Soubor Readme k aktualizaci 2 aplikace AutoCAD® Map 3D 2009

Děkujeme vám za stažení aktualizace 2 aplikace AutoCAD Map 3D 2009.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace. Doporučuje se, abyste si před použitím aktualizace produktu přečetli celý tento dokument. Pokud budete chtít dokument používat i později, můžete si jej uložit na pevný disk nebo vytisknout jeho kopii.

Obsah

Tato aktualizace je určena pro následující produkty společnosti Autodesk ve všech podporovaných operačních systémech a podporovaných jazycích. Zkontrolujte, zda instalujete správnou aktualizaci pro váš software.

32bitový produkt
Aktualizace
AutoCAD Map 3D 2009 AutoCADMap3D2009lockedSP2.exe

Zpět nahoru

Tuto aktualizaci lze použít v následujících operačních systémech:

Zpět nahoru

Při použití této aktualizace při spuštěné aplikaci AutoCAD Map 3D se doporučuje, abyste nepoužívali možnost automatického zavření aplikací a pokusu o jejich nové spuštění po dokončení instalace. Místo toho před instalací této aktualizace zavřete aplikaci AutoCAD Map 3D ručně.

Zpět nahoru

Problémy týkající se aktualizace 2 aplikace AutoCAD Map 3D 2009

Aktualizace následujících příkazů a funkcí byly provedeny a následující chyby byly opraveny:

Dotaz ADE

Zpětné uložení ADE

Interoperabilita aplikace AutoCAD

Klasifikace

Tabulka dat

Správce zobrazení

FDO ArcSDE

Vytvořit/upravit FDO

FDO Oracle

Rastr FDO

FDO SHP

FDO WMS

Poznámky GIS

Import a export

Mapové knihy

Průzkumník mapy

Možnosti mapy

Ostatní

Tisk a publikování

Body povrchu

Dělení/slučování

Problémy týkající se aktualizace 1 aplikace AutoCAD Map 3D 2009

Aktualizace následujících příkazů a funkcí byly provedeny a následující chyby byly opraveny:

Zpětné uložení ADE

Správce zobrazení

FDO ArcSDE

Spojení FDO

Souřadnicový systém FDO

Vytvořit/upravit FDO

Rastr FDO

Geoprostorové rozhraní API

Poznámky GIS

Správce zobrazení GIS

Spojení GIS

Import a export

Publikování do aplikace Autodesk MapGuide

Problémy týkající se aktualizace 2 aplikace AutoCAD 2009

Aktualizace následujících příkazů a funkcí byly provedeny a následující chyby byly opraveny:

3D navigační nástroje

.NET API

Nastavení měřítka poznámek

Atributy

Autodesk Buzzsaw

Bloky

Extrakce dat

Podpora formátu DGN

DIM

Export rozvržení do modelového prostoru

Najít

Skupiny

Šrafování

Skrytí a stíny

Obrázek

Hladina

Rozvržení

Materiály

Multiodkaz (mleader)

Víceřádkový text (mtext)

Přichycení k objektům

Tisk

Publikování

Rychlé vlastnosti

Rendrování

Pás karet

Výběr

Tabulky

Text

Palety nástrojů

Problémy vztahující se k aplikaci AutoCAD 2009 aktualizace 1

Aktualizace následujících příkazů a funkcí byly provedeny a následující chyby byly opraveny:

.NET API

Nastavení měřítka poznámek

Atributy

Bloky

Export rozvržení do modelového prostoru

Při exportu rozvržení do modelového prostoru docházelo k následujícím změnám:

Externí reference ESW

Najít

Šrafování

Skrytí a stíny

Prohlížeč nabídek

Nabídka a panel nástrojů

Multiodkaz (mleader)

Víceřádkový text (mtext)

Otevření a uložení

Částečné otevření

Paleta Vlastnosti

Publikování

Rychlé vlastnosti

Příkaz RESTAURUJ

Rendrování

Pás karet

Visual LISP

Příkaz ZOOM

Známé problémy vyskytující se u této aktualizace

Po použití této aktualizace může docházet k následujícím problémům:

Nesprávná nebo chybějící karta na pásu karet

Známý problém: Při použití karty na pásu z částečného nebo podnikového souboru CUI se tato karta zobrazí nesprávně nebo se nezobrazí vůbec.  

