Aktualizacja AutoCAD Civil 3D 2011 Update 1 — plik Readme
Aktualizacja AutoCAD® Civil 3D® 2011 Update 1 — plik Readme

W ramach nieustających starań na rzecz zapewnienia wysokiej jakości swoich produktów firma Autodesk wydała aktualizację programu AutoCAD Civil 3D 2011 Update 1.

Aktualizacja AutoCAD Civil 3D 2011 Update 1 zawiera również poprawki włączone do aktualizacji AutoCAD 2011 Update 1.1 i AutoCAD Map 3D 2011 Update 1.

Przed zainstalowaniem aktualizacji należy zapoznać się z niniejszym dokumentem. Wskazane jest również zapisanie tego pliku Readme na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby można było z niego skorzystać w dowolnej chwili.

Zawartość

Aktualizacja C3D2011SP1.exe jest przeznaczona do wszystkich wersji programu AutoCAD Civil 3D 2011, uruchamianych zarówno w wersji anglojęzycznej, jak i w innych wersjach systemu operacyjnego. Niniejsza aktualizacja ma zastosowanie do wersji AutoCAD Civil 3D 2011 z zainstalowanymi wcześniejszymi poprawkami. Zawiera ona wszystkie wcześniejsze poprawki dla wersji AutoCAD Civil 3D 2011.

Powrót do góry

W przypadku instalowania tej aktualizacji w czasie, gdy jest uruchomiony program AutoCAD lub AutoCAD LT, nie zaleca się klikania opcji Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj uruchomić je ponownie po zakończeniu instalacji. Zamiast tego należy ręcznie zamknąć program AutoCAD lub AutoCAD LT i po wyświetleniu monitu kliknąć opcję Ignoruj. Zalecane jest również, aby po zainstalowaniu aktualizacji ponownie uruchomić system.

Powrót do góry

Posiadacze subskrypcji mogą teraz uzyskać dostęp do wybranych korzyści wynikających z subskrypcji bez logowania do Centrum subskrypcji. Następujące korzyści przysługują wyłącznie posiadaczom subskrypcji.

Odnawianie w trybie online

W przypadku spełnienia przez użytkownika zasad programu odnawiania w trybie online i zbliżającego się terminu wygaśnięcia subskrypcji wyświetlane jest powiadomienie z opcją jej odnowienia. To powiadomienie jest wyświetlane tylko trzykrotnie. Jeśli użytkownik już odnowił subskrypcję lub nie jest subskrybentem, te opcje nie są dostępne.

E-learning

W panelu InfoCenter kliknij przycisk Centrum subskrypcji. W Centrum korzyści kliknij opcję Obejrzyj katalog szkoleń online lub kliknij lekcję szkoleń online na dole menu Centrum subskrypcji. Zostanie wyświetlony monit o zarejestrowanie się w Centrum subskrypcji.

Szukaj

Do niektórych zasobów szkoleniowych i pomocy technicznej udostępnianych wyłącznie w ramach subskrypcji można uzyskać dostęp bez logowania do Centrum subskrypcji. Dotyczy to także lekcji szkoleń online.

Nowe pakiety Advantage Pack

Dostępność nowego pakietu Advantage Pack jest sygnalizowana wyświetleniem powiadomienia i odpowiedniej opcji menu. Aby przejrzeć i pobrać pakiet Advantage Pack, kliknij powiadomienie lub opcję menu. Do rozpoczęcia pobierania wymagane jest posiadanie odpowiedniego uprawnienia. Kierownicy ds. kontaktów i koordynatorzy ds. oprogramowania mogą sterować dostępem do pakietów Advantage Pack, wybierając kolejno opcje Centrum subskrypcji > Ustaw dostęp z produktu. Instrukcje dotyczące ustawiania uprawnień dostępu są przekazywane kierownikom ds. kontaktów i koordynatorom ds. oprogramowania przed wydaniem pakietu Advantage Pack.

Powrót do góry

Ważne: nie można usunąć tej aktualizacji przy pomocy automatycznego programu odinstalowującego. Przywrócenie programu AutoCAD Civil 3D 2011 do wersji istniejącej przed zainstalowaniem aktualizacji wymaga dezinstalacji i ponownej instalacji programu AutoCAD Civil 3D 2011.

