Soubor Readme k aktualizaci Service Pack 2.1 aplikace Autodesk AutoCAD Map 3D 2013

Děkujeme vám za stažení aktualizace Service Pack 2.1 aplikace AutoCAD® Map 3D 2013.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití aktualizace Service Pack. Velmi doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace Service Pack produktu přečetli celý tento dokument. Pokud budete chtít dokument používat i později, můžete si jej uložit na pevný disk nebo vytisknout. Tato aktualizace Service Pack obsahuje všechny aktualizace aplikace AutoCAD Map 3D 2013 Service Pack 1 a opravu hotfix 1. Tato verze také nahradí aktualizaci Service Pack 2 aplikace AutoCAD Map 3D, která již není k dispozici.

Upozornění: Aktualizaci Service Pack 2.1 aplikace AutoCAD Map 3D 2013 nelze odinstalovat. Chcete-li provést obnovu předchozího stavu, je nutné aplikaci AutoCAD Map 3D odinstalovat a poté znovu nainstalovat.

Poznámka:  Aplikace AutoCAD Map 3D 2013 nebyla plně testována a není podporována v prostředí systému Microsoft Windows 8. Tato aktualizace však obsahuje opravy několika problémů v systému Windows 8 nahlášených našimi zákazníky.

 

Obsah

·         Pro koho je tato aktualizace Service Pack určena?

·         Informace pro uživatele operačního systému Windows 7

·         Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které řeší aktualizace Service Pack 1

·         Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které řeší oprava hotfix 1

·         Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které řeší aktualizace Service Pack 2.1

·         Hlavní problémy, které řeší tato aktualizace Service Pack

·         Problémy hlášené prostřednictvím pomůcky Hlášení chyb od zákazníků

·         Obecné aktualizace v této aktualizaci Service Pack

·         Přepínač spuštění Nové /nolisp a systémové proměnné LISPENABLED, AUTOLOAD a AUTOLOADPATH

·         Všeobecné informace o instalaci

·         Než začnete

·         Přepínače příkazového řádku systému Windows

·         Pokyny k instalaci

·         Použití této aktualizace Service Pack na samostatnou instalaci

·         Použití této aktualizace Service Pack prostřednictvím místní sítě

·         Použití této aktualizace Service Pack u síťového administrativního obrazu

·         Odinstalování aktualizace Service Pack

Pro koho je tato aktualizace Service Pack určena?

Tuto aktualizaci Service Pack lze použít u následujících produktů Autodesk®, které lze spouštět ve všech podporovaných operačních systémech a jazycích. Zkontrolujte, zda instalujete správnou aktualizaci Service Pack pro váš software.

POZNÁMKA: Opravy údržby služby Live Update lze nainstalovat také pomocí služby Autodesk Exchange, ve které se automaticky zobrazí odpovídající aktualizace Service Pack pro příslušný produkt.

32bitový produkt

Aktualizace Service Pack

AutoCAD Map 3D 2013

 

Aplikace Autodesk Infrastructure Administrator 2013

Map3D2013_win32_SP2.1.exe

 

InfrastructureAdministrator2013_win32_SP2.1.exe

 

64bitový produkt

Aktualizace Service Pack

AutoCAD Map 3D 2013

 

Aplikace Autodesk Infrastructure Administrator 2013

Map3D2013_x64_SP2.1.exe

 

InfrastructureAdministrator2013_x64_SP2.1.exe

Tuto aktualizaci Service Pack lze použít pro aplikaci AutoCAD Map 3D 2013 nainstalovanou z následujících sad Autodesk Design Suite.

·         Autodesk Infrastructure Design Suite 2013

Zpět na začátek

Informace pro uživatele operačního systému Windows 7

Pokud aktualizaci Service Pack použijete, když je aplikace AutoCAD Map 3D spuštěna, doporučujeme neklikat na možnost „Po dokončení instalačního programu automaticky ukončit aplikace a pokusit se o jejich restartování“. Místo toho zavřete aplikaci AutoCAD MAP 3D ručně a ve výzvě stiskněte tlačítko „Ignorovat“. Po nainstalování aktualizace Service Pack doporučujeme systém restartovat.

Zpět na začátek

Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které řeší aktualizace Service Pack 1

ROZHRANÍ API – ZAČIŠTĚNÍ VÝKRESU

·         Omezení použití funkce TopologyClean bylo prodlouženo.

