Soubor Readme k aktualizaci Service Pack 2 aplikace AutoCAD 2007 a AutoCAD LT 2007

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace Service Pack. Důrazně doporučujeme, abyste si před aktualizací produktu přečetli celý dokument. Tento soubor Readme si uložte na pevný disk nebo si vytiskněte jeho kopii pro pozdější použití.


Obsah


Komu je určena aktualizace Service Pack?


Aby aktualizace Service Pack fungovala správně, není třeba mít nainstalovanou aktualizaci Service Pack 1. Všechny aktualizace obsažené v aktualizaci Service Pack 1 jsou obsaženy i v aktualizaci Service Pack 2. Na počítačích s jiným operačním systémem než Windows Vista lze aktualizaci Service Pack 2 nainstalovat, pokud je na nich již nainstalována aktualizace Service Pack 1.Uživatelé operačního systému Microsoft Windows Vista by si měli přečíst níže uvedenou poznámku.

Aktualizace Service Pack 2 je určena pro následující produkty Autodesk spouštěné ve všech podporovaných operačních systémech a jazycích. Zkontrolujte si, zda instalujete správnou aktualizaci Service Pack:

Produkt Aktualizace Service Pack
AutoCAD 2007 AutoCAD2007SP2.exe
AutoCAD LT 2007 AutoCADLT2007SP2.exe
Autodesk® AutoCAD® Revit® Series Structure 3,0 (1) AutoCAD2007REVSU30SP2.exe
Autodesk® AutoCAD® Revit® Series Structure 4.0 (1) AutoCAD2007REVSU40SP2.exe
Autodesk® AutoCAD® Revit® Series Building 9,0 (2) AutoCAD2007REVITS90SP2.exe
Autodesk® AutoCAD® Revit® Series Building 9.1 (2) AutoCAD2007REVITS91SP2.exe

 

(1) UPOZORNĚNÍ: Oprava rozmístění aplikace Revit Series 3.0 pomocí souboru MSP (Microsoft Patch) aplikace Revit Series 4.0 (nebo naopak) může být úspěšná, ale rozmístění bude poškozeno.

(2) UPOZORNĚNÍ: Oprava rozmístění aplikace Revit Series 9.0 pomocí souboru MSP (Microsoft Patch) aplikace Revit Series 9.1 (nebo naopak) může být úspěšná, ale rozmístění bude poškozeno.


Podporované operační systémy

Tuto aktualizaci Service Pack lze použít s následujícími operačními systémy:


Informace pro uživatele operačního systému Windows Vista

Tato aktualizace umožňuje spouštět výše uvedené produkty Autodesk na počítačích s operačním systémem Microsoft Windows Vista. Zatímco tyto produkty lze instalovat na počítači s operačním systémem Vista, aktualizaci Service Pack 2 je třeba nainstalovat až po instalaci produktu, aby bylo možné ji spustit.

POZNÁMKA: Kvůli omezení aktualizace Service Pack 1 nelze aktualizaci Service Pack 2 instalovat do systému Windows Vista tam, kde je již nainstalována aktualizace SP1. Chcete-li instalovat aktualizaci SP2, nejdříve odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci AutoCAD a poté použijte aktualizaci SP2 (aniž byste instalovali aktualizaci SP1).


Základní otázky, které řeší aktualizace Service Pack

Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Hlášení chyb od zákazníků

Mnoho potíží bylo zjištěno a odstraněno na základě podrobných informací od uživatelů, kteří používali pomůcku Hlášení chyb od zákazníků. Byly provedeny aktualizace v následujících oblastech:

Všeobecné aktualizace

K dalším změnám zahrnutým do tohoto servisního balíčku patří následující aktualizace:

3D navigace

Přizpůsobení uživatelského rozhraní

Kótování

Externí reference

Pole

Šrafování

Internet

Materiály a osvětlení

Modifikace

Odstavcový text a text

Sítě

Výkon

Vykreslování a publikování

Zabezpečení

Modelování těles

Spuštění, uložení, otevření a zavření


Všeobecné informace o instalaci

Než začnete

Při přípravě instalace této aktualizace Service Pack nezapomínejte na tyto body:

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Do aktualizace Service Pack jsou zahrnuty dva přepínače příkazového řádku systému Microsoft® Windows®:

Pokyny týkající se použití těchto přepínačů příkazového řádku /e jsou obsaženy v následujících postupech.


Pokyny k instalaci

Použití aktualizace Service Pack pro samostatnou instalaci

Při instalaci aktualizace Service Pack do jednoho počítače postupujte následujícím způsobem.

