Soubor Readme aktualizace Update 2.1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009

V rámci svého trvalého úsilí o poskytování produktů vysoké kvality vydala společnost Autodesk aktualizaci Update 2.1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009.

Aktualizace Update 2.1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 rovněž obsahuje veškeré opravy zahrnuté do aktualizace Update 1 aplikací AutoCAD Civil 3D 2009, AutoCAD 2009 a AutoCAD Map 3D 2009 a do aktualizace Update 2 aplikací AutoCAD 2009 a AutoCAD Map 3D 2009.

Tento soubor Readme obsahuje informace týkající se instalace a použití této aktualizace. Důrazně doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace produktu přečetli celý dokument. Soubor Readme uložte na pevný disk nebo si jeho kopii vytiskněte.

Tento text Readme obsahuje následující témata:

Tato aktualizace C3D2009SP2.1.exe je určena pro všechny verze aplikace AutoCAD Civil 3D 2009, nainstalované na počítačích s operačním systémem v anglickém či jiném jazyce.

Důležité upozornění: Odinstalování této aktualizace nelze provést automatickým odinstalačním procesem. Chcete-li obnovit svou verzi aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 do stavu před nainstalováním aktualizace, odinstalujte aplikaci AutoCAD Civil 3D 2009 a poté ji znovu nainstalujte.

Tato aktualizace používá následující přepínače příkazového řádku systému Windows:

Pokyny týkající se použití těchto přepínačů příkazového řádku jsou obsaženy v následujících postupech.

 1. Stáhněte si soubor C3D2009SP2.1.exe a uložte jej do libovolné složky.
 2. Vložte instalační médium aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 do příslušné jednotky.
 3. Přejděte do složky, do níž jste uložili tuto aktualizaci.
 4. Poklepáním na spustitelný soubor zahajte jeho instalaci.

Tento postup použijte v případě, že chcete aktualizaci instalovat v místní síti pomocí Komunikačního centra.

Instalace aktualizace pomocí Komunikačního centra s použitím funkcí seznamu oprav

 1. Na počítači s nainstalovanou aplikací AutoCAD Civil 3D 2009 proveďte instalaci nástrojů Autodesk CAD Manager Tools. Chcete-li nainstalovat nástroje Autodesk CAD Manager Tools, vložte do jednotky instalační médium aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 a vyberte položku Instalovat nástroje a pomůcky. Na stránce „Vyberte produkty, které chcete instalovat“ zvolte položku Autodesk CAD Manager Tools. Po klepnutí na tlačítko Další se seznamte s licenčním ujednáním a potvrďte souhlas s jeho podmínkami, poté spusťte instalaci klepnutím na tlačítko Instalovat.

  POZNÁMKA: Aktualizace by neměla být nainstalována přímo na tomto počítači.

 2. Ve sdíleném umístění vytvořte složku, do níž budou staženy opravy (příklad: \\název_serveru\sdílená_složka\ ).
 3. Klepněte na položky Start > Programy > Autodesk > CAD Manager Tools > CAD Manager Control Utility.
 4. V rozevírací nabídce vyberte položku AutoCAD Civil 3D 2009 a klepněte na tlačítko OK.
 5. Na kartě Informační centrum vyberte na panelu Komunikační centrum položku Povolit aktualizace Live Update. V rozevírací nabídce vyberte možnost Přijímat aktualizace Live Update z místní sítě.
 6. Klepněte na tlačítko Procházet a přejděte do dříve vytvořeného sdíleného umístění (příklad: \\název_serveru\sdílená_složka\ ).
 7. Vyberte možnost Správa oprav. Tím přejdete na servery společnosti Autodesk, kde lze stáhnout veškeré dostupné opravy pro aktuální instalaci aplikace AutoCAD Civil 3D 2009.
 8. V okně Správa oprav se zobrazí seznam všech aktualizací Service Pack pro aplikaci AutoCAD Civil 3D 2009. Vyberte aktualizaci, kterou chcete použít. V seznamu Typ akce vyberte možnost Přidat do složky oprav a pak položku Aktualizovat složku oprav.
 9. V části s podrobnostmi bude uvedeno „staženo do místní složky aktualizací v <čas><datum>“.
 10. Klepněte na tlačítko Zavřít.

  Ověřte, zda je v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2009 nakonfigurováno Komunikační centrum. Po jeho konfiguraci uvidíte, že je k dispozici oprava údržby služby Live Update.

Následující dva způsoby distribuce aktualizace Update 2 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 lze použít pouze u administrativních obrazů vytvořených pomocí Průvodce síťovou instalací aplikace AutoCAD Civil 3D 2009. Po dokončení těchto postupů bude aktualizace automaticky použita na všechny nově implementované aplikace AutoCAD Civil 3D 2009.

POZNÁMKA: Pro oba následující postupy platí, že stažený soubor aktualizace obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch). Tento soubor je nutno extrahovat ze spustitelného souboru. Chcete-li soubor MSP extrahovat ze spustitelného souboru, použijte parametr /e („extrahovat“).