 

VÝMĚNA DAT

·         Zhroucení při přechodu do režimu offline pro elektrický oborový model ze serveru SQL s neplatnou šablonou.

·         Zhroucení při pokusu o převod dat z různých zdrojů tříd prvků do stejné třídy prvku nastavené jako cílové.

FDO WFS

·         Na server DigitalGlobe se lze nyní připojit pomocí zprostředkovatele FDO WFS.

SERVER FDO SQL

·         Prostorové připojení k serveru SQL funguje pro funkce získání s parametrem geometrie ze strany serveru.

FORMULÁŘE

·         Naposledy použité nastavení vytváření popisku je zachováno v dialogu Výběr definice popisku.

OBOROVÝ MODEL

 

·         Aktualizace struktury oborového modelu se souborem Genx, u kterého je hodnota GeomSelectStatement NULL, již nezpůsobí neplatný příkaz výběru geometrie.

UŽIVATEL A PRACOVNÍ PROSTOR

·         Oprávnění uživatele databáze Oracle pro pracovní postupy je nyní funkční pro klienta aplikace Map a rozšíření aplikace.

SYMBOLIZACE VEKTORŮ

·         Speciální znaky (zejména německé znaky) jsou nyní správně převáděny nástrojem „Převést bloky“.

Zpět na začátek

Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které řeší oprava hotfix 1

 

Byly opraveny následující chyby:

 

·         Některé příkazy, například MAPPOLYLINETOPOLYGON a MAPTOPOLOGYTOPOLYGONS, lze vyvolat pouze jednou. Další pokus použít tyto příkazy nebude fungovat.

Zpět na začátek

Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které aktualizace Service Pack 2.1 řeší

PODPORA 3D 

·         Soubory DEM jsou nyní podporovány v režimu 3D.

DOTAZ ADE 

·         Byl vylepšen výkon dotazování na výkres mapy. 

Rozhraní API 

·         Bylo opraveno připojení k WMS prostřednictvím AcMapDwgFSDCollection Imp.

·         Byl opraven vzorek mapy pro rastr SDK.

·         Lze vyvolat metodu OnUnload modulu ApplicationPlugin.

SPRÁVCE ZOBRAZENÍ

·         Vnořená skupina hladin načtená když existuje automatické načtení hladiny v nadřazené skupině.

·         Již nedochází k přesahu šraf přidaných pomocí rozhraní FDO do výřezu ve výkresovém prostoru.

PRACOVNÍ POSTUP – ELEKTŘINA

·         Příkaz Překonfigurovat obvod a tok se provede detekcí smyčky na fázi.

RASTR FDO

·         Rastrové soubory velikosti přesahující 2,1 GB lze otevřít v aplikaci Map prostřednictvím zprostředkovatele rastrového obrázku FDO.

·         Barvy bitonálního obrázku rastru FDO jsou zobrazeny správně.

NÁVRHÁŘ FORMULÁŘŮ

·         Hodnota ovládacího prvku VZORCE ve formuláři může být vyšší než 4000.

ITÚ – INTERAKTIVNÍ VYTVÁŘENÍ/ÚPRAVY

·         Při použití funkce uchopení nedojde k přichycení k neviditelným prvkům.

·         Byla vylepšena funkce uchopení.

OBRÁZEK

·         Názvy a cesty obrázků TIFF připojených k výkresům při práci s aplikací Raster Design jsou nyní opraveny.

PRŮSEČÍK

 

·         Výsledky průsečíku polygonu, když jsou založeny na vloženém bodě vypočítaném pomocí průsečíku COGO, jsou správné.

MODELOVÝ PROSTOR

 

·         Pohled modelového prostoru je nyní při návratu z rozvržení s přiřazeným otočeným USS zachován.

TISK/PUBLIKOVÁNÍ

 

·         Výběr oblasti tisku v modelovém prostoru nyní funguje. 

TBPLOT

 

·         Vykreslování oborových modelů s měřítkem vykreslení 1:5000 nyní funguje správně.

IMPORT/EXPORT WW

·         Řezy v exportovaném souboru ISYBAU XML nyní probíhají od šachty k šachtě.

