Informacje dla użytkowników programu AutoCAD Mechanical

W ramach nieustannych starań o zapewnienie wysokiej jakości swoich produktów firma Autodesk wydała dodatek Service Pack 1 dla programu AutoCAD Mechanical 2008, który rozwiązuje różne problemy pojawiające się w programie AutoCAD Mechanical 2008.

W tym pliku README zawarto informacje o problemach, które zostały rozwiązane, lokalizacji pobierania aktualizacji oraz sposobie jej instalowania.

Spis treści

Wymagania wstępne
Instrukcje instalacji
Problemy rozwiązane przez dodatek Service Pack 1 dla programu AutoCAD Mechanical 2008
Uwagi
Lokalizacja pobierania dodatku Service Pack 1 dla programu AutoCAD Mechanical 2008

Wymagania wstępne

Przybliżony rozmiar dodatku Service Pack 1 dla programu AutoCAD Mechanical 2008 wynosi 7,7 MB dla wersji 32-bitowej i 18,1 MB dla wersji 64-bitowej.

Wymagane jest przynajmniej 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym do utworzenia plików tymczasowych.

Service Pack 1 jest starszą wersją dodatku i może być zastosowany do programu Mechanical Desktop 2008 niezależnie od tego, czy została zastosowana poprawka Hotfix1. Do zainstalowania dodatku Service Pack 1 dla programu AutoCAD Mechanical 2008 potrzebne są uprawnienia administracyjne. Instalacja jest możliwa w następujących obsługiwanych systemach operacyjnych:

Wersja 32-bitowa

Wersja 64-bitowa

*

Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem SP2

*

Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem SP2

*

Microsoft Windows XP Home z dodatkiem SP2

*

Microsoft Windows Vista Enterprise

*

Microsoft Windows 2000 z dodatkiem SP4

*

Microsoft Windows Vista Business

*

Microsoft Windows Vista Enterprise

*

Microsoft Windows Vista Ultimate

*

Microsoft Windows Vista Business

*

Microsoft Windows Vista Home Premium

*

Microsoft Windows Vista Ultimate

*

Microsoft Windows Vista Home Basic

*

Microsoft Windows Vista Home Premium

 

*

Microsoft Windows Vista Home Basic

 

Instrukcje instalacji

Instalacja jednostanowiskowa

 1. Pobierz plik Instalatora dodatku Service Pack 1 dla programu AutoCAD Mechanical 2008 — acmt2008_swl_sp1_x32.exe dla wersji 32-bitowej lub acm2008_swl_sp1_x64.exe dla wersji 64-bitowej.

  Uwaga: Ten dodatek Service Pack 1 aktualizuje wszystkie wersje językowe. W poprzednich wydaniach dla poszczególnych wersji językowych przeznaczone były osobne dodatki Service Pack. W przypadku dodatku Service Pack 1 dla programu AutoCAD Mechanical 2008 jest inaczej.

 1. Kliknij dwukrotnie Instalator, aby go uruchomić.
 1. Po zakończeniu instalacji dodatku Service Pack 1 dla programu AutoCAD Mechanical 2008 wyświetlony zostanie komunikat informujący o pomyślnym zastosowaniu aktualizacji.

Aby sprawdzić, czy dodatek Service Pack został poprawnie zainstalowany, uruchom program Mechanical Desktop 2008 i w wierszu polecenia wpisz AMVER.  Powinno pojawić się okno tekstowe z informacją „AutoCAD Mechanical 2008 SP1” dla wersji 32-bitowej lub „AutoCAD Mechanical 2008 x64 SP1” dla wersji 64-bitowej. Po zainstalowaniu dodatku Service Pack zaleca się ponowne uruchomienie systemu Microsoft Windows.

Uwaga: Zastosowanego dodatku Service Pack nie można usunąć przez uruchomienie automatycznego programu dezinstalacyjnego. Aby cofnąć zmiany wprowadzone przez dodatek Service Pack, trzeba odinstalować, a następnie zainstalować ponownie cały produkt.