Řešení: Chcete-li správně zobrazit kartu na pásu, vytvořte znovu pracovní plochu, na které kartu zobrazujete. Neduplikujte pracovní plochu a nepokoušejte se ji aktualizovat. Po vytvoření nové pracovní plochy ji nastavte na aktuální. Karta by se měla na pásu karet zobrazit správně.

U částečného souboru CUI změňte před přidáním karty pásu na pracovní plochu název skupiny uživatelských úprav v souboru pomocí editoru pro uživatelské úpravy rozhraní (CUI). Název skupiny uživatelských úprav je určen nejvyšší položkou ve stromu na panelu uživatelských úprav.

Prázdný obrázek pro příkaz

Známý problém: Obrázek asociovaný s příkazem definovaným na panelu Seznam příkazů se zobrazuje jako prázdná ikona.

Řešení: Chcete-li znovu vytvořit položku příkazu na panelu pásu karet, odstraňte ji. Potom příkaz přidejte na panel pomocí okna Seznam příkazů.

Vymazání vyrovnávací paměti

Známý problém: Vymazání vyrovnávací paměti neodstranilo všechny soubory z adresáře souboru vyrovnávací paměti.

Řešení: Chcete-li odstranit zbývající soubory v adresáři souboru vyrovnávací paměti, přejděte v Průzkumníku Windows do složky C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2009\R17.2\MapCache\ a odstraňte její obsah.

Zpět nahoru

Než začnete

Při přípravě na instalaci této aktualizace pamatujte na následující pravidla:

Záloha vlastních souborů

Před použitím této aktualizace se doporučuje použití všech vlastních souborů CUI, MNR a MNL.

Oprávnění správce

Při instalaci budete dotázáni na původní instalační média nebo síťový obraz. Aby bylo možné tuto aktualizaci použít, je nutné mít oprávnění správce k instalaci a odinstalaci produktů.

Síťové rozmístění

Správce může tuto aktualizaci rozmístit v síti pomocí Průvodce rozmístěním.

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Tato aktualizace umožňuje použití následujících přepínačů systému Microsoft Windows na příkazovém řádku:

Pokyny k použití přepínače /e jsou uvedeny v následujících postupech.

Zpět nahoru

Čísla verzí aktualizací aplikace AutoCAD Map 3D 2009

Při hledání aktualizací v aplikacích nainstalovaných v systému se zobrazí čísla verzí. V následující tabulce jsou uvedena čísla verzí aktualizací aplikace AutoCAD Map 3D 2009.

 

Produkt
Číslo verze
AutoCAD Map 3D 2009 – aktualizace 1
2
AutoCAD Map 3D 2009 – aktualizace 2
3

Zpět nahoru

Použití této aktualizace pro instalaci samostatné verze

Chcete-li instalovat tuto aktualizaci na jednom počítači, řiďte se následujícím postupem.

Aktualizace instalace samostatné verze

 1. Stáhněte aktualizaci a uložte ji do libovolné složky.
 2. Vložte médium produktu (například aplikace AutoCAD Map 3D).
 3. Vyhledejte složku, do které jste aktualizaci uložili, a poklepejte na spustitelný soubor (EXE).

Použití této aktualizace prostřednictvím místní sítě

Pomocí Komunikačního centra můžete tuto aktualizaci použít v místní síti. Podrobné pokyny k nastavení aktualizace pomocí místní sítě naleznete na kartě Komunikačního centra v nápovědě k Pomůcce CAD správce.

Poznámka: Z instalačního média můžete nainstalovat Pomůcku CAD správce. Vyberte instalaci nástrojů a programů a příkaz Autodesk CAD Manager Tools.

Použití této aktualizace pro síťový obraz

Následující metody distribuce se týkají pouze administrativních obrazů vytvořených pomocí Průvodce rozmístěním. Po dokončení těchto postupů budou další rozmístění tohoto produktu tuto aktualizaci obsahovat.

V každém případě připojte tuto aktualizaci k rozmístění. Aktualizaci je vhodné sloučit pouze v případě, že budete chtít distribuovat rozmístění pomocí objektu zásady skupin.

Stažený soubor aktualizace obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch), který se extrahuje ze spustitelného souboru pomocí přepínače /e. Příklad syntaxe naleznete v kroku 2 dále.