Zpět na začátek

Hlavní problémy, které řeší tato aktualizace Service Pack

·         Problémy hlášené prostřednictvím pomůcky Hlášení chyb od zákazníků

·         Obecné aktualizace v této aktualizaci Service Pack

·         Přepínač spuštění Nové /nolisp a systémové proměnné LISPENABLED, AUTOLOAD a AUTOLOADPATH

Problémy hlášené prostřednictvím pomůcky Hlášení chyb od zákazníků

Díky podrobným informacím od uživatelů, kteří použili nástroj Hlášení chyb od zákazníků, byla nalezena a opravena řada problémů. Byly aktualizovány následující příkazy a funkce:

3D navigační nástroje

Aktualizace Service Pack 1

·         Neočekávané ukončení aplikace během posouvání.

·         Příležitostné zhroucení aplikace související s navigací ve 3D výkresu.

Aktualizace Service Pack 2

·         Příležitostné selhání související s nástroji navigace.

3D modelování

Aktualizace Service Pack 1

·         Příležitostné zhroucení aplikace při výběru plochy během operace tlač-táhni.

·         Zhroucení aplikace při otevírání několika 3D výkresů obsahujících velké množství 3D objektů.

Autodesk 360

Aktualizace Service Pack 1

·         Zhroucení japonské verze aplikace AutoCAD při přihlášení do služby Autodesk 360 v dialogu Možnosti.

·         Příležitostné zhroucení aplikace při otevření výkresu obsahujícího externí reference v době, kdy jste přihlášeni do služby Autodesk 360.

Aktualizace Service Pack 2

·         Selhání při použití dlouhé cesty k souboru ve složce Autodesk 360.

·         Příležitostné zhroucení aplikace při otevření aplikace AutoCAD s vypnutou službou InfoCenter.

Blok

Aktualizace Service Pack 2

·         Příležitostné selhání při kliknutí na uzel tabulky bloku obsahující pouze jeden řádek s hodnotami.

Příkazy

AutoCAD Map 3D oprava hotfix 1

·         Příkazy jako MAPPOLYLINETOPOLYGON a MAPTOPOLOGYTOPOLYGONS lze vyvolat pouze jednou. Další pokus použít tyto příkazy nebude fungovat.

Příkazový řádek

Aktualizace Service Pack 2

·         Selhání při přepínání editoru IME po zrušení příkazu, když je proměnná DYNMODE nastavena na hodnotu 0 a příkazové okno je ukotveno.

Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní (CUI)

Aktualizace Service Pack 1

·         Příležitostné zhroucení aplikace při načítání vlastního souboru CUI.

·         Při kliknutí na tlačítko Přizpůsobit v paletě Rychlé vlastnosti v počítači s nainstalovaným prostředím .NET 4.5 dojde k neočekávané výjimce.

DesignCenter

Aktualizace Service Pack 1

·         Příležitostné zhroucení aplikace při práci s funkcí DesignCenter.

Podpora DGN

Aktualizace Service Pack 1

·         Závažná chyba při připojení nebo importování některých souborů DGN.

Aktualizace Service Pack 2

·         Závažná chyba při posouvání typu čáry DGN na paletě Vlastnosti.

Kóty

Aktualizace Service Pack 1

·         Zhroucení aplikace po zrušení vytvoření neasociativní řetězové kóty nebo neasociativní kóty od základny.

Aktualizace Service Pack 2

·         Příležitostné selhání při úpravách pomocí uzlů kót s poznámkami.

Express Tools

Aktualizace Service Pack 1

·         Příležitostné zhroucení aplikace během příkazu MOCORO (Posun/Kopie/Otoč).

Externí reference (xref)

Aktualizace Service Pack 2

·         Objekt OLE v externí referenci nebyl správně nastaven před odpojením externí reference. Tento problém zhroucení byl vyřešen otevřením externí reference před jejím vymazáním.

Šrafy

Aktualizace Service Pack 1

·         Příležitostné selhání při zoomování, když je aktivní příkaz ŠRAFEDIT.

InfoCenter

Aktualizace Service Pack 1

·         Zhroucení aplikace při kliknutí na libovolnou možnost tlačítka Zachovat připojení v záhlaví, když není otevřený žádný výkres.

Dotaz

Aktualizace Service Pack 1

·         Zhroucení aplikace při výpočtu plochy polylinie, která obsahuje alespoň jeden segment zjednodušený na nulovou délku.

MODKAZ

Aktualizace Service Pack 2

·         Příležitostné zhroucení aplikace při použití příkazu KOPIEVLAST s multiodkazy.

OLE

Aktualizace Service Pack 2

·         Příležitostné selhání při zavírání aplikace s otevřeným výkresem, který obsahuje objekt OLE.