Přidání aktualizace Update 2.1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 do nového administrativního obrazu aplikace AutoCAD Civil 3D 2009

 1. Z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk si do místního počítače stáhněte soubor C3D2009SP2.1.exe.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující údaje a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_disková_jednotka>:\<název_opravy> /e <místní_disková_jednotka>:\<název_opravy.msp>

 3. Na instalačním médiu vyberte položku Vytvořit implementaci.
 4. Vyberte umístění pro implementaci, zadejte název a poté klepněte na tlačítko Další.
 5. Vyberte produkty, které chcete nainstalovat, a klepněte na tlačítko Další.
 6. Na stránce Konfigurace proveďte vlastní úpravy implementace klepnutím na tlačítko Konfigurovat.
 7. Pokračujte ve vlastních úpravách implementace. Na stránce Zahrnout aktualizace Service Pack použijte tlačítko – elipsy k procházení na umístění souboru MSP, který byl stažen a extrahován ze spustitelného souboru.
 8. Vyberte, zda chcete instalaci aktualizace sloučit nebo připojit. Při sloučení instalace je během instalace produktu nainstalována aplikace Civil 3D i aktualizace. V případě připojení bude provedena instalace aplikace Civil 3D a teprve poté se nainstaluje aktualizace.
 9. Dokončete uživatelské úpravy, klepněte na položku Instalace je dokončena a poté na položku Vytvořit implementaci.

Použití aktualizace Update 2.1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 na existující administrativní obraz aplikace AutoCAD Civil 3D 2009

POZNÁMKA: Před použitím aktualizace Update 2.1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 na existující administrativní obraz aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 se ujistěte, že všechny klientské počítače již byly aktualizovány pomocí aktualizace Update 2.1.

 1. Z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk si do místního počítače stáhněte soubor C3D2009SP2.1.exe.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující údaje a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_disková_jednotka>:\<název_opravy> /e <místní_disková_jednotka>:\<název_opravy.msp>

 3. Na počítači, ve kterém jste vytvořili původní implementaci aplikace AutoCAD Civil 3D 2009, existuje zástupce „upravit <název_implementace>“. Poklepejte na tohoto zástupce.
 4. V instalačním systému můžete pro implementaci vybrat nový název nebo umístění.
 5. Na stránce Zahájit implementaci zadejte nový název nebo přijměte současný název.
 6. Na stránce Prohlédnout – Konfigurovat – Vytvořit stránku implementace prohlédněte a proveďte veškeré požadované změny.
 7. Vyberte položku Konfigurovat a poté proveďte příslušné změny na stránce Zahrnout aktualizace Service Pack. Pomocí tlačítka – elipsy přejděte k umístění souboru MSP, který byl stažen a extrahován ze spustitelného souboru.
 8. Vyberte, zda chcete instalaci aktualizace sloučit nebo připojit. Při sloučení instalace je během instalace produktu nainstalována aplikace Civil 3D i aktualizace. V případě připojení bude provedena instalace aplikace Civil 3D a teprve poté se nainstaluje aktualizace.
 9. Dokončete uživatelskou úpravu a vyberte možnost Konfigurace dokončena. Potom klepněte na položku Vytvořit implementaci. Aktualizace bude automaticky použita ve všech nově implementovaných aplikacích AutoCAD Civil 3D 2009.

Dále jsou uvedeny známé problémy v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2009.

Problém: Při vybrané možnosti Začistit vzájemná spojení potrubí se nezobrazí nulové konstrukce potrubí.

Známý problém: Jestliže je v dialogu Styl potrubí zaškrtnuto políčko Začistit vzájemná spojení potrubí, nulové konstrukce přestanou být viditelné.
Řešení: Chcete-li zobrazit nulové konstrukce, zrušte v dialogu Styl potrubí zaškrtnutí políčka Začistit vzájemná spojení potrubí.


Díky podrobným informacím od zákazníků, kteří používají službu Hlášení chyb od zákazníků, byla v této aktualizaci Update 2 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 vyřešena a opravena řada problémů v následujících oblastech:

Tato aktualizace obsahuje řešení následujících problémů.

Potrubí

Povrchy

 • Dříve se při automatickém ukládání pojmenovaných výkresů obsahujících rozsáhlé povrchy stávalo, že soubory .mms, ukládané do dočasného umístění spolu s automaticky uloženým výkresem, byly nechtěně odstraněny, což způsobilo zmizení těchto povrchů. Nyní jsou soubory .mms ukládány i pro povrchy obsahující dva milióny a více bodů. Při zavření a opětovném otevření výkresů se již nebude zobrazovat chybové hlášení o chybějícím souboru .mms.

Vykreslování

 • Použití příkazu Etransmit již nebude mít za následek neočekávané ukončení programu.

Tato aktualizace obsahuje řešení více než 70 problémů. V této části souboru Readme jsou uvedeny některé změny funkčnosti a popsány vyřešené problémy, které dříve způsobovaly ztrátu dat či neočekávaná ukončení aplikace Civil 3D.

