Soubor Readme k aktualizaci 3 aplikace AutoCAD® Civil 3D® 2010

V rámci svého trvalého úsilí o poskytování produktů vysoké kvality vydala společnost Autodesk aktualizaci 3 aplikace AutoCAD Civil 3D 2010.

Aktualizace 3 aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 obsahuje opravy zahrnuté v aktualizaci 2 aplikace AutoCAD 2010 a aktualizaci 2 aplikace AutoCAD Map 3D. Před instalací této aktualizace je vyžadována aktualizace 2 aplikace AutoCAD Civil 3D 2010.

Před použitím aktualizace na produkt si přečtěte tento dokument. Tento soubor Readme si uložte na pevný disk nebo si vytiskněte jeho kopii pro pozdější použití.

Obsah

Pro koho je tato aktualizace určena?

Výhody předplatného

Všeobecné informace o instalaci

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Použití této aktualizace na samostatnou instalaci

Instalace této aktualizace prostřednictvím místní sítě za použití seznamu oprav

Použití této aktualizace na síťový administrativní obraz aplikace AutoCAD Civil 3D 2010

Známé problémy v aktualizaci 3 aplikace AutoCAD Civil 3D 2010

Problémy s aplikací AutoCAD Civil 3D 2010 oznámené pomocí služby Uživatelské hlášení chyb

Problémy vyřešené aktualizací 3 aplikace AutoCAD Civil 3D 2010

Problémy vyřešené aktualizací 2 aplikace AutoCAD 2010

Problémy vyřešené aktualizací 2 aplikace AutoCAD Map 3D 2010

Pro koho je tato aktualizace určena?

Tato aktualizace C3D2010_SP3.exe je určena pro všechny verze aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 nainstalované v počítačích s operačním systémem v anglickém či jiném jazyce.

Zpět na začátek

Výhody předplatného

Předplatitelé nyní mají přístup k vybraným výhodám předplatného i bez přihlášení na portál Subscription Center. Následující výhody jsou k dispozici pouze pro předplatitele.

Obnovení předplatného online

Pokud splňujete podmínky pro obnovení předplatného online a vaše předplatné má brzy skončit, zobrazí se upozornění s možností obnovení. Toto upozornění se zobrazí pouze třikrát. Pokud jste již předplatné obnovili nebo službu předplatného nevyužíváte, nejsou tyto možnosti k dispozici.

·         Ve službě InfoCenter se řiďte pokyny v zobrazené zprávě.

·         Na panelu InfoCenter klepněte na tlačítko Subscription Center. Pod položkou Benefits Center klepněte na možnost Click Here to Learn More About Your Subscription Benefits a postupujte podle zobrazených informací.

eLearning

Na panelu InfoCenter klepněte na tlačítko Subscription Center. Pod položkou Benefits Center klepněte na možnost View eLearning Catalog nebo v nabídce služby Subscription Center dole klepněte na lekci eLearning. Budete vyzváni k přihlášení do služby Subscription Center.

Vyhledat

K některým funkcím technické podpory a výuky můžete přistupovat i bez přihlášení do služby Subscription Center. Patří sem i výukové lekce eLearning.

Nové balíčky Advantage Pack

Při vydání nového balíčku Advantage Pack se zobrazí upozornění a nabídka. Pokud si chcete balíček Advantage Pack prohlédnout a stáhnout, klepněte na upozornění nebo možnost v nabídce. K zahájení stahování je nutné mít oprávnění. Správci smluv a programového vybavení mohou řídit přístup k balíčkům Advantage Pack pomocí možnosti Subscription Center > Nastavit přístup z produktu. Správcům smluv a programového vybavení jsou před vydáním balíčků Advantage Pack poskytnuty pokyny k nastavení přístupových oprávnění.

Zpět na začátek

Všeobecné informace o instalaci

Při přípravě instalace této aktualizace pamatujte na následující:

·         Pokud chcete na svou instalaci aplikace AutoCAD Civil 3D použít balíček výhod AutoCAD Civil 2010 Subscription Advantage Pack, je třeba tak učinit dříve, než použijete aktualizaci 3 aplikace AutoCAD Civil 3D. Pokusy o použití balíčku výhod Subscription Advantage Pack po aplikaci aktualizace 3 aplikace AutoCAD Civil 3D nebudou úspěšné.

·         Před instalací této aktualizace si vytvořte záložní kopie všech souborů CUIx (vlastní uživatelské úpravy nabídek). Tyto soubory jsou uloženy ve složce:

Microsoft® Windows® XP: složka Documents and Settings\<jméno uživatele>\Application Data\Autodesk\C3D 2010\csy\Support

Microsoft Windows Vista: složka <jméno uživatel>\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2010\csy\Support

·         Během instalace této aktualizace můžete být vyzváni k použití originálního instalačního média nebo síťového obrazu. Abyste tuto aktualizaci mohli použít, musíte mít oprávnění správce k instalaci a odinstalování produktů.

