pobierane będą uaktualnienia (przykład: \\nazwa_serwera\nazwa_folderu_współdzielonego\ ).
 3. Kliknij menu Start > Programy > Autodesk > CAD Manager Tools > CAD Manager Control Utility.
 4. Z listy rozwijanej wybierz pozycję AutoCAD Civil 3D 2009 i kliknij przycisk OK.
 5. Na karcie Centrum informacyjne, w polu Panel centrum komunikacyjnego wybierz opcję Włącz funkcję aktualizacji Live Update. Z listy rozwijanej wybierz opcję Odbierz powiadomienia z sieci lokalnej.
 6. Wybierz polecenie Przeglądaj i przejdź do utworzonej lokalizacji udostępnianej (przykład: \\nazwaserwera\położenie_udostępnionego_folderu\ ).
 7. Wybierz opcję Zarządzaj poprawkami. Ta opcja umożliwia łączenie z serwerami firmy Autodesk i pobieranie dostępnych poprawek dla bieżącej instalacji programu AutoCAD Civil 3D 2009.
 8. W polu Zarządzaj poprawkami znajduje się lista pakietów serwisowych programu AutoCAD Civil 3D 2009 Service Pack. Wybierz aktualizację, która zostanie zastosowana. W polu Typ operacji wybierz opcję Dodaj do folderu poprawek i opcję Aktualizuj folder poprawek.
 9. W obszarze szczegółów zostanie wyświetlony komunikat „Pobrano do lokalnego folderu poprawek w dniu <godzina><data>”.
 10. Kliknij przycisk Zamknij.

  Upewnij się, że w programie AutoCAD Civil 3D 2009 skonfigurowano Centrum komunikacyjne. Po skonfigurowaniu centrum dostępna będzie opcja Poprawki konserwacyjne funkcji Live Update.

Następujące dwie metody dystrybucji poprawki AutoCAD Civil 3D 2009 Update 1 mają zastosowanie tylko w przypadku obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą Kreatora instalacji sieciowej programu AutoCAD Civil 3D 2009. Powodują one, że poprawka zostanie automatycznie zastosowana do wszelkich nowych instalacji programu AutoCAD Civil 3D 2009.

UWAGA: w obu przypadkach pobierany plik poprawki zawiera plik MSP (Microsoft Patch). Należy go wyodrębnić z pliku wykonywalnego. W tym celu należy użyć opcji wiersza polecenia /e (jak „extract” czyli „wyodrębnij”).

Dodawanie poprawki programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 1 do nowego obrazu administracyjnego produktu AutoCAD Civil 3D 2009

 1. Pobierz plik C3D2009SP1.exe z witryny internetowej pomocy technicznej dla produktów Autodesk i zapisz go na komputerze lokalnym.
 2. W menu Start (system Windows) kliknij opcję Uruchom. Wprowadź poniższe informacje, a następnie kliknij przycisk OK.

  <dysk lokalny>:\<nazwa ścieżki> /e <dysk lokalny>:\<nazwa poprawki.msp>

 3. Na nośniku instalacyjnym kliknij przycisk Utwórz obraz stanowiska.
 4. Wybierz położenie obrazu stanowiska, wprowadź nazwę i kliknij przycisk Dalej.
 5. Wybierz produkty do zainstalowania i kliknij przycisk Dalej.
 6. Na stronie Konfiguracja kliknij przycisk Konfiguruj, aby dostosować obraz stanowiska.
 7. Kontynuuj dostosowywanie obrazu stanowiska. Na stronie Dołącz pakiety serwisowe kliknij przycisk z wielokropkiem, aby przejść do lokalizacji pliku MSP pobranego i wyodrębnionego z pliku wykonywalnego.
 8. Wybierz opcję scalania lub dodania instalacji aktualizacji. Scalenie instalacji powoduje, że podczas instalacji produktu zostanie zainstalowany zarówno program Civil 3D, jak i aktualizacja. Dodanie instalacji powoduje zainstalowanie produktu Civil 3D, a następnie zainstalowanie aktualizacji.
 9. Zakończ dostosowywanie i kliknij przycisk Konfiguracja ukończona, a następnie przycisk Utwórz obraz stanowiska.