MOŽNOSTI

Aktualizace Service Pack 2

·         Příležitostné selhání při změně nebo přepínání profilů v dialogu Možnosti.

Vykreslování

Aktualizace Service Pack 1

·         Příležitostné zhroucení aplikace při vykreslování do souboru PDF.

·         Zhroucení aplikace při vykreslování do souboru PDF, když není k dispozici ovladač PDF.

Aktualizace Service Pack 2

·         Příležitostné selhání při vykreslování pomocí překrytí ve výkresu.

Podložení PDF

Aktualizace Service Pack 2

·         Selhání při určení jiného souboru PDF pomocí pole Uložená cesta na paletě Externí reference.

Mračno bodů

Aktualizace Service Pack 1

·         Zhroucení aplikace, pokud neexistuje soubor PCG použitý k vytvoření objektu mračna bodů.

Spuštění

Aktualizace Service Pack 1

·         Zhroucení aplikace v důsledku poškozených souborů grafické vyrovnávací paměti při spuštění.

·         Zhroucení aplikace při rušení rutiny jazyka LISP, která je prováděna při spuštění programu.

Obecné

Aktualizace Service Pack 1

·         Zhroucení aplikace při operaci zpět/znovu po přidání 256 nebo více objektů do skupiny.

·         Zhroucení aplikace při zobrazení miniatury v aplikaci AutoCAD 2012, pokud je instalována společně s aplikací AutoCAD 2013.

·         Příležitostné zhroucení aplikace při rozložení křivek spline vytvořených pomocí aplikací třetích stran.

·         Zhroucení aplikace při ukončení aplikace AutoCAD na počítači s instalovaným prostředím .NET 4.5.

Aktualizace Service Pack 2

·         Příležitostné zhroucení aplikace v důsledku použití uchopení průsečíkových objektů na lehkých polyliniích.

·         Některé poškozené výkresy při otevření nebo uložení selžou a nejsou opraveny automaticky.

·         Ukončení textového editoru při náhledu stylu textu způsobí selhání.

Zpět na začátek

 

Obecné aktualizace v této aktualizaci Service Pack

 

Byly opraveny následující chyby:

3D navigační nástroje

Aktualizace Service Pack 1

·         Možnost Ponechat scénu svisle v dialogu Nastavení nástroje 3DConnexion nemůže být změněna.

Aktualizace Service Pack 2

·         Rychlost zoomování se mění, pokud je v zařízení 3Dconnexion použit perspektivní pohled.

3D modelování

Aktualizace Service Pack 1

·         Problém s výpočtem centroidu pro 3D tělesa.

Aktualizace Service Pack 2

·         Problém s příkazem HMOTV u odříznutých 3D těles.

Záznamník akcí

Aktualizace Service Pack 1

·         Makra akcí zaznamenaná v předchozích verzích nefungují správně ve verzi AutoCAD 2013.

Autodesk 360

Aktualizace Service Pack 1

·         Stisknutí klávesy F1 nezobrazí nápovědu pro dialog NASTAVSYNCHRONLINE.

·         Výkresové soubory, jejichž názvy obsahují znaky specifické pro jednotlivé jazyky, nejsou uloženy do služby Autodesk 360.

·         Uživatel není automaticky přihlášen při spuštění služby Autodesk 360 z pásu karet aplikace AutoCAD.

·         Někdy se dialog Sdílet výkres otevře za hlavním oknem aplikace.

Blok

Aktualizace Service Pack 2

·         Problém se zobrazením kaskádovité nabídky tabulky vlastností bloku

Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní (CUI)

Aktualizace Service Pack 2

·         Chybějící zaškrtávací políčka v dialogu Upravit uživatelské rozhraní (CUI) v případě, že je nainstalováno rozhraní NET 4.5.

Synchronizace přizpůsobení

Aktualizace Service Pack 1

·         Animace průběhu synchronizace přizpůsobení běží trvale.

·         Synchronizace přizpůsobení neprovede synchronizaci nových vlastních příkazů v paletě nástrojů.

Podpora DGN

Aktualizace Service Pack 1

·         Export do formátu DGN nepoužívá globální počátek stanovený ve výchozím souboru.

·         Systémová proměnná DGNIMPORTUNITCONVERSION chybí v aplikaci AutoCAD LT.

Aktualizace Service Pack 2

·         Problémy s exportem souborů do formátu DGN, a to i po rozbalení obsahu souboru.

·         Import oblouku ve formátu DGN ve tvaru elipsy.