Powrót do góry

W aktualizacji rozpoznawane są następujące opcje wiersza poleceń systemu Windows:

Poniższe procedury zawierają zalecenia dotyczące sposobu korzystania z opcji wiersza polecenia.

Powrót do góry

 1. Pobierz plik C3D2011SP1.exe i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. W napędzie umieść nośnik instalacyjny z programem AutoCAD Civil 3D 2011.
 3. Przejdź do folderu, w którym została zapisana aktualizacja.
 4. Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny, aby rozpocząć instalację.

Powrót do góry

Tę procedurę należy zastosować w celu zainstalowania aktualizacji za pośrednictwem sieci lokalnej przy pomocy Centrum komunikacyjnego.

Instalowanie aktualizacji przy pomocy Centrum komunikacyjnego i lokalnej listy poprawek

 1. Na komputerach z zainstalowanym programem AutoCAD Civil 3D 2011 zainstaluj narzędzia Autodesk CAD Manager Tools. Aby zainstalować narzędzia Autodesk CAD Manager Tools, umieść nośnik produktu AutoCAD Civil 3D 2011 w napędzie i wybierz opcję Zainstaluj narzędzia i programy narzędziowe. Na stronie Wybierz produkty do zainstalowania zaznacz pozycję Autodesk CAD Manager Tools. Kliknij przycisk Dalej, aby przejrzeć i zaakceptować umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj, aby rozpocząć instalację.

  UWAGA: ta aktualizacja nie powinna być instalowana na tym komputerze.

 2. W położeniu współdzielonym utwórz folder, do którego pobierane będą uaktualnienia (na przykład \\nazwa_serwera\nazwa_współdzielonego_folderu\).
 3. Kliknij menu Start > Programy > Autodesk > CAD Manager Tools > Narzędzie kontroli Menedżera CAD.
 4. Z listy rozwijanej wybierz pozycję AutoCAD Civil 3D 2011 i kliknij przycisk OK.
 5. W obszarze Panel centrum komunikacyjnego na karcie InfoCenter wybierz opcję Włącz funkcję aktualizacji Live Update. Z listy rozwijanej wybierz opcję Odbieraj powiadomienia o aktualizacjach z lokalnej sieci.
 6. Wybierz polecenie Przeglądaj i przejdź do utworzonego położenia współdzielonego (na przykład \\nazwaserwera\położenie_współdzielonego_folderu\).
 7. Wybierz opcję Zarządzaj poprawkami. Ta opcja umożliwia łączenie z serwerami firmy Autodesk i pobieranie dostępnych poprawek dla bieżącej instalacji programu AutoCAD Civil 3D 2011.
 8. W obszarze Zarządzaj poprawkami wyświetlana jest lista pakietów serwisowych programu AutoCAD Civil 3D 2011. Wybierz aktualizację, która zostanie zastosowana. W polu Typ operacji wybierz opcję Dodaj do folderu poprawek i opcję Aktualizuj folder poprawek.
 9. W obszarze Szczegóły zostanie wyświetlony komunikat „Pobrano do lokalnego folderu poprawek — <godzina><data>”.
 10. Kliknij przycisk Zamknij.

  Upewnij się, że w programie AutoCAD Civil 3D 2011 skonfigurowano Centrum komunikacyjne. Po skonfigurowaniu centrum dostępna będzie opcja Poprawki konserwacyjne funkcji Live Update.

Powrót do góry

Następująca metoda dystrybuowania aktualizacji AutoCAD Civil 3D 2011 Update 1 ma zastosowanie tylko do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą Kreatora instalacji sieciowej programu AutoCAD Civil 3D 2011. Po wykonaniu tej procedury poprawka zostanie automatycznie zastosowana do wszelkich nowych stanowisk programu AutoCAD Civil 3D 2011.