Instalowanie aktualizacji programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 1 do istniejącego obrazu administracyjnego produktu AutoCAD Civil 3D 2009

UWAGA: przed zastosowaniem poprawki programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 1 do istniejącego obrazu administracyjnego programu AutoCAD Civil 3D 2009 należy się upewnić, że wszystkie komputery klienckie zostały zaktualizowane za pomocą aktualizacji Update 1.

 1. Pobierz plik C3D2009SP1.exe z witryny internetowej pomocy technicznej dla produktów Autodesk i zapisz go na komputerze lokalnym.
 2. W menu Start (system Windows) kliknij opcję Uruchom. Wprowadź poniższe informacje, a następnie kliknij przycisk OK.

  <dysk lokalny>:\<nazwa ścieżki> /e <dysk lokalny>:\<nazwa poprawki.msp>

 3. Na komputerze, na którym utworzono pierwotny obraz stanowiska AutoCAD Civil 3D 2009, znajduje się skrót „modify <deployment name>” („modyfikuj <nazwa obrazu stanowiska>”). Kliknij dwukrotnie ten skrót.
 4. Na stronie Struktura instalacji można wybrać nową nazwę lub położenie obrazu stanowiska.
 5. Na stronie Rozpocznij tworzenie obrazu stanowiska określ nową nazwę lub pozostaw ją bez zmian.
 6. Przejrzyj stronę Przejrzyj - Konfiguruj - Utwórz obraz stanowiska i wprowadź wymagane zmiany.
 7. Wybierz opcję Konfiguruj, a następnie na stronie Dołącz pakiety serwisowe wprowadź wszystkie odpowiednie zmiany. Następnie użyj przycisku z wielokropkiem, aby wyszukać położenie pliku MSP, który został pobrany i wyodrębniony z pliku wykonywalnego.
 8. Wybierz opcję scalania lub dodania instalacji aktualizacji. Scalenie instalacji powoduje, że podczas instalacji produktu zostanie zainstalowany zarówno program Civil 3D, jak i aktualizacja. Scalenie instalacji powoduje, że podczas instalacji produktu zostanie zainstalowany zarówno program Civil 3D, jak i aktualizacja.
 9. Zakończ dostosowywanie i kliknij przycisk Konfiguracja ukończona, a następnie przycisk Utwórz obraz stanowiska. Aktualizacja zostanie automatycznie zastosowana do wszystkich nowych obrazów stanowiska programu AutoCAD Civil 3D 2009.

Poniżej przedstawiono znany problem występujący w przypadku aktualizacji programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 1.

Plik MapExport.ini jest zainstalowany w nieprawidłowym folderze

Aby usunąć ten problem:

 1. Po zainstalowaniu aktualizacji programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 1 przejdź do następującego folderu:

  (Microsoft Windows XP) C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2009\R17.2

  (Microsoft Windows Vista) C:\Program Data\Autodesk\AutoCADCivil 3D 2009\R17.2

 2. Wybierz plik MapExport.ini, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Kopiuj.
 3. Przejdź do następującego folderu:

  (Microsoft Windows XP) C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Autodesk\C3D 2009

  (Microsoft Windows Vista) C:\Program Data\Autodesk\C3D 2009

 4. Wklej plik MapExport.ini do tego folderu.
 5. Jeśli już zostało uruchomione polecenie MAPEXPORT, plik w tym folderze już będzie istnieć. W odpowiedzi na monit dotyczący zastąpienia istniejącego pliku kliknij przycisk Tak.