Obecné

API

Návrh koridoru a podsestavy

Návrh dle kritérií

Příčné řezy a pohledy příčných řezů

Zemní těleso a návrhové linie

Popisky a tabulky

Úsečky a oblouky

Parcely

Potrubí

Body

Vytvoření situací

Profily a zobrazení profilu

Správa projektu a datové zkratky

Povrchy

 • Odstranění hrany povrchu pomocí výběru Ohrazení již není příčinou neočekávaného ukončení programu.
 • Barevná schémata pro sklon a šipku sklonu nastavená ve stylu povrchu se nyní správně použijí na vlastnosti povrchu.
 • Bylo vyřešeno několik problémů, které byly příčinou hlášení o nedostatku paměti zobrazovaných při práci s rozsáhlými povrchy.

Survey

Tato aktualizace obsahuje řešení více než 100 problémů. V této části souboru Readme jsou uvedeny některé změny funkčnosti a popsány vyřešené problémy, které dříve způsobovaly ztrátu dat či neočekávaná ukončení aplikace Civil 3D.

Obecné

Trasy

API

Návrh koridoru a podsestavy

Zobrazení příčných řezů

Zemní těleso a návrhové linie

Popisky

Úsečky a oblouky

Object Enabler

Důležité upozornění: Nástroj Civil Object Enabler vyžaduje samostatnou instalaci. Aby se následující změny projevily, je nutné nástroj Civil Object Enabler odinstalovat a poté jej znovu nainstalovat. Nejnovější verzi programu Object Enabler si můžete stáhnout z adresy: http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL11092427

Parcely

Potrubí

Vytvoření situací

Body

Profily a zobrazení profilu

Správce projektu

 • Otevřete-li nyní výkres pomocí aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 jako aplikací AutoCAD, budou reference datových zkratek fungovat podle očekávání. Dříve byly veškeré datové zkratky přerušeny.
 • Vrátíte-li vydání souboru zpět a poté vymažete soubor i složku v aplikaci Vault Explorer, nedojde již při pokusu o přidání souboru do projektu z aplikace Civil 3D k nečekanému ukončení programu.
 • Zkratky nyní odkazují na správný projekt. Dříve se při dočasném uložení ukládala absolutní cesta zkratek, což způsobovalo, že zkratky odkazovaly na nesprávné projekty.

Povrchy

 • Zapnutí zobrazování bodů ve stylu povrchu už nezpůsobuje nečekané ukončení aplikace, jako tomu bývalo v případě rozsáhlého povrchu dříve.
 • Není-li v souboru .asc stanovena žádná jednotka, budou povrchy vytvořené ze souborů DEM .asc využívat jednotky výkresu.
 • Vytváření povrchu z DEM, u kterého je u položky Soubory typu použito nastavení ESRI Binary Grid (*.adf), už nezpůsobuje nečekané ukončení aplikace.
 • Při výpočtu objemové plochy již nedochází k nečekanému ukončení aplikace.
 • Příkaz Ohraničené objemy nyní vrací správné objemy.
 • Obnovení povrchu zemního tělesa po přesunu konce návrhové linie už nezpůsobuje nečekané ukončení aplikace.
 • Při použití příkazu Vlastnosti povrchu u povrchu upraveného terénu již nedochází k nečekanému ukončení aplikace.
 • Záporné vrstevnice se nyní zobrazují správně. Jestliže dříve data povrchu, která existovala ve stanoveném rozsahu vrstevnic, sestávala z jednotlivého datového bodu, záporné vrstevnice se pro daný povrch nezobrazily.

Survey

Následující opravy obsažené v aktualizaci Update 2 aplikace AutoCAD 2009 jsou zahrnuty i v aktualizaci Update 2 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009.

Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Hlášení chyb od zákazníků

Na základě podrobných informací od uživatelů, kteří používali pomůcku Hlášení chyb od zákazníků, bylo zjištěno a odstraněno mnoho potíží. Byly vytvořeny aktualizace v následujících oblastech:

 • 3DORBIT
 • přizpůsobení měřítka poznámek
 • Bloky
 • ŠRAFY
 • HLADINA
 • MATERIÁLY
 • Prohlížeč nabídek
 • OTEVŘI/ULOŽ
 • VYKRESLI
 • paleta Vlastnosti
 • PUBLIKUJ
 • RENDER
 • Všeobecné aktualizace

  Byly opraveny také následující chyby:

  Nástroje 3D navigace

 • Při používání nástroje ViewCube dochází u některých výkresů k zamrznutí aplikace AutoCAD.
 • .NET API

 • Při vytváření objektu překrytí v rozhraní .NET API může dojít ke kritické chybě.
 • přizpůsobení měřítka poznámek,

 • Měřítko poznámkového textu se při používání entmodu LISP ke změně vlastností poznámkového textu změní.
 • Atributy

 • Pokud výkres obsahuje externí reference, dojde k selhání příkazu -ATREDIT.
 • Autodesk Buzzsaw

 • Pokud použijete možnost Přidat zástupce umístění služby Buzzsaw v dialogovém okně Navigace souboru, dojde ke zhroucení aplikace AutoCAD.
 • Bloky

 • Při kopírování a vkládání dynamického bloku nefungují asociativní šrafy.
 • Po předefinování definice bloku se asociativní šrafy v dynamických blocích nezobrazí správně.
 • Při otevření výkresu může mít křivka v bloku příliš velkou tloušťku.
 • Po otevření výkresu ztrácí některé dynamické bloky dynamické vlastnosti.
 • Extrahování dat

