Soubor Readme k aktualizaci Update 2 aplikace AutoCAD® Civil 3D® 2010

V rámci svého trvalého úsilí o poskytování produktů vysoké kvality vydala společnost Autodesk aktualizaci Update 2 aplikace AutoCAD Civil 3D 2010.

Aktualizace Update 2 aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 obsahuje opravy zahrnuté v aktualizacích Update 1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2010, Update 1 aplikace AutoCAD 2010 a Update 1 aplikace AutoCAD Map 3D.

Před použitím aktualizace na produkt si přečtěte tento dokument. Tento soubor Readme si uložte na pevný disk nebo si vytiskněte jeho kopii pro pozdější použití.

Obsah

Tato aktualizace C3D2010SP2.exe je určena pro všechny verze aplikace AutoCAD Civil 3D 2010, nainstalované v počítačích s operačním systémem v anglickém či jiném jazyce.

Zpět na začátek

Předplatitelé nyní mají přístup k vybraným výhodám předplatného i bez přihlášení na portál Subscription Center. Následující výhody jsou k dispozici pouze pro předplatitele.

Obnovení předplatného online

Pokud splňujete podmínky pro obnovení předplatného online a vaše předplatné má brzy skončit, zobrazí se upozornění s možností obnovení. Toto upozornění se zobrazí pouze třikrát. Pokud jste již předplatné obnovili nebo službu předplatného nevyužíváte, nejsou tyto možnosti k dispozici.

eLearning

Na panelu InfoCenter klepněte na tlačítko Subscription Center. Pod položkou Benefits Center klepněte na možnost View eLearning Catalog nebo v nabídce služby Subscription Center dole klepněte na lekci eLearning. Budete vyzváni k přihlášení do služby Subscription Center.

Vyhledat

K některým funkcím technické podpory a výuky můžete přistupovat i bez přihlášení do služby Subscription Center. Patří sem i výukové lekce eLearning.

Nové balíčky Advantage Pack

Při vydání nového balíčku Advantage Pack se zobrazí upozornění a nabídka. Pokud si chcete balíček Advantage Pack prohlédnout a stáhnout, klepněte na upozornění nebo možnost v nabídce. K zahájení stahování je nutné mít oprávnění. Správci smluv a programového vybavení mohou řídit přístup k balíčkům Advantage Pack pomocí možnosti Subscription Center > Nastavit přístup z produktu. Správcům smluv a programového vybavení jsou před vydáním balíčků Advantage Pack poskytnuty pokyny k nastavení přístupových oprávnění.

Zpět na začátek

Důležité upozornění: Odinstalování této aktualizace nelze provést automatickým odinstalačním procesem. Chcete-li obnovit svou verzi aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 do stavu před nainstalováním aktualizace, odinstalujte aplikaci AutoCAD Civil 3D 2010 a poté ji znovu nainstalujte.

Zpět na začátek

Tato aktualizace používá následující přepínače příkazového řádku systému Windows:

Pokyny týkající se použití těchto přepínačů příkazového řádku jsou obsaženy v následujících postupech.

Zpět na začátek

 1. Stáhněte si soubor C3D2010SP2.exe a uložte jej do libovolné složky.
 2. Vložte instalační médium aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 do příslušné jednotky.
 3. Přejděte do složky, do níž jste uložili tuto aktualizaci.
 4. Poklepáním na spustitelný soubor zahajte jeho instalaci.

Zpět na začátek

Tento postup použijte v případě, že chcete aktualizaci instalovat v místní síti pomocí Komunikačního centra.

Instalace aktualizace pomocí Komunikačního centra s použitím funkcí seznamu oprav

 1. Na počítači s nainstalovanou aplikací AutoCAD Civil 3D 2010 proveďte instalaci nástrojů Autodesk CAD Manager Tools. Chcete-li nainstalovat nástroje Autodesk CAD Manager Tools, vložte do jednotky instalační médium aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 a vyberte možnost Instalovat nástroje a pomůcky. Na stránce „Vyberte produkty, které chcete instalovat“ zvolte možnost Autodesk CAD Manager Tools. Klepněte na tlačítko Další, přečtěte si licenční ujednání a potvrďte souhlas s jeho podmínkami. Poté spusťte instalaci klepnutím na tlačítko Instalovat.