·         Správci mohou tuto aktualizaci rozmístit na síti pomocí průvodce rozmístěním.

·         Po dokončení instalace se v okně O aplikaci zobrazí informace o produktu.

·         Při instalaci této aktualizace do operačních systémů jiných než anglických jazykových verzí nebo v případě, že je anglický produkt instalován do neanglického jazykového prostředí, se může zobrazit následující chybové hlášení nižší závažnosti:

Chyba správce zdrojů: Nelze načíst výhradní zdrojovou knihovnu DLL: C:\Program Files\AutoCAD Civil 3D 2010\AecResMgr50enu.dll

Toto chybové hlášení se může zobrazit také při spouštění Prohlížeče obsahu aplikace AutoCAD Civil 3D v některých neanglických operačních systémech. Pokud se zobrazí toto chybové hlášení, klepněte na tlačítko OK a pokračujte v instalaci aktualizace nebo v práci s Prohlížečem obsahu.

Důležité upozornění: Odinstalování této aktualizace nelze provést automatickým odinstalačním procesem. Chcete-li obnovit svoji verzi aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 do stavu před nainstalováním aktualizace, odinstalujte aplikaci AutoCAD Civil 3D 2010 a poté ji znovu nainstalujte.

Zpět na začátek

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Tato aktualizace používá následující přepínače příkazového řádku systému Windows:

·         /e – Extrahuje soubor MSP ze spustitelného souboru aktualizace.

·         /p – Extrahuje seznam oprav ze spustitelného souboru aktualizace.

·         /q – Potlačí zprávu o dokončení až do použití aktualizace. To je užitečné, pokud při instalaci této aktualizace na více počítačů používáte skripty nebo dávkové soubory.

Pokyny týkající se použití těchto přepínačů příkazového řádku jsou obsaženy v následujících postupech.

Zpět na začátek

Použití této aktualizace pro samostatnou instalaci

1.    Stáhněte si soubor C3D2010_SP3.exe a uložte jej do libovolné složky.

2.    Vložte instalační médium aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 do příslušné jednotky.

3.    Přejděte do složky, do níž jste uložili tuto aktualizaci.

4.    Poklepáním na spustitelný soubor zahajte jeho instalaci.

Zpět na začátek

Instalace této aktualizace prostřednictvím místní sítě s využitím seznamu oprav

Tento postup použijte v případě, že chcete aktualizaci instalovat v místní síti pomocí Komunikačního centra.

Instalace aktualizace pomocí Komunikačního centra s použitím funkcí seznamu oprav

1.    Na počítači s nainstalovanou aplikací AutoCAD Civil 3D 2010 proveďte instalaci nástrojů Autodesk CAD Manager Tools. Chcete-li nainstalovat nástroje Autodesk CAD Manager Tools, vložte do jednotky instalační médium aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 a vyberte možnost Instalovat nástroje a pomůcky. Na stránce „Vyberte produkty, které chcete instalovat“ zvolte možnost Autodesk CAD Manager Tools. Klepněte na tlačítko Další, přečtěte si licenční ujednání a potvrďte souhlas s jeho podmínkami. Poté spusťte instalaci klepnutím na tlačítko Instalovat.

POZNÁMKA: Aktualizaci není možno nainstalovat přímo do tohoto počítače.

2.    Ve sdíleném umístění vytvořte složku, do níž budou staženy opravy (například \\název_serveru\sdílená_složka\).

3.    Klepněte na položky Start > Programy > Autodesk > CAD Manager Tools > CAD Manager Control Utility.

4.    V rozevíracím seznamu vyberte možnost AutoCAD Civil 3D 2010 a klepněte na tlačítko OK.

5.    Na kartě Informační centrum vyberte na panelu Komunikační centrum možnost Povolit aktualizace Live Update. V rozevírací nabídce vyberte možnost Přijímat aktualizace Live Update z místní sítě.

6.    Klepněte na tlačítko Procházet a přejděte do dříve vytvořeného sdíleného umístění (například \\název_serveru\sdílená_složka\).

7.    Vyberte možnost Správa aktualizací. Pomocí této možnosti lze přejít na servery společnosti Autodesk a odtud stáhnout veškeré dostupné opravy k aktuální instalaci aplikace AutoCAD Civil 3D 2010.

8.    Aktualizace Service Pack aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 jsou uvedeny v poli Správa aktualizací. Vyberte aktualizaci, kterou chcete použít. V seznamu Typ akce vyberte možnosti Přidat do složky oprav a Aktualizovat složku oprav.

9.    V části Podrobnosti bude uvedeno „staženo do místní složky aktualizací v <čas><datum>“.

10. Klepněte na tlačítko Zavřít.

Ověřte, zda je v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2010 nakonfigurováno Komunikační centrum. Po jeho konfiguraci uvidíte, že je k dispozici oprava údržby služby Live Update.