 • V některých případech nelze dokončit operace extrahování dat.
 • Možnost Kombinovat režim záznamu extrahování dat > Hodnoty součtů nefunguje správně.
 • Podpora DGN

 • Při importu některých souborů DGN dochází ke zhroucení aplikace AutoCAD.
 • KÓTY

 • Pokud jsou zapnuty alternativní jednotky a chcete upravit text kóty, dojde k duplikaci textu alternativních jednotek.
 • Export rozvržení do modelového prostoru

 • Pokud je nainstalována aktualizace .NET 3.5 Service Pack 1 a u některých rozvržení použijete příkaz EXPORTROZVRŽENÍ, aplikace AutoCAD může přestat odpovídat.
 • Najít

 • Při hledání textu pracuje příkaz NAJDI pomalu.
 • Skupiny

 • Zvýrazňování při pohybu myši nemizí.
 • Šrafy

 • Při vázání výkresu s externí referencí, která obsahuje poznámkové šrafy, dochází ke zhroucení aplikace AutoCAD.
 • Skrytí/Stínování

 • Při používání příkazu SKRYJ ve výkresu, který obsahuje text, může dojít ke skrytí některých objektů.
 • Obrázek

 • Při připojení poškozeného rastrového obrázku k výkresu dojde ke zhroucení aplikace AutoCAD.
 • Hladina

 • Při přiblížení uzamknutého výřezu se aktualizuje paleta Hladina.
 • Rozvržení

 • Pokud se pokusíte o přepnutí rozvržení ve výkresu, může dojít ke zhroucení v důsledku nedostatku paměti.
 • Materiály

 • Při importu souboru 3DS s texturou může dojít ke zhroucení aplikace AutoCAD.
 • Nabídka/panel nástrojů

 • Některá makra nabídky nefungují.
 • Multiodkaz (modkaz)

 • Vlastní šipky multiodkazu nebudou z palety nástrojů přeneseny do výkresu.
 • Víceřádkový text (mtext)

 • Při úpravě víceřádkového textu ve výřezu může dojít k jeho duplikaci do jiných výřezů.
 • Uchopení objektu

 • Uchopení objektu nefunguje správně u objektů křivek a sítě.
 • Vykreslování

 • Při obráceném vykreslování se objekty OLE nevykreslí správně.
 • Výkres, který obsahuje šrafy a gradienty, se může vykreslovat pomalu.
 • Pokud je oblast vykreslování nastavena na Pohled, může dojít ke zhroucení aplikace AutoCAD LT.
 • Publikování

 • Pokud chcete publikovat několik listů, je-li proměnná PUBLISHCOLLATE = 1, vykreslí se pouze první list sady.
 • Rychlé vlastnosti

 • Pokud prostřednictvím palety Rychlé vlastnosti upravujete několik objektů víceřádkového textu, dojde k selhání aplikace AutoCAD.
 • Rendrování

 • Při rendrování některých výkresů může dojít k vyčerpání paměti aplikace AutoCAD.
 • Pás karet

 • Pokud se zobrazuje pás karet a vyberete části objektu multiodkazu, které obsahují několik formátů, může dojít ke zkreslení objektu víceřádkového textu.
 • Výběr

 • Pokud vyberete objekty ve skupinách, může dojít ke zhroucení aplikace AutoCAD.
 • Tabulky

 • Při úpravě textu, který obsahuje mezeru před nebo za textem v buňce tabulky, dojde ke zhroucení aplikace AutoCAD.
 • Text

 • Při přesunutí textu do nového umístění ve výkresu text zmizí.
 • Palety nástrojů

 • Při pokusu o provádění úprav vlastností několika nástrojů na paletě nástrojů může dojít k selhání v důsledku nedostatku paměti.
 • Následující opravy obsažené v aktualizaci Update 1 aplikace AutoCAD 2009 jsou zahrnuty i v aktualizaci Update 2 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009.

  Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Hlášení chyb od zákazníků

  Na základě podrobných informací od uživatelů, kteří používali pomůcku Hlášení chyb od zákazníků, bylo zjištěno a odstraněno mnoho potíží. Byly vytvořeny aktualizace v následujících oblastech:

  Všeobecné aktualizace

  Byly opraveny také následující chyby:

  .NET API

 • Pokud je ve funkci .NET s atributem LispFunction jako typ návratu určen objekt, v aplikaci AutoCAD dojde k výjimce.
 • Přizpůsobení měřítka poznámek

 • Výkres, který obsahuje velké množství bloků a kopií poznámkových entit vytvořených v aplikaci AutoCAD 2007 nebo ve starší verzi, se v aplikaci AutoCAD 2009 otevírá velmi pomalu.
 • Pokud vložíte výkres obsahující stejné měřítko jako blok nebo externí reference (xref), měřítko se očísluje donekonečna.
 • Atributy

