Plik Readme do dodatku Service Pack 2 dla programów AutoCAD 2007 i AutoCAD LT 2007

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania tego dodatku Service Pack i korzystania z niego. Przed uaktualnieniem programu przez ten dodatek zdecydowanie zalecamy przeczytanie całego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego pliku Readme na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc z niego skorzystać w przyszłości.


Spis treści


Kto powinien zainstalować dodatek Service Pack?


Posiadanie zainstalowanego dodatku Service Pack 1 nie jest konieczne dla poprawnego działania dodatku Service Pack 2. Wszystkie aktualizacje zawarte w dodatku Service Pack 1 zawiera także dodatek Service Pack 2. Dodatek Service Pack 2 można instalować na wszystkich komputerach, na których jest zainstalowany dodatek Service Pack 1, z wyjątkiem komputerów z systemem Vista. Użytkownicy systemu Microsoft Windows Vista powinni przeczytać poniższą uwagę.

Dodatek Service Pack 2 jest przeznaczony dla następujących produktów firmy Autodesk używanych na wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych we wszystkich językach. Należy zainstalować odpowiedni dodatek Service Pack dla swojego programu.

Produkt Dodatek Service Pack
AutoCAD 2007 AutoCAD2007SP2.exe
AutoCAD LT 2007 AutoCADLT2007SP2.exe
Autodesk® AutoCAD® Revit® Series Structure 3.0 (1) AutoCAD2007REVSU30SP2.exe
Autodesk® AutoCAD® Revit® Series Structure 4.0 (1) AutoCAD2007REVSU40SP2.exe
Autodesk® AutoCAD® Revit® Series Building 9.0 (2) AutoCAD2007REVITS90SP2.exe
Autodesk® AutoCAD® Revit® Series Building 9.1 (2) AutoCAD2007REVITS91SP2.exe

 

(1) OSTRZEŻENIE: Plik poprawki MSP (poprawki firmy Microsoft) do programu Revit Series 4.0 można z powodzeniem zainstalować na obrazie stanowiska programu Revit Series 3.0 (lub odwrotnie), ale spowoduje to uszkodzenie obrazu stanowiska.

(2) OSTRZEŻENIE: Plik poprawki MSP do programu Revit Series 9.1 można z powodzeniem zainstalować na obrazie stanowiska programu Revit Series 9.0 (lub odwrotnie), ale spowoduje to uszkodzenie obrazu stanowiska.


Obsługiwane systemy operacyjne

Ten dodatek Service Pack może być używany z następującymi systemami operacyjnymi:


Informacje dla użytkowników systemu Windows Vista

Niniejszy dodatek Service Pack umożliwia uruchamianie produktów firmy Autodesk z powyższej listy na komputerach z systemem Microsoft Windows Vista. Chociaż te produkty można zainstalować na komputerze z systemem Vista, to będą one działały dopiero wtedy, gdy po ich zainstalowaniu zostanie zainstalowany dodatek Service Pack 2.

UWAGA: Dodatku Service Pack 2 nie można zainstalować w systemie Windows Vista, w którym jest już zainstalowany dodatek Service Pack 1. Jest to związane z pewnymi ograniczeniami dodatku SP1. Aby zainstalować dodatek SP2, należy najpierw odinstalować i ponownie zainstalować program AutoCAD, a następnie zainstalować dodatek SP2 (bez instalowania dodatku SP1).


Najważniejsze problemy usunięte przez dodatek Service Pack

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Zmiany zostały wprowadzone w następujących obszarach funkcji:

Zmiany ogólne

Ten dodatek Service Pack wprowadza ponadto następujące zmiany:

Nawigacja 3D

Dostosowywanie interfejsu użytkownika

Wymiarowanie

Odnośniki

Pola

Kreskowanie

Internet

Materiały i oświetlenie

Zmiana

Tekst wielowierszowy i Tekst

Sieci

Wydajność

Drukowanie i publikowanie

Zabezpieczenia

Modelowanie brył

Uruchamianie, zapisywanie, otwieranie i zamykanie


Informacje ogólne dotyczące instalowania

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do instalowania tego dodatku Service Pack, należy pamiętać o następujących elementach:

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tym dodatku Service Pack są wbudowane dwa przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft® Windows®.

Instrukcje korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach.


Instrukcje instalowania

Dodawanie tego dodatku Service Pack do instalacji jednostanowiskowej

Wykonaj poniższe instrukcje, aby zainstalować ten dodatek Service Pack na pojedynczym komputerze.

