Soubor Readme k aktualizaci Update 1 aplikace AutoCAD® Civil 3D® 2010

V rámci svého trvalého úsilí o poskytování produktů vysoké kvality vydala společnost Autodesk aktualizaci Update 1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2010.

Aby bylo možné tuto aktualizaci nainstalovat a používat, musí již být v systému nainstalována aplikace AutoCAD Civil 3D 2010.

Důrazně doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace produktu přečetli celý dokument. Tento soubor Readme si uložte na pevný disk nebo si vytiskněte jeho kopii pro pozdější použití.

Obsah:

Tato aktualizace C3D2010SP1.exe je určena pro všechny verze aplikace AutoCAD Civil 3D 2010, nainstalované v počítačích s operačním systémem v anglickém či jiném jazyce.

Zpět na začátek

Důležité upozornění: Odinstalování této aktualizace nelze provést automatickým odinstalačním procesem. Chcete-li obnovit svou verzi aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 do stavu před nainstalováním aktualizace, odinstalujte aplikaci AutoCAD Civil 3D 2010 a poté ji znovu nainstalujte.

Zpět na začátek

Tato aktualizace používá následující přepínače příkazového řádku systému Windows:

Pokyny týkající se použití těchto přepínačů příkazového řádku jsou obsaženy v následujících postupech.

Zpět na začátek

 1. Stáhněte si soubor C3D2010SP1.exe a uložte jej do libovolné složky.
 2. Vložte instalační médium aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 do příslušné jednotky.
 3. Přejděte do složky, do níž jste uložili tuto aktualizaci.
 4. Poklepáním na spustitelný soubor zahajte jeho instalaci.

Zpět na začátek

Tento postup použijte v případě, že chcete aktualizaci instalovat v místní síti pomocí Komunikačního centra.

Instalace aktualizace pomocí Komunikačního centra s použitím funkcí seznamu oprav

 1. Na počítači s nainstalovanou aplikací AutoCAD Civil 3D 2010 proveďte instalaci nástrojů Autodesk CAD Manager Tools. Chcete-li nainstalovat nástroje Autodesk CAD Manager Tools, vložte do jednotky instalační médium aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 a vyberte možnost Instalovat nástroje a pomůcky. Na stránce „Vyberte produkty, které chcete instalovat“ zvolte možnost Autodesk CAD Manager Tools. Klepněte na tlačítko Další, přečtěte si licenční ujednání a potvrďte souhlas s jeho podmínkami. Poté spusťte instalaci klepnutím na tlačítko Instalovat.

  POZNÁMKA: Aktualizaci Update není možné instalovat přímo do tohoto počítače.

 2. Ve sdíleném umístění vytvořte složku, do níž budou staženy opravy (například \\název_serveru\sdílená_složka\).
 3. Klepněte na položky Start > Programy > Autodesk > CAD Manager Tools > CAD Manager Control Utility.
 4. V rozevíracím seznamu vyberte možnost AutoCAD Civil 3D 2010 a klepněte na tlačítko OK.
 5. Na kartě Informační centrum vyberte na panelu Komunikační centrum možnost Povolit aktualizace Live Update. V rozevírací nabídce vyberte možnost Přijímat aktualizace Live Update z místní sítě.
 6. Klepněte na tlačítko Procházet a přejděte do dříve vytvořeného sdíleného umístění (například \\název_serveru\sdílená_složka\).
 7. Vyberte možnost Správa aktualizací. Pomocí této možnosti lze přejít na servery společnosti Autodesk a odtud stáhnout veškeré dostupné opravy k aktuální instalaci aplikace AutoCAD Civil 3D 2010.
 8. Aktualizace Service Pack aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 jsou uvedeny v poli Správa aktualizací. Vyberte aktualizaci, kterou chcete použít. V seznamu Typ akce vyberte možnosti Přidat do složky aktualizací a Aktualizovat složku aktualizací.
 9. V části s podrobnostmi bude uvedeno „staženo do místní složky aktualizací v <čas><datum>“.
 10. Klepněte na tlačítko Zavřít.

  Ověřte, zda je v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2010 nakonfigurováno Komunikační centrum. Po jeho konfiguraci uvidíte, že je k dispozici oprava údržby služby Live Update.

Zpět na začátek

Následující způsob distribuce aktualizace Update 1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 lze použít pouze u administrativních obrazů vytvořených pomocí Průvodce síťovou instalací aplikace AutoCAD Civil 3D 2010. Po dokončení tohoto postupu bude aktualizace automaticky použita na všechny nové implementace aplikace AutoCAD Civil 3D 2010.

