Aktualizacja 1 programu AutoCAD® Map 3D 2010 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie aktualizacji 1 programu AutoCAD Map 3D 2010.

Ten plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalacji i korzystania z tej aktualizacji. Zalecane jest przeczytanie całego dokumentu przed rozpoczęciem instalacji aktualizacji produktu. Aby mieć do niego dostęp w dowolnym momencie, należy zapisać ten plik na twardym dysku lub go wydrukować.

Spis treści

Niniejszą aktualizację można zastosować do następujących produktów firmy Autodesk we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy upewnić się, że instalowana jest aktualizacja odpowiednia dla posiadanego oprogramowania.

Produkt 32-bitowy
Aktualizuj
AutoCAD Map 3D 2010 AutoCADMap3D2010lockedSP1.exe

Produkt 64-bitowy
Aktualizuj
AutoCAD Map 3D 2010 AutoCADMap3D2010lockedSP1x64.exe

Powrót na początek

Aktualizacja ta może być używana z następującymi systemami operacyjnymi:

Powrót na początek

Jeśli aktualizacja ta jest instalowana podczas działania programu AutoCAD Map 3D, zalecane jest nieużywanie opcji „Automatycznie zamknij aplikacje i podejmij próbę ponownego ich uruchomienia po ukończeniu instalacji”. Zamiast tego przed rozpoczęciem instalacji tej aktualizacji należy ręcznie zamknąć program AutoCAD Map 3D.

Powrót na początek

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji

Poniżej przedstawiono znane problemy występujące w programie AutoCAD Map 3D 2010:

Problem: Pliki pamięci podręcznej pozostają w katalogu MapCache.

Znany problem: W przypadku zamknięcia programu bez zapisywania rysunku pliki pamięci podręcznej pozostają w katalogu MapCache.

Obejście problemu: Aby wyczyścić katalog MapCache, należy wyłączyć funkcję automatycznego zapisywania.

Problem: Nakładanie przecięcia nie powoduje utworzenia pliku wyjściowego.

Znany problem: Wykonanie nałożenia przecięcia na zbiorze danych nie powoduje utworzenia pliku wyjściowego.

Obejście problemu: Aktualnie obejście problemu nie jest dostępne.

Problem: Wykonanie nałożenia na konkretne zbiory danych powoduje wyświetlenie w programie błędu o powielonym obiekcie.

Znany problem: Wykonanie nałożenia na zbiory danych Redding, Walton County i SF_BIKE_NETWORK_CA83IIIF powoduje wyświetlenie w programie komunikatu o błędzie informującego o powielonym obiekcie.

Obejście problemu: Aktualnie obejście problemu nie jest dostępne.

Powrót na początek

Problemy rozwiązane w aktualizacji 1 programu AutoCAD Map 3D 2010

Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje następujące problemy:

Ogólne

64-bitowe

Zapytanie ADE

CAD na GIS

COGO

Menedżer wyświetlania

Menedżer wyświetlania FDO

FDO Oracle

Raster FDO

FDO SDF

FDO SHP

FDO SQL Server 2008

FDO WFS

Połączenia GIS

Importowanie/Eksportowanie

API .NET

Edytor schematu

Pomiary

Powrót na początek

Problemy rozwiązane w aktualizacji 1 programu AutoCAD 2010

Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje następujące problemy:

Rysowanie 2D

Modelowanie 3D

Narzędzia nawigacyjne 3D

Rejestrator operacji

Skalowanie opisu

Bloki

Sprawdzanie pisowni

CUI

Wyodrębnianie danych

Obsługa formatu DGN

Podpis cyfrowy

Wymiarowanie

DWF

Wymiary dynamiczne

Eksportowanie układu

Odnośniki

Otwieranie pliku

Znajdź i zamień

Interfejs (ogólnie)

System graficzny

Kreskowanie

Obraz

Narzędzia zapytań

Modyfikatory klawiszy

Warstwy

Licencjonowanie

Usługa LiveUpdate

Narzędzia pomiarowe

Migrowanie

Wielolinia odniesienia (mleader)

PDF

Publikowanie

Usuń

KALKULATOR

Napraw

Edycja odniesienia

Wstążka

Przekrój i zrównywanie

Seek (Szukaj)

Skok

Visual LISP

LUW

Odnośniki

Powrót na początek

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tej aktualizacji, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Kopie zapasowe plików użytkownika

Zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich plików CUI, MNR i MNL użytkownika przed zainstalowaniem tej aktualizacji.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji niezbędny jest oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Do zainstalowania tej aktualizacji niezbędne jest posiadanie uprawnień administracyjnych do instalowania i odinstalowywania produktów.

Instalacja sieciowa

Administratorzy mogą zainstalować tę aktualizację w całej sieci przy użyciu Kreatora obrazu stanowiska.