Aktualizowanie instalacji jednostanowiskowej

 1. Pobierz dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. Włóż dysk CD z produktem (np. programem AutoCAD).
 3. Znajdź folder, w którym został zapisany dodatek Service Pack, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Dodawanie tego dodatku Service Pack przez sieć lokalną

Ten dodatek Service Pack można zainstalować przez sieć lokalną, korzystając z Centrum komunikacyjnego. Szczegółowe instrukcje konfigurowania poprawki przez sieć lokalną znajdują się na karcie Centrum komunikacyjne pomocy do Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

UWAGA: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować z instalacyjnego dysku CD z produktem, wybierając opcję Sieciowy obraz stanowiska, a następnie klikając łącze Autodesk CAD Manager Tools 4.0 w przeglądarce.

 

Dodawanie tego dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

Następujące metody dystrybucji mogą być stosowane wyłącznie do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora obrazu stanowiska. Wszystkie obrazy stanowiska utworzone po zakończeniu tych procedur będą zawierały aktualizacje wprowadzone przez dodatek Service Pack.

Pobrany plik poprawki (Service Pack) zawiera plik MSP (poprawki firmy Microsoft), którą można wyodrębnić z pliku wykonywalnego za pomocą przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia jest przedstawiona w kroku 2.

Dodawanie dodatku Service Pack do nowego obrazu administracyjnego

 1. Z witryny sieci WWW pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE dodatku Service Pack na komputer lokalny.

  OSTRZEŻENIE: Należy zainstalować odpowiedni dodatek Service Pack dla swojego programu. Zainstalowanie dodatku Service Pack przeznaczonego dla produktu Revit Series innego niż posiadany (Series 9.1 na 9.0 i odwrotnie lub Series 4.0 na 3.0 i odwrotnie) może się wydawać skuteczne, ale uszkodzi obraz stanowiska programu AutoCAD.

 2. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź informacje, używając następującej składni, i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki>\ /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

 3. W menu Start systemu Windows na komputerze, gdzie jest zainstalowany kreator obrazu stanowiska, kliknij polecenie Wszystkie programy (lub Programy) > Autodesk > Kreator obrazu stanowiska.
 4. Na stronie Witamy kreatora obrazu stanowiska wybierz opcję Utwórz obraz administracyjny. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Utwórz obraz administracyjny wprowadź w polu Wskaż plik instalatora Autodesk (MSI) ścieżkę do pliku acad.msi (lub acadlt.msi), czyli pliku MSI, który będzie stanowił podstawę obrazu administracyjnego. Plik ten można znaleźć na dysku CD-ROM z produktem w folderze cdrom:\Bin\acadFeui (lub cdrom:\Bin\acltFeui).
 6. W polu Położenie obrazu administracyjnego określ udostępnione położenie sieciowe, w którym zostanie utworzony obraz administracyjny, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć to położenie. Z tego położenia użytkownicy będą instalować produkt.
 7. W polu Zastosuj pakiet serwisowy wprowadź ścieżkę poprawki (położenie wprowadzone w kroku 2 wraz z rozszerzeniem nazwy pliku .msp). Plik MSP można również znaleźć, przeglądając zawartość dysku. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Jeśli dla tego obrazu stanowiska jest używana przystawka Zasady grupy, wybierz opcję Do rozpowszechnienia tego obrazu stanowiska zostaną użyte obiekty zasad grupy. Kliknij przycisk Dalej.
 9. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie dodatku Service Pack do obrazu stanowiska.

Dodawanie dodatku Service Pack 2 do istniejącego obrazu stanowiska niezawierającego dodatku Service Pack 1

 1. Z witryny sieci WWW pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE dodatku Service Pack na komputer lokalny.

  OSTRZEŻENIE: Należy zainstalować odpowiedni dodatek Service Pack dla swojego programu. Zainstalowanie dodatku Service Pack przeznaczonego dla produktu Revit Series innego niż posiadany (Series 9.1 na 9.0 i odwrotnie lub Series 4.0 na 3.0 i odwrotnie) może się wydawać skuteczne, ale uszkodzi obraz stanowiska programu AutoCAD.