Přidání této aktualizace do nového administrativního obrazu

 1. Ze stránky pro podporu produktů společnosti Autodesk stáhněte do místního počítače soubor EXE aktualizace.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte informace pomocí následující syntaxe a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_disk:>\<název_aktualizace>\ /e <místní_disk:>\< název_aktualizace>.msp

 3. Vložte instalační médium produktu společnosti Autodesk a spusťte soubor setup.exe.
 4. Vyberte možnost Vytvoření rozmístění. Klepněte na tlačítko Další.
 5. V dialogu Zahájit rozmísťování zadejte sdílené síťové umístění do pole Určete umístění rozmístění, ve kterém chcete vytvořit administrativní obraz, nebo jej vyhledejte pomocí tlačítka Procházet. Uživatelé budou produkt instalovat z tohoto umístění.
 6. Do pole Určete umístění pro rozmístění zadejte název rozmístění.
 7. Pokračujte s Průvodcem rozmístěním a proveďte potřebná nastavení. V dialogu Zahrnout aktualizace Service Pack klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte aktualizaci extrahovanou v kroku 2. Všimněte si, že se aktualizace přidala do pole Aktualizace Service Pack zahrnuté v tomto rozmístění. Klepněte na tlačítko Konfigurace dokončena.
 8. Pomocí instrukcí v průvodci rozmístěním dokončete rozmístění aktualizace.

Použití této aktualizace v existujícím administrativním obrazu s připojenou aktualizací 1

 1. Ze stránky pro podporu produktů společnosti Autodesk stáhněte do místního počítače soubor EXE aktualizace.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_disk:>\<název_aktualizace>\ /e <místní_disk:>\< název_aktualizace>.msp

 3. Vyhledejte umístění existujícího administrativního obrazu.
 4. Ve složce Nástroje vyberte odkaz Vytvořit a upravit rozmístění.
 5. V dialogu Zahájit rozmísťování můžete pomocí pole Určit název rozmístění změnit název existujícího rozmístění.
 6. V dialogu Spustit rozmístění proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte možnost Vytvořit nové rozmístění s použitím existujícího rozmístění jako šablony. Zadejte nový název rozmístění.
  • Vyberte možnost Upravit existující rozmístění. Upravte existující rozmístění.
 7. Pokračujte s Průvodcem rozmístěním a proveďte potřebná nastavení. V dialogu Zahrnout aktualizace Service Pack klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte aktualizaci extrahovanou v kroku 2. Všimněte si, že se aktualizace přidala do pole Aktualizace Service Pack zahrnuté v tomto rozmístění. Klepněte na tlačítko Konfigurace dokončena.
 8. Pomocí instrukcí v průvodci rozmístěním dokončete rozmístění aktualizace.

Odinstalace této aktualizace

POZNÁMKA: Tuto aktualizaci nelze odinstalovat v případě, že je produkt nainstalován z rozmístění (administrativního obrazu) se sloučenou aktualizací.

Windows XP

 1. V nabídce Start klepněte na položku Nastavení > Ovládací panely.
 2. V okně ovládacích panelů klepněte na ikonu panelu Přidat nebo odebrat programy.
 3. V okně Přidat nebo odebrat programy vyberte možnost Zobrazit aktualizace.
 4. V seznamu programů vyhledejte příslušnou aktualizaci. Klepněte na tlačítko Odebrat.

Windows Vista

 1. V nabídce Start klepněte na položku Ovládací panely.
 2. Klepněte na položku Programy.
 3. Klepněte na položku Programy a funkce.
 4. V okně Programy a funkce klepněte na levém panelu na položku Zobrazit nainstalované aktualizace.
 5. V seznamu aktualizací vyhledejte příslušnou aktualizaci. Klepněte na tlačítko Odinstalovat.

