Oznámení pro zákazníky používající aplikaci AutoCAD Mechanical

Jelikož se společnost Autodesk snaží neustále poskytovat produkty vysoké kvality, byla vydána aktualizace 1 pro aplikaci AutoCAD Mechanical 2010, která opravuje různé problémy týkající se aplikace AutoCAD Mechanical 2010.

V tomto souboru README zjistíte, které problémy byly opraveny nebo vyřešeny, kde lze aktualizaci stáhnout a jak ji nainstalovat.

Obsah

Předpoklady

32bitové verze

64bitové verze

*

Microsoft Windows XP Professional, SP2 a SP3

*

Microsoft Windows XP Professional, SP2

*

Microsoft Windows XP Home, SP2 a SP3

*

Microsoft Windows Vista Enterprise, SP1

*

Microsoft Windows Vista Enterprise, SP1

*

Microsoft Windows Vista Business, SP1

*

Microsoft Windows Vista Business, SP1

*

Microsoft Windows Vista Ultimate, SP1

*

Microsoft Windows Vista Ultimate, SP1

*

Microsoft Windows Vista Home Premium, SP1

*

Microsoft Windows Vista Home Premium, SP1

Zpět na úvod

Pokyny k instalaci

Než zahájíte instalaci, ujistěte se, že jsou splněny následující předpoklady:

Samostatná instalace

POZNÁMKA: Pokud chcete tuto aktualizaci použít v systému Windows Vista při spuštění aplikace AutoCAD Mechanical, doporučujeme nevybírat klepnutím možnost „Automaticky zavřít aplikace a pokusit se je spustit po dokončení instalace“. Namísto toho před instalací této aktualizace ukončete aplikaci AutoCAD Mechanical ručně.

 1. Stáhněte si soubor ACM2010Update1.exe pro 32bitovou verzi nebo soubor ACM2010Update1x64.exe pro 64bitovou verzi instalačního programu aktualizace 1 pro aplikaci AutoCAD Mechanical 2010. Tuto opravnou aktualizaci lze nainstalovat také pro všechny druhy aplikace AutoCAD Mechanical 2010 v produktech:
 2. Poklepáním spusťte instalační program.
 3. Po dokončení instalace aktualizace 1 pro aplikaci AutoCAD Mechanical 2010 se zobrazí zpráva o úspěšné instalaci aktualizace.

Síťové rozmístění

Nelze vytvořit nový strom rozmístění založený na již existujícím stromu rozmístění. Chcete-li uchovat kopii původního stromu rozmístění, zkopírujte původní strom do jiného umístění, a to ještě před provedením změn.

Přidání aktualizace k novému administrativnímu obrazu

 1. Vložte instalační disk produktu a spusťte soubor Setup.exe.
 2. Vyberte možnost Vytvořit rozmístění.
 3. Pokračujte v průvodci rozmístěním, dokud se nedostanete na stránku Konfigurace.
 4. Na stránce Konfigurace aplikace AutoCAD Mechanical 2010 vyberte možnost Síťová licence a určete umístění vašeho licenčního serveru.
 5. Klepejte na tlačítko Další, dokud se nedostanete na stránku Zahrnout aktualizace Service Pack.
 6. Vyberte možnost Zahrnout aktualizaci Service Pack z webových stránek Autodesk.com a klepněte na tlačítko Stáhnout; instalační program se spustí a stáhne aktualizaci. Po dokončení stahování klepněte na tlačítko Další.
 7. nebo

  Vyberte možnost Zahrnout aktualizace Service Pack z místního disku nebo místní sítě, pokud již máte k dispozici soubor .msp. (viz Poznámka).

   1. Klepněte na tlačítko Přidat...
   2. Přejděte do umístění souboru .msp.
   3. Poklepejte na soubor .msp, který se zobrazí v dialogovém okně.
   4. Klepněte na tlačítko Další v dialogovém okně.
 1. Pokračujte v konfiguraci nebo klepněte na tlačítko Konfigurace dokončena.
 2. Klepnutím na tlačítko Vytvořit rozmístění zahájíte vytváření rozmístění.