Ovladače displeje

Aktualizace Service Pack 1

·         Integrované čipové sady nevrací správný údaj o dostupné grafické paměti.

·         Při použití příkazů SKOPIE a SVLOŽ v 64bitovém operačním systému je možné vidět změnu barvy objektu vůči původní barvě.

Kóty

Aktualizace Service Pack 1

·         V existujících výkresech se ztratí nastavení příkazu RODKAZ, pokud jsou výkresy upraveny v aplikaci AutoCAD 2013.

·         Kóty vytvořené pomocí uchopení kolmého objektu se posunou, je-li geometrie výkresu přesunuta, kopírována nebo jinak upravena.

Aktualizace Service Pack 2

·         Radiální kóty pro oblasti mohou být připojeny k nesprávnému oblouku.

·         Výplň pozadí textu kóty nelze obnovit v dialogu Vlastnosti.

·         Zalomené radiální kóty ve výkresovém prostoru mohou odrážet nesprávnou hodnotu vysunutého válce v modelovém prostoru.

Externí reference (xref)

Aktualizace Service Pack 1

·         Výkresy externích referencí (Xref) jsou v aplikaci AutoCAD 2013 zobrazeny jako nevyřešené.

Šrafy

Aktualizace Service Pack 1

·         Možnost Náhled šrafování není dostupná v místní nabídce při vytváření šraf.

Obrázek

Aktualizace Service Pack 2

·         Monochromatický rastrový obrázek připojený v souboru DWG se nezobrazí správně.

DOTAZ

Aktualizace Service Pack 2

·         Příkaz HMOTV hlásí chybný objem a centroid pro těleso tažené podél rovinné křivky spline.

Pole

Aktualizace Service Pack 1

·         Úhlová vlastnost objektu používá v dialogu Pole lineární formát místo úhlového.

Modkaz

Aktualizace Service Pack 1

·         Multiodkazy nesprávně zobrazí tečku v bodu vložení bloku obsahu.

·         Pokud je zapnuta možnost Prodloužení odkazů k textu, text v multiodkazech se přesune, je-li výkres otevřen nebo upravován v aplikaci AutoCAD 2013.

Aktualizace Service Pack 2

·         Měřítko multiodkazu není při změně stylu multiodkazu vždy aktualizováno.

Dokumentace modelu – detail

Aktualizace Service Pack 2

·         Změna vlastností šrafování detailu odvozeného z pohledu řezu někdy způsobí, že aplikace AutoCAD přestane reagovat.

Modifikace

Aktualizace Service Pack 1

·         Příkaz MĚŘÍTKO bude zrušen při přetahování, pokud je získáno malé měřítko se zapnutým uchopením objektu.

Aktualizace Service Pack 2

·         Elipsa je někdy při protažení zkreslena.

Export do souboru PDF

Aktualizace Service Pack 1

·         Vykreslování do souboru PDF se stylem vykreslování způsobí, že překrytí budou černá.

Výkon

Aktualizace Service Pack 1

·         Nízký výkon při spouštění rozsáhlých skriptů.

·         Nízký výkon při rychlém vytváření hladin.

Vykreslení

Aktualizace Service Pack 1

·         Používání funkce Náhled vykreslení zapne zpět příkazové okno.

Aktualizace Service Pack 2

·         Při vykreslování některých výkresů s oříznutým obrázkem se zobrazí černý pruh.

·         Po přidání více složek ovladačů v dialogu Možnosti nelze přidat tiskárnu.

·         Výkresy nemohou být vykresleny se zvětšenou velikostí papíru a zapnutou průhledností.

Paleta Vlastnosti

Aktualizace Service Pack 1

·         Když je vybrán objekt, chybí nápověda v paletě Vlastnosti pro následující jazyky: tradiční čínština, čeština, ruština a maďarština.

Pás karet

Aktualizace Service Pack 1

·         Rozevírací seznam Viditelnost na pásu karet Editor bloků nepracuje správně, pokud je aktivován náhled vlastnosti.

Výběr

Aktualizace Service Pack 1

·         Při stisknutí klávesy Shift při výběru okna nedojde k odstranění více pohledů výkresu ze sady výběru v rozvržení.

Aktualizace Service Pack 2

·         Uzly pro atributy bloků nejsou automaticky vytvořeny na dílčím výběru.

·         Náhled výběru je obnoven na hodnotu Ne, když je ukončeno zoomování Intellimouse®.

