Soubor Readme k aktualizaci Update 3 aplikace AutoCAD® Civil 3D® 2009

V rámci svého trvalého úsilí o poskytování produktů vysoké kvality vydala společnost Autodesk aktualizaci Update 3 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009.

Aktualizace Update 3 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 zahrnuje i všechny opravy obsažené v aktualizaci Update 3 aplikace AutoCAD 2009. Aby bylo možné tuto aktualizaci nainstalovat a používat, musí již být v systému nainstalována aktualizace Update 2.1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009.

Tento soubor Readme obsahuje informace týkající se instalace a použití této aktualizace. Důrazně doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace produktu přečetli celý dokument. Soubor Readme uložte na pevný disk nebo si jeho kopii vytiskněte.

Tento soubor Readme obsahuje následující témata:

Tato aktualizace C3D2009SP3.exe je určena pro všechny verze aplikace AutoCAD Civil 3D 2009, nainstalované v počítačích s operačním systémem v anglickém či jiném jazyce.

Zpět na začátek

Důležité upozornění: Odinstalování této aktualizace nelze provést automatickým odinstalačním procesem. Chcete-li obnovit svou verzi aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 do stavu před nainstalováním aktualizace, odinstalujte aplikaci AutoCAD Civil 3D 2009 a poté ji znovu nainstalujte.

Zpět na začátek

Tato aktualizace používá následující přepínače příkazového řádku systému Windows:

Pokyny týkající se použití těchto přepínačů příkazového řádku jsou obsaženy v následujících postupech.

Zpět na začátek

 1. Stáhněte si soubor C3D2009SP3.exe a uložte jej do libovolné složky.
 2. Vložte instalační médium aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 do příslušné jednotky.
 3. Přejděte do složky, do níž jste uložili tuto aktualizaci.
 4. Poklepáním na spustitelný soubor zahajte jeho instalaci.

Zpět na začátek

Tento postup použijte v případě, že chcete aktualizaci instalovat v místní síti pomocí Komunikačního centra.

Instalace aktualizace pomocí Komunikačního centra s použitím funkcí seznamu oprav

 1. Na počítači s nainstalovanou aplikací AutoCAD Civil 3D 2009 proveďte instalaci nástrojů Autodesk CAD Manager Tools. Chcete-li nainstalovat nástroje Autodesk CAD Manager Tools, vložte do jednotky instalační médium aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 a vyberte možnost Instalovat nástroje a pomůcky. Na stránce „Vyberte produkty, které chcete instalovat“ zvolte možnost Autodesk CAD Manager Tools. Klepněte na tlačítko Další, přečtěte si licenční ujednání a potvrďte souhlas s jeho podmínkami. Poté spusťte instalaci klepnutím na tlačítko Instalovat.

  POZNÁMKA: Aktualizace by neměla být nainstalována přímo na tomto počítači.

 2. Ve sdíleném umístění vytvořte složku, do níž budou staženy opravy (například \\název_serveru\sdílená_složka\).
 3. Klepněte na položky Start > Programy > Autodesk > CAD Manager Tools > CAD Manager Control Utility.
 4. V rozevírací nabídce vyberte možnost AutoCAD Civil 3D 2009 a klepněte na tlačítko OK.
 5. Na kartě Informační centrum vyberte na panelu Komunikační centrum možnost Povolit aktualizace Live Update. V rozevírací nabídce vyberte možnost Přijímat aktualizace Live Update z místní sítě.
 6. Klepněte na tlačítko Procházet a přejděte do dříve vytvořeného sdíleného umístění (například \\název_serveru\sdílená_složka\).
 7. Vyberte možnost Správa oprav. Pomocí této možnosti lze přejít na servery společnosti Autodesk a odtud stáhnout veškeré dostupné opravy k aktuální instalaci aplikace AutoCAD Civil 3D 2009.
 8. Aktualizace Service Pack aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 jsou uvedeny v poli Správa oprav. Vyberte aktualizaci, kterou chcete použít. V seznamu Typ akce vyberte možnosti Přidat do složky oprav a Aktualizovat složku oprav.
 9. V části s podrobnostmi bude uvedeno „staženo do místní složky aktualizací v <čas><datum>“.
 10. Klepněte na tlačítko Zavřít.

  Ověřte, zda je v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2009 nakonfigurováno Komunikační centrum. Po jeho konfiguraci uvidíte, že je k dispozici oprava údržby služby Live Update.

Zpět na začátek

Následující způsob distribuce aktualizace Update 3 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 lze použít pouze u administrativních obrazů vytvořených pomocí Průvodce síťovou instalací aplikace AutoCAD Civil 3D 2009. Po dokončení tohoto postupu bude aktualizace automaticky použita na všechny nově implementované aplikace AutoCAD Civil 3D 2009.

POZNÁMKA: Pro následující postup platí, že stažený soubor aktualizace obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch). Tento soubor je nutno extrahovat ze spustitelného souboru. Chcete-li soubor MSP extrahovat ze spustitelného souboru, použijte parametr /e („extrahovat“).

