Dodatek k souboru Readme k aktualizaci 1 aplikace AutoCAD Map3D 2010

Tento soubor Readme obsahuje dodatečné informace k aktualizaci 1 aplikace AutoCAD Map 3D 2010.


Obsah


Známé problémy

Při instalaci lokalizované (neanglické) verze aktualizace 1 aplikace AutoCAD Map 3D 2010 se může zobrazit chybové hlášení, které bude obsahovat informace o dočasném souboru (.tmp). Toto chybové hlášení můžete ignorovat a v instalaci dále pokračovat. Lokalizovanou (neanglickou) verzi aktualizace 1 aplikace AutoCAD Map 3D 2010 nainstalujete následujícím postupem:

  1. Zavřete všechny relace aplikace AutoCAD Map 3D 2010.
  2. Poklepáním na soubor AutoCADMap3D2010lockedSP1.exe spusťte instalaci aktualizace.
  3. Jakmile se zobrazí chybové hlášení, klepnutím na možnostIgnorovat pokračujte v instalaci.