Dzięki szczegółowym informacjom od użytkowników, którzy skorzystali z narzędzia zgłaszania błędów po stronie klienta, w tej aktualizacji zlokalizowano i usunięto kilka problemów dotyczących takich zagadnień, jak:

W tej aktualizacji zawarto rozwiązanie ponad 100 problemów. W tej sekcji przedstawione są rozwiązane problemy, które wcześniej były przyczyną utraty danych, niespodziewanych problemów z aplikacją Civil 3D lub zmiany działania funkcji.

Ogólne

 • W programie Civil 3D 2009 można teraz otwierać rysunek utworzony w poprzedniej wersji. Poprzednio w określonych sytuacjach program zostałby niespodziewanie zamknięty.
 • Wybranie opcji Dowolny układ współrzędnych X-Y na karcie Jednostki i strefy w oknie dialogowym Ustawienia rysunku nie będzie powodować niespodziewanego zamykania programu.
 • Wstawienie bloku z poziomu palety narzędzi nie będzie powodować niespodziewanego zamykania programu.
 • Po zmodyfikowaniu i zapisaniu rysunku będzie teraz wyświetlane okno powiadamiania o skrótach na rysunku klienta.
 • W przypadku utworzenia obrazu stanowiska i dodania nazwy skrótu w parametrze skrótu, np. „/p c:\profile.arg” program nie będzie ulegał niespodziewanemu zamknięciu w przypadku próby zainstalowania z użyciem obrazu stanowiska.
 • Style obiektów pozostaną nienaruszone zgodnie z oczekiwaniami w przypadku użycia dla obiektów poleceń Kopiuj i Wklej. Poprzednio użycie tych poleceń w celu kopiowania i wklejania obiektów powodowało niekiedy utratę niektórych stylów obiektów.
 • Zamknięcie rysunku nie będzie powodować niespodziewanego zamykania okna Nawigatora obszaru narzędzi.
 • Obiekt rysunku tymczasowego utworzony podczas użycia polecenia Widok/Edytuj przekrój korytarza będzie teraz usuwany po wyjściu z trybu polecenia.
 • Tworzenie linii działki, linii trasowania i linii charakterystycznych skarpy na podstawie elementu odnośnika nie będzie powodować, że w wyniku użycia polecenia Test wystąpi błąd dotyczący nieprawidłowych rodzajów linii.
 • Wstawienie rysunku zawierającego elementy zastępcze (proxy) nie będzie powodować niespodziewanego zamykania programu.

Linie trasowania

 • We właściwościach pikiety początkowej i końcowej dla czwartej spirali w grupie krzywych SCSSCS będą teraz wyświetlane poprawne wartości w widoku panoramicznym Elementy linii trasowania.

API

 • W przypadku użycia słownika rozszerzeń API obiekty będą teraz prawidłowo rozszerzane w odniesieniach danych dla wszystkich typów obiektów.
 • Poprawiono wydajność podczas używania funkcji AeccPoints:: AddMultiple() w przypadku dodawania punktów.
 • W obiekcie AeccSettingsSurfaceBuildOptions wartości parametrów ElevationMin i ElevationMax są teraz poprawne. Poprzednio te wartości były zamienione.
 • Metoda AeccStyle:: ExportTo() już nie będzie generować okna dialogowego błędu odwzorowania.
 • Po wywołaniu metody Disconnect(). metoda AeccPipe:: ConnectToStructure() będzie teraz działać zgodnie z oczekiwaniami.
 • Metoda AeccPoints::ImportPoints() będzie teraz działać zgodnie z oczekiwaniami. Poprzednio podczas uruchamiania tego polecenia w pliku zawierającym powielone numery punktów program uległby nieoczekiwanemu zamknięciu.
 • Metody AeccParcel:: AddSingleSegmentLabel() i AeccParcel:: AddMultipleSegmentLabels() będą teraz działać zgodnie z oczekiwaniem.
 • Metoda AeccSurveyLandXMLPropertiesRoot:: getitems() będzie teraz zwracać rozszerzone właściwości LandXML obiektu. Poprzednio metoda zwracała właściwości LandXML bazy danych pomiarów.