Zpět na začátek

Použití této aktualizace na síťový administrativní obraz aplikace AutoCAD Civil 3D 2010

Administrativní obrazy vytvořené pomocí průvodce síťovou instalací aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 nelze aktualizovat tak, aby obsahovaly aktualizaci 3 aplikace AutoCAD Civil 3D 2010.  Chcete-li tuto aktualizaci použít, postupujte podle pokynů v části „Použití této aktualizace na samostatnou instalaci“.

Zpět na začátek

Známé problémy v aktualizaci 3 aplikace AutoCAD Civil 3D 2010

Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Zpět na začátek

Problémy s aplikací AutoCAD Civil 3D 2010 oznámené pomocí služby Uživatelské hlášení chyb

Díky podrobným informacím od zákazníků, kteří používají službu Hlášení chyb od zákazníků, byla v této aktualizaci vyřešena a opravena řada problémů v následujících oblastech:

·         Křižovatky

·         Problémy související s pamětí

·         Zeměměřictví

Zpět na začátek

Problémy vyřešené aktualizací 3 aplikace AutoCAD Civil 3D 2010

Tato aktualizace obsahuje řešení více než 10 problémů. V této části souboru Readme jsou uvedeny některé změny funkčnosti a popsány vyřešené problémy, které dříve způsobovaly ztrátu dat či neočekávaná ukončení aplikace Civil 3D. Vyřešené problémy jsou uvedeny v souborech Readme k aktualizaci 1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 a k aktualizaci 2 aplikace AutoCAD Civil 3D 2010.

Trasy se spirálami

·         Výkresy, které obsahují trasy se spirálovými křivkami, již při otevření nebudou měnit geometrii.

Všeobecné

·         Byly vyřešeny případy chyb s chybějícím jazykovým balíkem v otevřeném souboru.

     Křižovatky

·         Byl vyřešen problém s nutností zadání příkazu regenv, aby se projevily změny písma.

     Problémy související s výkonem

·         Byly vyřešeny případy, kdy během provádění určitých úloh neměla aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 dostatek paměti.

Zpět na začátek

Problémy vyřešené aktualizací 2 aplikace AutoCAD 2010

Aktualizace 3 aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 poskytuje následující opravy aplikace AutoCAD 2010 s aktualizací 2 ve formě určené k instalaci do aplikace AutoCAD Civil 3D.

Byly opraveny následující chyby:

2D kreslení

·         Pokud je systémová proměnná PLINETYPE nastavena na hodnotu 0, příkaz PROTÁHNI nefunguje u obloukových segmentů křivek podle očekávání.

·         Pokud je systémová proměnná PLINETYPE nastavena na hodnotu 0, nezobrazuje se koncový bod křivky se segmenty různých tlouštěk správně.

·         Pokud použijete příkaz SPOJ na spline, vloží se duplicitní řídicí bod.

·         Při použití příkazu SPOJ u více křivek může dojít k selhání aplikace AutoCAD.

·         Pokud nakreslíte uzavřenou těžkou křivku se segmenty různých tlouštěk, nelze ji správně uzavřít.

3D modelování

·         Při otevření výkresu obsahujícího tělesa se některá tělesa krátce zobrazí a následně zmizí.

·         Pokud je zvýrazněn uzel na ploše sítě, hraně nebo vrcholu a použijete funkci ViewCube, dojde k ukončení aplikace AutoCAD.

Nástroje 3D navigace

·         Při použití příkazu 3DORBIT nefunguje orbit správně. Funkci orbitu je možné provádět pouze kolem jednoho středu otáčení a nelze ji provést kolem určitých objektů ve velkých skupinách několika objektů.

·         Pokud přetahujete krychli a uvolníte tlačítko na horním okraji kreslicí plochy, může dojít k narušení stability aplikaci AutoCAD.

Záznamník akcí

·         Makro vytvořené pomocí Záznamníku akcí v aplikaci AutoCAD 2009 se nemusí v aplikaci AutoCAD 2010 správně spustit.

Přizpůsobení měřítka poznámek,

·         Pokud jsou ve výkresu externí reference, trvá změna měřítek poznámek dlouhou dobu.

·         Je-li víceřádkový text (mtext) poznámky otočen nebo obklopen šrafováním, nezobrazuje se hranice povrchu správně.


API

·         Při rozložení bloku pomocí API „NetExplode“ dojde ke změně vlastnosti „Globální šířka“ křivky.

Bloky

·         Při vypnutí zobrazení atributu s parametrem viditelnosti v dynamickém bloku neuvádí Rozšířený editor atributů výzvy atributů správně.

·         Objekt nelze zkopírovat z výkresu aplikace AutoCAD 2009 a vložit jej do výkresu aplikace AutoCAD 2010 jako blok.

·         Pomocí palety Vlastnosti nelze nastavit hodnotu parametru akce na 0.

·         Při odstranění parametru vazby z dynamického bloku může dojít k ukončení aplikace AutoCAD.

·         Některé dynamické bloky nelze protáhnout podle očekávání.

