Aktualizacja 2 programu AutoCAD® Map 3D 2010 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie aktualizacji 2 programu AutoCAD Map 3D 2010.

Ten plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalacji i korzystania z tej aktualizacji. Zalecane jest przeczytanie całego dokumentu przed rozpoczęciem instalacji aktualizacji produktu. Aby mieć do niego dostęp w dowolnym momencie, należy zapisać ten plik na twardym dysku lub go wydrukować.

Spis treści

Niniejszą aktualizację można zastosować do następujących produktów firmy Autodesk we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy upewnić się, że instalowana jest aktualizacja odpowiednia dla posiadanego oprogramowania. W celu zainstalowania aktualizacji 2 nie jest wymagane wcześniejsze zainstalowanie aktualizacji 1. Niniejsza aktualizacja obejmuje także aktualizację 1.

Produkt 32-bitowy
Aktualizuj
AutoCAD Map 3D 2010 AutoCADMap3D2010lockedSP2.exe

Produkt 64-bitowy
Aktualizuj
AutoCAD Map 3D 2010 AutoCADMap3D2010lockedSP2x64.exe

Powrót do początku

Aktualizacja ta może być używana z następującymi systemami operacyjnymi:

Powrót do początku

Jeśli aktualizacja ta jest instalowana podczas działania programu AutoCAD Map 3D, zalecane jest nieużywanie opcji „Automatycznie zamknij aplikacje i podejmij próbę ponownego ich uruchomienia po ukończeniu instalacji”. Zamiast tego przed rozpoczęciem instalacji tej aktualizacji należy ręcznie zamknąć program AutoCAD Map 3D.

Powrót do początku

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji

Poniżej przedstawiono znane problemy występujące w programie AutoCAD Map 3D 2010:

Problem: Nakładanie przecięcia nie powoduje utworzenia pliku wyjściowego.

Znany problem: Wykonanie nakładania przecięcia na zbiorze danych nie powoduje utworzenia pliku wyjściowego.

Obejście problemu: Aktualnie obejście problemu nie jest dostępne.

Problem: Wykonanie nałożenia na konkretne zbiory danych powoduje wyświetlenie w programie błędu o powielonym obiekcie.

Znany problem: Wykonanie nakładania na zbiory danych Redding, Walton County i SF_BIKE_NETWORK_CA83IIIF powoduje wyświetlenie w programie komunikatu o błędzie informującego o powielonym obiekcie.

Obejście problemu: Aktualnie obejście problemu nie jest dostępne.

Problem: Po zainstalowaniu aktualizacji 1 programu AutoCAD Map 3D 2010 w przypadku plików DWG nie działają narzędzia systemu Windows Wyszukaj oraz Desktop Search.

Znany problem: Aktualizacja 1 programu AutoCAD Map 3D 2010 uniemożliwia znajdowanie tekstu w rysunkach za pomocą narzędzi systemu Windows Wyszukaj oraz Desktop Search.

Obejście problemu: Należy ręcznie skopiować plik AcUt.dll z folderu instalacyjnego programu Map 3D 2010 (zazwyczaj C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2010) do folderu C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcDwgFilter.

Powrót do początku

Problemy rozwiązane w aktualizacji 2 programu AutoCAD Map 3D 2010


Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje następujące problemy:
Ogólne

64-bitowe

Zapis w źródle ADE

Kopia całkowita

CAD na GIS

Klasyfikacja

COGO

Menedżer wyświetlania

Publikowanie do pliku DWF

FDO Oracle

Raster FDO

FDO SHP

FDO SQL Server Spatial

FDO WFS

FDO WMS

Połączenia GIS

Globalizacja

Obraz

Importowanie/Eksportowanie

Instalowanie/odinstalowywanie

Współdziałanie z programem MapGuide

API .NET

Drukowanie/Publikowanie

Edytor schematu

Topologia

Przekształcenie/elastyczne dopasowanie arkusza

Interfejs użytkownika

Proces roboczy

Powrót do początku

Problemy rozwiązane w aktualizacji 1 programu AutoCAD Map 3D 2010

Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje następujące problemy:

Ogólne

64-bitowe

Zapytanie ADE

CAD na GIS

COGO

Menedżer wyświetlania

Menedżer wyświetlania FDO

FDO Oracle

Raster FDO

FDO SDF

FDO SHP

FDO SQL Server 2008

FDO WFS

Połączenia GIS

Importowanie/Eksportowanie

API .NET

Edytor schematu

Pomiary

Powrót do początku

Problemy rozwiązane w aktualizacjach 2 i 1 programu AutoCAD 2010

Zainstalowanie tych aktualizacji rozwiązuje następujące problemy:

Rysowanie 2D

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Modelowanie 3D

Aktualizacja 1

Narzędzia nawigacyjne 3D

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Rejestrator operacji

Aktualizacja 1

Skalowanie opisu

Aktualizacja 1

Interfejs programów użytkowych (API)

Aktualizacja 2

Bloki

Aktualizacja 1

Sprawdzanie pisowni

Aktualizacja 1

CUI

Aktualizacja 1

Program na rzecz zaangażowania klientów

Aktualizacja 2

Wyodrębnianie danych

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Obsługa formatu DGN

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Podpis cyfrowy

Aktualizacja 1

Wymiarowanie

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

DWF

Aktualizacja 1

DXF

Aktualizacja 2

Wymiary dynamiczne

Aktualizacja 1

Funkcja eTransmit

Aktualizacja 2

Express Tools

Aktualizacja 2

Eksportowanie układu

Aktualizacja 1

Odnośniki

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Otwieranie pliku

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Znajdź i zamień

Aktualizacja 1

Czcionka

Aktualizacja 2

Interfejs (ogólnie)

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

System graficzny

Aktualizacja 1

Kreskuj

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Obraz

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

InfoCenter

Aktualizacja 2

Narzędzia zapytań

Aktualizacja 1

Modyfikatory klawiszy

Aktualizacja 1

Warstwy

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Licencjonowanie

Aktualizacja 1

Rodzaj linii

Aktualizacja 2

Usługa LiveUpdate

Aktualizacja 1

Narzędzia pomiarowe

Aktualizacja 1

Migrowanie

Aktualizacja 1

Wielolinia odniesienia (mleader)

Aktualizacja 1

OLE

Aktualizacja 2

Modelowanie organiczne

Aktualizacja 2

Obiekt

Aktualizacja 2

PDF

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Paleta Właściwości

Aktualizacja 2

Publikowanie

Aktualizacja 1

Usuń

Aktualizacja 1

Pasek narzędzi szybkiego dostępu

Aktualizacja 2

KALKULATOR

Aktualizacja 1

Napraw

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Edycja odniesienia

Aktualizacja 1

Wstążka

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Przekrój i zrównywanie

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Seek (Szukaj)

Aktualizacja 1

Skok

Aktualizacja 1

Tekst

Aktualizacja 2

LUW

Aktualizacja 1

Visual Basic

Aktualizacja 2

Visual LISP

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Powrót do początku

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tej aktualizacji, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Kopie zapasowe plików użytkownika

Zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich plików CUI, MNR i MNL użytkownika przed zainstalowaniem tej aktualizacji.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji niezbędny jest oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Do zainstalowania tej aktualizacji niezbędne jest posiadanie uprawnień administracyjnych do instalowania i odinstalowywania produktów.

Instalacja sieciowa

Administratorzy mogą zainstalować tę aktualizację w całej sieci przy użyciu Kreatora obrazu stanowiska.

Powrót do początku

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W aktualizacji tej dostępne są następujące wbudowane przełączniki wiersza poleceń systemu Microsoft Windows:

Instrukcje dotyczące sposobu korzystania z przełącznika /e wiersza poleceń są zamieszczone w procedurach opisanych poniżej.