Projekt korytarza i podzespoły

 • Linie trasowania, linie charakterystyczne, polilinie i profile utworzone na podstawie linii charakterystycznych korytarza będą teraz tworzone w prawidłowym miejscu.
 • Obliczenia objętości materiałów są teraz wykonywane prawidłowo dla podzespołów zawierających części konstrukcyjne. W przeszłości w obliczeniach objętości materiału, w sytuacjach gdy te podzespoły nakładały się na siebie, powodowało to powstawanie segmentów przecinających się linii i pomijanie materiału.
 • Obliczenia objętości materiału będą teraz spójne we wszystkich pikietach, w sytuacji gdy nadwieszenie powierzchni spowoduje nieprawidłowe łączenie powierzchni w widoku przekrojów poprzecznych.
 • Po wstawieniu pliku DWG zawierającego korytarz jako odnośnik warstwy będą teraz działać zgodnie z oczekiwaniami. Poprzednio ustawienia warstw były ignorowane.
 • Użycie polecenia Widok/Edytuj przekrój korytarza w przypadku uszkodzenia odniesień do danych nie będzie powodować nieoczekiwanego zamknięcia programu.
 • Składniki kreskowania będą teraz prawidłowo skonfigurowane w widokach przekrojów. Poprzednio były wyświetlane jako czarne pola.
 • Polecenie Widok/Edytuj przekrój korytarza używane do edycji szerokości podzespołu LaneInsideSuperLayerVaryingWidth działa teraz zgodnie z oczekiwaniami.
 • Polecenie Importuj podzespół obsługuje teraz plik pakietu zawierający wiele zlokalizowanych języków. W momencie importowania zostaną wyodrębnione zlokalizowane języki zgodne z instalacją.
 • Ustawienie Częstotliwość wzdłuż krzywych w korytarzach działa teraz zgodnie z oczekiwaniami. Poprzednio w ustawieniu uwzględniany był tylko przekrój krzywej.

Widoki przekrojów poprzecznych

 • Przekroje poprzeczne są teraz aktualizowane spójnie i odzwierciedlają zmiany wprowadzane w korytarzu przy użyciu polecenia Widok/Edytuj przekrój korytarza.
 • Widoczność etykiety linii próbkowania jest teraz określana przez warstwę linii próbkowania. Poprzednio widoczność była określana na podstawie warstwy grupy linii próbkowania.
 • Kolumny przekroju 1 i 2 w oknie dialogowym Zakresy przekroju są teraz domyślnie wyświetlane poprawnie. Poprzednio były one domyślnie ukryte.
 • Przekroje korytarza uwzględnione jako odnośniki w rysunku są teraz rysowane zgodnie z oczekiwaniami.