Kontrola pravopisu

·         Při spuštění kontroly pravopisu u slov psaných velkými písmeny může dojít k ukončení aplikace AutoCAD.

CUI

·         Pokud je soubor Enterprise CUIx nastaven pouze pro čtení při uložení pracovní plochy, dojde k ukončení aplikace AutoCAD.

·         Plovoucí panely nástrojů se neočekávaně zavírají.

Program zapojení zákazníků

·         V pracovních stanicích se systémem Windows 7 se aplikace AutoCAD v některých případech nespustí, pokud se ve stejné podsíti používá systém Windows 2008 Server.

Extrahování dat

·         Při extrakci hodnoty atributu multičáry bloku do tabulky pomocí příkazu Extrakce dat se v tabulce zobrazí kód formátování textu.

·         Hodnoty omezených atributů někdy nejsou správně extrahovány podle pořadí výkresů.

Podpora DGN

·         Při importu souboru DGN chybí některé atributy.

·         Obnovuje možnost používat při připojení souborů DGN jakékoli rozšíření.

·         Příkaz DGNIMPORT s nastavenou možností „Ignorovat všechny externí reference“ v některých případech nefunguje.

Digitální podpis

·         Při otevření výkresu se může zobrazit dialog upozorňující na neplatný podpis, a to i v případě, že je digitální podpis platný.

Kóty

·         Úhlovou kótu nelze vytvořit mezi dvěma čarami v různých rovinách XY.

·         Při protahování více kót s přerušením může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Pokud jsou v textu kóty znaky azbuky, může aplikace AutoCAD po spuštění příkazu RESTAURUJ nesprávně uvádět, že je výkres poškozený.

DWF

·         Pokud je barva pozadí v aplikaci AutoCAD nastavena na černou, některá podložení DWF se nezobrazují správně.

DXF

·         Při otevření některých souborů DXF může dojít k chybě DXF.

Dynamické kóty

·         Při použití příkazu SKOPIEREF se zapnutým dynamickým zadáním dojde k ukončení aplikace AutoCAD.

ETransmit

·         Při použití funkce eTransmit může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Express Tools

·         Při úpravě hodnot výšky textu zarovnaného do oblouku na paletě Vlastnosti může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Export rozvržení

·         Při použití příkazu EXPORTROZVRŽENÍ u souborů s přejmenovanými standardními styly dojde k ukončení aplikace AutoCAD.

Externí reference

·         Možnost vázání více externích referencí obsahujících vnořené externí reference nemusí být k dispozici.

·         Externí reference·s gradienty skutečných barev se nyní v grafických režimech 2D zobrazují správně.

·         Při připojování externí reference se v aplikaci AutoCAD může zobrazit chybové hlášení o logické barvě -5.

·         Při vázání externí reference může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Při použití nabídky zobrazené klepnutím pravým tlačítkem na externí referenci může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Otevřít soubor

·         Při pokusu o otevření souboru výkresu ze serveru FTP může dojít k ukončení aplikace AutoCAD.

·         Po instalaci aktualizace Vista SP2 nebo v systému Windows 7 nelze poklepat na složku a otevřít ji, pokud používá obor názvů DFS.

·         U výkresů aplikace AutoCAD uložených v úložišti se v některých případech nezobrazují správně vlastnosti pro verzi 2010.

·         Otevírání souborů výkresů ze starších verzí aplikace AutoCAD trvá dlouho.

·         Při vyhledávání pomocí zástupných znaků nelze zadat hvězdičku „*“.

Najít a nahradit

·         Pokud použijete funkci Najít a nahradit, automatické číslování bude odstraněno.

Font

·           Při použití starších verzí písem .SHX může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Obecné uživatelské rozhraní

·         Na stavovém řádku může chybět tlačítko modelu nebo výkresového prostoru i po opakovaném zapnutí.

·         Při zobrazení a zavření více ohraničení může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Systém zobrazení

·         Pokud změníte barvu pozadí v aktivním výřezu výkresového prostoru, kurzor zmizí.

·         Pokud po tisku výkresu v aplikaci AutoCAD uzamknete a následně odemknete systém Microsoft Windows, může dojít k ukončení aplikace AutoCAD.

Šrafy

·         Při vypnutí aktuální hladiny při úpravě uzlů hranice šrafy dojde k ukončení aplikace AutoCAD.

·         Pokud je systémová proměnná UCSVP nastavena na hodnotu 0, šrafované objekty se zarovnávají s GSS místo USS.

·         Při úpravě uzlů šraf s eliptickou hranicí dojde k ukončení aplikace AutoCAD.

·         Při poklepání na šrafované oblasti ve výkresu může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Obrázek

·         Při připojení některých obrázků TIFF dojde k ukončení aplikace AutoCAD.

·         Obrázky TIFF se nemusejí správně zobrazovat.

·         Při rotaci obrázku s křivkami může dojít ke zdánlivému odsazení od obrázku.

