Aktualizacja AutoCAD Civil 3D 2011 Update 2 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie aktualizacji AutoCAD ® Civil 3D 2011 Update 2

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania tej aktualizacji. Przed zaktualizowaniem produktu zdecydowanie zalecane jest przeczytanie całości niniejszego dokumentu. Aktualizacja AutoCAD Civil 3D 2011 Update 2 zawiera również poprawki z aktualizacji programów AutoCAD 2011 Update 2 i AutoCAD Map 3D 2011 Update 2. Ponieważ program AutoCAD Civil 3D bazuje na programach AutoCAD® i AutoCAD® Map 3D, zaleca się również zapoznanie się z plikami Readme programów AutoCAD i AutoCAD Map 3D w następujących miejscach. Aby mieć do nich dostęp w dowolnym momencie, należy zapisać te pliki na twardym dysku lub je wydrukować.

Aktualizacja AutoCAD® 2011 Update 2 — plik Readme

Aktualizacja AutoCAD® Map 3D® 2011 Update 2 — plik Readme

Spis treści

Niniejszą aktualizację można zastosować do następujących produktów firmy Autodesk we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy upewnić się, że instalowana jest aktualizacja odpowiednia dla posiadanego oprogramowania. Zawiera ona wszystkie wcześniejsze poprawki dla wersji AutoCAD Civil 3D 2011.

UWAGA: Przed zainstalowaniem aktualizacji Update 2, należy zainstalować aktualizację Update 1. Jeśli zainstalowano już aktualizację Update 1, można teraz zainstalować aktualizację Update 2.

Aktualizacja AutoCAD Civil 3D 2011 Update 1

Aby zainstalować poprawki Live Update, można także użyć Centrum komunikacyjnego, w którym automatycznie wyświetlane są odpowiednie aktualizacje dla danego produktu.

Produkt 32-bitowy
Aktualizacja
AutoCAD Civil 3D 2011 c3d2011_win32_sp2.exe    

Produkt 64-bitowy
Aktualizacja
AutoCAD Civil 3D 2011 c3d2011_win64_sp2.exe

 

Powrót do początku

Niniejszej aktualizacji można użyć w następujących systemach operacyjnych.

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami Service Pack 2 (SP2) i Service Pack 3 (SP3):

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami serwisowymi Service Pack 1 (SP1) i Service Pack 2 (SP2):

W następujących systemach operacyjnych Windows® 7:

Powrót do początku

Podczas instalowania aktualizacji może zostać wyświetlony monit z opcjami: „Automatycznie zamknij aplikacje i podejmij próbę ponownego ich uruchomienia po ukończeniu instalacji” i „Ignoruj”. Nie zaleca się wybierania opcji „Automatycznie zamknij aplikacje i podejmij próbę ponownego ich uruchomienia po ukończeniu instalacji”. Należy nacisnąć przycisk Ignoruj w oknie monitu. Zalecane jest również, aby po zainstalowaniu aktualizacji ponownie uruchomić system.

Powrót do początku

Rozwiązane zostały następujące problemy:

Linie trasowania

Interfejs programów użytkowych (API)

Projekt korytarza

Objętości korytarza

Linie charakterystyczne

Ogólne/Inne

Hydrologia i hydraulika

Wydajność

Rury

Punkty

Widok profilu

Zarządzanie projektem

Powierzchnia

Pomiary

Interfejs użytkownika

 

Powrót do początku

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tej aktualizacji, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Tworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Przed zastosowaniem tej aktualizacji zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików CUIx, MNR i MNL.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji niezbędny jest oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Do zainstalowania tej aktualizacji niezbędne jest posiadanie uprawnień administracyjnych do instalowania i odinstalowywania produktów.

Instalacja sieciowa

Administratorzy mogą utworzyć obraz stanowiska tej aktualizacji przez sieć przy użyciu kreatora obrazu stanowiska.

Informacje o produkcie

Po przeprowadzeniu instalacji informacje o produkcie zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Informacje.

Ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer, nawet jeśli nie został wyświetlony odpowiedni monit.

 

Powrót do początku

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tej aktualizacji są wbudowane następujące przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach instalacyjnych.

Powrót do początku

Aktualizacja instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować tę aktualizację na jednym komputerze, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

  1. Pobierz aktualizację i zapisz ją w dowolnym folderze.
  2. W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny programu AutoCAD Civil 3D) lub upewnij się, że są dostępne pliki źródłowe instalacji.
  3. Znajdź folder, w którym została zapisana aktualizacja, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót do początku

Aktualizacja poprzez sieć lokalną

Aktualizację można zainstalować przez sieć lokalną, korzystając z InfoCenter. Szczegółowe instrukcje konfigurowania poprawki przez sieć lokalną znajdują się na karcie InfoCenter w Pomocy do Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

Uwaga: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować, korzystając z nośnika instalacyjnego z produktem. Wybierz opcję Install Tools and Utilities (Zainstaluj narzędzia), a następnie pozycję Autodesk CAD Manager Tools.

Powrót do początku

Aktualizacja nowego sieciowego obrazu administracyjnego

UWAGA: Aktualizacji Update 2 nie można zainstalować za pośrednictwem obrazu administracyjnego. Aktualizację Update 2 można zainstalować na stacji roboczej, o ile wcześniej zainstalowano aktualizację Update 1.

Powrót do początku

Odinstalowywanie tej aktualizacji

UWAGA: Nie można usunąć tej aktualizacji za pomocą automatycznego programu odinstalowującego. Przywrócenie programu AutoCAD Civil 3D 2011 do wersji istniejącej przed zainstalowaniem aktualizacji wymaga dezinstalacji i ponownej instalacji programu AutoCAD Civil 3D 2011.

Powrót do początku


Copyright ©2011 Autodesk, Inc.