Dodatek AutoCAD Map 3D 2012 Service Pack 1 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie dodatku AutoCAD® Map 3D 2012 Service Pack 1

Ten plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania tej aktualizacji. Przed uaktualnieniem programu przez ten dodatek Service Pack zdecydowanie zalecamy przeczytanie całego niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego dokumentu na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Spis treści

·         Kto powinien zainstalować ten dodatek Service Pack?

·         Obsługiwane systemy operacyjne

·         Informacje dla użytkowników systemów operacyjnych Windows Vista i Windows 7

·         Najważniejsze problemy w programie AutoCAD Map 3D rozwiązane przez tę aktualizację

·         Najważniejsze problemy rozwiązywane przez ten dodatek Service Pack

·         Problemy raportowane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

·        Dodatki Service Pack do programu AutoCAD

·        Nowe polecenie CLASSICARRAYDIALOG i zmienna systemowa SNAPGRIDLEGACY

·         Ogólne informacje dotyczące instalacji

·         Przed rozpoczęciem

·         Informacje dotyczące przełączników wiersza polecenia w systemie Windows

·         Instrukcje instalacji

·         Dodawanie tego dodatku Service Pack do instalacji jednostanowiskowej

·         Dodawanie tego dodatku Service Pack przez sieć lokalną

·         Dodawanie tego dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

·         Odinstalowywanie aktualizacji

Dla kogo jest przeznaczona ta aktualizacja?

Dodatek Service Pack można zastosować do następujących produktów firmy Autodesk we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy zainstalować dodatek Service Pack odpowiedni do programu.

Aby zainstalować poprawki Live Update do programu AutoCAD Map 3D 2012, można także użyć Centrum komunikacyjnego, w którym automatycznie wyświetlane są odpowiednie dodatki Service Pack do danego produktu.

 

Produkt 32-bitowy

Aktualizacja

AutoCAD Map 3D 2012

MAP2012_Win32_SP1.exe

Autodesk Infrastructure Administrator 2012

InfrastructureAdmin2012_Win32_SP1.exe

 

Produkt 64-bitowy

Aktualizacja

AutoCAD Map 3D 2012

MAP2012_x64_SP1.exe

Autodesk Infrastructure Administrator 2012

InfrastructureAdmin2012_Win64_SP1.exe

 

Powrót do początku

Obsługiwane systemy operacyjne

Tego dodatku Service Pack można użyć w następujących systemach operacyjnych.

Dodatek Service Pack 3 (SP3) lub nowszy do następujących systemów:

·         Microsoft Windows XP Professional Edition

·         Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

Dodatek Service Pack 2 (SP2) lub nowszy do następujących systemów:

·         Microsoft® Windows Vista® Enterprise

·         Microsoft Windows Vista Business

·         Microsoft Windows Vista Ultimate

·         Microsoft Windows Vista Business 64-bit

·         Microsoft Windows Vista Enterprise 64-bit

·         Microsoft Windows Vista Ultimate 64-bit

Następujące systemy operacyjne Windows® 7:

·         Microsoft Windows 7 Enterprise

·         Microsoft Windows 7 Professional

·         Microsoft Windows 7 Ultimate

·         Microsoft Windows 7 Enterprise 64-bit

·         Microsoft Windows 7 Professional 64-bit

·         Microsoft Windows 7 Ultimate 64-bit

Powrót do początku

Informacje dla użytkowników systemów operacyjnych Windows Vista i Windows 7

Zaleca się kliknięcie instalatora prawym przyciskiem myszy i wybranie pozycji Uruchom jako administrator podczas instalowania dodatku Service Pack. W przypadku instalowania tego dodatku Service Pack aktualizacji w czasie gdy jest uruchomiony program AutoCAD Map 3D, nie zaleca się klikania opcji Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj uruchomić je ponownie po zakończeniu instalacji. Zamiast tego należy ręcznie zamknąć program AutoCAD Map 3D i po wyświetleniu monitu kliknąć przycisk Ignoruj. Zalecane jest również, aby po zainstalowaniu aktualizacji ponownie uruchomić system.

