Soubor Readme k aktualizaci Service Pack 1 pro aplikaci AutoCAD Mechanical 2013

Děkujeme, že jste si stáhli aktualizaci Service Pack 1 pro aplikaci AutoCAD® Mechanical 2013

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití aktualizace Service Pack. Důrazně doporučujeme, abyste si před instalací aktualizace Service Pack do produktu přečetli celý tento dokument. Pokud budete chtít dokument používat i později, můžete si jej uložit na pevný disk nebo vytisknout.

Obsah

Tuto aktualizaci Service Pack lze použít u následujících produktů Autodesk®, které lze spouštět ve všech podporovaných operačních systémech a jazycích. Zkontrolujte, zda instalujete správnou aktualizaci Service Pack pro váš software.

POZNÁMKA: K instalaci balíčků údržby Live Update můžete také použít službu Autodesk Exchange. Tímto způsobem se správná aktualizace Service Pack pro váš produkt zobrazí automaticky.

32bitový produkt
Aktualizace Service Pack
AutoCAD Mechanical 2013 ACM_2013_SP1_32bit.exe    

64bitový produkt
Aktualizace Service Pack
AutoCAD Mechanical 2013 ACM_2013_SP1_64bit.exe

Tuto aktualizaci Service Pack lze použít pro aplikaci AutoCAD Mechanical 2013, která je nainstalována jako samostatná aplikace, a aplikaci AutoCAD Mechanical 2013 nainstalovanou z následujících sad aplikace Autodesk Design:

Zpět na začátek

Pokud chcete tuto aktualizaci Service Pack použít při spuštěné aplikaci AutoCAD Mechanical, neklikejte na možnost „Po dokončení instalačního programu automaticky ukončit aplikace a pokusit se o jejich restartování“. Místo toho zavřete aplikaci AutoCAD Mechanical ručně a v dialogu klikněte na možnost „Nezavírat aplikace. (Může být vyžadováno restartování.)“ . Po nainstalování aktualizace Service Pack je doporučeno systém restartovat.

Zpět na začátek

Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Zákaznická hlášení o chybách

Na základě podrobných informací od zákazníků používajících pomůcku Zákaznická hlášení o chybách bylo zjištěno a odstraněno mnoho potíží. Tato aktualizace Service Pack zahrnuje také problémy opravené aktualizací Service Pack 1.1 pro aplikaci AutoCAD 2013. Informace o problémech řešených aktualizací Service Pack 1.1 aplikace AutoCAD 2013 naleznete v souboru Readme na stránce aktualizace Service Pack 1.1 pro aplikaci AutoCAD 2013 na webu služeb a podpory pro produkty AutoCAD. Byly aktualizovány následující příkazy a funkce:

Poznámka

Skryté stavy

Rozvržení

Obecné

Zpět na začátek

Obecné aktualizace Service Pack

Tato aktualizace Service Pack zahrnuje také aktualizaci Service Pack 1.1 aplikace AutoCAD 2013. Informace o problémech řešených aktualizací Service Pack 1.1 aplikace AutoCAD 2013 naleznete v souboru Readme na stránce aktualizace Service Pack 1.1 aplikace AutoCAD 2013 na webu služeb a podpory pro produkty AutoCAD. Aktualizace Service Pack 1 pro aplikaci AutoCAD Mechanical 2013 řeší následující problémy:

Šroubový spoj

Detailní pohled

Rozpiska (BOM)

Rohové razítko

Kóta

Obecné

Zpět na začátek

Nový přepínač spuštění /nolisp a související systémové proměnné

Tato aktualizace Service Pack uvádí nové možnosti ovládání aplikací vytvořených v prostředích AutoLISP a VBA v aplikaci AutoCAD. Nové ovládací prvky zajišťují následující bezpečnostní opatření:

Další informace naleznete v tomto dokumentu.


Poznámka: Chcete-li povolit automatické nahrávání změn do souboru cad.dvb, odinstalujte aplikaci AutoCAD 2013 VBA Enabler a stáhněte a nainstalujte nejnovější modul AutoCAD 2013 VBA, který byl aktualizován v souvislosti se změnami provedenými v aktualizaci Service Pack 1 pro aplikaci AutoCAD 2013.

Nový přepínač spuštění /nolisp

Spuštěním aplikace AutoCAD pomocí tohoto přepínače zakážete v aktuální relaci AutoCAD spuštění jazyka AutoLISP, a to včetně všech souborů LSP, FAS a VLX. Přepínač zabrání automatickému načítání a spouštění škodlivého kódu jazyka AutoLISP.

Vypnutí jazyka AutoLISP má následující důsledky:

Poznámka: Zakázáním jazyka AutoLISP zabráníte fungování nástrojů Express Tools a některých nástrojů příkazové řádky. Tuto akci byste měli provést jen v nouzových situacích.

LISPENABLED (systémová proměnná)

Udává, zda je pro aktuální relaci aplikace AutoCAD jazyk AutoLISP povolen.

