AutoCAD® Map 3D 2009 Update 2 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie aktualizacji AutoCAD Map 3D 2009 Update 2.

Ten plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalacji i korzystania z tej aktualizacji. Zalecane jest przeczytanie całego dokumentu przed rozpoczęciem instalacji aktualizacji produktu. Aby mieć do niego dostęp w dowolnym momencie, należy zapisać ten plik na twardym dysku lub go wydrukować.

Spis treści

Ta aktualizacja przeznaczona jest dla następujących produktów Autodesk, działających we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i we wszystkich językach. Należy upewnić się, że instalowana jest aktualizacja odpowiednia dla posiadanego oprogramowania.

Produkt 32-bitowy
Aktualizuj
AutoCAD Map 3D 2009 AutoCADMap3D2009lockedSP2.exe

Powrót na początek

Aktualizacja ta może być używana z następującymi systemami operacyjnymi:

Powrót na początek

Jeśli aktualizacja ta jest instalowana podczas działania programu AutoCAD Map 3D, zalecane jest nieużywanie opcji „Automatycznie zamknij aplikacje i podejmij próbę ponownego ich uruchomienia po ukończeniu instalacji”. Zamiast tego przed rozpoczęciem instalacji tej aktualizacji należy ręcznie zamknąć program AutoCAD Map 3D.

Powrót na początek

Problemy rozwiązane w aktualizacji AutoCAD Map 3D 2009 Update 2

Zaktualizowano następujące polecenia i funkcje oraz usunięto przedstawione poniżej defekty:

Zapytanie ADE

Zapis w źródle ADE

Współdziałanie z programem AutoCAD

Klasyfikacja

Tabela danych

Menedżer wyświetlania

FDO ArcSDE

Tworzenie/Edycja FDO

FDO Oracle

Raster FDO

FDO SHP

FDO WMS

Opis GIS

Importowanie/Eksportowanie

Skoroszyty mapy

Eksplorator mapy

Opcje mapy

Inne

Drukowanie/Publikowanie

Punkty do powierzchni

Dzielenie/łączenie

Problemy rozwiązane w aktualizacji AutoCAD Map 3D 2009 Update 1

Zaktualizowano następujące polecenia i funkcje oraz usunięto przedstawione poniżej defekty:

Zapis w źródle ADE

Menedżer wyświetlania

FDO ArcSDE

Połączenie FDO

Układ współrzędnych FDO

Tworzenie/Edycja FDO

Raster FDO

API geoprzestrzenne

Opis GIS

Menedżer wyświetlania GIS

Połączenia GIS

Importowanie/Eksportowanie

Publikowanie w programie Autodesk MapGuide

Problemy rozwiązane w aktualizacji AutoCAD 2009 Update 2

Zaktualizowano następujące polecenia i funkcje oraz usunięto przedstawione poniżej defekty:

Narzędzia nawigacyjne 3D

API .NET

Skalowanie opisu

Atrybuty

Autodesk Buzzsaw

Bloki

Wyodrębnianie danych

Obsługa formatu DGN

WYMIAR

Eksportowanie układu do obszaru modelu

Znajdowanie

Grupy

Kreskowanie

Ukrywanie/Cieniowanie

Obraz

Warstwa

Układy

Materiały

Wielolinia odniesienia (mleader)

Tekst wielowierszowy (mtext)

Lokalizacje

Drukowanie

Publikowanie

Szybkie właściwości

Renderowanie

Wstążka

Wybieranie

Tabele

Tekst

Palety narzędzi

Problemy rozwiązane w aktualizacji AutoCAD 2009 Update 1

Zaktualizowano następujące polecenia i funkcje oraz usunięto przedstawione poniżej defekty:

API .NET

Skalowanie opisu

Atrybuty

Bloki

Eksportowanie układu do obszaru modelu

Podczas eksportowania układu do obszaru modelu ujawniają się następujące błędy:

Odnośnik zewnętrzny ESW

Znajdowanie

Kreskowanie

Ukrywanie/Cieniowanie

Przeglądarka menu

Menu/pasek narzędzi

Wielolinia odniesienia (mleader)

Tekst wielowierszowy (mtext)

Otwieranie/Zapisywanie

Opcja Otwórz częściowo

Paleta Właściwości

Publikowanie

Szybkie właściwości

Polecenie NAPRAW

Renderowanie

Wstążka

Visual LISP

ZOOM

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji mogą wystąpić następujące problemy:

Niepoprawna karta wstążki lub jej brak

Znany problem: Jeśli karta wstążki zostanie wyświetlona z częściowego lub korporacyjnego pliku CUI, na wstążce karta wstążki wyświetlana jest niepoprawnie lub nie ma jej w ogóle.  