Powrót do początku

Najważniejsze problemy w programie AutoCAD Map 3D rozwiązane przez ten dodatek Service Pack

API

·         Eksportowanie rysunku DWG do formatu SDF z użyciem pliku *.epf za pomocą klasy API Autodesk.Gis.Map.ImportExport.Exporter jest teraz możliwe.

UKŁADY WSPÓŁRZĘDNYCH

·         Program Map3D działa bardziej stabilnie podczas wybierania danych zawierających odniesienia geograficzne EPSG.

MODEL DANYCH

·         Nie mu już potrzeby aktualizowania użytkownika MAPSYS podczas instalowania dodatku Service Pack do programu AutoCAD Map 3D 2012.

·         Program Map3D działa bardziej stabilnie podczas aktualizacji wersji Structure do wersji Map 3D Enterprise 2012.

MODEL WYŚWIETLANIA

·         W modelu wyświetlania można zapisać warstwy, gdy tworzona jest druga mapa wyświetlana.

GROMADZENIE DANYCH ELEKTRYCZNYCH

·         Naprawiono przeciąganie i upuszczanie przewodu do kolejnych kanałów.   

OSADZONA BAZA DANYCH

·         Nie jest już wyświetlane okno programu AutoCAD z ostrzeżeniem podczas zamykania pliku rysunku po edycji modelu branżowego.

FDO

·         Program Map3D działa stabilnie podczas próby wyświetlenia schematu z odłączonego źródła elementów.

·         Program Map3D działa stabilnie podczas odświeżania schematu w Połączeniu danych FDO.

·         Program Map3D działa stabilnie po pracy z drugim rysunkiem z użyciem tematyzowanych danych SQL.

GENERUJ GRAFIKĘ

·         Wszystkie mapy renderowane podczas generowania grafiki w modelu wyświetlania zawierającym wiele map.

MAPCLEAN

·         Wydajność została znacznie podwyższona podczas czyszczenia dużej liczby obiektów za pomocą operacji czyszczenia Usuń węzły pozorne.

INTEGRACJA PROGRAMU MAP

·         Program Map3D działa bardziej stabilnie podczas otwierania rysunku z zestawu arkuszy.

·         Polecenie MAPTOACAD teraz działa po wywołaniu w oknie dialogowym zlokalizowanej wersji programu.

MODEL BRANŻOWY

·         Za pomocą Dostawcy FDO w korporacyjnym modelu branżowym można otwierać dokumenty TB2.

·         Teraz są wykrywane nieprawidłowe przecięte elementy.

·         Nie występują przecieki pamięci podczas przypisywania etykiet warstwom korporacyjnego modelu branżowego lub używania lokalizacji względem obiektu w warstwach elementów punktów opisanych symbolami bloków.

WYDRUK

·         Program Map 3D działa stabilnie podczas tworzenia wydruku planu wyspy z nieprawidłowych geometrii.

CHMURA PUNKTÓW

·         Problem braku pamięci występujący podczas generowania plików indeksu zgrupowanych w chmurze punktów został rozwiązany.

SYMBOLIKA WEKTOROWA

·         Elementy, które były niewidoczne, są teraz wyświetlane.

·         Elementy w stylach rozszerzonych są obecnie dostępne do wyboru.

PROCES ROBOCZY

·         Proces roboczy analizy przepływu wody FindNonSplitPointOnSection obecnie działa stabilnie, gdy są używane łuki współliniowe.

