Poprawka hotfix 1 do programu Autodesk® AutoCAD® Map 3D® 2014 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie poprawki hotfix 1 do programu Autodesk® AutoCAD® Map 3D® 2014

Plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania tej poprawki i korzystania z niej. Przed uaktualnieniem programu za jej pomocą zdecydowanie zalecamy przeczytanie całego tego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego dokumentu na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

OSTRZEŻENIE: Przed odinstalowaniem poprawki należy przeczytać część Odinstalowywanie tej poprawki hotfix.

Spis treści

Poprawkę można zastosować do programu Autodesk AutoCAD Map 3D 2014 we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy się upewnić, że zainstalowana zostanie poprawka odpowiednia dla produktu w wersji 32-bitowej lub 64-bitowej.

Poprawka może być także zastosowana do programu AutoCAD Map 3D 2014 zainstalowanego z następujących pakietów Autodesk Design Suite:

Powrót do początku

W przypadku instalowania tej poprawki w czasie gdy uruchomiony jest program AutoCAD Map 3D zaleca się nieużywania opcji Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj ponownie je uruchomić po zakończeniu instalacji. Zamiast tego należy ręcznie zamknąć program AutoCAD Map 3D i po wyświetleniu monitu kliknąć przycisk Ignoruj. Zaleca się również, aby po zainstalowaniu poprawki ponownie uruchomić system.

Powrót do początku

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Dokonano aktualizacji następujących poleceń i funkcji:

Powrót do początku

Problemy rozwiązane przez zainstalowanie tej poprawki hotfix 1 do programu Autodesk AutoCAD Map 3D 2014:

Powrót do początku

Przygotowując się do zainstalowania tej poprawki, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Tworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Przed zainstalowaniem poprawki zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików CUIX, MNR i MNL.

Informacje o produkcie

Po zainstalowaniu poprawki uaktualnione informacje o produkcie zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Informacje.

Ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer, nawet jeśli nie został wyświetlony odpowiedni monit.

Pierwsze uruchamianie programu Map 3D

Po zainstalowaniu poprawki nie należy uruchamiać programu AutoCAD Map 3D po raz pierwszy poprzez dwukrotne kliknięcie pliku DWG. W tym celu należy użyć skrótu do programu AutoCAD Map 3D na pulpicie.

Powrót do początku

W tej poprawce wbudowane są następujące przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

/e — wyodrębnianie pliku MSP z pliku wykonywalnego poprawki hotfix,

/q — pomijanie komunikatu o zakończeniu zainstalowania poprawki. Są one użyteczne, jeśli użytkownik używa skryptu lub pliku wsadowego do zainstalowania tej poprawki na wielu komputerach.

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach instalacyjnych.

Powrót do początku

Stosowanie tej poprawki hotfix do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować tę poprawkę na jednym komputerze, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

  1. Pobierz poprawkę i zapisz ją w dowolnym folderze.
  2. Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje firmy Autodesk.
  3. W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny DVD programu AutoCAD Map 3D lub dysk USB zawierający pakiety Autodesk Infrastructure Design Suites).
  4. Znajdź folder, w którym została zapisana poprawka, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót do początku

Instalowanie tej poprawki hotfix poprzez sieć lokalną

Wykonaj poniższe instrukcje, aby zainstalować poprawkę na wielu komputerach, używając sieci lokalnej.

  1. Pobierz poprawkę i zapisz ją w dowolnym folderze udostępnionym w sieci lokalnej.
  2. Znajdź folder, w którym została zapisana poprawka, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Uwaga: Instalacja przez sieć lokalną za pomocą Narzędzia kontroli Menedżera CAD nie jest obsługiwana w wypadku tej poprawki.

Powrót do początku

Odinstalowywanie tej poprawki hotfix

Aby odinstalować poprawkę do programu Autodesk AutoCAD Map 3D 2014, użyj narzędzia Dodaj/Usuń w systemie Windows XP lub opcji Odinstaluj program w systemach Windows 7 i 8. Rozwiń okno, aby wyświetlić aktualizacje, a następnie wybierz poprawkę do usunięcia.

Uwaga: Odinstalowanie poprawki w komputerze, w którym zainstalowane są jednocześnie programy AutoCAD Map 3D 2014 i AutoCAD Civil 3D 2014, może spowodować błędy dotyczące licencji aplikacji w trakcie uruchamiania. Problem jest spowodowany niezsynchronizowaniem plików adlmint.dll i adlm_libFNP.dll znajdujących się w głównym folderze instalacyjnym.

W takim przypadku, aby rozwiązać problem, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  1. Odśwież pliki adlmint.dll i adlm_libFNP.dll w głównym folderze instalacyjnym (np. C:\Program Files\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2014). Znajdują się one w pliku ZIP (adlm_dll.zip), jak również na tej stronie.

Powrót do początku

Dziękujemy

Dziękujemy wszystkim użytkownikom, którzy zidentyfikowali opisane problemy i zgłosili je do nas. Te zgłoszenia umożliwiły nam udoskonalenie produktu i dostarczenie najlepszych rozwiązań. Dziękujemy również za dalsze zainteresowanie i komentarze dotyczące zawartości tego wydania aktualizacji.


Z poważaniem
Zespół Autodesk

Powrót do początku


Copyright ©2013 Autodesk, Inc.