Powrót do początku

Stosowanie tej aktualizacji do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować tę aktualizację na pojedynczym komputerze, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

 1. Pobierz aktualizację i zapisz ją w dowolnym folderze.
 2. W razie potrzeby włóż nośnik produktu (na przykład AutoCAD Map 3D).
 3. Znajdź folder, w którym została zapisana aktualizacja, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót do początku

Stosowanie tej aktualizacji przez sieć lokalną

Można skorzystać z Centrum komunikacyjnego w celu zastosowania tej aktualizacji poprzez sieć lokalną. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania aktualizacji poprzez sieć lokalną znajdują się na karcie Centrum komunikacyjne w pomocy Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

UWAGA: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować z nośnika instalacyjnego produktu. Należy wybrać polecenie instalowania narzędzi, a następnie wybrać pozycję Autodesk CAD Manager Tools.

Powrót do początku

Stosowanie tej aktualizacji do sieciowego obrazu administracyjnego

Poniższe sposoby rozpowszechniania mają zastosowanie tylko do obrazów administracyjnych utworzonych przy pomocy Kreatora obrazu stanowiska. Po wykonaniu tych procedur kolejne obrazy stanowiska produktu będą już zawierały tę aktualizację.

We wszystkich przypadkach należy dołączyć tę aktualizację do obrazu stanowiska. Jedyna sytuacja, w której scalenie aktualizacji jest odpowiednie, ma miejsce, jeśli użytkownik zamierza rozpowszechnić obraz stanowiska poprzez obiekt zasad grupy.

Pobrany plik poprawki (aktualizacji) zawiera plik MSP (Microsoft Patch), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego przy pomocy przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia została podana w etapie 2 poniżej.

 1. Ze strony Pomocy technicznej Autodesk pobierz plik EXE aktualizacji na komputer lokalny.
 2. Z menu Start systemu Windows wybierz opcję Uruchom. Wprowadź informacje, używając poniższej składni i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki>\ /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

 3. Włóż nośnik Autodesk i uruchom program setup.exe.
 4. Wybierz opcję „Utwórz stanowiska”. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie „Rozpocznij tworzenie obrazu stanowiska” w polu „Określ położenie obrazu stanowiska” wprowadź współdzielone położenie sieciowe, w którym zostanie utworzony obraz administracyjny lub kliknij opcję „Przeglądaj”, aby odnaleźć położenie. Użytkownicy będą instalować produkt z tego położenia.
 6. W polu „Określ nazwę obrazu stanowiska” wprowadź nazwę dla tego obrazu stanowiska.
 7. Kontynuuj pracę z Kreatorem obrazu stanowiska, a kiedy jest to możliwe, dokonaj odpowiedniej konfiguracji. Na stronie „Dołącz dodatki Service Pack” kliknij opcję „Przeglądaj”, aby przejść do aktualizacji wyodrębnionej w etapie 2. Zwróć uwagę, że aktualizacja została dodana do ramki „Dodatki Service Pack dołączone w tym obrazie stanowiska”. Kliknij opcję „Konfiguracja ukończona”.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcją w Kreatorze obrazu stanowiska, aby ukończyć tworzenie obrazu stanowiska aktualizacji.

Powrót do początku

Odinstalowywanie tej aktualizacji

UWAGA: Tej aktualizacji nie można odinstalować, jeśli produkt został zainstalowany przy użyciu obrazu stanowiska (nazywanego również obrazem administracyjnym) z dołączoną aktualizacją.

Windows XP

 1. Z menu Start systemu Windows wybierz opcję Ustawienia > Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij ikonę Dodaj lub usuń programy.
 3. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów wybierz opcję Pokaż aktualizacje.
 4. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście programów. Kliknij przycisk Usuń.

Windows Vista

 1. Z menu Start systemu Windows wybierz opcję Panel sterowania.
 2. Kliknij opcję Programy.
 3. Kliknij opcję Programy i funkcje.
 4. W oknie Programy i funkcje, w lewym panelu kliknij opcję Pokaż zainstalowane aktualizacje.
 5. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście aktualizacji. Kliknij przycisk Odinstaluj.

Powrót do początku

Ta wersja zaktualizuje wszystkie pliki programu AutoCAD Map 3D 2010.

Powrót do początku


Copyright © 2010 Autodesk, Inc.