Powrót do początku

Najważniejsze problemy rozwiązywane przez ten dodatek Service Pack

·         Problemy raportowane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

·         Dodatki Service Pack do programu AutoCAD

·         Nowe polecenie CLASSICARRAYDIALOG i zmienna systemowa SNAPGRIDLEGACY

Problemy raportowane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Dokonano aktualizacji następujących poleceń i funkcji:

Dodatek Service Pack 1

·         Metauchwyty 3D i edycja

·         Interfejs .NET API

·         Szyk

·         ARX-ACUI

·         ARX-inny

·         DBX-ACDB

·         DBX-inny

·         Obraz

·         Zapytanie

·         Materiały

·         Otwieranie/zapisywanie

·         Inne

·         Wydruk

·         Paleta właściwości

·         Wstążka

·         Palety narzędzi

·         Visual LISP

·         Powiększanie/panoramowanie

Powrót do początku

Dodatki Service Pack do programu AutoCAD

Naprawione zostały następujące usterki:

Narzędzia nawigacji 3D

·         Ustawienia urządzenia 3Dconnexion nie są zapamiętywane po wprowadzeniu zmian.

·         W urządzeniu 3Dconnexion nie można anulować bieżącego polecenia.

Modelowanie powierzchni 3D

·         Przy wyłączonym wprowadzaniu dynamicznym przeciąganie uchwytu wysokości wyciągniętej linii nie zawsze powoduje rozciągnięcie zgodnie z wartością i kierunkiem przeciągania.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas przebudowywania helisy do splajnu, jeśli zaznaczenie nie zostanie usunięte. 

Skalowanie opisów

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas próby wczytania pliku DCL z błędami wynikającymi z długiej nazwy pliku.

·         Etykiety nie są wyświetlane, gdy ciąg Dodatkowa etykieta narzędzi jest ustawiony na AcEdInputPointMonitor::monitorInput.

·         Poprawka interfejsu API: ta poprawka powoduje zachowanie koloru niestandardowego, wzoru linii i szerokości linii podczas wyboru obiektów zawierających odnośnik zewnętrzny.

Moduł automatycznego wczytywania

·         Moduł automatycznego wczytywania działa nieprawidłowo, jeśli parametr SeriesMax jest ustawiony na podłączone.

·         Moduł automatycznego wczytywania wczytuje częściowe CUI, ale nie można go wyświetlić, gdy pakiet zostanie usunięty i ponownie zainstalowany.

·         Gdy platforma = "AutoCAD*", pakiety będą wczytywane w programach ACAD i Vertical.

·         Dodawanie niestandardowych plików CUI zawierających niestandardowe elementy kontrolne WPF za pomocą modułu automatycznego wczytywania nie działa, ponieważ niezbędny jest wpis do rejestru.

Bloki

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas przyciągania do bloków zawierających obiekty OLE.

·         Edycja tekstu atrybutu w oknie dialogowym RATRRED czasami powoduje błąd krytyczny.

·         Gdy rysunek zostanie zapisany w Edytorze bloku, cała zawartość rysunku zostaje czasem utracona i zamieniona na zawartość edytowanego bloku.

·         Czasem występuje opóźnienie podczas próby modyfikowania bloków zawierających parametr tabeli bloków.

·         Program AutoCAD staje się niestabilny podczas otwierania edytora bloku i próby edycji bloku dynamicznego zawierającego geometrię w zablokowanej warstwie.

·         Czasem pasek narzędzi BEDYCJA nie zostaje ukryty po zamknięciu edytora bloku.

Digitizer

·         Po uaktywnieniu pliku sterownika WinTab może zostać wyświetlony komunikat o błędzie w wierszu polecenia i pulpit nie będzie działać. 

Sterowniki ekranu

·         Ilość dostępnej pamięci wideo zwracana przez zintegrowane zestawy układów jest nieprawidłowa.

DWF

·         Łuki i okręgi oglądane od strony krawędzi są wyświetlane jako pojedyncza linia. Powoduje to, że sterowniki 2D DWF/DWFx zostaną ustawione do wydrukowania ich jako pojedynczej linii, a nie polilinii.

DWG

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas używania polecenia COFAJ na rysunkach o rozmiarze równym lub większym niż 2 GB.

Wymiary

·         Wymiary współrzędnościowe w obszarze papieru nie odzwierciedlają prawidłowo odległości z układu LUW obszaru papieru.

ETRANSMIT

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas zamykania rysunku po jego przesłaniu elektronicznym za pomocą interfejsu API COM.