Skarpy i linie charakterystyczne

 • Rzędne w punktach linii rzutowania skarpy mogą być teraz edytowane. Poprzednio, w sytuacjach gdy początek lub koniec skarpy stykał się z punktem przecięcia linii charakterystycznej, tych rzędnych nie można było edytować.
 • Utworzenie linii charakterystycznej na podstawie linii trasowania, a następnie próba wygładzenia linii charakterystycznej przy użyciu przycisku Opcje w oknie dialogowym Właściwości linii charakterystycznej nie będzie powodować nieoczekiwanego zamykania programu.
 • Podczas tworzenia linii charakterystycznej na podstawie linii trasowania przy odznaczonej opcji Wygładź punkty będzie teraz tworzona linia charakterystyczna z poprawnymi danymi. Poprzednio linia charakterystyczna rozciągałaby się poza powiązany profil, a określone wartości rzędnych byłyby ignorowane.
 • Korzystanie z polecenia Utwórz linie charakterystyczne na podstawie linii trasowania i wybranie opcji wygładzenia punktów nie będzie już powodować nieoczekiwanego zamykania programu.
 • Utworzenie linii charakterystycznej na podstawie polilinii będzie teraz powodować tworzenie krzywych krytycznych. Poprzednio występowały błędy przy konwersji, w sytuacjach gdy między łukami istniały bardzo krótkie linie.
 • Edycja promienia krzywej na linii charakterystycznej nie będzie już powodować zawieszania się programu.
 • Użycie polecenia Odsunięcie stopniowane nie będzie już powodować zawieszania się programu.
 • Linie charakterystyczne skarpy utworzone na podstawie korytarza zawierającego odstępy i przerwy będą teraz tworzone w prawidłowym miejscu.
 • Linie rzutowania będą teraz tworzone prawidłowo dla nakładających się na siebie nawzajem skarp.
 • Powierzchnie tworzone na podstawie grup skarp będą teraz budowane poprawnie. Poprzednio powierzchnia skarpy nie była zawsze zgodna z wynikami skarpy. Aby zapewnić poprawne wyniki podczas otwierania rysunku, konieczne jest ponowne utworzenie powierzchni.
 • Usunięcie skarpy przy użyciu polecenia Cofnij, a następnie zapisanie rysunku nie powoduje nieoczekiwanego zamknięcia programu podczas próby ponownego otwarcia rysunku.
 • Naprawiono kilka problemów związanych z obiektami skarp i liniami charakterystycznymi na zablokowanych warstwach; program nie ulega już nieoczekiwanemu zamknięciu w przypadku zapisywania rysunku lub gdy warstwa jest odblokowana.
 • Tworzenie przejść skarp przy odległości bliskiej zeru nie jest już dozwolone. Poprzednio wprowadzenie wartości mniejszej niż 0,0001 spowodowałoby nieoczekiwane zamknięcie programu.
 • Użycie polecenia Test w przypadku rysunków utworzonych w programie Civil 3D 2008 nie będzie już powodować zmiany punktów rzędnych na liniach charakterystycznych.
 • Otwarcie rysunku zawierającego skróty po użyciu elementu VBA nie będzie już powodować zawieszania się programu.

Etykiety

Krzywe linii

 • Użycie narzędzia Kalkulator krzywych po użyciu polecenia Utwórz krzywą nie będzie powodować nieoczekiwanego zamknięcia programu.

Object Enabler

Ważne: środowisko Civil Object Enabler wymaga osobnej instalacji. Aby następujące zmiany zostały wprowadzone, konieczna jest dezinstalacja, a następnie ponowna instalacja środowiska Civil Object Enabler. Najnowszą wersję narzędzia Object Enabler można pobrać z witryny: http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL11092427

Działki

 • Działki wyeksportowane do formatu LandXML, a następnie ponownie zaimportowane, nie będą powodować nieoczekiwanego zamknięcia programu.
 • Użycie polecenia Utwórz działki z obiektów nie będzie powodować zawieszania się programu.
 • Użycie uchwytów w celu edycji działki nie będzie powodować nieoczekiwanego zamknięcia programu.

Rury

 • Wybór rury, w czasie gdy wyświetlana jest wstążka, nie będzie powodować nieoczekiwanego zamknięcia programu.
 • Importowanie sieci rur z pliku w formacie LandXML, a następnie usunięcie niektórych obiektów sieci rur i wyeksportowanie poprawionej wersji sieci rur do formatu LandXML, nie będzie już powodować nieoczekiwanego zamknięcia programu.
 • Można teraz dodawać rodzinę części do listy części.
 • Podczas układania rur obecnie program akceptuje punkt wybrany na ekranie jako punkt końcowy. Poprzednio program losowo ignorował wybrany punkt, a w wierszu poleceń wyświetlane były monity o wybranie punktu.