Použití aktualizace Update 3 aplikace AutoCAD Civil 2009 na existující administrativní obraz aplikace AutoCAD Civil 2009 s aktualizací Update 2.1

POZNÁMKA: Před použitím aktualizace Update 3 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 na existující administrativní obraz aplikace AutoCAD Civil 2009 s aktualizací Update 2.1 se ujistěte, že na všechny klientské počítače již byla nainstalována aktualizace Update 3.

 1. Z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk si do místního počítače stáhněte soubor C3D2009SP3.exe.
 2. V nabídce Start systému Windows klepněte na možnost Spustit a zadejte text „<místní disková jednotka>:\<název opravy> /e <místní disková jednotka>:\<název opravy.msp>“.
 3. Klepněte na tlačítko OK.
 4. Na počítači, ve kterém jste vytvořili původní implementaci aplikace AutoCAD Civil 3D 2009, existuje zástupce „upravit <název_implementace>“. Poklepejte na tohoto zástupce.
 5. V instalačním systému můžete pro implementaci vybrat nový název nebo umístění.
 6. Na stránce Zahájit implementaci zadejte nový název nebo ponechejte název stávající.
 7. Na stránce Prohlédnout – Konfigurovat – Vytvořit stránku implementace prohlédněte a proveďte veškeré požadované změny.
 8. Klepněte na možnost Konfigurovat a poté proveďte příslušné změny na stránce Zahrnout aktualizace Service Pack.
 9. Klepnutím na tlačítko pro procházení přejděte do umístění souboru MSP, který byl stažen a extrahován ze spustitelného souboru.
 10. Vyberte, zda chcete instalaci aktualizace sloučit nebo připojit. Při sloučení instalace je během instalace produktu nainstalována aplikace Civil 3D i aktualizace. V případě připojení bude provedena instalace aplikace Civil 3D a teprve poté se nainstaluje aktualizace.
 11. Dokončete uživatelskou úpravu a vyberte možnost Konfigurace dokončena. Potom klepněte na možnost Vytvořit implementaci. Aktualizace bude automaticky použita ve všech nově implementovaných aplikacích AutoCAD Civil 3D 2009.

Zpět na začátek

Aktualizace Update 3 aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 poskytuje následující opravy aplikace AutoCAD 2009 s aktualizací Update 2.1 ve formě určené k instalaci do aplikace AutoCAD Civil 3D. Tato aktualizace Update neobsahuje žádné opravy funkcí aplikace AutoCAD Civil 3D.

Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Hlášení chyb od zákazníků

Na základě podrobných informací od uživatelů, kteří používali pomůcku Hlášení chyb od zákazníků, bylo zjištěno a odstraněno mnoho potíží. Byly vytvořeny aktualizace v následujících oblastech:

Zpět na začátek

Všeobecné aktualizace

Byly opraveny také následující chyby:

2D zobrazení

Nástroje 3D navigace

3D vykreslení

přizpůsobení měřítka poznámek,

ARX-OTHER

ATIL

Bloky

Poškozené soubory DWG

CUI

DBX-ACDB,

Podpora DGN

ovladače displeje,

2D kreslení

Dynamické kóty

DWFIN

grafický systém,

Šrafy

Obrázek

Panel nástrojů Impression

Dotaz

Instalace

Hladina

Licence

Materiály

MDI

modifikace,

Víceřádkový text (mtext)

Uchopení objektu

OLE

Otevírání a ukládání

Vykreslování

Paleta Vlastnosti

Publikování

ČISTI

RESTAURUJ

Rendrování

Pás karet

Řez a vyrovnání

Tabulky

Styly zobrazení

Zpět na začátek

Známé problémy s touto aktualizací

Po použití této aktualizace může dojít k následujícím problémům s přizpůsobením pásu karet:

Nesprávná nebo chybějící karta pásu karet

Známý problém: Při použití karty na pásu z částečného nebo podnikového souboru CUI se tato karta zobrazí nesprávně nebo se nezobrazí vůbec.  

Řešení: Aby se pás karet zobrazoval správně, vytvořte znovu pracovní prostor používaný k zobrazení pásu karet. Pracovní prostor neduplikujte ani se jej nepokoušejte aktualizovat. Jakmile vytvoříte nový pracovní prostor, nastavte jej jako aktuální. Karta pásu karet by se měla zobrazit správně.

Než u částečných souborů CUI přidáte kartu pásu karet do pracovního souboru, změňte pomocí editoru Upravit uživatelské rozhraní (CUI) název skupiny uživatelských úprav souboru. Název skupiny uživatelských úprav je představován horním uzlem stromu v podokně Uživatelské úpravy v.

Prázdný obraz příkazu

Známý problém: Na pásu karet se obrázek přiřazený k příkazu definovaný v podokně Seznam příkazů zobrazuje jako prázdná ikona.

Řešení: Chcete-li znovu vytvořit položku příkazu na pásu karet, odstraňte ji. Poté přidejte příkaz na pás karet z podokna Seznam příkazů.

Zpět na začátek


Copyright © 2009 Autodesk, Inc.