Tymczasowe rozwiązanie: Aby poprawnie wyświetlić kartę wstążki, należy ponownie utworzyć przestrzeń roboczą używaną do wyświetlania karty wstążki od początku. Nie należy powielać ani podejmować próby aktualizacji przestrzeni roboczej. Po utworzeniu nowej przestrzeni roboczej należy ustawić ją jako bieżącą. Karta wstążki powinna być wyświetlana poprawnie.

Dla częściowego pliku CUI przed dodaniem karty wstążki do przestrzeni roboczej należy skorzystać z edytora Dostosuj interfejs użytkownika (CUI) w celu zmiany nazwy pliku grupy dostosowywania. Nazwa grupy dostosowywania jest reprezentowana przez najwyższy węzeł drzewa w panelu Dostosowywanie.

Pusty obraz dla polecenia

Znany problem: W panelu wstążki obraz skojarzony z poleceniem zdefiniowanym w panelu Lista poleceń jest wyświetlany jako pusta ikona.

Tymczasowe rozwiązanie: Aby ponownie utworzyć element polecenia wstążki na panelu wstążki, należy go usunąć. Następnie należy dodać polecenie z panelu Lista poleceń do panelu wstążki.

Opróżnianie pamięci podręcznej

Znany problem: Opróżnienie pamięci podręcznej nie zawsze usuwa wszystkie pliki z katalogu plików pamięci podręcznej.

Obejście: Aby usunąć ewentualne pozostałe pliki z katalogu plików pamięci podręcznej, w Eksploratorze Windows przejdź do katalogu C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2009\R17.2\MapCache\ i usuń zawartość folderu.

Powrót na początek

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tej aktualizacji, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Kopie zapasowe plików użytkownika

Zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich plików CUI, MNR i MNL użytkownika przed zainstalowaniem tej aktualizacji.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji niezbędny jest oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Do zainstalowania tej aktualizacji niezbędne jest posiadanie uprawnień administracyjnych do instalowania i odinstalowywania produktów.

Instalacja sieciowa

Administratorzy mogą zainstalować tę aktualizację w całej sieci przy użyciu Kreatora obrazu stanowiska.

Informacje dotyczące przełączników wiersza poleceń systemu Windows

W aktualizacji tej dostępne są następujące wbudowane przełączniki wiersza poleceń systemu Microsoft Windows:

Instrukcje dotyczące sposobu korzystania z przełącznika /e wiersza poleceń są zamieszczone w procedurach opisanych poniżej.

Powrót na początek

Numery wersji aktualizacji programu AutoCAD Map 3D 2009

Aktualizacje wyszukane wśród programów zainstalowanych w systemie są oznaczone numerami wersji. W poniższej tabeli przedstawiono numery wersji aktualizacji programu AutoCAD Map 3D 2009.

 

Produkt
Numer wersji
AutoCAD Map 3D 2009 Update 1
2
AutoCAD Map 3D 2009 Update 2
3

Powrót na początek

Stosowanie tej aktualizacji do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować tę aktualizację na pojedynczym komputerze, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Aktualizacja instalacji jednostanowiskowej

 1. Pobierz aktualizację i zapisz ją w dowolnym folderze.
 2. Włóż nośnik produktu (na przykład AutoCAD Map 3D).
 3. Znajdź folder, w którym zapisana została aktualizacja i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Stosowanie aktualizacji poprzez sieć lokalną

Można skorzystać z Centrum komunikacyjnego w celu zastosowania tej aktualizacji poprzez sieć lokalną. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania aktualizacji poprzez sieć lokalną znajdują się na karcie Centrum komunikacyjne w pomocy Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

Uwaga: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować z nośnika instalacyjnego produktu. Należy wybrać polecenie instalowania narzędzi, a następnie wybrać pozycję Narzędzia Menedżera CAD firmy Autodesk.

Stosowanie aktualizacji dla sieciowego obrazu administracyjnego

Poniższe sposoby rozpowszechniania mają zastosowanie tylko do obrazów administracyjnych utworzonych przy pomocy Kreatora obrazu stanowiska. Po wykonaniu tych procedur kolejne obrazy stanowiska produktu będą już zawierały tę aktualizację.

We wszystkich przypadkach należy dołączyć tę aktualizację do obrazu stanowiska. Jedyna sytuacja, w której scalenie aktualizacji jest odpowiednie, ma miejsce, jeśli użytkownik zamierza rozpowszechnić obraz stanowiska poprzez obiekt zasad grupy.