  POZNÁMKA: Aktualizaci Update není možné instalovat přímo do tohoto počítače.

 2. Ve sdíleném umístění vytvořte složku, do níž budou staženy opravy (například \\název_serveru\sdílená_složka\).
 3. Klepněte na položky Start > Programy > Autodesk > CAD Manager Tools > CAD Manager Control Utility.
 4. V rozevíracím seznamu vyberte možnost AutoCAD Civil 3D 2010 a klepněte na tlačítko OK.
 5. Na kartě Informační centrum vyberte na panelu Komunikační centrum možnost Povolit aktualizace Live Update. V rozevírací nabídce vyberte možnost Přijímat aktualizace Live Update z místní sítě.
 6. Klepněte na tlačítko Procházet a přejděte do dříve vytvořeného sdíleného umístění (například \\název_serveru\sdílená_složka\).
 7. Vyberte možnost Správa aktualizací. Pomocí této možnosti lze přejít na servery společnosti Autodesk a odtud stáhnout veškeré dostupné opravy k aktuální instalaci aplikace AutoCAD Civil 3D 2010.
 8. Aktualizace Service Pack aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 jsou uvedeny v poli Správa aktualizací. Vyberte aktualizaci, kterou chcete použít. V seznamu Typ akce vyberte možnosti Přidat do složky oprav a Aktualizovat složku oprav.
 9. V části Podrobnosti bude uvedeno „staženo do místní složky aktualizací v <čas><datum>“.
 10. Klepněte na tlačítko Zavřít.

  Ověřte, zda je v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2010 nakonfigurováno Komunikační centrum. Po jeho konfiguraci uvidíte, že je k dispozici oprava údržby služby Live Update.

Zpět na začátek

Následující způsob distribuce aktualizace Update 2 aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 lze použít pouze u administrativních obrazů vytvořených pomocí Průvodce síťovou instalací aplikace AutoCAD Civil 3D 2010. Po dokončení tohoto postupu bude aktualizace automaticky použita na všechny nové implementace aplikace AutoCAD Civil 3D 2010.

Použití aktualizace Update 2 aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 na existující administrativní obraz aplikace AutoCAD Civil 3D 2010

 1. Na pracovní stanici, na níž byla původně vytvořena implementace aplikace AutoCAD Civil 3D 2010, otevřete složku Nástroje a poklepejte na ikonu zástupce Vytvořit a upravit implementaci.
 2. Na stránce Spustit rozmístění vyberte možnost Vytvořit nové rozmístění s použitím existujícího rozmístění jako šablony.
 3. Zadejte název nové implementace.
 4. Prohlédněte si nastavení a případně je změňte.
 5. Na stránce Revize – Konfigurace – Vytvoření rozmístění klepněte na tlačítko Konfigurovat, prohlédněte si nastavení a proveďte požadované změny.
 6. Na stránce Zahrnout aktualizace Service Pack zvolte možnost Zahrnout aktualizaci Service Pack z webových stránek Autodesk.com a klepněte na možnost Stáhnout.
 7. Vyberte možnost Připojovat aktualizace Service Pack k rozmístění.
 8. Dokončete uživatelské úpravy, zvolte možnost Konfigurace dokončena a poté možnost Vytvořit rozmístění. Aktualizace bude automaticky použita ve všech nově implementovaných aplikacích AutoCAD Civil 3D 2010.

