Soubor Readme k aktualizaci AutoCAD Civil 3D 2011 Update 1
Soubor Readme k aktualizaci AutoCAD® Civil 3D® 2011 Update 1

V rámci svého trvalého úsilí o poskytování produktů vysoké kvality vydala společnost Autodesk aktualizaci AutoCAD Civil 3D 2011 Update 1.

Aktualizace AutoCAD Civil 3D 2011 Update 1 obsahuje opravy zahrnuté v aktualizacích AutoCAD 2011 Update 1.1 a AutoCAD Map 3D 2011 Update 1.

Před použitím aktualizace na produkt si přečtěte tento dokument. Tento soubor Readme si uložte na pevný disk nebo si vytiskněte jeho kopii pro pozdější použití.

Obsah

Tato aktualizace C3D2011UPDATE1.exe je určena pro všechny verze aplikace AutoCAD Civil 3D 2011 nainstalované v počítačích s operačním systémem v anglickém či jiném jazyce. Tuto aktualizaci lze použít ve verzích aplikace AutoCAD Civil 3D 2011 s nainstalovanými předchozími opravami hotfix. Tato aktualizace zahrnuje všechny předchozí opravy hotfix aplikace AutoCAD Civil 3D 2011.

Zpět na začátek

Pokud chcete tuto aktualizaci použít při spuštění aplikace AutoCAD nebo AutoCAD LT, nedoporučujeme klepat na možnost „Po dokončení instalačního programu automaticky ukončit aplikace a pokusit se o jejich restartování“. Místo toho zavřete aplikaci AutoCAD nebo AutoCAD LT ručně a ve výzvě stiskněte tlačítko „Ignorovat“. Po nainstalování aktualizace je doporučeno systém restartovat.

Zpět na začátek

Předplatitelé nyní mají přístup k vybraným výhodám předplatného i bez přihlášení na portál Subscription Center. Následující výhody jsou k dispozici pouze pro předplatitele.

Obnovení předplatného online

Pokud splňujete podmínky pro obnovení předplatného online a vaše předplatné má brzy skončit, zobrazí se upozornění s možností obnovení. Toto upozornění se zobrazí pouze třikrát. Pokud jste již předplatné obnovili nebo službu předplatného nevyužíváte, nejsou tyto možnosti k dispozici.

eLearning

Na panelu InfoCenter klepněte na tlačítko Subscription Center. Pod položkou Benefits Center klepněte na možnost View eLearning Catalog nebo v nabídce služby Subscription Center dole klepněte na lekci eLearning. Budete vyzváni k přihlášení do služby Subscription Center.

Vyhledat

K některým funkcím technické podpory a výuky můžete přistupovat i bez přihlášení do služby Subscription Center. Patří sem i výukové lekce eLearning.

Nové balíčky Advantage Pack

Při vydání nového balíčku Advantage Pack se zobrazí upozornění a nabídka. Pokud si chcete balíček Advantage Pack prohlédnout a stáhnout, klepněte na upozornění nebo možnost v nabídce. K zahájení stahování je nutné mít oprávnění. Správci smluv a programového vybavení mohou řídit přístup k balíčkům Advantage Pack pomocí možnosti Subscription Center > Nastavit přístup z produktu. Správcům smluv a programového vybavení jsou před vydáním balíčků Advantage Pack poskytnuty pokyny k nastavení přístupových oprávnění.

Zpět na začátek

Důležité upozornění: Odinstalování této aktualizace nelze provést automatickým odinstalačním procesem. Chcete-li svou verzi aplikace AutoCAD Civil 3D 2011 obnovit do stavu před instalací aktualizace, odinstalujte aplikaci AutoCAD Civil 3D 2011 a poté ji znovu nainstalujte.

Zpět na začátek

Tato aktualizace používá následující přepínače příkazového řádku systému Windows:

Pokyny týkající se použití těchto přepínačů příkazového řádku jsou obsaženy v následujících postupech.

Zpět na začátek

 1. Stáhněte soubor C3D2011UPDATE1.exe a uložte jej do libovolné složky.
 2. Do příslušné jednotky vložte instalační médium aplikace AutoCAD Civil 3D 2011.
 3. Přejděte do složky, do níž jste uložili tuto aktualizaci.
 4. Poklepáním na spustitelný soubor zahajte jeho instalaci.

Zpět na začátek

Tento postup použijte v případě, že chcete aktualizaci instalovat v místní síti pomocí Komunikačního centra.

Instalace aktualizace pomocí Komunikačního centra s použitím funkcí seznamu oprav

 1. Do počítače s nainstalovanou aplikací AutoCAD Civil 3D 2011 nainstalujte nástroje Autodesk CAD Manager Tools. Tyto nástroje nainstalujete tak, že do příslušné jednotky vložíte instalační médium aplikace AutoCAD Civil 3D 2011 a vyberete možnost Instalovat nástroje a pomůcky. Na stránce „Vyberte produkty, které chcete instalovat“ zvolte možnost Autodesk CAD Manager Tools. Klepněte na tlačítko Další, přečtěte si licenční ujednání a potvrďte souhlas s jeho podmínkami. Poté spusťte instalaci klepnutím na tlačítko Instalovat.

  POZNÁMKA: Aktualizaci Update není možné instalovat přímo do tohoto počítače.