 • Pokud se pokusíte zobrazit nápovědu atributu víceřádkového textu (mtext), která obsahuje více než 281 znaků, dojde ke zhroucení aplikace AutoCAD.
 • Pokud přesunete blok pomocí uzlu vložení, atributy víceřádkového textu se posunou nesprávně.
 • Pokud výchozí hodnota atributu víceřádkového textu v bloku obsahuje pole, nelze text atributu upravit tak, aby se pole nahradilo jinými daty.
 • Bloky

 • Pokud vložíte nebo předefinujete blok, který obsahuje atributy na uzamčených hladinách, dojde ke zhroucení aplikace AutoCAD.
 • Pokud změníte měřítko bloku pomocí palety Vlastnosti, atribut se nezobrazí správně.
 • Export rozvržení do modelového prostoru

  Při exportu rozvržení do modelového prostoru se zobrazí následující zprávy:

 • Bylo změněno měřítko typu čáry.
 • Kótovací šipky se nezobrazují.
 • Text se neotáčí správně.
 • Vlastnosti výkresu byly ztraceny.
 • Externí reference ESW

 • Paleta Externí reference se nezobrazuje, pokud je automaticky skryta a používána, jsou-li používány příkazy XREF nebo OBRÁZEK.
 • Šrafy

 • Pokud znovu vytvoříte hranici šrafování, bude se skládat z oddělených segmentů čáry, ne z uzavřené křivky.
 • Skrytí/Stínování

 • Při vykreslování nejsou objekty v externí referenci řádně skryty.
 • Prohlížeč nabídek

 • Prohlížeč nabídek nelze v neanglických verzích aplikace AutoCAD otevřít pomocí klávesové zkratky Alt+Key.
 • Multiodkaz (modkaz)

 • Pokud byl multiodkaz vytvořen v otočeném systému USS, nebude respektovat nastavení POLÁR nebo ORTO.
 • Víceřádkový text (mtext)

 • Pokud je při přetahování výkresu aktivní nástroj In-Place Text Editor, dojde ke zhroucení aplikace AutoCAD.
 • Pokud změníte některé hodnoty v nástroji In-Place Text Editor, dojde ke zhroucení aplikace AutoCAD.
 • Některé objekty víceřádkového textu s dvoubajtovými znaky se zobrazují na jednom řádku.
 • Otevírání a ukládání

 • Při pokusu o uložení souboru s dlouhým názvem může dojít ke zhroucení aplikace AutoCAD.
 • Při přetažení souboru z nástroje Průzkumník Windows do záhlaví aplikace AutoCAD v režimu SDI (Single Document Interface) může dojít ke zhroucení aplikace AutoCAD.
 • Při pokusu o otevírání více souborů z nástroje Průzkumník Windows se otevře pouze první vybraný soubor.
 • Částečné otevření

 • Je-li systémová proměnná OPENPARTIAL při používání příkazu ČISTI nastavena na hodnotu 1, může dojít k poškození výkresů.
 • Vykreslování

 • Při obráceném vykreslování se objekty OLE nevykreslí správně.
 • Paleta Vlastnosti

 • Na paletě Vlastnosti může ovládací prvek Kótovací styl zobrazit nesprávný název kótovacího stylu.
 • Publikování

 • V dialogovém okně Publikovat se u možnosti Publikovat do nastaví vždy výchozí hodnoty (formát DWF), i když je vybráno jiné nastavení.
 • Rychlé vlastnosti

 • Pokud při spuštěné aplikaci AutoCAD změníte téma operačního systému a klepnete na okno Rychlé vlastnosti, dojde ke zhroucení aplikace AutoCAD.
 • RESTAURUJ

 • Při otevření některých platných výkresů budete vyzváni k použití příkazu RESTAURUJ.
 • Rendrování

 • Při použití příkazu RENDER v některých výkresech, které obsahují texturované objekty, dojde ke zhroucení aplikace AutoCAD.
 • Pás karet

 • Pokud je soubor acad.CUI načten jako částečný soubor CUI, některá tlačítka na kontextové kartě pásu karet víceřádkového textu (mtext) nebudou fungovat.
 • Na pásu karet pravděpodobně nebude možné přesunovat položky mezi řádky.
 • Pás karet se zobrazuje i nadále po jeho odebrání z karty pásu karet.
 • Obrázek tlačítka používaný na pásu karet načtený ze zdrojového souboru DLL postrádá průhledné pozadí.
 • Pokud přesunete pás karet a kartu, tlačítka se zobrazí jako malá.
 • Podnikové soubory, hlavní soubory a částečné soubory CUI zobrazují v pracovních prostorech více karet pásu karet.
 • Kartu pásu karet nelze ovládat, pokud používáte více než jeden soubor CUI jiné aplikace než aplikace AutoCAD.
 • Makro karty pásu karet nebo nabídky nemusí správně fungovat, je-li odkazováno z více souborů CUI.
 • Pokud načtete soubor CUI, který odkazuje na chybějící soubor BMP, zobrazí se kritická chyba.
 • Visual LISP

 • Funkce překreslování jazyka AutoLISP nemůže skrýt nebo zvýraznit objekty.
 • ZOOM

 • Pokud uživatel při vkládání bloků použije funkci přiblížení/oddálení, dojde ke zhroucení aplikace AutoCAD.
 • Známé problémy s touto aktualizací

  Po použití této aktualizace může dojít k následujícím problémům s přizpůsobením pásu karet:

  Nesprávná nebo chybějící karta pásu karet

  Známý problém: Pokud zobrazíte kartu pásu karet z částečného podnikového souboru CUI, karta se nezobrazí správně nebo zcela chybí.