Správce sady listů

Aktualizace Service Pack 1

·         Při práci se Správcem sady listů dojde k vysoké zátěži sítě, je-li používán protokol SMB V2 (Server Message Block).

Visual LISP

Aktualizace Service Pack 1

·         Funkce Menucmd nezobrazuje rozevírací nabídku, když je příkazové okno ukotvené.

Aktualizace Service Pack 2

·         Soubory DCL, jejichž kódové stránky odpovídají systému, ale ne produktu, nejsou správně rozpoznány a načteny.

Obecné

Aktualizace Service Pack 1

·         Chyba při spuštění aplikace AutoCAD poté, co je ukotvena paleta Rychlý kalkulátor.

·         Hodnota INSBASE je nesprávná pro výkres vytvořený pomocí příkazu -PIŠBLOK.

Aktualizace Service Pack 2

·         Uložení některých souborů DWG, které obsahují 3D tělesa, je pomalé.

·         USS jiné než globální USS způsobí nesprávné umístění pro rámečky překrytí.

·         Výzvy k uložení nejsou zobrazeny při zavírání výkresu s hypertextovým odkazem, který byl změněn.

·         Při ukládání výkresu, který byl vytvořen ve verzi 2010 nebo starší, dojde ke snížení výkonu.

Zpět na začátek

 

Přepínač spuštění Nové /nolisp a systémové proměnné LISPENABLED, AUTOLOAD a AUTOLOADPATH

 

Tato aktualizace Service Pack obsahuje možnosti ovládání jazyka AutoLISP.

 

Poznámka: Chcete-li povolit automatické načítání změn do souboru acad.dvb, odinstalujte nástroj AutoCAD 2013 VBA Enabler a stáhněte si/nainstalujte jeho nejnovější verzi. Modul VBA aplikace AutoCAD 2013. (Uživatelé verze beta 1 by si měli instalační program VBA stáhnout ze stránky pro stažení beta verze.)

 

Přepínač spuštění Nové/nolisp
Spuštěním aplikace AutoCAD pomocí tohoto vypínače zakážete v aktuální relaci AutoCAD spuštění jazyka AutoLISP, a to včetně všech souborů LSP, FAS a VLX. Vypínač zabrání automatickému načítání a spouštění škodlivého kódu jazyka AutoLISP.

Vypnutí jazyka AutoLISP má následující důsledky:

·         Pokus o načtení libovolného souboru LISP se nezdaří.

·         Pokus o zkopírování a vložení kódu jazyka AutoLISP do příkazového okna se nezdaří (aniž by se zobrazilo chybové hlášení).

Poznámka: Zakázáním jazyka AutoLISP zabráníte fungování nástrojů Express Tools a některých nástrojů příkazového řádku aplikace AutoCAD. Tuto akci byste měli provést jen v nouzových případech.

 

LISPENABLED (systémová proměnná)
Udává, zda je pro aktuální relaci aplikace AutoCAD jazyk AutoLISP povolen.

 

(pouze ke čtení)
Typ: celé číslo
Uloženo v: neuloženo
Počáteční hodnota: 1

 

0 – jazyk AutoLISP je zakázán
1 – jazyk AutoLISP je povolen


Vypnutí jazyka AutoLISP má následující důsledky:

 

·         Pokus o načtení libovolného souboru LISP se nezdaří.

·         Pokus o zkopírování a vložení kódu jazyka AutoLISP do příkazového okna se nezdaří (aniž by se zobrazilo chybové hlášení).


Tato systémová proměnná je řízena vypínačem spuštění /nolisp.

 

AUTOLOAD (systémová proměnná)
Určuje, zda aplikace AutoCAD automaticky načte soubory acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lspfas/vlx, acad.dvb.


Typ: celé číslo
Uloženo v: pojmenovaný profil/registr
Počáteční hodnota: 1
Hodnoty:
0 – žádný z následujících 7 souborů AutoLISP/VBA nebude automaticky načten

·         acad.lsp

·         acad.fas

·         acad.vlx

·         acaddoc.lsp

·         acaddoc.fas

·         acaddoc.vlx

·         acad.dvb


1 – automaticky načte 7 souborů v závislosti na hodnotě systémové proměnné AUTOLOADPATH

AUTOLOADPATH (systémová proměnná)
Určuje složku, ze které aplikace AutoCAD načte soubory acad.lspfas/vlx, acaddoc.lspfas/vlx, acad.dvb.