Dodawanie aktualizacji AutoCAD Civil 3D 2011 Update 1 do istniejącego obrazu administracyjnego programu AutoCAD Civil 3D 2011

 1. Na stacji roboczej, na której początkowo utworzono stanowisko AutoCAD Civil 3D 2011, otwórz folder Narzędzia i kliknij dwukrotnie ikonę skrótu Utwórz i zmodyfikuj stanowisko.
 2. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska wybierz opcję Utwórz nowe stanowisko, używając istniejącego jako szablonu.
 3. Określ nową nazwę stanowiska.
 4. Sprawdź i wprowadź niezbędne zmiany.
 5. Na stronie Przejrzyj — Konfiguruj — Utwórz stanowisko kliknij opcję Konfiguruj, przejrzyj ustawienia i wprowadź niezbędne zmiany.
 6. Na stronie Dołącz pakiety serwisowe wybierz opcję Dołącz pakiet serwisowy ze strony Autodesk.com i kliknij przycisk Pobierz.
 7. Wybierz opcję dołączenia pakietów serwisowych do stanowiska.
 8. Zakończ dostosowywanie i kliknij przycisk Konfiguracja ukończona, a następnie przycisk Utwórz obraz stanowiska. Aktualizacja zostanie automatycznie zastosowana do wszystkich nowych obrazów stanowiska programu AutoCAD Civil 3D 2011.

Powrót do góry

W niektórych przypadkach użytkownicy mogą zauważyć, że obszar tła wokół ViewCube zmienił kolor na biały. Ten problem jest nieszkodliwy i można go naprawić poprzez włączenie i wyłączenie sprzętowego przyspieszenia graficznego.

Powrót do góry

Dzięki szczegółowym informacjom od użytkowników, którzy skorzystali z narzędzia zgłaszania błędów po stronie klienta, w tej aktualizacji zlokalizowano i usunięto kilka problemów dotyczących takich zagadnień, jak:

Wydajność

Tworzenie planów

Powrót do góry

W tej aktualizacji zawarto rozwiązanie ponad 40 problemów. W tej sekcji pliku Readme przedstawione są rozwiązane problemy, które wcześniej były przyczyną utraty danych, niespodziewanych problemów z aplikacją AutoCAD Civil 3D lub zmiany działania funkcji.

Linie trasowania

Interfejs programów użytkowych (API)

Projekt korytarza

Objętości Korytarza

Ogólne/Inne

H&H

Pomoc

Przecięcia

Etykiety

Kontrola mapy

Migrowanie

Wydajność

Rury

Punkty

Profil

Widok profilu

Zarządzanie projektem

Odwzorowanie kartograficzne

Wielkości wyjściowe

Ustawienia

Klawisze skrótów

Przechyłka

Powierzchnia

Pomiary

Interfejs użytkownika

Powrót do góry

Aktualizacja AutoCAD Civil 3D 2011 Update 1 zawiera następujące poprawki aktualizacji AutoCAD 2011 Update 1.1 w formacie przeznaczonym do instalacji z programem AutoCAD Civil 3D.

Interfejs .NET API

Wyświetlanie 2D

Pamięć podręczna 3D

Modelowanie 3D

Narzędzia nawigacji 3D

Skalowanie opisów

ARX

Atrybuty

Wiersz polecenia

Program na rzecz zaangażowania klientów

CUI

Digitizer

Obsługa plików DGN

Wymiary

Przyspieszenie wyświetlania

Sterowniki ekranu

DWG

Odnośniki zewnętrzne

System graficzny

Kreskowanie

Pomoc

Warstwa

Licencjonowanie

Obrazy

Materiały

WTekst

ObjectDBX

Funkcjonalność OLE

Otwieranie/zapisywanie

Inny

Otwieranie częściowe

Eksport do formatu PDF

Publikowanie

Raster Design

Wstążka

Przekrój i zrównywanie

Podświetlanie wybranych elementów

Skok

Pliki Visual Lisp

Powrót do góry

Aktualizacja AutoCAD Civil 3D 2011 Update 1 zawiera następujące poprawki aktualizacji AutoCAD Map 3D 2011 Update 1 w formacie przeznaczonym do instalacji z programem AutoCAD Civil 3D.

Menedżer wyświetlania

Tworzenie/Edycja FDO

FDO Oracle

Raster FDO

FDO WMS

Instalowanie/odinstalowywanie

Raster Design

OBIEKT

Współdziałanie z programem Topobase

Topologia

Przekształcenie/elastyczne dopasowanie arkusza

Interfejs użytkownika

Symbolizacja wektora

Powrót do początku


Copyright ©2010 Autodesk, Inc.