Pobrany plik poprawki (aktualizacji) zawiera plik MSP (Microsoft Patch), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego przy pomocy przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia została podana w etapie 2 poniżej.

Dodawanie tej aktualizacji do nowego obrazu administracyjnego

 1. Ze strony Pomocy technicznej Autodesk pobierz plik EXE aktualizacji na komputer lokalny.
 2. Z menu Start systemu Windows wybierz opcję Uruchom. Wprowadź informacje, używając poniższej składni i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_aktualizacji>\/e <dysk_lokalny:>\<nazwa aktualizacji>.msp

 3. Włóż nośnik Autodesk i uruchom program setup.exe.
 4. Wybierz opcję „Utwórz stanowiska”. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie „Rozpocznij tworzenie obrazu stanowiska” w polu „Określ położenie obrazu stanowiska” wprowadź współdzielone położenie sieciowe, w którym zostanie utworzony obraz administracyjny lub kliknij opcję „Przeglądaj”, aby odnaleźć położenie. Użytkownicy będą instalować produkt z tego położenia.
 6. W polu „Określ nazwę obrazu stanowiska” wprowadź nazwę dla tego obrazu stanowiska.
 7. Kontynuuj pracę z Kreatorem obrazu stanowiska, a kiedy jest to możliwe, dokonaj odpowiedniej konfiguracji. Na stronie „Dołącz dodatki Service Pack” kliknij opcję „Przeglądaj”, aby przejść do aktualizacji wyodrębnionej w etapie 2. Zwróć uwagę, że aktualizacja została dodana do ramki „Dodatki Service Pack dołączone w tym obrazie stanowiska”. Kliknij opcję „Konfiguracja ukończona”.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcją w Kreatorze obrazu stanowiska, aby ukończyć tworzenie obrazu stanowiska aktualizacji.

Instalowanie tej aktualizacji w istniejącym obrazie administracyjnym z dołączoną aktualizacją Update 1

 1. Ze strony Pomocy technicznej Autodesk pobierz plik EXE aktualizacji na komputer lokalny.
 2. Z menu Start systemu Windows wybierz opcję Uruchom. Wprowadź poniższą informację i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_aktualizacji>\/e <dysk_lokalny:>\<nazwa aktualizacji>.msp

 3. Przejdź do położenia istniejącego obrazu administracyjnego.
 4. W folderze Narzędzia wybierz skrót „Tworzenie i modyfikowanie obrazu stanowiska”.
 5. Na stronie „Rozpocznij tworzenie obrazu stanowiska” można zmienić nazwę istniejącego obrazu stanowiska w polu „Określ nazwę obrazu stanowiska”.
 6. Na stronie „Rozpocznij tworzenie obrazu stanowiska” wykonaj następujące czynności:
  • Wybierz opcję „Utwórz nowy obraz stanowiska przy użyciu istniejącego obrazu stanowiska jako szablonu”. Określ nazwę nowego obrazu stanowiska.
  • Wybierz opcję „Modyfikuj istniejący obraz stanowiska”. Zmodyfikuj istniejący obraz stanowiska.
 7. Kontynuuj pracę z Kreatorem obrazu stanowiska, a kiedy jest to możliwe, dokonaj odpowiedniej konfiguracji. Na stronie „Dołącz dodatki Service Pack” kliknij opcję „Przeglądaj”, aby przejść do aktualizacji wyodrębnionej w etapie 2. Zwróć uwagę, że aktualizacja została dodana do ramki „Dodatki Service Pack dołączone w tym obrazie stanowiska”. Kliknij opcję „Konfiguracja ukończona”.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcją w Kreatorze obrazu stanowiska, aby ukończyć tworzenie obrazu stanowiska aktualizacji.

Odinstalowywanie aktualizacji

UWAGA: Nie można odinstalować tej aktualizacji, jeśli produkt został zainstalowany przy pomocy obrazu stanowiska (nazywanego również obrazem administracyjnym) z dołączoną aktualizacją.

Windows XP

 1. Z menu Start systemu Windows wybierz opcję Ustawienia > Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij ikonę Dodaj lub usuń programy.
 3. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów wybierz opcję Pokaż aktualizacje.
 4. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście programów. Kliknij przycisk Usuń.

Windows Vista

 1. Z menu Start systemu Windows wybierz opcję Panel sterowania.
 2. Kliknij opcję Programy.
 3. Kliknij opcję Programy i funkcje.
 4. W oknie Programy i funkcje, w lewym panelu kliknij opcję Pokaż zainstalowane aktualizacje.
 5. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście aktualizacji. Kliknij przycisk Odinstaluj.