Sieciowy obraz stanowiska

Nie jest możliwe utworzenie nowego drzewa instalacji bez zmiany istniejącego. Aby zachować kopię oryginalnego drzewa instalacji, należy ręcznie skopiować je do innej lokalizacji przed wprowadzeniem zmian.

Dodawanie dodatku Service Pack do nowego obrazu administracyjnego

Dodawanie dodatku Service Pack do istniejącego obrazu administracyjnego

  1. Z witryny sieci Web pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE dodatku Service Pack na komputer lokalny.
  2. Kreator obrazu stanowiska wymaga poprawki w postaci pliku MSP.  Aby wyodrębnić plik MSP z dodatku Service Pack:

  W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź informacje, używając następującej składni, i kliknij przycisk OK.
  <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki>\ /e <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki>.msp

  1. Przejdź do lokalizacji istniejącego obrazu administracyjnego.
  2. Kliknij dwukrotnie skrót Modyfikuj <nazwa obrazu stanowiska>, aby uruchomić kreatora obrazu stanowiska.
  3. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska, dopóki nie zostanie wyświetlona strona konfiguracji.
  4. Na stronach konfiguracji programu AutoCAD Mechanical 2008 klikaj przycisk Dalej, dopóki nie zostanie wyświetlona strona „Dołącz pakiety serwisowe”.
  5. Kliknij przycisk „...”, aby przejść do pliku MSP wyodrębnionego w kroku 2.
  6. Upewnij się, czy dodatek Service Pack został dodany w polu „Pakiety serwisowe dołączone do tego stanowiska”.
  7. Kontynuuj konfigurowanie lub kliknij przycisk Konfiguracja ukończona.
  8. Kliknij przycisk Utwórz obraz stanowiska, aby rozpocząć tworzenie obrazu stanowiska. 

Problemy rozwiązane przez dodatek Service Pack 1 dla programu AutoCAD Mechanical 2008

Ten dodatek Service Pack obejmuje dodatek Service Pack 1 dla programu AutoCAD 2008. Aby uzyskać informacje o problemach rozwiązanych przez dodatek Service Pack 1 dla programu AutoCAD 2008, przeczytaj plik Readme znajdujący się pod adresem http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618.

Usunięte błędy krytyczne:

Zestawienie komponentów, lista elementów i numery pozycji:

Części i elementy znormalizowane:

Symbole i wymiary:

Struktura 2D: Program Vault: Interfejsy API: Inne rozwiązane problemy:

  
Uwagi

W przypadku programów AutoCAD Mechanical 2008, AutoCAD Mechanical 2008 z poprawką Hotfix1 i AutoCAD Mechanical 2008 z dodatkiem Service Pack 1 używany jest ten sam format pliku. Niezależnie od tego, w której z tych wersji utworzono pliki rysunków, mogą one być używane w każdej z nich.

Lokalizacja pobierania dodatku Service Pack 1 dla programu AutoCAD Mechanical 2008

Instalatora dodatku Service Pack 1 dla programu AutoCAD Mechanical 2008 można pobrać za pomocą funkcji Live Update lub z następującej lokalizacji:

http://www.autodesk.com/autocadmech-updates

Dziękujemy wszystkim użytkownikom, którzy zauważyli te problemy i je zgłosili. Ich raporty pozwoliły nam udoskonalić produkt i zapewnić Wam, naszym klientom, możliwie najlepsze rozwiązanie w dziedzinie projektowania mechanicznego. Firma Autodesk chciałaby również skorzystać z tej okazji, aby z góry podziękować za dalsze zainteresowanie naszymi produktami i opinie na temat zawartości niniejszej aktualizacji.

Jeszcze raz dziękujemy za uznanie dla produktów firmy Autodesk.

Z szacunkiem,
zespół AutoCAD Mechanical