·         Při vykreslování výkresů s připojenými otočenými obrázky Mr SID může relace aplikace AutoCAD přestat reagovat.

InfoCenter

·         Pokud je v systému Windows 7 nastavený motiv zobrazení „Klasické“, je bublinové oznámení na panelu InfoCenter prázdné.

Dotazovací nástroje

·         U některých křivek dochází k selhání příkazu PLOCHA.

Klávesové modifikátory

·         Při zapnutí dočasných přepsání se zadání pomocí klávesnice se stisknutou klávesou Shift nemusí zobrazovat na příkazovém řádku.

Hladiny

·         Externí reference v uzamknutých hladinách se nezobrazují utlumeně podle očekávání. Systémová proměnná LAYLOCKFADECTL je neupravuje.

·         Při odstranění některých hladin může dojít k odstranění všech hladin.

·         Rozevírací nabídka Hladina na pásu karet nezobrazuje hladiny podle aktuálního filtru hladiny.

·         Odstraněné skupiny hladin nejsou po dalším otevření Správce hladin odstraněné.

·         Pokud přepnete rozvržení při zmrazeném sloupci Popis hladiny, může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Objekty na hladině 0 uvedené v externí referenci se nezobrazí, pokud je hladina zapnutá v aktuálním výkresu.

Licence

·         Při nastavení systémového času zpět o více než 2 dny dojde k porušení licence.

·         Při použití proxy serveru k zajištění internetového přístupu dojde k selhání pomůcky pro přenos licencí.

Typ čáry

·         Některé typy čar s textem se nezobrazují správně.

LiveUpdate

·         Pokud máte současně nainstalovány aplikace AutoCAD 2009 a AutoCAD 2010, nebude nástroj LiveUpdate v aplikaci AutoCAD 2009 fungovat.

Nástroje pro měření

·         Při použití příkazu MĚŘITGEOM se výsledky příkazového řádku a nápovědy liší. Výsledek nápovědy není správný.

·         Při použití příkazu VZD v modelovém prostoru jsou výsledky nápovědy a příkazového řádku různé. Výsledek nápovědy není správný.

Migrace

·         Při exportu některých profilů dojde k ukončení aplikace AutoCAD.

·         Při uložení některých profilů migrovaných z aplikace AutoCAD 2009 dojde k ukončení aplikace AutoCAD 2010.

Multiodkaz (modkaz)

·         Při zrcadlení multiodkazů obsahujících bloky s víceřádkovými atributy nejsou zrcadlené atributy správně zarovnány.

OLE,

·         Při aktualizaci objektů OLE v aplikaci Microsoft Word 2007 může aplikace AutoCAD fungovat pomalu.

·         Po kopírování objektů z jiného otevřeného výkresu je v kontextové nabídce zobrazené klepnutím pravým tlačítkem neaktivní možnost „Vložit na původní souřadnice“.

·         Při vložení souboru výkresu do aplikace Microsoft Word může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Organické modelování

·         Manipulátor nelze zobrazit v rámci 3D orbitu.

UCHOP

·         Při použití příkazu TLAČTÁHNI pro objekt sítě může dojít k narušení stability 64bitové verze aplikace AutoCAD.

PDF

·         Při tisku výkresu do souboru PDF není pořadí hladin abecedně uspořádáno podle očekávání.

·         Při exportu výkresu obsahujícího hladiny s názvy se zvláštními znaky do formátu PDF nelze příslušný soubor otevřít.

·         Při připojení velkého souboru PDF k výkresu nebo pokusu o připojení a zrušení operace dochází ke snížení výkonu.

·         Při vykreslování velkých obrázků do souboru PDF může aplikace AutoCAD přestat reagovat.

Paleta Vlastnosti

·         Při použití palety Vlastnosti může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Publikování

·         Jestliže je systém Windows XP nastaven na klasický motiv a v některé asijské jazykové verzi aplikace AutoCAD 2010 použijete příkaz PUBLIKUJ, aplikace AutoCAD přestane pracovat.

Čištění

·         Pokud se v systému Windows Vista v dialogu Čistit pokusíte vybrat více položek pomocí klávesy Ctrl nebo Shift, první zvýrazněná položka se nevybere.

Panel nástrojů Rychlý přístup

·         Po otevření propojeného výkresu v aplikaci sady Microsoft Office se již nemusí zobrazit panel nástrojů Rychlý přístup.

RYCHLÝKAL

·         Výpočty provedené příkazem RYCHLÝKAL nemusejí být správné.

Obnovení

·         Při použití příkazu RESTAURUJ v souboru výkresu formátovaném v aplikaci AutoCAD 2000 dojde ve výkresu k odstranění křivek a křivek spline.

·         Otevírání výkresu se šrafou s hustou roztečí se zastaví při hodnotě 31 %.

·         Některé starší výkresy zahrnující 3D tělesa nelze zobrazit.

Úprava referencí

·         Při použití příkazu REFSADA lze do referenční sady přidat pouze jednu instanci bloku. Další instance jsou odmítnuty a zobrazí se chybové hlášení.