Použití aktualizace Update 1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 na existující administrativní obraz aplikace AutoCAD Civil 3D 2010

 1. Na pracovní stanici, na níž byla původně vytvořena implementace aplikace AutoCAD Civil 3D 2010, otevřete složku Nástroje a poklepejte na ikonu zástupce Vytvořit a upravit implementaci.
 2. Na stránce Spustit rozmístění vyberte možnost Vytvořit nové rozmístění s použitím existujícího rozmístění jako šablony.
 3. Zadejte název nové implementace.
 4. Prohlédněte si nastavení a případně je změňte.
 5. Na stránce Revize – Konfigurace – Vytvoření rozmístění klepněte na tlačítko Konfigurovat, prohlédněte si nastavení a proveďte požadované změny.
 6. Na stránce Zahrnout aktualizace Service Pack zvolte možnost Zahrnout aktualizaci Service Pack z webových stránek Autodesk.com a klepněte na možnost Stáhnout.
 7. Vyberte možnost Připojovat aktualizace Service Pack k rozmístění.
 8. Dokončete uživatelské úpravy, zvolte možnost Konfigurace dokončena a poté možnost Vytvořit rozmístění. Aktualizace bude automaticky použita ve všech nově implementovaných aplikacích AutoCAD Civil 3D 2010.

Zpět na začátek

Nejsou informace o tom, že by v aktualizaci Update 1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 existovaly problémy.

Zpět na začátek

Díky podrobným informacím od zákazníků, kteří používají službu Hlášení chyb od zákazníků, byla v této aktualizaci vyřešena a opravena řada problémů v následujících oblastech:

Zpět na začátek

Tato aktualizace obsahuje řešení více než 70 problémů. V této části souboru Readme jsou uvedeny některé změny funkčnosti a popsány vyřešené problémy, které dříve způsobovaly ztrátu dat či neočekávaná ukončení aplikace Civil 3D.

Obecné

 • Aplikace AutoCAD Civil 3D se již neočekávaně neukončuje při vkládání rozvržení ze souboru šablony výkresu.
 • Aplikace AutoCAD Civil 3D se již neočekávaně neukončuje při otevírání porušeného souboru výkresu pomocí příkazů OTEVŘI nebo RESTAURUJ.
 • Aplikace AutoCAD Civil 3D se již neočekávaně neukončuje při provádění příkazu VÝPIS na entitách aplikace AutoCAD Land Desktop.
 • Při opakovaném otevření výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D obsahujícího vložený výkres již zůstávají zachovány všechny objekty aplikace Civil obsažené v tomto výkresu.

Trasy

 • Stopy příčných řezů trasy, která je objektem datové reference, se již nebudou při použití příkazu RESTAURUJ k otevření výkresu, obsahujícího takovou trasu, ztrácet.
 • Byly opraveny metody výpočtů bikvadratických, Blossových a sinusových přechodnic. Aktualizované metody výpočtů budou použity na bikvadratické, Blossovy a sinusové přechodnice při otevření existujících výkresů.
 • Německá verze aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 nyní poskytuje možnost vytvoření nové trasy i v případě, že je existující trasa rozšířena.

API

 • Metoda .NET API CodeSetStyleItem::PayItems() nyní funguje podle očekávání.
 • Styly vytvořené pomocí rozhraní COM nebo .NET se nyní zobrazují ve stromu Nastavení Prostoru nástrojů bez nutnosti jejich ruční obnovy.
 • Vlastní podsestavy vzorových příčných řezů lze nyní použít z libovolné složky (jak tomu bylo v předchozích vydáních), není je tedy nutné mít uloženy ve výchozím umístění podsestav aplikace AutoCAD Civil 3D.

Návrh koridoru a podsestav vzorových příčných řezů

 • Příčné řezy koridoru se nyní při použití prohlížeče řezů koridoru zobrazují správně podél přechodnic trasy.
 • Aplikace AutoCAD Civil 3D se při přepínání z výkresového prostoru do modelového prostoru nyní chová podle očekávání, dialog Vlastnosti koridoru se automaticky zavírá.
 • Podsestavy vzorových příčných řezů opěrných zdí (jako je například podsestava SvisláOpěrnáZeď) se nyní chovají (vykreslují) podle očekávání i v případě, že je parametr Horní výška nastaven na nulovou hodnotu nebo na hodnotu blízkou nule.

Zobrazení příčných řezů

 • Popisky proužků existujícího zobrazení příčného řezu již zůstanou při aktualizaci sady proužků skupiny zobrazení příčných řezů zachovány. Dříve docházelo při přidávání nového proužku pomocí možnosti Vlastnosti skupiny pohledu příčného řezu > Změnit sadu proužků k odstranění popisků v existujících proužcích.
 • Po přemístění či odstranění proužků se popisky proužků zobrazení příčného řezu nyní zobrazují na správných místech. Dříve docházelo při přemisťování proužků nahoru či dolů nebo při odstraňování proužků pomocí možnosti Vlastnosti skupiny pohledu příčného řezu > Změnit sadu proužků k tomu., že se některé ze zbývajících popisků mohly zobrazit v nesprávných umístěních.