Tworzenie dokumentacji

 • Numery arkuszy na liniach rzutowania są teraz rozstrzygane, jeśli plik .DST Menedżera zestawów arkuszy zostanie przeniesiony z oryginalnego położenia do obsługiwanego położenia przeszukiwanej ścieżki.
 • Tekst linii rzutowania jest teraz wyświetlany w arkuszach umieszczanych na nowym rysunku zawierającym wiele grup ramek widoków.

Punkty

 • W sytuacjach gdy istnieją napisania elementów potomnych w etykietach punktów, w oknie dialogowym Edytuj style etykiet jest teraz wyświetlana strzałka, wskazująca występowanie nadpisywania.
 • Program nie będzie ulegał nieoczekiwanemu zamknięciu podczas otwierania rysunków z użyciem programu AutoCAD Civil 3D 2009 jako format AutoCAD.
 • Wstawienie rysunku zawierającego punkty będzie powodować zapełnienie grupy _Wszystkie punkty.
 • Określenie opcji Wykonaj transformację współrzędnych, jeżeli będzie to możliwe podczas przekazywania punktów nie będzie powodować nieoczekiwanego zamykania programu.
 • W narzędziu Kalkulator geodezyjny jest teraz stosowana poprawna transformacja parametru Współczynnik stali siatki dla współrzędnych terenu.

Profile i widoki profili

Menedżer projektu

 • Po użyciu opcji Podgląd na karcie Paleta nawigatora pliki projektu DWFx są teraz wyświetlane prawidłowo.
 • Zależności będą teraz wyświetlane jako wypisane. Poprzednio po wypisaniu rysunku z repozytorium zawierającego rysunek zależny ten rysunek zależny nie był wyświetlany jako wypisany.
 • Vault Explorer będzie teraz wyświetlać wartości „gdzie użyty” i „użyty przez” dla zależności.
 • Pole Nazwa w oknie dialogowym Nowy projekt nie będzie już polem „tylko do odczytu” w przypadku uzyskiwania dostępu do tego okna dialogowego, klikając prawym przyciskiem myszy bazę danych pomiarowych na karcie Dane pomiarowe i wybierając opcję Dodaj do nowego projektu repozytorium.
 • Otwarcie rysunku w programie Civil 3D, zalogowanie się do repozytorium, a następnie wybranie folderu roboczego nie będzie już powodować nieoczekiwanego zamknięcia programu.
 • Oparte na repozytorium pliki projektu XML można migrować do struktury skrótu do danych, stosując następującą procedurę:
    1. Pobierz najnowsze wersje wszystkich rysunków (zaloguj się do repozytorium > ustaw bieżący projekt > pobierz najnowszą wersję).
    2. Otwórz Edytor skrótów do danych.
    3. Wyszukaj plik project.xml znajdujący się w lokalnym folderze projektu i otwórz go.
    4. Z poziomu Edytora skrótów do danych użyj funkcji wyszukiwania i zamiany. Wyszukaj znak $ i zastąp go nazwą folderu lokalnego (C:\Civil 3D Projects).
    5. Użyj opcji Zapisz jako utwórz strukturę a _Skróty w lokalnym folderze projektu.
    6. Usuń stary projekt z repozytorium.
    7. Migrowanie zostało zakończone, a rysunki pobrane z serwera będą traktowane jako rysunki nienależące do repozytorium.

 • Odnośniki skrótów do danych, po otwarciu rysunku przy użyciu programu AutoCAD Civil 3D 2009 jako format AutoCAD, będą teraz działać zgodnie z oczekiwaniami. Poprzednio wszystkie odnośniki skrótów do danych były uszkodzone.
 • Cofnięcie wypisania pliku, a następnie usunięcie pliku i folderu w programie Vault Explorer nie będzie już powodować nieoczekiwanego zamknięcia programu w przypadku próby dodania pliku do projektu z poziomu programu Civil 3D.
 • Skróty są teraz powiązane z prawidłowym projektem. Poprzednio ścieżka bezwzględna skrótu była zapisywana podczas tymczasowego zapisu i powodowała nieprawidłowe powiązanie skrótów z projektami.