  Řešení: Aby se pás karet zobrazoval správně, vytvořte znovu pracovní prostor používaný k zobrazení pásu karet. Pracovní prostor neduplikujte ani se jej nepokoušejte aktualizovat. Jakmile vytvoříte nový pracovní prostor, nastavte jej jako aktuální. Karta pásu karet by se měla zobrazit správně.

  Než u částečných souborů CUI přidáte kartu pásu karet do pracovního souboru, změňte pomocí editoru Upravit uživatelské rozhraní (CUI) název skupiny uživatelských úprav souboru. Název skupiny uživatelských úprav je představován horním uzlem stromu v podokně Uživatelské úpravy v.

  Prázdný obraz příkazu

  Známý problém: Na pásu karet se obrázek přiřazený k příkazu definovaný v podokně Seznam příkazů zobrazuje jako prázdná ikona.

  Řešení: Chcete-li znovu vytvořit položku příkazu na pásu karet, odstraňte ji. Poté přidejte příkaz na pás karet z podokna Seznam příkazů.

   

  Následující opravy obsažené v aktualizaci Update 2 aplikace AutoCAD Map 3D 2009 jsou zahrnuty i v aktualizaci Update 2.1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009.

  Dotaz ADE

 • Poškozená data výkresu způsobovala ukončení aplikace při provádění dotazu ADE.
 • Při přesunu myši nad položky s generováním spojení se vyskytovala chyba nedostatku paměti.

  Zpětné uložení ADE

 • V klasické pracovní ploše aplikace Map vytvořil příkaz Mapa > Uložení zpět > Uložit zpět do zdrojových výkresů neplatný soubor výkresu zálohy (.BAK).

  Interoperabilita aplikace AutoCAD

 • Výběr všech objektů ve velkém výkresu způsoboval nedostatek paměti a následné ukončení aplikace.

  Klasifikace

 • Při určení třídy prvku pomocí objektových dat bez práv správce, se aplikace AutoCAD Map 3D ukončovala při pokusu o uložení nebo určení definic klasifikace objektu určených k použití. Tento problém se týká pouze systému Windows Vista.

  Tabulka dat

 • Při úpravě dat FDO v tabulce dat a načtení projektu VBA docházelo k ukončení aplikace AutoCAD Map 3D.

  Správce zobrazení

 • Data vektoru kolorování na povrchu nefungovala po použití aktualizace 1 pro aplikaci AutoCAD Map 3D správně.
 • Editor stylu nerozpoznával bloky poznámek.
 • Styl čáry napříč se nezobrazoval správně při všech úrovních zvětšení.
 • Po použití dialogového okna Styl ke změně stylu hladiny se neuvolňovala paměť.
 • Jestliže se v mapě vyskytovala hladina křivky s popisky s pokročilým umístěním, nebylo možné zobrazit popisky bodových prvků.
 • Při vyjmutí nebo kopírování hladiny se mohla zobrazit chybová zpráva.
 • Po přidání rastrových dat výkresu a přiřazení jejich tématu pomocí rastrového obrázku v hladině FDO docházelo k ukončení aplikace AutoCAD Map 3D.
 • Po zkopírování hladiny z jednoho výkresu do jiného a přepnutí do nové mapy docházelo k ukončení aplikace AutoCAD Map 3D.
 • Při odstranění mapy obsahující hladinu zkopírovanou z jiné mapy docházelo k ukončení aplikace AutoCAD Map 3D.
 • Úprava stylu hladiny pomocí dotazu na umístění způsobovala ukončení aplikace.

  FDO ArcSDE

 • Po aktivaci podřazené verze aplikace AutoCAD Map 3D přestala odpovídat nebo se ukončila.

  Vytvořit/upravit FDO

 • Nové prvky nebylo možné ukládat do zdroje prvku SHP.
 • Aplikace AutoCAD Map 3D se ukončila při procházení příkazů pro úpravu uzlů.
 • Přepnutí do režimu 3D při připojení k datové sadě FDO obsahující pouze jeden vydaný prvek bodu způsobovalo ukončení aplikace.

  FDO Oracle

 • Tvorba nové verze, když byly vydány prvky, způsobovala zmizení hladiny.
 • Uživatelé s oprávněním pouze ke čtení nebyli podporováni.

  Rastr FDO

 • Ze Správce externích referencí nebylo možné odstranit soubor .PNG.
 • Úprava stylu rastru při zobrazení podrobností nesprávného pruhu způsobovala ukončení aplikace.

  FDO SHP

 • Při tvorbě polygonu SHP z objektu MPolygon se směr smyček obracel.
 • Po připojení k datové sadě tvarů s poškozeným indexovým souborem SHX se aplikace AutoCAD Map 3D ukončovala.