Zemní těleso a návrhové linie

 • Přechod od skupiny zemních těles k povrchu nyní funguje podle očekávání. V bodech, kde přechod prochází napříč povrchovými trojúhelníky, již nevznikají výškové hroty.
 • Rozšíření možností funkce restaurování výkresu bylo dosaženo vylepšením nástroje pro odstranění duplicitních čar a nástrojů DIAG/RESTAURUJ.

Hydrologické funkce

 • Aplikace AutoCAD Civil 3D se již neočekávaně neukončuje při importu souboru STM s řádkem obsahujícím více než 126 znaků.
 • Tisk zpráv v aplikaci Hydraflow Express nyní poskytuje očekávané výsledky.
 • Vykreslení schematického diagramu nyní poskytuje očekávané výsledky. Dříve docházelo při tisku k dezinterpretaci tloušťky čáry a následnému vzniku prázdných dokumentů.
 • V nástrojích vodojemu je nyní možné používat metrické jednotky.
 • Hodnoty sklonu Sx (ft/ft) je nyní možné používat pro obrubníkové odvodňovací vpusti, mřížkové odvodňovací vpusti nebo kombinované odvodňovací vpusti. Dříve se zobrazovala nulová hodnota.

Křižovatky

Popisky

Object Enabler

Potrubí

 • Při importu souboru STM do výkresu v metrických jednotkách jsou nyní v aplikaci AutoCAD Civil 3D jednotky SI výkresu správně detekovány a používány.
 • Při exportu a následném importu souboru STM do aplikace AutoCAD Civil 3D jsou nyní hodnoty výšky obruby a dna potrubí počítány podle očekávání. Hodnoty zůstanou zachovány a při importu se nezmění.
 • V aplikaci Storm Sewers je nyní možné úspěšně uložit soubor STM obsahující vícenásobné výpusti.
 • U potrubních sítí, které obsahují pouze trubky, zobrazených v pohledech profilu se nyní konce trubek zobrazují při použití možnosti Začistit vzájemná spojení potrubí na kartě Profil dialogu Styl potrubí správně. Konce trubek již nebudou přesahovat mimo zobrazení profilu.

Vytvoření situací

 • Popisky linie paty svahu se nyní na listech vytvářejí správně pouze mimo linii paty svahu na maskované ploše. Dříve se vytvářely po obou stranách linií paty svahu.

Body

 • Aplikace AutoCAD Civil 3D se již neočekávaně neukončuje při prohlížení vícenásobných bodů pomocí nástroje Prohlížeč objektů.
 • Značky bodů, které využívají vícepohledové bloky jako symboly, se nyní ve výkresu zobrazují správně.
  POZNÁMKA: Aby bylo možné použít vícepohledový blok jako značku bodu, musí být vnořen do bloku aplikace AutoCAD.

Profily a zobrazení profilu

Správa projektů

 • Aplikace AutoCAD Civil 3D se již neočekávaně neukončuje při ukládání souboru na server úložiště Vault s aktivovanou volbou „Vytvořit vizualizační přílohu“.
 • V úložišti Vault je nyní možné používat názvy složek výkresů nebo projektů obsahující znak %.
 • Používáte-li aplikaci AutoCAD Civil 3D v režimu AutoCAD Civil 3D jako AutoCAD, je nyní možné přesouvat soubory DWG do projektu v úložišti Vault pomocí nástroje Vault Explorer.

Datové zkratky

 • Profily rozvržení založené ve výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D 2009 na datových zkratkách se již nepřesouvají při otevření výkresu v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2010 do jiných umístění.

Povrchy

 • Zpracování povinné spojnice v průběhu operace vložení povrchu nyní funguje správně. Nastavení vlastností hran povinných spojnic vytvořených na původním povrchu a viditelnosti trojúhelníků zůstávají na cílovém povrchu zachována.
 • Na površích TIN vytvořených z dat vrstevnic se již nezobrazují body s chybnými výškami.
  POZNÁMKA: Jestliže jste na povrch vytvořený v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2010 z dat vrstevnic použili příkaz MinimizeSurfaceFlatAreas, proveďte jeho přebudování.
 • Aplikace AutoCAD Civil 3D se již neočekávaně neukončuje při provádění některých operací s povrchy, jako je přidávání povinných spojnic, zobrazování vrstevnic nebo přidávání skupin bodů, i v případě, že povrchy obsahují body s neznámými výškami a zobrazení vrstevnic je zapnuto.

Zeměměřictví

Tabulky

Uživatelské rozhraní

Zpět na začátek


Copyright © 2009 Autodesk, Inc.