Aktualizace samostatné instalace

 1. Stáhněte si aktualizaci Service Pack a uložte ji do kterékoli složky.
 2. Vložte do počítače disk CD s produktem (například aplikací AutoCAD).
 3. Vyhledejte složku, do které jste uložili aktualizaci Service Pack, a poklepejte na spustitelný soubor (EXE).

Použití aktualizace Service Pack v místní síti

Při použití této aktualizace Service Pack v místní síti můžete využít Komunikační středisko. Podrobné informace o použití aktualizací v místní síti jsou uvedeny na kartě Komunikační středisko v nápovědě k obslužnému nástroji Pomůcka CAD správce.

POZNÁMKA: Obslužný nástroj Pomůcka CAD správce lze nainstalovat z instalačního disku CD produktu po vybrání možnosti Síťové rozmístění a odkazu Autodesk CAD Manager Tools 4.0 v prohlížeči médií.

 

Použití aktualizace Service Pack u síťové administrativní kopie

Následující metody distribuce platí pouze pro administrativní kopie vytvořené pomocí Průvodce rozmístěním. Po dokončení těchto postupů bude každé následující rozmístění produktu zahrnovat aktualizace Service Pack.

Soubor s aktualizací (Service Pack), který stahujete, obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch), který se extrahuje ze spustitelného souboru pomocí přepínače /e (extrahování). Příklad syntaxe naleznete níže v kroku 2.

Přidání aktualizace Service Pack k nové administrativní kopii

 1. Do místního počítače stáhněte z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk soubor EXE aktualizace Service Pack.

  UPOZORNĚNÍ: Je třeba instalovat správnou aktualizaci Service Pack. Instalace aktualizace Service Pack určené pro jiný produkt Revit Series než ten, který používáte (Series 9.1 na 9.0 a naopak nebo Series 4.0 na 3.0 a naopak), může proběhnout, ale dojde k poškození rozmístění aplikace AutoCAD.

 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte informace pomocí následující syntaxe a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_jednotka:>\<název_aktualizace>\ /e <místní_jednotka:>\< název_aktualizace>.msp

 3. V počítači, do kterého jste nainstalovali Průvodce rozmístěním, klepněte v nabídce Start (Windows) na položku Všechny programy (nebo Programy) > Autodesk > Průvodce rozmístěním.
 4. Na úvodní stránce Průvodce rozmístěním vyberte položku Vytvořit administrativní kopii. Klepněte na tlačítko Další.
 5. Do textového pole Vybrat soubor instalačního programu Autodesk Installer (MSI) na stránce Vytvořit administrativní kopii zadejte cestu k souboru acad.msi (nebo acadlt.msi) – souboru MSI, který použijete jako základ pro administrativní kopii. Tento soubor najdete na disku CD-ROM produktu ve složce cdrom:\Bin\acadFeui (nebo cdrom:\Bin\acltFeui).
 6. Do textového pole Umístění administrativní kopie zadejte sdílenou síťovou složku, v níž chcete vytvořit administrativní kopii, nebo klepněte na položku Procházet a složku vyhledejte. Uživatelé si nainstalují produkt z tohoto umístění.
 7. Do textového pole Použít aktualizaci Service Pack zadejte cestu aktualizace (umístění, které jste zadali v kroku 2 včetně přípony souboru) .msp). Soubor MSP můžete rovněž vyhledat. Klepněte na tlačítko Další.
 8. Pokud pro toto rozmístění používáte Group Policy (GPO), vyberte možnost „K distribuci rozmístění budou použity objekty Group Policy“. Klepněte na tlačítko Další.
 9. Podle pokynů Průvodce rozmístěním rozmístění aktualizace Service Pack dokončete.

Přidání aktualizace Service Pack 2 do existujícího rozmístění, které neobsahuje aktualizaci Service Pack 1

 1. Do místního počítače stáhněte z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk soubor EXE aktualizace Service Pack.

  UPOZORNĚNÍ: Je třeba instalovat správnou aktualizaci Service Pack. Instalace aktualizace Service Pack určené pro jiný produkt Revit Series než ten, který používáte (Series 9.1 na 9.0 a naopak nebo Series 4.0 na 3.0 a naopak), může proběhnout, ale dojde k poškození rozmístění aplikace AutoCAD.