Použití aktualizace se stávajícím administrativním obrazem

 1. Přejděte do umístění stávajícího administrativního obrazu.
 2. Ve složce Tools (Nástroje) poklepejte na zástupce <Create & modify a deployment> (Vytvořit a upravit rozmístění) a spusťte tak průvodce rozmístěním.
 3. Klepněte na možnost <Upravit existující rozmístění>.
 4. Pokračujte v průvodci rozmístěním, dokud se nedostanete na stránku Konfigurace.
 5. Na stránce Konfiguraci aplikace AutoCAD Mechanical 2010 klepejte na tlačítko Další, dokud nepřejdete na stránku Zahrnout aktualizace Service Pack.
 6. Vyberte možnost Zahrnout aktualizaci Service Pack z webových stránek Autodesk.com a klepněte na tlačítko Stáhnout; instalační program se spustí a stáhne aktualizaci. Po dokončení stahování klepněte na tlačítko Další.
 7. nebo

  Vyberte možnost Zahrnout aktualizace Service Pack z místního disku nebo místní sítě, pokud již máte k dispozici soubor .msp. (viz Poznámka).

   1. Klepněte na tlačítko Přidat...
   2. Přejděte do umístění souboru .msp.
   3. Poklepejte na soubor .msp, který se zobrazí v dialogovém okně.
   4. Klepněte na tlačítko Další v dialogovém okně.
 1. Pokračujte v konfiguraci nebo klepněte na tlačítko Konfigurace dokončena.
 2. Klepnutím na tlačítko Vytvořit rozmístěníupravte stávající rozmístění.

Poznámka:

Postupujte podle níže uvedených pokynů k ručnímu stažení opravné aktualizace a vytvoření souboru .msp.

 1. Stáhněte soubor aktualizace Service Pack s příponou .exe z webových stránek Autodesk Product Support.
 2. Extrahujte soubor . msp ze souboru aktualizace Service Pack s příponou .exe:
 3. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Pomocí následující syntaxe zadejte informace a klepněte na tlačítko OK.
  <místní_jednotka:>\<název_opravy> /e <místní_jednotka:>\< název_opravy>.msp

Po nainstalování aktualizace

Zpět na úvod

Odinstalování této aktualizace

POZNÁMKA: Tuto aktualizaci nelze odinstalovat, pokud byla nainstalována pomocí síťového rozmístění se sloučenou aktualizací.

Windows XP

 1. V nabídce Start klepněte na položky Nastavení > Ovládací panely.
 2. Poklepejte na položku Přidat nebo odebrat programy.
 3. V systému Windows XP vyberte možnost Zobrazit aktualizace.
 4. V seznamu aktualizací vyhledejte umístění příslušné aktualizace a klepněte na možnost Odebrat.

Windows Vista

 1. V nabídce Startklepněte na položku Ovládací panely.
 2. Klepněte na položku Programy.
 3. Klepněte na položku Programy a funkce.
 4. V levém podokně okna Programy a funkce klepněte na položku Zobrazit nainstalované aktualizace.
 5. V seznamu aktualizací vyhledejte umístění příslušné aktualizace a klepněte na možnost Odinstalovat.

Zpět na úvod

Problémy, které aktualizace 1 pro aplikaci AutoCAD Mechanical 2010 řeší

Tato aktualizace zahrnuje aktualizaci 1 pro aplikaci AutoCAD 2010. Informace o potížích, kterých se aktualizace 1 pro aplikaci AutoCAD 2010 týká, najdete v souboru Readme na stránkách http://support.autodesk.com/getdoc.asp?id=DL13760520.

Opravené závažné chyby:

Rozpisky, kusovníky a pozice:

Normalizovaný obsah:

Vlastní obsah:

Značky a kóty:

Strojírenská struktura:

Rozhraní API:

Další opravené problémy:

Zpět na úvod

Různé poznámky

Aplikace AutoCAD Mechanical 2010 a aktualizace 1 pro aplikaci AutoCAD Mechanical 2010 používají stejný formát souborů. Všechny soubory výkresů vytvořené v libovolné verzi jsou zaměnitelné.

Zpět na úvod

Umístění aktualizace 1 pro aplikaci AutoCAD Mechanical 2010 ke stažení

Instalační program aktualizace 1 pro aplikaci AutoCAD Mechanical 2010 lze stáhnout pomocí funkce Live Update nebo z následujícího umístění:

http://www.autodesk.com/autocadmech-updates

Společnost Autodesk vám děkuje za to, že jste tyto problémy identifikovali a oznámili. Díky tomu se podílíte na zlepšování produktu a můžete získávat nejlepší řešení v oblasti strojírenských návrhů. Děkujeme vám za to, že s námi nadále spolupracujete a také za vaše reakce na obsah vydání této aktualizace.

S pozdravem
tým AutoCAD Mechanical

Zpět na úvod