Zpět nahoru

Podle produktu a typu instalace aktualizuje tato aktualizace Service Pack následující soubory:

ac1st17.dll
acad.exe
acad.exe.config
acadmap.arx
AcApp.arx
AcAuthEnviron.arx
AcCmdTarget.arx
AcCui.dll
AcCustomize.dll
acdb17.dll
acdbmgd.dll
AcDgnIO.dbx
AcDim.arx
AcDwfMarkupCore.arx
AcDwfMarkupUi.arx
AcDx.dll
aceplotx.arx
acETransmit.dll
aceTransmitui.arx
AcExportLayout.dll
acge17.dll
acgex17.dll
AcGiMapToHeidi.arx
acgs.dll
acismobj17.dbx
acISMui.arx
AcLauncher.exe
AcLayer.dll
acmap.dll
AcMapAnnotUi.arx
AcMapApiEvents.dll
AcMapApiStubs.dll
AcMapBuffer.arx
AcMapCoordsys.dbx
AcMapCoordsysUi.dll
AcMapDataConnectPlugins.dll
AcMapDataConnectUI.dll
AcMapDataExtensionUI.dll
AcMapDataGridUI.dll
AcMapDisplayManagement.arx
AcMapDMTask.arx
AcMapDMUtils.dbx
AcMapDwfApi.arx
AcMapDwfUI.arx
AcMapExpressionUI.dll
AcMapFeatureEntity.arx
AcMapFeatureEntityUI.arx
AcMapFeatureSourceManager.arx
AcMapFoundationInit.dll
AcMapGridLayer.dbx
AcMapGridLayerUI.dll
AcMapImpExp.arx
AcMapImpExpUI.arx
AcMapManagedUIForms.dll
AcMapMapBook.arx
AcMapMapBookUI.arx
AcMapObjClassApi.arx
AcMapObjClassPwApi.arx
AcMapObjClassUI.arx
AcMapOrcl.arx
AcMapOrclApi.arx
AcMapOrclBase.dll
AcMapOrclUI.arx
AcMapPlatform.dll
AcMapPlatformUtils.dll
AcMapPropMan.arx
AcMapRastEx71.arx
AcMapRastUtils71.arx
AcMapRegAdapter.dll
AcMapRichtextEditUI.dll
AcMapSharedUI.dll
AcMapStatusBar.arx
AcMapStylization.dll
AcMapStylizationMgd.dll
AcMapTopoEng.dll
AcMapWorkspace.arx
acmgd.dll
acmgdinternal.dll
AcMPolygonCom.dll
AcMPolygonMGD.dll
AcMPolygonObj17.dbx
AcMPolygonUI.arx
acmted.arx
acopm.arx
AcPEXCtl.arx
AcPlotGui.arx
AcProject17.dll
AcPublish.arx
AcPurge.arx
AcQP.arx
acrender.arx
AcRibbon.dll
AcSignCore16.dll
AcTcTools.arx
AcTp.arx
AcUnderlay.DLL
AcVMTools.arx
AcXrefEsw.arx
AcXrefService.arx
AcXrefVaultInterface.arx
AcXrefVaultUI.dll
AdDwfPdk.dll
AdDwfPdkCommon.dll
AdDwfPdkDLLongLW.dll
AdDwfPdkEPlotCommon.dll
AdDwfPdkEPlotCore.dll
AdDwfPdkEPlotRenderer.dll
ade.arx
AdImaging.dll
adlmdll.dll
AdMapErrMan.dll
AdMapOrcl.arx
AdMapOrclApi.arx
AdMapOrclBase.dll
AdMapOrclUI.arx
AdMigrator.exe
AdRefMan.exe
AdskScInst.dll
AdskScSrv.exe
adui17.dll
AdWindows.dll
alias.exe
AMVbApi.dll
AMVbApi.tlb
Arcio.dll
ArcSDEProvider.dll
ArcSDEProvider91.dll
ArcSDEProvider92.dll
Autodesk.Gis.DwfToolkit.dll
Autodesk.Gis.Fdo.Providers.Oracle.Overrides.dll
Autodesk.Gis.Fdo.Providers.SQLServer.Overrides.dll
Autodesk.Gis.Forms.dll
Autodesk.Gis.ObjectModels.ApplicationDefinition-1.0.0.dll
Autodesk.Gis.ObjectModels.DrawingSource-1.0.0.dll
Autodesk.Gis.ObjectModels.FeatureSource-1.0.0.dll
Autodesk.Gis.ObjectModels.LayerDefinition-1.2.0.dll
Autodesk.Gis.ObjectModels.SymbolDefinition-1.1.0.dll
Autodesk.Gis.Plugins.dll
Autodesk.Gis.Resource.dll