Powierzchnie

 • Włączenie wyświetlania punktów na stylu powierzchni w przypadku większych powierzchni nie będzie powodować nieoczekiwanego zamykania programu.
 • W przypadku powierzchni utworzonych na podstawie plików DEM .asc będą używane jednostki rysunku, jeśli nie zostaną określone żadne jednostki w pliku .asc.
 • Utworzenie powierzchni na podstawie pliku DEM, w przypadku którego ustawiono parametr Pliki typu na ESRI Binary Grid (*.adf), nie będzie powodować nieoczekiwanego zamknięcia programu.
 • Obliczanie powierzchni objętościowej nie będzie już powodować nieoczekiwanego zamknięcia programu.
 • Wartości zwracane przez polecenie Objętości ograniczone będą teraz poprawne.
 • Ponowne utworzenie powierzchni skarpy po przesunięciu końca linii charakterystycznej nie będzie już powodować nieoczekiwanego zamykania programu.
 • Użycie polecenia Właściwości powierzchni na wykończonej powierzchni gruntu nie będzie powodować nieoczekiwanego zamykania programu.
 • Warstwice ujemne będą teraz wyświetlane poprawnie. Poprzednio jeśli dane powierzchni istniejące w określonym zakresie warstwic składały się z pojedynczego punktu danych, warstwice ujemne nie były wyświetlane dla powierzchni.

Pomiar

Wszystkie poprawki zawarte w aktualizacji programu AutoCAD 2009 Update 1 są również uwzględnione w aktualizacji programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 1.

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Wprowadzono aktualizacje dotyczące następujących funkcji:

Zmiany ogólne

Naprawione zostały również następujące usterki:

Interfejs .NET API

Skalowanie opisów

Atrybuty

Bloki

Eksportowanie układu do obszaru modelu

Po wyeksportowaniu układu do obszaru modelu występują następujące problemy:

ESW odnośników

Kreskowanie

Ukrywanie/cieniowanie

Przeglądarka menu

Wielolinia odniesienia

Tekst wielowierszowy

Otwieranie/zapisywanie

Otwieranie częściowe

Drukowanie

Paleta właściwości

Publikowanie

Szybkie właściwości

NAPRAW

Renderowanie

Wstążka

Visual LISP

ZOOM

Znane problemy dotyczące niniejszej aktualizacji

Po zastosowaniu niniejszej aktualizacji mogą wystąpić następujące problemy dotyczące dostosowywania wstążki:

Nieprawidłowa karta wstążki lub jej brak

Znany problem: karta wstążki z częściowego lub korporacyjnego pliku CUI jest wyświetlana na wstążce w sposób nieprawidłowy lub nie jest wyświetlana w ogóle.

Obejście problemu: Aby prawidłowo wyświetlić kartę wstążki, utwórz obszar roboczy służący do jej wyświetlania od początku. Nie powielaj ani nie próbuj aktualizować obszaru roboczego. Po utworzeniu nowego obszaru roboczego ustaw go jako bieżący. Karta wstążki powinna wyświetlić się prawidłowo.

W przypadku częściowego pliku CUI przed dodaniem karty wstążki do obszaru roboczego użyj edytora Customize User Interface (CUI), aby zmienić nazwę grupy dostosowywania pliku. Nazwa grupy dostosowywania jest reprezentowana przez najwyższy węzeł drzewa w okienku Dostosowywanie w.

Pusty obraz skojarzony z poleceniem

Znany problem: W panelu wstążki obraz skojarzony z poleceniem zdefiniowanym w okienku Lista poleceń jest wyświetlany jako pusta ikona.

Obejście problemu: Aby odtworzyć element polecenia wstążki w panelu wstążki, usuń go. Następnie w okienku Lista poleceń dodaj polecenie do panelu wstążki.


Copyright (c) 2008 Autodesk, Inc.