Zpět na začátek

Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Zpět na začátek

Díky podrobným informacím od zákazníků, kteří používají službu Hlášení chyb od zákazníků, byla v této aktualizaci vyřešena a opravena řada problémů v následujících oblastech:

Zpět na začátek

Tato aktualizace obsahuje řešení více než 40 problémů. V této části souboru Readme jsou uvedeny některé změny funkčnosti a popsány vyřešené problémy, které dříve způsobovaly ztrátu dat či neočekávaná ukončení aplikace Civil 3D. Problémy, vyřešené v aktualizaci Update 1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2010, jsou uvedeny v souboru Readme k aktualizaci Update 1.

Všeobecné

Trasy

API

Koridory

Zobrazení příčných řezů

 • Aplikace AutoCAD Civil 3D se již neočekávaně neukončuje, jestliže odstraníte povrch, který byl odkazován ve vlastnostech sady pruhů pohledů řezů, a poté se pokusíte nastavit tyto vlastnosti u jiného povrchu.
 • Nyní je možné přidat definici výkop/násyp a specifikovat tuto definici výkop/násyp při vytváření pohledů příčných řezů. Dříve se definice výkop/násyp neaktualizovala.

Návrhové linie

Zemní těleso

Popisky

LandXML

Potrubí

 • Byl vyřešen problém, který byl příčinou náhodných ukončování aplikace při importu potrubních sítí pomocí příkazu LandXMLIn.
 • Záměna stavebního objektu za stavební objekt některé z nových rodin součástí stavebních objektů v potrubní síti nyní již probíhá podle očekávání.

Správa projektu

 • Výkon aplikace AutoCAD Civil 3D při použití úložiště Vault k některým operacím (přihlášení, zařazení a volba projektu k zobrazení) byl zvýšen.
 • Aplikace AutoCAD Civil 3D se již nebude ukončovat při použití příkazu Získat poslední verzi v nástroji Vault Explorer na odstraněném výkresu.
 • V nástroji Vault Explorer nyní kontextová nabídka zeměměřické databáze obsahuje položku Vydat.
 • Nyní je možné sdílet data povrchu z výkresu přidaného do projektu.
 • Již nebudete přicházet o veškeré informace o sdíleném povrchu, jestliže z úložiště Vault odstraníte některý ze sdílených výkresů.

Povrchy

 • Aplikace AutoCAD Civil 3D se již nebude neočekávaně ukončovat při přetažení povrchu v nástroji Prohlížeč objektů.

Survey

Zpět na začátek

Aktualizace Update 2 aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 poskytuje následující opravy aplikace AutoCAD 2010 s aktualizací Update 1 ve formě určené k instalaci do aplikace AutoCAD Civil 3D.

Byly opraveny následující chyby:

2D kreslení

3D modelování

Nástroje 3D navigace

Záznamník akcí

Přizpůsobení měřítka poznámek,

Bloky

Kontrola pravopisu

CUI

Extrahování dat

Podpora DGN

Digitální podpis

Kóty

DWF

Dynamické kóty

Export rozvržení

Externí reference

Otevřít soubor

Najít a nahradit

Obecné uživatelské rozhraní

Systém zobrazení

Šrafy

Obrázek

Dotazovací nástroje

Klávesové modifikátory

Hladiny

Licence

LiveUpdate

Nástroje pro měření

Migrace

Multiodkaz (modkaz)

PDF

Publikování

Čištění

RYCHLÝKAL

Obnovení

Úprava referencí

Pás karet

Řez a vyrovnání

Služba Seek

Uchopení

Visual LISP

USS

Externí reference (Xref)

Zpět na začátek

Aktualizace Update 2 aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 poskytuje následující opravy aplikace AutoCAD Map 3D 2010 s aktualizací Update 1 ve formě určené k instalaci do aplikace AutoCAD Civil 3D.

Byly opraveny následující chyby:

Všeobecné

64bitové prostředí

Dotaz ADE

CAD v systému GIS

COGO

Správce zobrazení

Správce zobrazení FDO

FDO Oracle

Rastr FDO

FDO SDF

FDO SHP

FDO SQL Server 2008

FDO WFS

Spojení GIS

Import a export

.NET API

Editor schématu

Survey

Zpět na začátek


Copyright © 2009 Autodesk, Inc.