Pás karet

·         V ovládacím prvku stylu textu na pásu karet se zobrazují styly textu z připojené externí reference.

·         Při přepnutí mezi pracovními plochami AutoCAD Classic a jinými (například 2D kreslení a poznámky nebo 3D modelování) dojde ke snížení výkonu.

·         Hladiny se zmrazenými výřezy vykazují stav zmrazení i v případě, že výřez není aktivní.

·         Při klepnutí na nabídku Soubor ve stavu bez dokumentů aplikace AutoCAD přestane fungovat.

·         Po uvolnění částečného souboru CUI zůstane na pásu karet karta. Pokud na tuto kartu klepnete, dojde k ukončení aplikace AutoCAD.

·         Pokud je v systému použitá technologie .NET 4, při přepnutí na kartu Rendrování na pásu karet může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Pokud aplikace AutoCAD při otevírání velkého výkresu neodpovídá, může se nad pásem karet zobrazit starší panel nabídek.

·         Při použití ovládacího prvku Hranice zarovnání na pásu karet může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Při přetahování pásu karet v 64bitovém systému Windows 7 může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Řez a vyrovnání

·         Při řezu těles pomocí API dochází k přetížení paměti.

·         Příkaz GENERUJPRŮŘEZ v některých případech nefunguje správně, pokud rovina řezu neprotíná žádný objekt.

·         Po použití příkazu ROVINAPRŮŘ může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Příkazem ROVINAPRŮŘ nelze zobrazit celou odříznutou geometrii.

Služba Seek

·         Příkaz SHAREWITHSEEK nemusí fungovat v případě, že je port použitý pro komunikaci se službou Seek blokován bránou firewall.

Uchopení

·         Při uchopení mřížky může dojít k mírnému odsazení od mřížky.

Text

·         Při uložení souboru DWG ve formátu verze 2004 v některých případech není správně převeden bigfont.

USS

·         V německé verzi aplikace AutoCAD 2010 není možné upravovat souřadnice pomocí ovládacích prvků na pásu karet.

Visual Basic

·         Po načtení jazyka VBA nelze v některých případech obnovit minimalizované okno aplikace AutoCAD.

Visual LISP

·         Při použití systémové proměnné CECOLOR není hodnota vrácená funkcí Getvar správná.

·         Jazyk LISP převádí některé japonské znaky do formátu CIF nesprávně.

Externí reference (Xref)

·         Příkazem XPŘIPOJ není možné vybírat více externích referencí.

Zpět na začátek

Problémy vyřešené aktualizací 2 aplikace AutoCAD Map 3D 2010

Aktualizace 3 aplikace AutoCAD Civil 3D 2010 poskytuje následující opravy aplikace AutoCAD Map 3D 2010 s aktualizací 2 ve formě určené k instalaci do aplikace AutoCAD Civil 3D.

Byly opraveny následující chyby:

Všeobecné

·         Při tvorbě vektorových hladin již nedochází k přetížení paměti.

·         Po ukončení aplikace AutoCAD Map 3D bez uložení nového výkresu zůstanou soubory mezipaměti v adresáři MapCache.

64bitové prostředí

·         Problém s modulem IRD ADE v 64bitovém operačním systému byl vyřešen. Již nedochází k ukončení aplikace v případě, že byla spuštěna dlouhou dobu nebo uživatel načetl velkou datovou sadu, čímž došlo ke zvýšení hodnoty adresy.

·         Při ukládání výkresu se šablonou spojení někdy dojde ke zhroucení aplikace AutoCAD Map 3D.

Dotaz ADE

·         Tlačítko nápovědy <F1> nyní v dialogu Datová podmínka funguje podle očekávání.

·         Zavření výkresu obsahujícího objekty dotazů ADE po automatickém uložení způsobí zhroucení aplikace AutoCAD Map 3D.

Hromadné kopírování

·         Při dávkovém kopírování z datové sady SHP do databáze Oracle se někdy nedaří kopírovat číselná pole.

CAD v systému GIS

·         Následující problémy s převoditelností překrytí byly vyřešeny.

·         Při použití překrytí dříve docházelo k neočekávanému ukončení aplikace.

·         Při použití překrytí s průnikem v datové sadě Harris se zipcodep a hladinami parcel již nedochází ke zmizení mapy.

·         Při použití překrytí v úplné databázi Harris County již nedochází k neočekávané chybě aplikace.

·         Při překrytí souboru PARCELS.shp souborem FLOOD.shp již nedochází ke ztrátě dat prvků.

·         Při překrytí souborů s velkou hustotou dat již nedochází k neočekávanému ukončení aplikace.

·         Překrytí s průnikem v souboru Walton County .SHP nyní funguje podle očekávání.

·         Provedení analýzy překrytí u průniku nyní funguje podle očekávání. Již nedochází k zobrazení zprávy, že k dokončení analýzy není dostatek paměti.