 2. Ve sdíleném umístění vytvořte složku, do níž budou staženy opravy (například \\název_serveru\sdílená_složka\).
 3. Klepněte na položky Start > Programy > Autodesk > CAD Manager Tools > CAD Manager Control Utility.
 4. V rozevíracím seznamu vyberte možnost AutoCAD Civil 3D 2011 a klepněte na tlačítko OK.
 5. Na kartě Informační centrum vyberte na panelu Komunikační centrum možnost Povolit aktualizace Live Update. V rozevírací nabídce vyberte možnost Přijímat aktualizace Live Update z místní sítě.
 6. Klepněte na tlačítko Procházet a přejděte do dříve vytvořeného sdíleného umístění (například \\název_serveru\sdílená_složka\).
 7. Vyberte možnost Správa aktualizací. Pomocí této možnosti se lze připojit k serverům společnosti Autodesk a stáhnout veškeré dostupné opravy k aktuální instalaci aplikace AutoCAD Civil 3D 2011.
 8. V části Správa aktualizací jsou uvedeny aktualizace Service Pack aplikace AutoCAD Civil 3D 2011. Vyberte aktualizaci, kterou chcete použít. V seznamu Typ akce vyberte možnosti Přidat do složky oprav a Aktualizovat složku oprav.
 9. V části Podrobnosti bude uvedeno „staženo do místní složky aktualizací v <čas><datum>“.
 10. Klepněte na tlačítko Zavřít.

  Ujistěte se, že je v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2011 nakonfigurováno Komunikační centrum. Po jeho konfiguraci uvidíte, že je k dispozici oprava údržby služby Live Update.

Zpět na začátek

Následující způsob distribuce aktualizace AutoCAD Civil 3D 2011 Update 1 lze použít pouze u administrativních obrazů vytvořených pomocí Průvodce síťovou instalací aplikace AutoCAD Civil 3D 2011. Po dokončení tohoto postupu bude aktualizace automaticky použita na všechny nové implementace aplikace AutoCAD Civil 3D 2011.

Použití aktualizace AutoCAD Civil 3D 2011 Update 1 na existující administrativní obraz aplikace AutoCAD Civil 3D 2011

 1. V pracovní stanici, ve které jste původně vytvořili implementaci aplikace AutoCAD Civil 3D 2011, otevřete složku Nástroje a poklepejte na ikonu zástupce Vytvořit a upravit implementaci.
 2. Na stránce Spustit rozmístění vyberte možnost Vytvořit nové rozmístění s použitím existujícího rozmístění jako šablony.
 3. Zadejte název nové implementace.
 4. Prohlédněte si nastavení a případně je změňte.
 5. Na stránce Revize – Konfigurace – Vytvoření rozmístění klepněte na tlačítko Konfigurovat, prohlédněte si nastavení a proveďte požadované změny.
 6. Na stránce Zahrnout aktualizace Service Pack zvolte možnost Zahrnout aktualizaci Service Pack z webových stránek Autodesk.com a klepněte na možnost Stáhnout.
 7. Vyberte možnost Připojovat aktualizace Service Pack k rozmístění.
 8. Dokončete uživatelské úpravy, zvolte možnost Konfigurace dokončena a poté možnost Vytvořit rozmístění. Aktualizace bude automaticky použita ve všech nově implementovaných aplikacích AutoCAD Civil 3D 2011.

Zpět na začátek

Barva pozadí v okolí nástroje ViewCube se někdy může změnit na bílou. Tento problém nemá žádné závažné důsledky a lze jej vyřešit zapnutím či vypnutím hardwarové akcelerace videa.

Zpět na začátek

Díky podrobným informacím od zákazníků, kteří používají službu Hlášení chyb od zákazníků, byla v této aktualizaci vyřešena a opravena řada problémů v následujících oblastech:

Výkon

Výroba plánu

Zpět na začátek

Tato aktualizace obsahuje řešení více než 40 problémů. V této části souboru Readme jsou uvedeny některé změny funkčnosti a popsány vyřešené problémy, které dříve způsobovaly ztrátu dat či neočekávaná ukončení aplikace Civil 3D.

Trasy

Rozhraní API

Návrh koridoru

Objemy koridoru

Obecné/ostatní

Hydrologie a hydraulika

Nápověda

Průsečíky

Popisky

Mapcheck

Migrace

Výkon

Potrubí

Body

Profil

Zobrazení profilu

Správa projektu

Projekce

Odběr množství

Nastavení

Klávesové zkratky

Klopení vozovky

Povrch

Terén

Uživatelské rozhraní

Zpět na začátek

Aktualizace AutoCAD Civil 3D 2011 Update 1 poskytuje následující opravy aktualizace AutoCAD 2011 Update 1.1 ve formátu určeném k instalaci do aplikace AutoCAD Civil 3D.

.NET API

2D zobrazení

3D paměť

3D modelování

Nástroje 3D navigace

Přizpůsobení měřítka poznámek

ARX

Atributy

Příkazový řádek

Program zapojení zákazníků

CUI

Tablet

Podpora DGN

Kóty

Zobrazení akcelerace

Ovladače zobrazení

DWG

Externí reference

Systém zobrazení

Šrafy

Nápověda

Hladina

Licence

Obrázek

Materiály

MText

ObjectDBX

OLE (propojování a vkládání objektů)

Otevírání a ukládání

Jiné

Částečné otevření

Export do formátu PDF

Publikování

Raster Design

Pás karet

Řez a vyrovnání

Zvýraznění výběru

Uchopení

Visual LISP

Zpět na začátek

Aktualizace AutoCAD Civil 3D 2011 Update 1 poskytuje následující opravy aktualizace AutoCAD Map 3D 2011 Update 1 ve formě určené k instalaci do aplikace AutoCAD Civil 3D.

Správce zobrazení

Vytvořit/upravit FDO

FDO Oracle

Rastr FDO

FDO WMS

Instalace/odinstalace

Raster Design

UCHOP

Spolupráce se softwarem Topobase

Topologie

Transformace/plošné vyrovnání

Uživatelské rozhraní

Symbolizace vektorů

Nahoru


Copyright ©2010 Autodesk, Inc.