Powrót na początek

Informacje dotyczące przełączników wiersza poleceń systemu Windows

W aktualizacji tej dostępne są następujące wbudowane przełączniki wiersza poleceń systemu Microsoft Windows:

Instrukcje dotyczące sposobu korzystania z przełącznika /e wiersza poleceń są zamieszczone w procedurach opisanych poniżej.

Powrót na początek

Stosowanie tej aktualizacji do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować tę aktualizację na pojedynczym komputerze, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

 1. Pobierz aktualizację i zapisz ją w dowolnym folderze.
 2. W razie potrzeby włóż nośnik produktu (na przykład AutoCAD Map 3D).
 3. Znajdź folder, w którym została zapisana aktualizacja, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót na początek

Stosowanie tej aktualizacji poprzez sieć lokalną

Można skorzystać z Centrum komunikacyjnego w celu zastosowania tej aktualizacji poprzez sieć lokalną. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania aktualizacji poprzez sieć lokalną znajdują się na karcie Centrum komunikacyjne w pomocy Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

Uwaga: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować z nośnika instalacyjnego produktu. Należy wybrać polecenie instalowania narzędzi, a następnie wybrać pozycję Autodesk CAD Manager Tools.

Powrót na początek

Stosowanie tej aktualizacji dla sieciowego obrazu administracyjnego

Poniższe sposoby rozpowszechniania mają zastosowanie tylko do obrazów administracyjnych utworzonych przy pomocy Kreatora obrazu stanowiska. Po wykonaniu tych procedur kolejne obrazy stanowiska produktu będą już zawierały tę aktualizację.

We wszystkich przypadkach należy dołączyć tę aktualizację do obrazu stanowiska. Jedyna sytuacja, w której scalenie aktualizacji jest odpowiednie, ma miejsce, jeśli użytkownik zamierza rozpowszechnić obraz stanowiska poprzez obiekt zasad grupy.

Pobrany plik poprawki (aktualizacji) zawiera plik MSP (Microsoft Patch), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego przy pomocy przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia została podana w etapie 2 poniżej.

 1. Ze strony Pomocy technicznej Autodesk pobierz plik EXE aktualizacji na komputer lokalny.
 2. Z menu Start systemu Windows wybierz opcję Uruchom. Wprowadź informacje, używając poniższej składni i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_aktualizacji>\/e <dysk_lokalny:>\<nazwa aktualizacji>.msp

 3. Włóż nośnik Autodesk i uruchom program setup.exe.
 4. Wybierz opcję „Utwórz stanowiska”. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie „Rozpocznij tworzenie obrazu stanowiska” w polu „Określ położenie obrazu stanowiska” wprowadź współdzielone położenie sieciowe, w którym zostanie utworzony obraz administracyjny lub kliknij opcję „Przeglądaj”, aby odnaleźć położenie. Użytkownicy będą instalować produkt z tego położenia.
 6. W polu „Określ nazwę obrazu stanowiska” wprowadź nazwę dla tego obrazu stanowiska.
 7. Kontynuuj pracę z Kreatorem obrazu stanowiska, a kiedy jest to możliwe, dokonaj odpowiedniej konfiguracji. Na stronie „Dołącz dodatki Service Pack” kliknij opcję „Przeglądaj”, aby przejść do aktualizacji wyodrębnionej w etapie 2. Zwróć uwagę, że aktualizacja została dodana do ramki „Dodatki Service Pack dołączone w tym obrazie stanowiska”. Kliknij opcję „Konfiguracja ukończona”.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcją w Kreatorze obrazu stanowiska, aby ukończyć tworzenie obrazu stanowiska aktualizacji.

Powrót na początek

Odinstalowywanie aktualizacji

UWAGA: Nie można odinstalować tej aktualizacji, jeśli produkt został zainstalowany przy pomocy obrazu stanowiska (nazywanego również obrazem administracyjnym) z dołączoną aktualizacją.

Windows XP

 1. Z menu Start systemu Windows wybierz opcję Ustawienia > Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij ikonę Dodaj lub usuń programy.
 3. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów wybierz opcję Pokaż aktualizacje.
 4. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście programów. Kliknij przycisk Usuń.

Windows Vista

 1. Z menu Start systemu Windows wybierz opcję Panel sterowania.
 2. Kliknij opcję Programy.
 3. Kliknij opcję Programy i funkcje.
 4. W oknie Programy i funkcje, w lewym panelu kliknij opcję Pokaż zainstalowane aktualizacje.
 5. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście aktualizacji. Kliknij przycisk Odinstaluj.

Powrót na początek

Ta wersja zaktualizuje wszystkie pliki programu AutoCAD Map 3D 2010.

Powrót na początek


Copyright © 2009 Autodesk, Inc.