Typ: řetězec
Uloženo v: pojmenovaný profil/registr
Počáteční hodnota: ""

Mezi platné řetězce patří:

„<cesta nebo cesty ke složkám oddělené čárkami>“ = Automaticky načte soubory acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx, acad.dvb pouze v určených složkách a žádných jiných umístěních, včetně aktuální složky výkresu. Doporučuje se nastavit cestu tak, aby ukazovala na jedinou podsložku ve složce určené systémovou proměnnou ROAMABLEROOTPREFIX.

"" (prázdný řetězec) nebo "." (tečka) – žádné omezení cesty. Automaticky načte soubory acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx, acad.dvb nalezené ve složce spuštění aplikace AutoCAD, složku výkresů a vyhledávací cestu aplikace AutoCAD v tomto pořadí. Tím se duplikuje chování aplikace AutoCAD 2012, a proto to nedoporučujeme.

 

Změna pravidel načtení pro soubory acad2013.lsp a acad2013doc.lsp
Soubory acad2013.lsp a acad2013doc.lsp se načtou pouze z výchozí instalační složky (tj. <instalační složka>\Podpora a <instalační složka>\Podpora\<jazyk>).

 

Změna dialogu Možnosti
Zaškrtávací políčko „Načíst acad.lsp s každým výkresem“ na kartě Systém (které odpovídá sysvar ACADLSPASDOC) bude zakázáno, pokud je možnost AUTOLOAD nastavena na 0.

Zpět na začátek

Všeobecné informace o instalaci

·         Než začnete

·         Přepínače příkazového řádku systému Windows

 

Poznámka: Aplikace AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP a AutoCAD Mechanical nelze nainstalovat zároveň, pokud máte nainstalovaný jeden z uvedených produktů a již jste použili tuto aktualizaci Service Pack. Nejprve je nutné aktualizaci Service Pack odinstalovat. Teprve poté je možné nainstalovat ostatní uvedené produkty.

 

Poznámka: S opravami AutoCAD a AutoCAD LT se automaticky nainstaluje oprava Autodesk Sync (AdSync).

Zpět na začátek

Než začnete

Při přípravě instalace této aktualizace Service Pack pamatujte na následující skutečnosti:

Při prvním spuštění aplikace AutoCAD Map 3D

Po nainstalování aktualizace Service Pack 2.1 nepoužívejte pro první spuštění aplikace AutoCAD Map 3D dvojité kliknutí na soubor DWG. Pro první spuštění aplikace AutoCAD Map 3D po instalaci aktualizace Service Pack použijte zástupce na ploše.

Zálohování uživatelských souborů

Před použitím této aktualizace Service Pack doporučujeme zálohovat všechny uživatelské soubory CUIX, MNR a MNL.

Oprávnění správce

Při instalaci budete dotázáni na původní instalační média nebo síťový obraz. Abyste tuto aktualizaci Service Pack mohli použít, musíte mít oprávnění správce k instalování a odinstalování produktů.

Síťové rozmístění

Správci mohou rozmístit aktualizaci Service Pack po síti pomocí Průvodce rozmístěním.

Informace o produktu

Po instalaci aktualizace Service Pack se aktualizované informace o produktu zobrazí v dialogu O aplikaci.

Restartování

Po instalaci je vhodné restartovat systém, i když se nezobrazí výzva.

Zpět na začátek

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Tato aktualizace Service Pack zahrnuje následující přepínače příkazového řádku systému Microsoft Windows:

·         /e – extrahuje soubor MSP ze spustitelného souboru aktualizace SP.

·         /q – potlačuje zprávu o dokončení po použití aktualizace SP. To je užitečné v případě, že k instalaci aktualizace Service Pack do více počítačů používáte skript nebo dávkový soubor.

Pokyny k používání přepínače /e příkazového řádku najdete v níže uvedených postupech instalace.

Zpět na začátek

Pokyny k instalaci

·         Použití této aktualizace Service Pack na samostatnou instalaci

·         Použití této aktualizace Service Pack prostřednictvím místní sítě

·         Použití této aktualizace Service Pack u síťového administrativního obrazu

·         Odinstalování aktualizace Service Pack

Použití této aktualizace Service Pack na samostatnou instalaci

Chcete-li tuto aktualizaci Service Pack nainstalovat na jeden počítač, postupujte podle uvedených pokynů.

