Aktualizacja 2 programu AutoCAD Mechanical 2011 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie aktualizacji 2 programu AutoCAD® Mechanical 2011

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania tej aktualizacji. Przed zaktualizowaniem produktu zdecydowanie zalecane jest przeczytanie całości niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego dokumentu na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Spis treści

Niniejszą aktualizację można zastosować do następujących produktów firmy Autodesk we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy zainstalować aktualizację odpowiednią dla posiadanego programu.

Uwaga: należy zainstalować aktualizację 1, przed zainstalowaniem aktualizacji 2.

www.autodesk.com/support/AutoCAD Mechanical 2011 Update 1

Aby zainstalować poprawki Live Update, można także użyć Centrum komunikacyjnego, w którym automatycznie wyświetlane są odpowiednie aktualizacje dla danego produktu.

Produkt 32-bitowy
Aktualizacja
AutoCAD Mechanical 2011

AutoCAD Inventor® Professional Suite 2011

AutoCAD Inventor Routed Systems Suite 2011

AutoCAD Inventor Simulation Suite 2011

AutoCAD Inventor Suite 2011

AutoCAD Inventor Tooling Suite 2011

acm2011update2.exe

Produkt 64-bitowy
Aktualizacja
AutoCAD Mechanical 2011

AutoCAD Inventor Professional Suite 2011

AutoCAD Inventor Routed Systems Suite 2011

AutoCAD Inventor Simulation Suite 2011

AutoCAD Inventor Suite 2011

AutoCAD Inventor Tooling Suite 2011

acm2011update2x64.exe

 

Powrót na górę

Niniejszej aktualizacji można użyć w następujących systemach operacyjnych.

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami Service Pack 2 (SP2) i Service Pack 3 (SP3):

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami serwisowymi Service Pack 1 (SP1) i Service Pack 2 (SP2):

W następujących systemach operacyjnych Windows® 7:

Powrót na górę

W przypadku instalowania tej aktualizacji w czasie, gdy jest uruchomiony program AutoCAD Mechanical, nie należy korzystać z opcji „Automatycznie zamknij aplikacje i podejmij próbę ponownego ich uruchomienia po ukończeniu instalacji”. Zamiast tego należy ręcznie zamknąć program AutoCAD Mechanical i po wyświetleniu monitu kliknąć opcję „Ignoruj”. Jest również zalecane, aby po zainstalowaniu aktualizacji ponownie uruchomić komputer.

Powrót na górę

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Dokonano aktualizacji następujących poleceń i funkcji:

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Powrót na górę

Aktualizacje ogólne

Ta aktualizacja zawiera również aktualizację 2 programu AutoCAD 2011. Aby uzyskać informacje dotyczące problemów rozwiązywanych przez aktualizację 2 programu AutoCAD 2011, zapoznaj się z plikiem Readme na stronie Aktualizacja 2 programu AutoCAD 2011 w witrynie Usługi i wsparcie programu AutoCAD.

Następujące problemy są rozwiązywane przez aktualizację 2 programu AutoCAD Mechanical 2011:

Wymiarowanie

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Zestawienie komponentów, lista części i objaśnienia

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Symbole

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Widok szczegółowy

Aktualizacja 1

Łącze z programem Inventor

Aktualizacja 1

Elementy niestandardowe

Aktualizacja 1

Zawartość standardowa

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Struktura

Aktualizacja 2

Sytuacje ukrywania

Aktualizacja 2

Inne problemy

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Powrót na górę

Przed rozpoczęciem

Przed zainstalowaniem aktualizacji należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Tworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Przed zastosowaniem niniejszej aktualizacji zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików CUI, MNR i MNL.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji jest wyświetlany monit o oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Aby zastosować aktualizację, należy mieć uprawnienia administracyjne do instalowania i odinstalowywania produktów.

Sieciowy obraz stanowiska

Administratorzy mogą utworzyć obraz stanowiska tej aktualizacji przez sieć przy użyciu kreatora obrazu stanowiska.

Informacje o produkcie

Po przeprowadzeniu instalacji informacje o produkcie zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Informacje.

Ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer, nawet jeśli nie został wyświetlony odpowiedni monit.

Powrót na górę

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tej aktualizacji są wbudowane następujące przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach instalacyjnych.

Powrót na górę

Stosowanie aktualizacji do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować tę aktualizację na jednym komputerze, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

 1. Pobierz aktualizację i zapisz ją w dowolnym folderze.
 2. W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny programu AutoCAD Mechanical).
 3. Znajdź folder, w którym została zapisana aktualizacja, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót na górę

Stosowanie aktualizacji przez sieć lokalną

Aktualizację można zainstalować przez sieć lokalną, korzystając z InfoCenter. Szczegółowe instrukcje konfigurowania poprawki przez sieć lokalną znajdują się na karcie InfoCenter w Pomocy do Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

Uwaga: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować, korzystając z nośnika instalacyjnego z produktem. Wybierz opcję Install Tools and Utilities (Zainstaluj narzędzia), a następnie pozycję Autodesk CAD Manager Tools.

Powrót na górę

Stosowanie aktualizacji do sieciowego obrazu administracyjnego

UWAGA: Aktualizacji 2 nie można zainstalować za pośrednictwem obrazu administracyjnego. Aktualizację 2 można zastosować na stacji roboczej, o ile wcześniej zainstalowano aktualizację 1.

Powrót na górę

Odinstalowywanie aktualizacji

Windows XP

 1. W menu Start (system Windows) kliknij kolejno polecenia Ustawienia > Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy.
 3. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów wybierz opcję Pokaż aktualizacje.
 4. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście programów. Kliknij przycisk Usuń.

Windows Vista i Windows 7

 1. W menu Start (system Windows) kliknij opcję Panel sterowania.
 2. Kliknij łącze Programy.
 3. Kliknij łącze Programy i funkcje.
 4. W oknie Programy i funkcje w lewym okienku kliknij łącze Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 5. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście. Kliknij przycisk Odinstaluj.

Powrót na górę

Ta aktualizacja zawiera również aktualizację 2 programu AutoCAD 2011. Aby uzyskać informacje dotyczące plików modyfikowanych przez aktualizację 2 programu AutoCAD 2011, zapoznaj się z plikiem Readme na stronie Aktualizacja 2 programu AutoCAD 2011 w witrynie Usługi i wsparcie programu AutoCAD.

Aktualizacja 2 programu AutoCAD Mechanical 2011 modyfikuje następujące pliki:

Powrót na górę


Copyright ©2011 Autodesk, Inc.