(pouze ke čtení)
Typ: celé číslo
Uloženo v: neuloženo
Počáteční hodnota: 1

0 – jazyk AutoLISP je zakázán
1 – jazyk AutoLISP je povolen

Vypnutí jazyka AutoLISP má následující důsledky:

Tato systémová proměnná je řízena přepínačem spuštění /nolisp.

AUTOLOAD (systémová proměnná)

Určuje, zda aplikace AutoCAD automaticky načte soubory acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx, acad.dvb.

Typ: celé číslo
Uloženo v: pojmenovaný profil/registr
Počáteční hodnota: 1

Hodnoty:
0 – žádný z následujících 7 souborů AutoLISP/VBA nebude automaticky načten

1 – automaticky načte 7 souborů v závislosti na hodnotě systémové proměnné AUTOLOADPATH.

AUTOLOADPATH (systémová proměnná)

Určuje složku, ze které aplikace AutoCAD načte soubory acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx, acad.dvb.

Typ: řetězec
Uloženo v: pojmenovaný profil/registr
Počáteční hodnota: ""

Mezi platné řetězce patří:
"<cesta nebo cesty ke složkám oddělené středníky>" = Automaticky načte soubory acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx, acad.dvb pouze v určených složkách a žádných jiných umístěních, včetně aktuální složky výkresu. Chcete-li minimalizovat možnost načítání škodlivé aplikace, vždy nastavte systémovou proměnnou AUTOLOADPATH na jedinečnou složku, kde se nacházejí vaše autorizované aplikace.

"" (prázdný řetězec) nebo "." (tečka) – žádné omezení cesty. Automaticky načte soubory acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx, acad.dvb nalezené ve složce spuštění aplikace AutoCAD a cestu hledání aplikace AutoCAD v dané složce. Tím se duplikuje chování aplikace AutoCAD 2012, a proto to nedoporučujeme.

Změny chování automatického načítání souborů acad2013.lsp a acad2013doc.lsp

Soubory acad2013.lsp a acad2013doc.lsp se budou nyní načítat pouze z výchozích instalačních složek:
   <instalační složka>\Support
   <instalační složka>\Support\<jazyk>

Změna dialogu Možnosti

Zaškrtávací políčko „Načíst soubor acad.lsp s každým výkresem“ na kartě Systém v dialogu Možnosti (systémová proměnná ACADLSPASDOC) je zakázáno, pokud má proměnná AUTOLOAD nebo LISPENABLED hodnotu 0.

Doporučená nastavení a postup oprav

V zájmu maximální ochrany před škodlivými aplikacemi jazyka AutoLISP a VBA nastavte proměnnou AUTOLOADPATH na jedinečné umístění složky a proměnnou AUTOLOAD na hodnotu 1.

Pokud vaše instalace již byla ovlivněna škodlivou aplikací, která se spouští při spuštění, postupujte následovně:

1. Spusťte produkt založený na aplikaci AutoCAD pomocí přepínače spuštění /nolisp.
2. Vyhledejte a odstraňte veškerý škodlivý kód.
3. Opravte všechny dotčené soubory.
4. Nastavte proměnnou AUTOLOADPATH na jedinečné umístění složky a proměnnou AUTOLOAD na hodnotu 1.

Po provedení těchto kroků můžete přepínač spuštění /nolisp odstranit z vlastností zástupce ikony programu na ploše a pokračovat v používání aplikace založené na produktu AutoCAD běžným způsobem.

Zpět na začátek


Poznámka: Aplikace AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP a AutoCAD Mechanical nelze nainstalovat zároveň, pokud máte nainstalovaný jeden z uvedených produktů a již jste použili tuto aktualizaci Service Pack. Nejprve je nutné aktualizaci Service Pack odinstalovat. Teprve poté můžete nainstalovat ostatní uvedené produkty.

Poznámka: S opravami AutoCAD a AutoCAD LT se automaticky nainstaluje oprava Autodesk Sync (AdSync).

Zpět na začátek

Než začnete

Při přípravě instalace této aktualizace Service Pack pamatujte na následující skutečnosti:

Zálohování uživatelských souborů

Před použitím této aktualizace Service Pack doporučujeme zálohovat všechny vlastní soubory CUIx, MNR a MNL.

Oprávnění správce

Během instalace budete vyzváni k vložení originálního instalačního média nebo síťového obrazu. Abyste tuto aktualizaci Service Pack mohli použít, musíte mít oprávnění správce k instalaci a odinstalaci produktů.

Síťové rozmístění

Správci mohou tuto aktualizaci Service Pack rozmístit v síti pomocí Průvodce rozmístěním.

Informace o produktu

Po instalaci aktualizace Service Pack se v dialogu o aplikaci zobrazí aktualizované informace o produktu.

Restart

Po instalaci je vhodné restartovat systém, i když se nezobrazí výzva.

Zpět na začátek

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Tato aktualizace Service Pack zahrnuje následující přepínače příkazového řádku systému Microsoft Windows:

Pokyny k používání přepínače /e příkazového řádku najdete v níže uvedených postupech instalace.