Autodesk.Gis.StylePreview.dll
Autodesk.Gis.UI.ExpressionEditor.dll
Autodesk.Gis.UI.ExpressionEditor.Tooltips.dll
Autodesk.Gis.UI.StyleEditor.dll
Autodesk.Gis.Utility.dll
Autodesk.Map.Catalog.dll
Autodesk.Map.Catalog.Resource.dll
Autodesk.Map.Catalog.Resource.Local.dll
Autodesk.Map.Catalog.Resource.MapSession.dll
Autodesk.Map.Catalog.Resource.Utility.dll
Autodesk.Map.Metadata.Common.dll
Autodesk.Map.Metadata.Default.dll
Autodesk.Map.Metadata.dll
Autodesk.Map.Metadata.FGDC.dll
Autodesk.Map.Metadata.ISO19139.dll
Autodesk.Map.Platform.dll
Autodesk.MapGuide.Studio.Fdo.dll
Autodesk.MapGuide.Studio.Feature.dll
Autodesk.MapGuide.Studio.Site.dll
Autodesk.Spatial.Studio.Fdo.dll
Autodesk.Spatial.Studio.Ui.dll
Autodesk.Windows.Forms.RichTextEditor.dll
axdb.dll
B55F0000plu26.cfg
BulkCopy.dll
BulkCopyManager.dll
dgnio.dll
DiagEngine.dll
DiagEnginePS.dll
dswhip.dll
dwffont9.hdi
dwfplot9.hdi
Dwfxplot9.hdi
ExprBuilderUi.dll
ExpressionEngine.dll
FDO.dll
FdoATILSession.dll
FdoBulkCopyCSAPI.dll
FDOCommon.dll
FDOGeometry.dll
FdoRdbms.dll
FDORFP.dll
FDOSpatial.dll
FdoUserManager.exe
gd.dll
gdiplot9.hdi
GeoSpatialSharedUI.dll
GMSchemaEditor.dll
GMSchemaEditorCs.dll
GwsCommon.dll
GWSCoordsys.dll
GWSeTransmit.dll
GwsFdo.dll
GwsQueryEngine.dll
hpgdi9.hdi
identity.ini
ieapi.dll
ird.arx
lmapc.dll
lspsurf.exe
ManagedMapApi.dll
Map3DDrawings.dll
Map3DGeoSpatial.dll
MapClassic.dll
MapDlgExtension.dll
MapExport.ini
mapiarx.arx
MapPublishImp.dll
MapPublishRes.dll
MapPublishUI.dll
MapPublishUIStarter.dll
MapTips.dll
mapvdb.dll
mentalray9.hdi
MgFdoATILSession.dll
MgFdoBulkCopy.dll
MgFdoRasterFileOverrides.dll
mgFdoSchemaUtil.dll
mgFdoUserMgr.dll
MgFoundation.dll
MgGeometry.dll
MgMdfModel.dll
MgMdfParser.dll
MgPlatformBase.dll
mgpsdfexportimport.dll
mgpsdfie.arx
MgRenderers.dll
MgSplitMergeRules.dll
MgSplitMergeRulesUI.dll
MgStylization.dll
mifio.dll
modlr17.dll
MySQLOverrides.dll
MySQLProvider.dll
Nexus.dll
od2ase.arx
ODBCOverrides.dll
ODBCProvider.dll
oletohdi9.dll
OracleOverrides.dll
OSGeo.FDO.Common.dll
OSGeo.FDO.dll
OSGeo.FDO.Geometry.dll
OSGeo.FDO.Providers.MySQL.Overrides.dll
OSGeo.FDO.Providers.ODBC.Overrides.dll
OSGeo.FDO.Providers.Rdbms.Overrides.dll
OSGeo.FDO.Providers.SHP.Overrides.dll
OSGeo.FDO.Providers.WMS.Overrides.dll
OWS.dll
Ping.dll
plotgrad.dll
PLU26.exe
PluScInst.dll
pm9.dll
proddata.dll
RdbmsOverrides.dll
ResourceManagement.dll
RFPOverrides.dll
SchemaUtil.dll
SDFProvider.dll
SharedDialog.dll
shpio.dll
SHPOverrides.dll
SHPProvider.dll
slidelib.exe
SplitMerge.dll
SqlServerOverrides.dll
SqlServerProvider.dll
StyleConversion.dll
StyleUIStarter.dll
textfind.arx
UserMgr.dll
WFSProvider.dll
WMSOverrides.dll
WMSProvider.dll

Zpět nahoru


Copyright © 2009 Autodesk, Inc.