Exchange

·         Po aktualizacji do numeru seryjnego subskrypcji w programie Autodesk Exchange może być wyświetlane łącze nieodpowiadające subskrypcji.

·         Do usług online nie można zalogować się za pomocą identyfikatorów użytkownika zawierających znaki specjalne, takie jak @.

Express Tools

·         Podczas korzystania z polecenia NKOPIUJ program AutoCAD może stać się niestabilny.

·         Podczas pracy z odwróconymi poliliniami polecenie usunięcia powielonych może spowodować nieprawidłowe usunięcie polilinii.

·         Polecenie usunięcia powielonych może nie działać poprawnie w przypadku segmentu łuku między dwoma segmentami linii.

Kreskowanie

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas używania opcji oddzielnego kreskowania.

Obraz

·         W wieloklatkowych plikach obrazu w formacie Tiff z satelity QuickBird mogą nie być wyświetlane oczekiwane kolory.

·         Podczas próby wstawienia pliku PSD programu Adobe Photoshop nie był on widoczny na liście filtru plików.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas wstawiania pliku PSD programu Adobe Photoshop.

Warstwa

·         Zmiana kolorów warstwy o nazwie rozpoczynającej się od znaków niealfanumerycznych może spowodować zmianę kolorów innych warstw.

·         Element sterujący stanem warstwy na wstążce nie obsługuje nadpisań rzutni po zastosowaniu właściwości.

Wielolinia odniesienia

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas zapisywania rysunków zawierających wielolinie odniesienia w starszych wersjach.

Modyfikowanie

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas edycji polilinii.

·         Wykonanie polecenia NKOPIUJ może nie spowodować skopiowania obiektów zawartych w blokach, które zostały wstawione do obszaru papieru.

WTekst

·         Wartość odstępu akapitu tekstu wielowierszowego nie może być edytowana po ustawieniu.

·         Tekst czcionki True Type (TTF) lub tekst wielowierszowy jest rozmazany, pogrubiony i zniekształcony, gdy rzutnia jest nieprostokątna, ponieważ wartości XY nie wynoszą dokładnie zero.

OLE (Object Linking & Embedding, Łączenie i osadzanie obiektów)

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas kopiowania zawartości z pliku programu Excel z powrotem do programu AutoCAD.

Otwieranie/zapisywanie

·         W Eksploratorze nie można otworzyć pliku rysunku, jeśli jego nazwa zawiera znak %.

Inne

·         Program AutoCAD może przestać reagować podczas zapisywania lub otwierania rysunków, jeśli na komputerze zainstalowano program Symantec Norton 360 w wersji 5.

·         Za pomocą polecenia Open() interfejsu API nie można otworzyć rysunków utworzonych w programach firm innych niż Autodesk.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas wybierania siatki w niektórych rysunkach.

Rysowanie parametryczne

·         Powierzchnia jest nieprawidłowa, gdy wiązania zgodności są stosowane do elementów.

Eksport do formatu PDF

·         Powierzchnia jest nieprawidłowa, gdy wiązania zgodności są stosowane do elementów.

Podkładanie PDF

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas usuwania podkładania PDF.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny po usunięciu niezdefiniowanego podkładania PDF.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas drukowania do pliku PDF rysunków zawierających czcionkę MS Mincho.

Wydajność

·         Działanie programu w przypadku rysunków zawierających wiele warstw może ulegać spowolnieniu po każdej operacji panoramowania i powiększania, gdy wstążka jest aktywna.

·         Zwiększenie wydajności 64-bitowych interfejsów API COM.

Wydruk

·         Podczas wysyłania wielu wydruków do drukarki Xerox może wystąpić utrata danych.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas wybierania podglądu wydruku.

Usuwanie

·         Podczas korzystania z polecenia usuwania program AutoCAD może stać się niestabilny.

Wstążka

·         Po otwarciu rysunku z menu aplikacji w menu rozwijanym typu linii na panelu Właściwości wstążki może brakować podglądu typu linii.

