Poprawka hotfix 1 do programu Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2014 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie poprawki hotfix 1 do programu Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2014

Plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania tej poprawki i korzystania z niej. Przed uaktualnieniem programu za jej pomocą zdecydowanie zalecamy przeczytanie całego tego dokumentu. Aby mieć dostęp do dokumentu w dowolnym momencie, należy zapisać go na twardym dysku lub wydrukować.

Spis treści

Poprawkę można zastosować do poniższych produktów firmy Autodesk we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy zainstalować odpowiedni dodatek Service Pack dla swojego programu.

Aby zainstalować poprawki Live Update, można także użyć Centrum komunikacyjnego, w którym automatycznie wyświetlane są odpowiednie poprawki lub dodatki Service Pack do danego produktu.

Produkt 64-bitowy
Poprawka hotfix
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 C3D2014_x64_HF1.0.exe

 

Powrót do początku

Za pomocą poprawki hotfix 1 do programu Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 rozwiązane zostały następujące problemy:

Projekt korytarza

 

Linie charakterystyczne

 

Ogólne/Inne

 

Działki

 

Rury ciśnieniowe

 

Profile

 

Powierzchnia

 

Pomiary

 

Powrót do początku

Przygotowując się do zainstalowania tej poprawki, należy pamiętać o następujących elementach:

Tworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Przed zainstalowaniem tej poprawki zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików CUIX, MNR i MNL.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalowania lub odinstalowywania wyświetlany jest komunikat z prośbą o włożenie oryginalnego nośnika instalacyjnego lub wskazanie lokalizacji obrazu sieciowego. Aby zastosować poprawkę, niezbędne jest posiadanie uprawnień do instalowania i odinstalowywania produktów.

Sieciowy obraz stanowiska

Administratorzy mogą przy użyciu kreatora obrazu stanowiska zainstalować poprawkę poprzez sieć.

Informacje o produkcie

Po przeprowadzeniu instalacji informacje o produkcie zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Informacje.

Ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer, nawet jeśli nie został wyświetlony odpowiedni monit.

 

Powrót do początku

Stosowanie tej poprawki hotfix do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować tę poprawkę na jednym komputerze, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Pobierz poprawkę i zapisz ją w dowolnym folderze.
 2. W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny programu AutoCAD Civil 3D) lub upewnij się, że są dostępne pliki źródłowe instalacji.
 3. Znajdź folder, w którym została zapisana poprawka, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót do początku

Instalowanie tej poprawki hotfix poprzez sieć lokalną

Poprawkę można zainstalować poprzez sieć lokalną, korzystając z paska narzędzi InfoCenter. Szczegółowe instrukcje konfigurowania poprawki przez sieć lokalną znajdują się w temacie Karta InfoCenter w Pomocy do Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

Uwaga: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować, korzystając z nośnika instalacyjnego z produktem. Wybierz opcję Install Tools and Utilities (Zainstaluj narzędzia), a następnie pozycję Autodesk CAD Manager Tools.

Powrót do początku

Dodawanie tej poprawki hotfix do sieciowego obrazu administracyjnego

Poniższa metoda dystrybuowania poprawki hotfix 1 do programu Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 ma zastosowanie tylko do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora instalacji sieciowej programu Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014. Po wykonaniu tej procedury aktualizacja zostanie automatycznie zastosowana do wszelkich nowych obrazów stanowisk programu Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014. Aby uzyskać informacje na temat aktualizacji sieciowego obrazu administracyjnego, zapoznaj się z podręcznikiem administratora sieci programu AutoCAD Civil 3D 2014.

Stosowanie poprawki hotfix 1 do programu Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 w istniejącym obrazie administracyjnym programu Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014

 1. Na stacji roboczej, na której początkowo utworzono obraz stanowiska programu Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014, otwórz folder Narzędzia i kliknij dwukrotnie ikonę skrótu Utwórz i zmodyfikuj stanowisko.
 2. Na stronie Utwórz obraz stanowiska > Konfiguracja w obszarze Opcje modyfikacji wybierz opcję Utwórz nowe stanowisko, używając istniejącego jako szablonu.
 3. Określ nową nazwę obrazu stanowiska, przejrzyj dane i wprowadź inne zmiany, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Na stronie Utwórz obraz stanowiska > Umowa licencyjna przejrzyj umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Utwórz obraz stanowiska > Informacje o produkcie przejrzyj informacje o licencji i kliknij przycisk Dalej.
 6. Na stronie Utwórz obraz stanowiska > <nazwa obrazu stanowiska> wybierz pozycję Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 z listy produktów, aby wyświetlić opcje konfiguracji.
 7. W obszarze Dodatki Service Pack wybierz opcję dodania poprawki hotfix 1 ze strony Autodesk.com i kliknij przycisk Pobierz.
 8. Wybierz opcję dołączenia dodatków Service Pack do obrazu stanowiska.
 9. Przejrzyj i wprowadź inne zmiany, a następnie kliknij polecenie Utwórz. Poprawka będzie teraz automatycznie stosowana do wszelkich nowych obrazów stanowiska programu Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014.

Powrót do początku

Odinstalowywanie tej poprawki hotfix

Aby odinstalować poprawkę z jednego komputera, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny programu Autodesk AutoCAD Civil 3D) lub upewnij się, że są dostępne pliki źródłowe instalacji.
 2. W systemie Windows wybierz opcje Panel sterowania > Odinstaluj program, a następnie pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 3. Pod nagłówkiem Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję AutoCAD Civil 3D 2014 HF1, a następnie opcję Odinstaluj.

Uwaga: Aby pomyślnie odinstalować poprawkę, wymagane są oryginalne pliki źródłowe instalacji. Odinstalowanie jej nie jest możliwe, jeśli źródłem instalacji jest sieciowy obraz administracyjny połączony z poprawką hotfix 1.

Powrót do początku


Copyright ©2013 Autodesk, Inc.