 2. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź następujące informacje i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki>\ /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

 3. W menu Start systemu Windows na komputerze, gdzie jest zainstalowany kreator obrazu stanowiska, kliknij polecenie Wszystkie programy (lub Programy) > Autodesk > Kreator obrazu stanowiska.
 4. Na stronie Witamy kreatora obrazu stanowiska wybierz opcję Zmodyfikuj obraz administracyjny. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Zmodyfikuj obraz administracyjny wybierz z listy Wybierz plik MSI plik MSI instalatora programu Autodesk z udostępnionego położenia sieciowego zawierającego obraz administracyjny, który ma zostać zmodyfikowany. Z tego położenia użytkownicy będą instalować produkt.
 6. W polu Zastosuj pakiet serwisowy wprowadź ścieżkę poprawki (położenie wprowadzone w kroku 2 wraz z rozszerzeniem nazwy pliku .msp). Plik MSP można również znaleźć, przeglądając zawartość dysku. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Jeśli dla tego obrazu stanowiska jest używana przystawka Zasady grupy, wybierz opcję Do rozpowszechnienia tego obrazu stanowiska zostaną użyte obiekty zasad grupy. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie dodatku Service Pack do obrazu stanowiska.

Dodawanie dodatku Service Pack 2 do istniejącego obrazu stanowiska zawierającego dodatek Service Pack 1

Jeśli dodatek Service Pack 1 został dodany do obrazu stanowiska przy użyciu obiektów zasad grupy, dodatek Service Pack 2 można do niego dodać bez korzystania z obiektów zasad grupy, stosując następującą procedurę:

 1. Z witryny sieci WWW pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE dodatku Service Pack na komputer lokalny.

  OSTRZEŻENIE: Należy zainstalować odpowiedni dodatek Service Pack dla swojego programu. Zainstalowanie dodatku Service Pack przeznaczonego dla produktu Revit Series innego niż posiadany (Series 9.1 na 9.0 i odwrotnie lub Series 4.0 na 3.0 i odwrotnie) może się wydawać skuteczne, ale uszkodzi obraz stanowiska programu AutoCAD.

 2. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź informacje, używając następującej składni, i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki>\ /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

 3. W menu Start systemu Windows na komputerze, gdzie jest zainstalowany kreator obrazu stanowiska, kliknij polecenie Wszystkie programy (lub Programy) > Autodesk > Kreator obrazu stanowiska.
 4. Na stronie Witamy kreatora obrazu stanowiska wybierz opcję Utwórz obraz administracyjny. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Utwórz obraz administracyjny wprowadź w polu Wskaż plik instalatora Autodesk (MSI) ścieżkę do pliku acad.msi (lub acadlt.msi), czyli pliku MSI, który będzie stanowił podstawę obrazu administracyjnego. Plik ten można znaleźć na dysku CD-ROM z produktem w folderze cdrom:\Bin\acadFeui (lub cdrom:\Bin\acltFeui).
 6. W polu Położenie obrazu administracyjnego wybierz plik MSI instalatora programu Autodesk z udostępnionego położenia sieciowego zawierającego obraz administracyjny, który ma zostać zmodyfikowany. Z tego położenia użytkownicy będą instalować produkt.
 7. W polu Zastosuj pakiet serwisowy wprowadź ścieżkę poprawki (położenie wprowadzone w kroku 2 wraz z rozszerzeniem nazwy pliku .msp). Plik MSP można również znaleźć, przeglądając zawartość dysku. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Usuń zaznaczenie opcji Do rozpowszechnienia tego obrazu stanowiska zostaną użyte obiekty zasad grupy. Kliknij przycisk Dalej.

  UWAGA: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Podany obraz administracyjny już istnieje. Czy chcesz go nadpisać?”, kliknij przycisk Tak.

 9. Wybierz opcję Zmodyfikuj obraz stanowiska i wybierz obraz stanowiska z kroku 6.
 10. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie dodatku Service Pack do obrazu stanowiska.

Jeśli do obrazu stanowiska został dodany dodatek Service Pack 1 BEZ korzystania z obiektów zasad grupy, nie można do tego obrazu dodać dodatku Service Pack 2. Należy wtedy zainstalować program z istniejącego obrazu stanowiska, a następnie dodać dodatek SP2 przy użyciu funkcji Live Update lub utworzyć nowy obraz stanowiska, dodając do niego tylko dodatek SP2 (bez dodatku SP1).


Pliki poprawione przez ten dodatek Service Pack

W zależności od produktu i typu instalacji ten dodatek Service Pack może modyfikować następujące pliki:

Copyright ® 2007 Autodesk, Inc.