·         Po użyciu polecenia EDTEKST do wielu wymiarów pole wysokości tekstu w polu kombi wstążki może być puste.

Przyciąganie

·         Po włączeniu przyciągania kursor nie porusza się zgodnie z odstępami przyciągania.

·         Włączenie polecenia SNAPGRIDLEGACY powoduje przywrócenie poprzedniego zachowania kursora dla przyciągania, gdy żadne polecenie nie jest aktywne.

·         Przywraca poprzedni sposób przyciągania podczas niektórych poleceń wyboru opartych na LISP.

Menedżer zestawów arkuszy

·         W menu kontekstowym Tabela zestawu arkuszy w Menedżerze zestawów arkuszy brakuje niektórych pozycji.

Tabele

·         Podczas wybierania wewnątrz dowolnej komórki styl komórki jest wyszarzony.

·         Menu łącza danych jest nieaktywne po wstawieniu łącza danych do tabeli.

Udoskonalenia interfejsu użytkownika

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas próby edycji stycznej przechodzącej przez wierzchołki polilinii z użyciem polecenia Edplin.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny w przypadku wyboru grupy, która zawiera pole.

·         Można przesuwać obiekty znajdujące się w warstwach zablokowanych.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny w przypadku interakcji z modułem ViewCube podczas edycji uchwytów.

·         Gdy menu otwierane kliknięciem prawym przyciskiem myszy są wyłączone, działania zaznaczenia lub przesunięcia przy wciśniętym prawym przycisku myszy są nieprawidłowe.

Visual Basic for Applications

·         Elementu AcFocusCtrl nie można wstawić do formularza VBA.

Visual LISP

·         Okno dialogowe atrybutów będzie wyświetlane podczas wstawiania bloku z atrybutami opartymi na wartości zmiennej systemowej ATTDIA.

Style wizualne

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas używania przyciągania obiektów w widoku ukrycia 2D.

Odniesienie zewnętrzne

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas interakcji między otwartym oknem dialogowym a menedżerem odniesień zewnętrznych.

Powiększanie/panoramowanie

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas powiększania nad wskaźnikiem XY w układzie.

Powrót do początku

Nowe polecenie CLASSICARRAYDIALOG i zmienna systemowa SNAPGRIDLEGACY

W dodatku Service Pack przywrócono funkcję okna dialogowego Szyk poprzez wprowadzenie nowego polecenia CLASSICARRAYDIALOG.  Wprowadzono również opcję przywrócenia poprzedniego sposobu przyciągania poprzez sterowanie nim za pomocą nowej zmiennej systemowej SNAPGRIDLEGACY:

CLASSICARRAYDIALOG
Tworzy kopie obiektów w regularnie podzielonym szyku prostokątnym lub biegunowym.

SNAPGRIDLEGACY
1 — Zawsze przyciągaj kursor do siatki
0 — Przyciągaj kursor do siatki tylko wtedy, gdy w programie AutoCAD jest wyświetlany monit o określenie punktu.

Powrót do początku

Ogólne informacje dotyczące instalacji

·         Przed rozpoczęciem

·         Informacje dotyczące przełączników wiersza polecenia w systemie Windows

Powrót do początku

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tej aktualizacji, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Utworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Przed zastosowaniem tej aktualizacji zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików CUIX, MNR i MNL.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji niezbędny jest oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Aby zastosować ten dodatek Service Pack, należy mieć uprawnienia administracyjne do instalowania i odinstalowywania produktów.

Sieciowy obraz stanowiska

Administratorzy mogą utworzyć obraz stanowiska tego dodatku Service Pack przez sieć przy użyciu Kreatora obrazu stanowiska.

Informacje o produkcie

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack uaktualnione informacje o produkcie zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Informacje.

Ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer, nawet jeśli nie został wyświetlony odpowiedni monit.

Powrót do początku

Informacje dotyczące przełączników wiersza polecenia w systemie Windows

W tej aktualizacji są wbudowane następujące przełączniki wiersza polecenia w systemie Microsoft Windows:

·         /e — powoduje wyodrębnienie pliku MSP z pliku wykonywalnego dodatku Service Pack.