  FDO WMS

 • Po načtení více hladin WMS s aktivní možností Ukládat data WMS do vyrovnávací paměti se aplikace AutoCAD Map 3D ukončovala.
 • Při zkombinování hladin WMS do jedné hladiny a nastavení pozadí kombinované hladiny na vlastní barvu se v aplikaci AutoCAD Map 3D vyskytovala výjimka.

  Poznámky GIS

 • Pokud výkres obsahoval vydané body poznámek, způsobovalo přiblížení velmi malé oblasti ukončení aplikace AutoCAD Map 3D.

  Import a export

 • Při exportu souboru tvarů se násobné polygony dělily na samostatné prvky.
 • Během importu dat nebyly z položek získány hodnoty některých atributů.
 • Při exportu textového prvku do souboru tvarů jako textového objektu chyběly sloupce tabulky pro velikost a úhel textu.
 • Při exportu vnořených polygonů do souboru tvarů se mohly směry smyček obrátit.
 • Během importu dat z formátu ArcSDE došlo k selhání importu.
 • Při importu souboru SDF vytvořeného aplikací AutoCAD Map 3D mohly být importované MPolygony deformované.
 • Při exportu souboru DWG do SDF a připojení k výslednému SDF se aplikace AutoCAD Map 3D ukončovala.
 • Při ukládání mapy se spojeními se zdroji dat FDO do souboru DWG byly výsledné křivky a polygony deformované.
 • Při exportu mapy do souboru DWG nemusely mít výsledné objekty správné měřítko, tloušťku čáry nebo styl.
 • Při importu datové sady tvarů s poškozeným indexovým souborem IDX se aplikace AutoCAD Map 3D ukončovala.
 • Soubory tvarů exportované z aplikace AutoCAD Map 3D nebyly kompatibilní s programem ArcGIS 9.2.
 • Při exportu MPolygonů s více smyčkami do SHP obsahoval soubor tvarů pouze několik samostatných polygonů.

  Mapové knihy

 • Geometrie ve vložených výřezech se nepublikovala do souborů DWF.

  Průzkumník mapy

 • Při tvorbě indexu připojeného výkresu aplikace AutoCAD Map vytvářela neplatný záložní soubor výkresu (.BAK).
 • Při použití rychlého zobrazení na připojené výkresy obsahující velký počet objektů se aplikace AutoCAD Map 3D ukončovala.

  Možnosti mapy

 • Při vymazání vyrovnávací paměti se aplikace AutoCAD Map 3D ukončovala.

  Jiné

 • Při přetažení souboru šablony do plochy výkresu a pokusu o uložení změn se aplikace AutoCAD Map 3D ukončovala.
 • Bylo zjištěno mnoho úniků paměti.
 • Při otevření a zavření výkresu zůstávalo po aplikaci AutoCAD Map 3D 12 objektů GDI.
 • Aplikace AutoCAD Map 3D se ukončovala při použití příkazu KEDIT ke spojení křivek.

  Tisk a publikování

 • Při publikování výkresu obsahujícího velký počet objektů s objektovými daty se aplikace AutoCAD Map 3D ukončovala.
 • Při publikování do formátu DWF s použitím hesla se v aplikaci AutoCAD Map 3D zobrazovala chybová zpráva.
 • Pokud bylo před náhledem výkresu změněno měřítko tisku, mohl být náhled prázdný.
 • Při pokusu o tisk jiného než pravoúhlého výřezu mohl být vytisknutý výkres prázdný.
 • Jestliže rozvržení obsahovalo více výřezů, data FDO se netisknula ani nepublikovala.
 • Při tisku výkresů s rastrovými obrázky se aplikace AutoCAD Map 3D ukončovala kvůli nedostatku paměti.

  Body povrchu

 • Zeměměřičské nástroje po použití aktualizace 1 aplikace AutoCAD Map 3D nepracovaly správně.

  Dělení/slučování

 • Při slučování polygonů a použití určitých pravidel se aplikace AutoCAD Map 3D ukončovala.

 • Následující opravy obsažené v aktualizaci Update 1 aplikace AutoCAD Map 3D 2009 jsou zahrnuty i v aktualizaci Update 2 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009.

  Zpětné uložení ADE

 • Při zpětném uložení upravených objektů do ukládací množiny docházelo k ukončení aplikace AutoCAD Map 3D.

  Vypočítané položky a vnitřní funkce

 • Pokud pravidlo stylizace používalo vypočítanou vlastnost a neexistovalo výchozí pravidlo stylizace, nefungovalo zvýraznění výběru a rendrování vydaných objektů.

  Správce zobrazení

 • Při přidání nového tématu do výkresu a použití globálních znaků pro popisky legendy nebylo možné uložit výkres jako výkres aplikace AutoCAD 2004 nebo LT 2004.
 • Při přesunutí myši nad otočený bodový prvek se pro něj zobrazoval jiný styl zvýraznění než pro neotočený prvek.
 • Z náhledu legendy se po přiblížení a oddálení pohledu stávala dlouhá čára.
 • Při provádění jednoduchých příkazů aplikace AutoCAD spouštějících reakci aplikace AutoCAD na příkaz REGEN docházelo k ukončení aplikace AutoCAD Map 3D.
 • Při transformaci souřadnicového systému pro data FDO se nezobrazoval styl složené čáry.
 • Nebylo možné spojit stylizaci s hladinami řádkového řetězce s více než jedním tematickým pravidlem.
 • Nebylo možné použít skript s příkazem MAPEXPORTCURRENTMAPTODWG, protože neodpovídal nastavení proměnné FILEDIA.