Powrót na początek

Zależnie od produktu i typu instalacji, zastosowanie tego dodatku Service Pack powoduje zaktualizowanie następujących plików:

ac1st17.dll
acad.exe
acad.exe.config
acadmap.arx
AcApp.arx
AcAuthEnviron.arx
AcCmdTarget.arx
AcCui.dll
AcCustomize.dll
acdb17.dll
acdbmgd.dll
AcDgnIO.dbx
AcDim.arx
AcDwfMarkupCore.arx
AcDwfMarkupUi.arx
AcDx.dll
aceplotx.arx
acETransmit.dll
aceTransmitui.arx
AcExportLayout.dll
acge17.dll
acgex17.dll
AcGiMapToHeidi.arx
acgs.dll
acismobj17.dbx
acISMui.arx
AcLauncher.exe
AcLayer.dll
acmap.dll
AcMapAnnotUi.arx
AcMapApiEvents.dll
AcMapApiStubs.dll
AcMapBuffer.arx
AcMapCoordsys.dbx
AcMapCoordsysUi.dll
AcMapDataConnectPlugins.dll
AcMapDataConnectUI.dll
AcMapDataExtensionUI.dll
AcMapDataGridUI.dll
AcMapDisplayManagement.arx
AcMapDMTask.arx
AcMapDMUtils.dbx
AcMapDwfApi.arx
AcMapDwfUI.arx
AcMapExpressionUI.dll
AcMapFeatureEntity.arx
AcMapFeatureEntityUI.arx
AcMapFeatureSourceManager.arx
AcMapFoundationInit.dll
AcMapGridLayer.dbx
AcMapGridLayerUI.dll
AcMapImpExp.arx
AcMapImpExpUI.arx
AcMapManagedUIForms.dll
AcMapMapBook.arx
AcMapMapBookUI.arx
AcMapObjClassApi.arx
AcMapObjClassPwApi.arx
AcMapObjClassUI.arx
AcMapOrcl.arx
AcMapOrclApi.arx
AcMapOrclBase.dll
AcMapOrclUI.arx
AcMapPlatform.dll
AcMapPlatformUtils.dll
AcMapPropMan.arx
AcMapRastEx71.arx
AcMapRastUtils71.arx
AcMapRegAdapter.dll
AcMapRichtextEditUI.dll
AcMapSharedUI.dll
AcMapStatusBar.arx
AcMapStylization.dll
AcMapStylizationMgd.dll
AcMapTopoEng.dll
AcMapWorkspace.arx
acmgd.dll
acmgdinternal.dll
AcMPolygonCom.dll
AcMPolygonMGD.dll
AcMPolygonObj17.dbx
AcMPolygonUI.arx
acmted.arx
acopm.arx
AcPEXCtl.arx
AcPlotGui.arx
AcProject17.dll
AcPublish.arx
AcPurge.arx
AcQP.arx
acrender.arx
AcRibbon.dll
AcSignCore16.dll
AcTcTools.arx
AcTp.arx
AcUnderlay.DLL
AcVMTools.arx
AcXrefEsw.arx
AcXrefService.arx
AcXrefVaultInterface.arx
AcXrefVaultUI.dll
AdDwfPdk.dll
AdDwfPdkCommon.dll
AdDwfPdkDLLongLW.dll
AdDwfPdkEPlotCommon.dll
AdDwfPdkEPlotCore.dll
AdDwfPdkEPlotRenderer.dll
ade.arx
AdImaging.dll
adlmdll.dll
AdMapErrMan.dll
AdMapOrcl.arx
AdMapOrclApi.arx
AdMapOrclBase.dll
AdMapOrclUI.arx
AdMigrator.exe
AdRefMan.exe
AdskScInst.dll
AdskScSrv.exe
adui17.dll
AdWindows.dll
alias.exe
AMVbApi.dll
AMVbApi.tlb
Arcio.dll
ArcSDEProvider.dll
ArcSDEProvider91.dll
ArcSDEProvider92.dll
Autodesk.Gis.DwfToolkit.dll
Autodesk.Gis.Fdo.Providers.Oracle.Overrides.dll
Autodesk.Gis.Fdo.Providers.SQLServer.Overrides.dll
Autodesk.Gis.Forms.dll
Autodesk.Gis.ObjectModels.ApplicationDefinition-1.0.0.dll
Autodesk.Gis.ObjectModels.DrawingSource-1.0.0.dll
Autodesk.Gis.ObjectModels.FeatureSource-1.0.0.dll
Autodesk.Gis.ObjectModels.LayerDefinition-1.2.0.dll
Autodesk.Gis.ObjectModels.SymbolDefinition-1.1.0.dll
Autodesk.Gis.Plugins.dll