·         /q — komunikat o ukończeniu po zainstalowaniu dodatku Service Pack nie jest wyświetlany. Jest to przydatne w przypadku instalowania tego dodatku Service Pack na wielu komputerach za pomocą skryptu lub pliku wsadowego.

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach instalacyjnych.

Powrót do początku

Instrukcje instalacji

·         Dodawanie tego dodatku Service Pack do instalacji jednostanowiskowej

·         Dodawanie tego dodatku Service Pack przez sieć lokalną

·         Dodawanie tego dodatku Service Pack do nowego sieciowego obrazu administracyjnego

·         Odinstalowywanie aktualizacji

Dodawanie tego dodatku Service Pack do instalacji jednostanowiskowej

W celu zainstalowania tego dodatku Service Pack na jednym komputerze należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami.

1.    Pobierz dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze.

2.    W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny z programem AutoCAD).

3.    Odszukaj folder, w którym został zapisany dodatek Service Pack, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót do początku

Dodawanie tego dodatku Service Pack przez sieć lokalną

Dodatek Service Pack można zainstalować przez sieć lokalną za pomocą paska narzędzi InfoCenter. Szczegółowe instrukcje konfigurowania poprawki przez sieć lokalną znajdują się na pasku narzędzi InfoCenter w Pomocy do Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

Uwaga: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować z nośnika instalacyjnego z produktem. Wybierz opcję Install Tools and Utilities (Zainstaluj narzędzia), a następnie pozycję Autodesk CAD Manager Tools.

Powrót do początku

Dodawanie tego dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

Następująca metoda dystrybucji może być stosowana wyłącznie do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą Kreatora obrazu stanowiska. Po wykonaniu tych czynności kolejne obrazy stanowiska produktu będą zawierały ten dodatek Service Pack.

Dodatek Service Pack należy we wszystkich przypadkach dołączyć do obrazu stanowiska. Jedyny przypadek, kiedy właściwe jest scalenie dodatku Service Pack, to sytuacja, w której obraz stanowiska ma zostać rozprowadzony za pomocą obiektu zasad grupy.

Pobrany plik poprawki (dodatku Service Pack) zawiera plik MSP (Microsoft Patch), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego za pomocą przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia jest przedstawiona w etapie 2 poniżej.

1.    Z witryny sieci WWW pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE dodatku Service Pack na komputer lokalny.

2.    W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź następujące informacje i kliknij przycisk OK.

<dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki> /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

3.    Włóż nośnik z programem Autodesk i uruchom plik setup.exe.

4.    Wybierz opcję Utwórz stanowiska. Kliknij przycisk Dalej.

5.    Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska w polu Określ lokalizację stanowiska wprowadź udostępnioną lokalizację sieciową, w której chcesz utworzyć obraz administracyjny, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby odnaleźć lokalizację. Z tej lokalizacji użytkownicy będą instalować produkt.

6.    W polu Określ nazwę stanowiska podaj nazwę obrazu stanowiska.

7.    Kontynuuj pracę z Kreatorem obrazu stanowiska, otwórz i skonfiguruj obraz stanowiska na stronie konfiguracji produktu, kliknij przycisk Dodaj, aby odszukać dodatek Service Pack wyodrębnioną w etapie 2. Uwaga: dodatek Service Pack został dodany w polu Dołącz aktualizacje z dysku lokalnego lub sieci lokalnej. Zamknij i powrócić do listy produktów.

8.    Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie dodatku Service Pack do obrazu stanowiska.

Powrót do początku

Odinstalowywanie aktualizacji

Dodatku AutoCAD Map 3D 2012 Service Pack 1 nie można odinstalować. W celu przywrócenia pierwotnego stanu programu AutoCAD Map 3D 2012 należy go odinstalować i ponownie zainstalować.

Powrót do początku

 


Copyright ©2011 Autodesk, Inc.