Zpět na začátek

Použití této aktualizace Service Pack pro samostatnou instalaci

Chcete-li aktualizaci Service Pack nainstalovat do jednoho počítače, postupujte podle uvedených pokynů.

 1. Stáhněte si aktualizaci Service Pack a uložte ji do libovolné složky.
 2. Pokud je to požadováno, vložte médium s produktem (například instalační disk aplikace AutoCAD).
 3. Vyhledejte složku, do které jste aktualizaci Service Pack uložili, a dvakrát klikněte na spustitelný soubor (EXE).

Zpět na začátek

Použití této aktualizace Service Pack v místní síti

Aktualizaci Service Pack nainstalujte do více počítačů pomocí místní sítě podle následujících pokynů.

 1. Stáhněte si aktualizaci Service Pack a uložte ji do libovolné sdílené složky v místní síti.
 2. Vyhledejte sdílenou složku, do které jste aktualizaci Service Pack uložili, a dvakrát klikněte na spustitelný soubor (EXE).

Poznámka: Instalace prostřednictvím místní sítě a za použití nástroje CAD Manager Control Utility není pro tuto aktualizaci Service Pack podporována.

Zpět na začátek

Použití této aktualizace Service Pack pro síťový administrativní obraz

Následující způsob distribuce platí pouze pro administrativní obrazy vytvořené pomocí Průvodce rozmístěním. Po dokončení těchto postupů budou následující rozmístění produktu zahrnuta do této aktualizace Service Pack.

V každém případě připojte k rozmístění tuto aktualizaci Service Pack. Aktualizaci Service Pack je vhodné sloučit pouze v případě, že chcete rozmístění distribuovat pomocí objektu zásad skupiny.

Stažený soubor opravy (aktualizace Service Pack) obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch), který lze extrahovat ze spustitelného souboru pomocí přepínače /e (extract). Příklad syntaxe naleznete níže v kroku 2.

 1. Do místního počítače stáhněte z webových stránek podpory produktů Autodesk soubor EXE aktualizace Service Pack.
 2. V nabídce Start (Windows) klikněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klikněte na tlačítko OK.

  <místní_jednotka:>\<název_opravy> /e <místní_jednotka:>\< název_opravy>.msp

 3. Vložte médium s produktem společnosti Autodesk a spusťte soubor setup.exe.
 4. Vyberte možnost Vytvořit rozmístění. Klikněte na tlačítko Další.
 5. Na stránce Zahájit rozmísťování v poli Určit umístění rozmístění zadejte sdílené síťové umístění, ve kterém chcete vytvořit administrativní obraz, nebo kliknutím na tlačítko Procházet toto umístění vyhledejte. Uživatelé si nainstalují produkt z tohoto umístění.
 6. V poli „Určit název rozmístění“ zadejte název rozmístění.
 7. Pokračujte prostřednictvím Průvodce rozmístěním, otevřete a nakonfigurujte rozmístění na stránce konfigurace produktu a kliknutím na tlačítko Přidat vyhledejte aktualizaci Service Pack rozbalenou v kroku 2. Všimněte si, že aktualizace Service Pack byla do pole Zahrnout aktualizace Service Pack přidána z místního disku nebo místní sítě. Zavřete dialog a vraťte se do seznamu produktů.
 8. Dokončete rozmístění aktualizace Service Pack podle pokynů v Průvodci rozmístěním.

Poznámka: Pokud je do nasazení zahrnuta aktualizace Service Pack pro aplikaci AutoCAD Mechanical, nasazení nainstaluje pouze aktualizaci Service Pack pro aplikaci AutoCAD Mechanical nebo LT. K aktualizaci souborů aplikace Autodesk Sync nedojde.

Zpět na začátek

Odinstalace této aktualizace Service Pack

Windows XP

 1. V nabídce Start (Windows) klikněte na položku Nastavení > Ovládací panely.
 2. V nabídce Ovládací panely klikněte na příkaz Přidat nebo odebrat programy.
 3. V okně Přidat nebo odebrat programy vyberte možnost Zobrazit aktualizace.
 4. V seznamu programů vyhledejte příslušnou aktualizaci Service Pack. Klikněte na tlačítko Odstranit.

Windows 7

 1. V nabídce Start (Windows) klikněte na položku Ovládací panely.
 2. Klikněte na položku Programy.
 3. Klikněte na položku Programy a funkce.
 4. V levém podokně okna Programy a funkce klikněte na položku Zobrazit nainstalované aktualizace.
 5. V seznamu aktualizací vyberte příslušnou aktualizaci Service Pack. Klikněte na tlačítko Odinstalovat.

Zpět na začátek

Děkujeme

Rádi bychom poděkovali všem zákazníkům, kteří uvedené problémy odhalili a nahlásili nám je. Díky vám jsme měli možnost produkt vylepšit, aby byl i nadále nejlepším řešením pro obecné projektování a navrhování. Děkujeme vám také, že s námi udržujete obchodní vztahy a že jste nám poslali připomínky a komentáře k této verzi.

S pozdravem

produktový tým aplikace Autodesk AutoCAD Mechanical

Zpět na začátek


Copyright ©2012 Autodesk, Inc.