  FDO ArcSDE

 • Při přesunutí výkresu do jiného počítače a jeho otevření docházelo k zablokování aplikace AutoCAD Map 3D při vyplnění vyrovnávací paměti prvků.

  Spojení FDO

 • Pokud provedete připojení ke zdrojům prvků s neznámými souřadnicovými systémy, může načítání trvat velmi dlouho.

  Souřadnicový systém FDO

 • Při změně souřadnicového systému mapy mohlo docházet k problémům s výkonem a ke změně pořadí vykreslení hladin.

  Vytvořit/upravit FDO

 • Příkaz MAPFEATUREEDIT nefungoval správně.
 • Při zrušení vydání velkého počtu prvků při použití příkazu KOPIE přestala být aplikace AutoCAD Map 3D aktivní.
 • Při tvorbě nové cesty pomocí oblouku ji nebylo možné zařadit do zdroje SHP.
 • Při nastavení práce v režimu offline po odstranění prvku SHP docházelo ke kritickým chybám.
 • Při kopírování vydaného objektu v režimu 3D docházelo k ukončení aplikace AutoCAD Map 3D.
 • Nebylo možné kopírovat prvek ve spojené hladině v případě, že mu odpovídal prvek v sekundární tabulce.
 • Průsečík příkazu UCHOP nefungoval správně s prvky FDO, které nebyly vydány.
 • Při použití příkazu MAPLINESTRINGCREATE nefungovalo uchopení uzlu u příkazu UCHOP pro některé body.

  Rastr FDO

 • Při použití rastru FDO se rozlišení obrázku snížilo při porovnání s použitím příkazu MAPIINSERT.
 • Při přiblížení pohledu na 24bitový nekomprimovaný TIFF se změnilo zarovnání obrázku.

  Geoprostorové rozhraní API

 • V režimu pořadí kreslení hlásilo rozhraní API platformy nesprávné informace o skupinách hladin.
 • Po odstranění a novém vložení hladin se změnilo pořadí kreslení.

  Poznámky GIS

 • Při tvorbě nové poznámky a přidání více kódů ‚\P‘ k textu popisku se mezery mezi jednotlivými řádky neustále zvětšovaly.
 • Nová velikost textu poznámky se liší od staré stylizace.
 • Kontextové popisky se rendrovaly ve dvojnásobné velikosti.
 • Náhled výkresu se neshodoval s výkresem mapy.
 • Textové prvky v rychlém pohledu rozvržení vypadaly větší než ve výkresu mapy.

  Správce zobrazení GIS

 • Při vložení hladiny FDO do Správce zobrazení se grafika prvků nezobrazovala v mapě.
 • Při pokusu o získání neexistujícího symbolu prostřednictvím indexu z předchozího výběru pomocí dialogu třídění docházelo k neočekávané výjimce.
 • Při tvorbě legendy pomocí vzorových dat se výkres vyplnil barvou.
 • Při změně pásu v dialogu Editor stylu bylo nutné zavřít a znovu otevřít Editor stylu, aby bylo možné změnit jiný pás.
 • Při úpravě pořadí měřítka výkresu docházelo k neočekávané výjimce.
 • Při přidání tematického pravidla a výběru bloku z Knihovny symbolů pro styl bodu zmizel příslušný bod z výkresu.
 • Hladiny používající styly čar závislé na měřítku mohly používat nesprávný styl čáry v pohledu rozvržení a náhledu výkresu.
 • Při výběru podrobností pásu v Editoru stylu mohla první barva na paletě nahradit poslední barvu zobrazenou v dialogu Téma.

  Spojení GIS

 • Seznam vlastností Tvůrce výrazů neobsahoval vlastnosti spojených tříd.

  Import a export

 • Pokud při exportu do souboru tvaru obsahuje výkres japonský název položky, aplikace AutoCAD Map 3D převádí tento název do angličtiny.
 • Při importu tabulky objektových dat z aplikace AutoCAD Map 3D 2007 se měnilo pořadí datových položek.

  Tisk a publikování

 • Některé symboly bodů nebyly k dispozici ve vzorových datech mapy.
 • Popisky se v okně náhledu výkresu nezobrazovaly správně.

  Polygonový objekt

 • Při tvorbě multipolygonu s vnějšími hranicemi obsahujícími obloukové výdutě nebyly hranice správně vnořené.

  Publikování do aplikace Autodesk MapGuide

 • Při publikování hladiny symbolů do aplikace Autodesk MapGuide mohlo docházet k neočekávané výjimce.
 • Při publikování symbolů bloků do aplikace Autodesk MapGuide aplikace AutoCAD Map 3D ignoruje bod vložení symbolu.

 • Copyright (c) 2009 Autodesk, Inc.