 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_jednotka:>\<název_aktualizace>\ /e <místní_jednotka:>\< název_aktualizace>.msp

 3. V počítači, do kterého jste nainstalovali Průvodce rozmístěním, klepněte v nabídce Start (Windows) na položku Všechny programy (nebo Programy) > Autodesk > Průvodce rozmístěním.
 4. Na úvodní stránce Průvodce rozmístěním vyberte položku Upravit administrativní kopii. Klepněte na tlačítko Další.
 5. V poli Vybrat seznam souborů MSI na stránce Upravit administrativní kopii vyberte soubor MSI instalačního programu Autodesk ve sdíleném síťovém umístění, které obsahuje administrativní kopii, již chcete upravit. Uživatelé si nainstalují produkt z tohoto umístění.
 6. Do textového pole Použít aktualizaci service pack zadejte cestu aktualizace (umístění, které jste zadali v kroku 2 včetně přípony souboru) .msp). Soubor MSP můžete rovněž vyhledat. Klepněte na tlačítko Další.
 7. Pokud pro toto rozmístění používáte Group Policy (GPO), vyberte možnost „K distribuci rozmístění budou použity objekty Group Policy“. Klepněte na tlačítko Další.
 8. Podle pokynů Průvodce rozmístěním rozmístění aktualizace Service Pack dokončete.

Přidání aktualizace Service Pack 2 do existujícího rozmístění, které obsahuje aktualizaci Service Pack 1

Pokud jste aktualizaci Service Pack 1 přidali do rozmístění pomocí objektů Group Policy, aktualizaci Service Pack 2 lze do tohoto rozmístění přidat bez pomoci objektů Group Policy následujícím postupem:

 1. Do místního počítače stáhněte z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk soubor EXE aktualizace Service Pack.

  UPOZORNĚNÍ: Je třeba instalovat správnou aktualizaci Service Pack. Instalace aktualizace Service Pack určené pro jiný produkt Revit Series než ten, který používáte (Series 9.1 na 9.0 a naopak nebo Series 4.0 na 3.0 a naopak), může proběhnout, ale dojde k poškození rozmístění aplikace AutoCAD.

 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte informace pomocí následující syntaxe a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_jednotka:>\<název_aktualizace>\ /e <místní_jednotka:>\< název_aktualizace>.msp

 3. V počítači, do kterého jste nainstalovali Průvodce rozmístěním, klepněte v nabídce Start (Windows) na položku Všechny programy (nebo Programy) > Autodesk > Průvodce rozmístěním.
 4. Na úvodní stránce Průvodce rozmístěním vyberte položku Vytvořit administrativní kopii. Klepněte na tlačítko Další.
 5. Do textového pole Vybrat soubor instalačního programu Autodesk Installer (MSI) na stránce Vytvořit administrativní kopii zadejte cestu k souboru acad.msi (nebo acadlt.msi) – souboru MSI, který použijete jako základ pro administrativní kopii. Tento soubor najdete na disku CD-ROM produktu ve složce cdrom:\Bin\acadFeui (nebo cdrom:\Bin\acltFeui).
 6. V dialogu Umístění administrativní kopie vyberte soubor MSI instalační programu Autodesk ze sdíleného síťového umístění, které obsahuje administrativní kopii, již chcete upravit. Uživatelé si nainstalují produkt z tohoto umístění.
 7. Do textového pole Použít aktualizaci Service Pack zadejte cestu aktualizace (umístění, které jste zadali v kroku 2 včetně přípony souboru) .msp). Soubor MSP můžete rovněž vyhledat. Klepněte na tlačítko Další.
 8. Zrušte zaškrtnutí možnosti „K distribuci rozmístění budou použity objekty Group Policy“. Klepněte na tlačítko Další.

  POZNÁMKA: Pokud se zobrazí zpráva „Zadaný administrativní obraz již existuje. Chcete jej přepsat?“, klepněte na tlačítko Ano.

 9. Vyberte možnost Upravit rozmístění a poté vyberte rozmístění z kroku 6.
 10. Podle pokynů Průvodce rozmístěním rozmístění aktualizace Service Pack dokončete.

Pokud jste aktualizaci Service Pack 1 do rozmístění přidali bez pomoci objektů Group Policy, nelze aktualizaci Service Pack 2 do tohoto rozmístění přidat. Namísto toho proveďte instalaci z existujícího rozmístění a poté přidejte aktualizaci SP 2 pomocí funkce Live Update, nebo vytvořte nové rozmístění pouze s aktualizací SP 2 (bez použití aktualizace SP 1).


Soubory opravené touto aktualizací Service Pack

Podle produktu a typu instalace opraví aktualizace Service Pack následující soubory:

Copyright ® 2007 Autodesk, Inc.