1.    Stáhněte si aktualizaci Service Pack a uložte ji do libovolné složky.

2.    Je-li třeba, vložte médium produktu (například instalační disk aplikace AutoCAD).

3.    Vyhledejte složku, do které jste uložili aktualizaci Service Pack, a dvakrát klikněte na spustitelný soubor (EXE).

Zpět na začátek

Použití této aktualizace Service Pack prostřednictvím místní sítě

Aktualizaci Service Pack nainstalujte do více počítačů pomocí místní sítě podle následujících pokynů.

1.    Stáhněte si aktualizaci Service Pack a uložte ji do libovolné sdílené složky v místní síti.

2.    Vyhledejte sdílenou složku, do které jste uložili aktualizaci Service Pack, a dvakrát klikněte na její spustitelný soubor (EXE).

Poznámka: Instalace prostřednictvím místní sítě a s použitím nástroje CAD Manager Control Utility není pro tuto aktualizaci Service Pack podporována.

Zpět na začátek

Použití této aktualizace Service Pack u síťového administrativního obrazu

Následující způsob distribuce platí pouze pro administrativní obrazy vytvořené pomocí Průvodce rozmístěním. Po dokončení těchto postupů budou následující rozmístění produktu zahrnovat tuto aktualizaci Service Pack.

V každém případě připojte tuto aktualizaci Service Pack k rozmístění. Jediná vhodná doba, kdy je aktualizaci Service Pack vodné sloučit, je tehdy, pokud zamýšlíte distribuovat rozmístění prostřednictvím objektu zásad skupin.

Stažený soubor opravy (aktualizace Service Pack) obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch), který lze extrahovat ze spustitelného souboru pomocí přepínače /e (extract). Příklad syntaxe naleznete v kroku 2 dále.

1.    Do místního počítače stáhněte z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk soubor EXE aktualizace Service Pack.

2.    V nabídce Start (Windows) klikněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klikněte na tlačítko OK.

<místní_disk:>\<název_opravné_aktualizace> /e <místní_disk:>\< název_opravné_aktualizace>.msp

3.    Vložte instalační médium produktu společnosti Autodesk a spusťte soubor setup.exe.

4.    Vyberte možnost Vytvořit rozmístění. Klikněte na tlačítko Další.

5.    Na stránce „Zahájit rozmísťování“ v poli „Určit umístění rozmístění“ zadejte sdílené síťové umístění, ve kterém chcete vytvořit administrativní obraz, nebo kliknutím na tlačítko „Procházet“ toto umístění vyhledejte. Uživatelé si nainstalují produkt z tohoto umístění.

6.    V poli „Určit název rozmístění“ zadejte název rozmístění.

7.    Pokračujte v průvodci rozmístěním, otevřete a nakonfigurujte rozmístění na stránce konfigurace produktu, klikněte na tlačítko Přidat a vyhledejte aktualizací Service Pack extrahovanou ve 2. kroku. Všimněte si, že aktualizace Service Pack byla přidána do pole Zahrnout aktualizace Service Pack z místního disku nebo místní sítě. Zavřete dialog a přejděte zpět k seznamu produktů.

8.    Podle pokynů Průvodce rozmístěním dokončete rozmístění aktualizace Service Pack.

Poznámka: Pokud je do nasazení zahrnuta aktualizace Service Pack pro aplikaci AutoCAD nebo LT, nasazení nainstaluje pouze aktualizaci Service Pack pro aplikaci AutoCAD nebo LT bez souborů aktualizace aplikace Autodesk Sync.

Zpět na začátek

Odinstalování aktualizace Service Pack

Aktualizaci Service Pack 2.1 aplikace AutoCAD Map 3D 2013 nelze odinstalovat.  Chcete-li se vrátit do předchozího stavu, je třeba odinstalovat a poté znovu nainstalovat aplikaci AutoCAD Map 3D. Pokud se rozhodnete tuto akci provést, není třeba obnovovat licenci instalace.  

Zpět na začátek

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem našim zákazníkům, kteří uvedené chyby rozpoznali a nahlásili nám je. Tato hlášení nám umožňují vylepšovat produkt a poskytovat vám, našim zákazníkům, ta nejlepší řešení. Děkujeme vám také, že s námi udržujete obchodní vztahy a sdělujete nám své názory na obsah této aktualizované verze.

S pozdravem,

členové produktového týmu společnosti Autodesk

Zpět na začátek


Copyright ©2013 Autodesk, Inc.