Autodesk.Gis.Resource.dll
Autodesk.Gis.StylePreview.dll
Autodesk.Gis.UI.ExpressionEditor.dll
Autodesk.Gis.UI.ExpressionEditor.Tooltips.dll
Autodesk.Gis.UI.StyleEditor.dll
Autodesk.Gis.Utility.dll
Autodesk.Map.Catalog.dll
Autodesk.Map.Catalog.Resource.dll
Autodesk.Map.Catalog.Resource.Local.dll
Autodesk.Map.Catalog.Resource.MapSession.dll
Autodesk.Map.Catalog.Resource.Utility.dll
Autodesk.Map.Metadata.Common.dll
Autodesk.Map.Metadata.Default.dll
Autodesk.Map.Metadata.dll
Autodesk.Map.Metadata.FGDC.dll
Autodesk.Map.Metadata.ISO19139.dll
Autodesk.Map.Platform.dll
Autodesk.MapGuide.Studio.Fdo.dll
Autodesk.MapGuide.Studio.Feature.dll
Autodesk.MapGuide.Studio.Site.dll
Autodesk.Spatial.Studio.Fdo.dll
Autodesk.Spatial.Studio.Ui.dll
Autodesk.Windows.Forms.RichTextEditor.dll
axdb.dll
B55F0000plu26.cfg
BulkCopy.dll
BulkCopyManager.dll
dgnio.dll
DiagEngine.dll
DiagEnginePS.dll
dswhip.dll
dwffont9.hdi
dwfplot9.hdi
Dwfxplot9.hdi
ExprBuilderUi.dll
ExpressionEngine.dll
FDO.dll
FdoATILSession.dll
FdoBulkCopyCSAPI.dll
FDOCommon.dll
FDOGeometry.dll
FdoRdbms.dll
FDORFP.dll
FDOSpatial.dll
FdoUserManager.exe
gd.dll
gdiplot9.hdi
GeoSpatialSharedUI.dll
GMSchemaEditor.dll
GMSchemaEditorCs.dll
GwsCommon.dll
GWSCoordsys.dll
GWSeTransmit.dll
GwsFdo.dll
GwsQueryEngine.dll
hpgdi9.hdi
identity.ini
ieapi.dll
ird.arx
lmapc.dll
lspsurf.exe
ManagedMapApi.dll
Map3DDrawings.dll
Map3DGeoSpatial.dll
MapClassic.dll
MapDlgExtension.dll
MapExport.ini
mapiarx.arx
MapPublishImp.dll
MapPublishRes.dll
MapPublishUI.dll
MapPublishUIStarter.dll
MapTips.dll
mapvdb.dll
mentalray9.hdi
MgFdoATILSession.dll
MgFdoBulkCopy.dll
MgFdoRasterFileOverrides.dll
mgFdoSchemaUtil.dll
mgFdoUserMgr.dll
MgFoundation.dll
MgGeometry.dll
MgMdfModel.dll
MgMdfParser.dll
MgPlatformBase.dll
mgpsdfexportimport.dll
mgpsdfie.arx
MgRenderers.dll
MgSplitMergeRules.dll
MgSplitMergeRulesUI.dll
MgStylization.dll
mifio.dll
modlr17.dll
MySQLOverrides.dll
MySQLProvider.dll
Nexus.dll
od2ase.arx
ODBCOverrides.dll
ODBCProvider.dll
oletohdi9.dll
OracleOverrides.dll
OSGeo.FDO.Common.dll
OSGeo.FDO.dll
OSGeo.FDO.Geometry.dll
OSGeo.FDO.Providers.MySQL.Overrides.dll
OSGeo.FDO.Providers.ODBC.Overrides.dll
OSGeo.FDO.Providers.Rdbms.Overrides.dll
OSGeo.FDO.Providers.SHP.Overrides.dll
OSGeo.FDO.Providers.WMS.Overrides.dll
OWS.dll
Ping.dll
plotgrad.dll
PLU26.exe
PluScInst.dll
pm9.dll
proddata.dll
RdbmsOverrides.dll
ResourceManagement.dll
RFPOverrides.dll
SchemaUtil.dll
SDFProvider.dll
SharedDialog.dll
shpio.dll
SHPOverrides.dll
SHPProvider.dll
slidelib.exe
SplitMerge.dll
SqlServerOverrides.dll
SqlServerProvider.dll
StyleConversion.dll
StyleUIStarter.dll
textfind.arx
UserMgr.dll
WFSProvider.dll
WMSOverrides.dll
WMSProvider.dll

Powrót na początek


Copyright © 2009 Autodesk, Inc.