·         Značka X nyní zobrazuje v jiných souřadnicových systémech než GSS správnou hodnotu.

·         Prvek připojený ke zdroji se již neodstraňuje, když pochází z jiné třídy prvku.

·         Úprava atributů primární tabulky, které nejsou součástí spojené hladiny, nyní funguje podle očekávání.

·         Nastavení Ignorovat pravidla u sloučení nebo rozdělení skupiny nyní funguje podle očekávání.

·         Problém se zobrazením dialogu pro zadání překrytí byl vyřešen. Dříve se nezobrazovalo nastavení hladin a tříd prvků a docházelo k neočekávanému ukončení aplikace.

·         Po klepnutí na hladinu vrcholů násobného polygonu již nedojde k neočekávanému ukončení aplikace.

·         Při vydání velkého množství prvků dojde ke zhroucení aplikace AutoCAD Map 3D.

·         Pokus o spojení řádkového řetězce s víceřádkovým řetězcem příkazem KEDIT se nezdaří.

Klasifikace

·         Některé položky nabídky v dialogu „Definovat klasifikaci objektu“ se vykreslují s černým překrytím.

COGO

·         Při použití příkazu MAPCGSETUP bude nyní při výchozím nastavení zaškrtnuto políčko Vytvořit textový protokol.

·         Počet zobrazených dočasných symbolů bodů je nyní stejný jako u dočasných symbolů výsledného bodu.

·         Příkaz MAPCGLIST nefunguje s oblouky.

Správce zobrazení

·         Při použití příkazu REGEN při nastavování tisku již nedochází k neočekávanému ukončení aplikace.

·         Načtení souboru .layer vytvořeného aplikací Topobase a následné zavření výkresu způsobí zhroucení aplikace AutoCAD Map 3D.

·         Spuštění příkazu REGEN po zrušení smazání prvku topologie způsobí zhroucení aplikace AutoCAD Map 3D.

·            Po vytvoření nové mapy a zavření tohoto výkresu způsobí pokus  o vytvoření a zavření dalšího výkresu zhroucení aplikace AutoCAD Map 3D.

·            Hladiny výkresů založené na datech XREF jsou nesprávně vykresleny s tloušťkou čar z hladiny FDO.

·            Po instalaci aktualizace 1 aplikace AutoCAD Map 3D 2010 je výkon popisků prvků podstatně nižší.

·            Hladiny rastrů FDO s výškovými daty nerespektují rozsahy měřítek.

Publikování DWF

·               Prvky jednotlivých bodů jsou při publikování do DWF sloučeny do skupin.

Správce zobrazení FDO

·         Rozšířené umístění se nyní zobrazují všechny popisky map.

·         Problém s výkonem při vypnutí všech 150 hladin v souboru Electric_NA byl vyřešen. Dříve při výběru a vypnutí všech hladin docházelo ke zpomalení aplikace.

·         Při načtení souboru hladin se spojenými hladinami již nedochází k neočekávanému ukončení aplikace.

FDO Oracle

·         Při odpojení úložiště dat RDBMS s prázdnou třídou prvku a následném klepnutí na možnost Maximalizovat/Obnovit původní již nedochází k neočekávanému ukončení aplikace.

·         Problém s načtením výstupního souboru a připojením ke schématu byl vyřešen. Dříve se některé prvky schématu nezobrazovaly správně a datová sada nebyla použitelná.

·         Prvky obsahující nulové hodnoty Z nelze upravovat.

·         V databázi Oracle 11.1.0.7 se nezdaří operace odstranění verze.

·         Řetězce křivek FDO obsahující pouze jeden segment jsou převedeny na geometrii SDO se špatnou definicí SDO_ETYPE.

·         Pokud mají názvy tabulek délku 30 znaků, jsou požadavky SQL nesprávně konstruovány.

Rastr FDO

·         Při převodu nového obrázku do hladiny mřížky již nedochází k neočekávanému ukončení aplikace.

·         Pokud se souřadnicový systém hladiny liší od souřadnicového systému mapy, vykreslí se rastry FDO v pohledu rozvržení na špatném místě.

·         Pokud se souřadnicový systém hladiny liší od souřadnicového systému mapy, vykreslí se rastry FDO na špatném místě.

·         Přidání dvoubarevného rastrového obrázku způsobí zhroucení aplikace AutoCAD Map 3D.

·         Mezi jednotlivými dlaždicemi obrázků se někdy zobrazují mezery.

·         Při používání aplikace AutoCAD Map 3D v jiných jazykových verzích operačního systému než v angličtině se tématické digitální výškové modely nezobrazují správně.

·         Po připojení k rastrovému obrázku s velmi dlouhým názvem souboru způsobí klepnutí na položku spojení v dialogu Datové připojení zhroucení aplikace AutoCAD Map 3D.

FDO SDF

·         Nová tvorba prostorového indexu SDF v existujícím souboru SDF nyní funguje podle očekávání.

FDO SHP

·         Odstraněné řádky se ve zdroji dat již nezobrazují.

·         Atributy obsahující znaky hebrejštiny, řečtiny nebo azbuky nejsou v tabulce dat zobrazeny správně.

·         Za určitých okolností může při aktualizaci geometrie prvků dojít k poškození souboru SHP.

·         Připojení k sadě dat SHP obsahující neplatný indexový soubor SHX způsobí zhroucení aplikace AutoCAD Map 3D.

FDO SQL Server 2008

·         Při připojení ke zdroji dat pro stezku pro cyklisty již nedochází k neočekávanému ukončení aplikace.

·         Nelze nastavit identifikační vlastnosti pro třídy založené na pohledu, který je založen na několika tabulkách. 

FDO WFS

·         Připojení k serveru WFS nyní funguje podle očekávání. Zprostředkovatel FDO WFS nyní ze serveru načítá všechny třídy prvků.

·         AutoCAD Map 3D nemůže používat hladiny WFS publikované aplikací MapGuide Enterprise 2008/2009.

FDO WMS

·         Připojení ke službě WMS se nezdaří s neošetřenou výjimkou, zatímco se aplikace pokouší číst schéma WMS.

Spojení GIS

·         Dříve docházelo při výběru náhledu před zobrazením místní nabídky a následné tvorbě spojení mezi hladinami s více objekty k neočekávanému ukončení aplikace.

·         Výběr velkého množství prvků na hladině obsahující spojená data spotřebuje přílišné množství paměti a může způsobit zhroucení aplikace AutoCAD Map 3D.

Globalizace

·         Aplikace AutoCAD Map 3D se někdy zhroutí při spouštění modulu AcMapRightClickMenu.arx.

Obrázek

·         Příkaz MAPIMANAGE způsobí zhroucení aplikace AutoCAD Map 3D v systému nakonfigurovaném se spouštěcím parametrem Windows /3GB.

Import a export

·         Problém s exportem bodů objektových dat byl vyřešen. Dříve sloupec dat typů bodů neobsahoval žádná data.

·         Při připojení k souboru DGN nyní aplikace importuje správné hodnoty pro položky ms_link a entity_num.

·         Po importu souboru DGN se všechny znaky zobrazí správně.

·         Po provedení příkazu MAPEXPORTCURRENTMAPTODWG se znovu neuvolní paměť.

·         Při spuštění příkazu _MAPEXPORT z rozhraní příkazového řádku nejsou exportována objektová data.

·         Při spuštění příkazu _MAPEXPORT z rozhraní příkazového řádku nejsou dodrženy soubory EPF.

·         Příkazy MAPIMPORTFDO a MAPEXPORTFDO nevypíšou stávající spojení ArcSDE.

·         Mapování několika hladin na stejnou úroveň DGN při exportu do souboru DGN nefunguje správně.

Instalace/odinstalace

·         Při instalaci aktualizace 1 aplikace AutoCAD Map 3D 2010 do jiné než anglické verze aplikace AutoCAD Map 3D se zobrazí chybová zpráva.

Interoperabilita s aplikací MapGuide

·         Použití příkazu Publikovat do aplikace MapGuide na mapě obsahující hladiny FDO stylizované pomocí externích knihoven symbolů může způsobit zhroucení aplikace AutoCAD Map 3D.

.NET API

·         Při vyvolání funkce MgLayer.ForceRfresh() nyní funguje výběr položky MgLayer.Selectable.

·         Objekty Mpolygon nelze vytvořit pomocí rozhraní API .NET AcMPolygonMGD.

Tisk a publikování

Editor schématu

·         Při importu schématu a tvorbě souboru SDF se nyní zobrazí správné hodnoty atributů.

·         S databázovými připojeními zobrazí Editor schémat po přidání nových vlastností neúplné schéma.

Survey

·         Přidávání hromadně kopírovaných zeměměřičských dat do mapy nyní funguje podle očekávání. Na kartě Survey se zobrazuje struktura úložiště dat.

 Topologie

·         Možnost Atribut příkazu MAPTHEMTOPO při spuštění z příkazového řádku nefunguje.

Transformace/plošné vyrovnání

 

·         Příkaz ADERSHEET chybně pracuje s entitami multiodkaz a mčára.

 

Uživatelské rozhraní

·         Zavření neaktivního výkresu někdy způsobí zhroucení aplikace AutoCAD Map 3D.

·         Vyvolání tlačítek na kontextové kartě pásu Třída prvků, když není vybrána žádná třída prvků, způsobí zhroucení aplikace AutoCAD Map 3D.

 

Pracovní postup

·         Vlastní kontextové nabídky přidané pomocí rozhraní API ActivityDesignerVerb se zobrazují jako prázdné řetězce.

·         Vlastní názvy nastavené v dialogu Otevřít/Uložit pomocí rozhraní API FileUIEditorParametersAttribute se zobrazují jako prázdné řetězce.

Nahoru

 


Copyright © 2010 Autodesk, Inc.