Sady Autodesk Factory Design Suite 2014

21. března 2013

Poznámky k verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.Tento soubor obsahuje pokyny k instalaci a informace o známých problémech, které mohou být užitečné při práci se sadami Autodesk Factory Design Suite 2014. Pokud není výslovně uvedeno jinak, vztahují se uvedené informace na všechny tři sady Factory Design Suite 2014 (Standard, Premium a Ultimate). Pokud se setkáte s problémy, které nejsou uvedeny v tomto dokumentu, ohlaste je prosím společnosti Autodesk prostřednictvím svého prodejce nebo nám poskytněte zpětnou vazbu k produktům FDS zde.Poznámky k instalaci

Požadavky na instalaci

Pokyny k instalaci

Souhrn známých problémů

Odkazy na soubory Readme produktů, které jsou součástí sady

Právní upozornění


Zpět na začátek

 1. Doporučujeme nainstalovat všechny produkty obsažené v sadách Autodesk Factory Design Suite 2014 a nainstalovat všechny produkty najednou.Doplňky Factory Design Utilities 2014 instalované se sadami jsou také kompatibilní s jednotlivými produkty (Autodesk Inventor / Inventor Professional 2014, AutoCAD Architecture / Mechanical 2014 a Navisworks Manage / Simulate 2014), které byly nainstalovány před instalací sady.
 2. Před instalací sad Autodesk Factory Design Suites 2014 nejprve aktualizujte svůj operační systém. Po nainstalování všech bezpečnostních aktualizací apod. systém restartujte.
 3. Doporučujeme používat certifikovanou grafickou kartu a zkontrolovat, zda máte nainstalován aktuální ovladač. Informace o certifikovaných grafických kartách a ovladačích pro sady Autodesk Factory Design Suite naleznete zde. Prostudujte také dokument Systémové požadavky a zkontrolujte nároky jednotlivých produktů.
 4. Při instalaci sady také může být nutné nainstalovat aktualizace verze 2013 (a upgradovat tak na technologii .NET 4.5).
 5. Jedna z komponent třetích stran, která je součástí instalace, vyžaduje technologii .NET 3.5. Pokud používáte 64bitovou verzi systému Windows 8, zkontrolujte, zda jste připojeni k internetu. Jinak může při instalaci dojít k chybě stažení aktualizace Service Pack 1 technologie NET 3.5.
 6. Pokud používáte 64bitovovou verzi systému Windows 7, zkontrolujte, zda máte nainstalovánu opravu společnosti Microsoft pro výjimky zpětných volání uživatelského režimu KB976038. Tato oprava zajišťuje, že společnosti Autodesk budou ve zprávách o chybách z aplikace Inventor odesílána správná data. Další informace, tuto opravu a další související materiály společnosti Microsoft ke stažení naleznete v článku technické podpory TS15492718.
 7. Pokud stáhnete zdrojové soubory do místní složky s názvem, který obsahuje jiné než anglické znaky, zkontrolujte, zda jazyk v části Místní nastavení odpovídá jazyku názvu místní složky.
 8. Při instalaci v anglické jazykové verzi operačního systému doporučujeme použít v cestě instalace nebo rozmístění pouze anglické znaky.
 9. Pokud nelze vybrat produkty, které chcete instalovat, získáte další informace pozastavením ukazatele myši nad červeným kroužkem „zakázáno“ před jednotlivými produkty.
 10. Pokud se před produktem zobrazuje modrá bublina, přečtěte si před kliknutím na tlačítko Další na stránce instalace informace, které obsahuje.
 11. Při instalaci sad Autodesk Factory Design Suite 2014 je automaticky odinstalována aplikace Autodesk Design Review 2012 a nainstalována aplikace Autodesk Design Review 2013.
 12. Pokud jako součást sady instalujete klienta a doplňky Vault 2014, je možné, že se doplňky nenainstalují u aplikace AutoCAD Architecture. Chcete-li tento problém vyřešit, vyberte v nabídce Ovládací panely > dialogu Programy a funkce u položky nainstalovaného klienta aplikace Vault možnost Odinstalovat/změnit a poté Přidat či odebrat součásti. Poté znovu vyberte doplňky, které je třeba nainstalovat.
 13. Pokud instalujete aplikaci Vault Server 2014 a chcete migrovat svou existující instalaci aplikace Vault Server 2013 a knihoven, doporučujeme postupovat následujícím způsobem:

Zpět na začátek

  Sady Autodesk Factory Design Suite 2014 podporují 64bitové verze systémů Microsoft Windows 7 a Windows 8 aktualizované nejnovějšími ovladači.

Požadavky na volné místo na disku – sada Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014


Edice sady Operační systém Skutečně požadované místo na disku
Factory Design Suite Ultimate 2014 Windows – 64bitová verze Celkem – 32,3 GB Systémová jednotka (povinné) – 16,1 GB
Factory Design Suite Premium 2014 Windows – 64bitová verze Celkem – 28,8 GB Systémová jednotka (povinné) – 13,3 GB
Factory Design Suite Standard 2014 Windows – 64bitová verze Celkem – 16,3 GB Systémová jednotka (povinné) – 10,3 GB

Zpět na začátek

Než začnete...

   1. Nainstalujte všechny aktualizace systému Windows, které do počítače zatím nebyly nainstalovány, a pak počítač restartujte:
   2. Windows 8: Služba Windows Update se nachází v okně Ovládací panel, které se nachází na panelu ovládacích tlačítek v nabídce Nastavení.

    Windows 7: Služba Windows Update se nachází v okně Ovládací panely, které je přístupné v nabídce Start.

    Někdy je nutné aktualizovat systém pomocí služby Windows Update několikrát, aby se nainstalovaly všechny aktualizace.


   3. Ověřte, zda je na disku ve vašem počítači dostatek volného místa k instalaci sad Autodesk Factory Design Suite 2014.

Před instalací sad Autodesk Factory Design Suite 2014 odinstalujte všechny předchozí betaverze produktů společnosti Autodesk. Betaverzi aplikace Autodesk Factory Design Suite doporučujeme odinstalovat pomocí odinstalačního nástroje, který je k dispozici v portálu betaverze.

Zpět na začátek

Instalace sad Autodesk Factory Design Suite 2014:

  Z internetu

 1. Vyhledejte instalační soubory sad Autodesk Factory Design Suites 2014 odpovídající zakoupené edici aplikace.
 2. Postupujte podle uvedených pokynů a stáhněte a spusťte instalační program sady. Dočasná extrakce se provede do vaší dočasné složky. Je-li dočasné umístění vnořeno v příliš mnoha úrovních, mohou se vyskytnout chyby operačního systému, které se týkají velmi dlouhých názvů cest.
 3. Pokud se instalační program nespustí, přejděte do složky, ve které byly rozbaleny soubory, a dvakrát klikněte na soubor setup.exe.

  Z jednotky USB

 1. Vložte zařízení USB do volného portu USB v počítači a počkejte, dokud je systém Windows nerozpozná. Instalační program sad Autodesk Factory Design Suites 2014 se spustí automaticky. Pokud se instalační program nespustí, přejděte pomocí Průzkumníka Windows na jednotku USB a dvakrát klikněte na soubor setup.exe.

  Další kroky instalace

 1. V dialogu instalace, který se zobrazí, vyberte produkty, které chcete nainstalovat. Chcete-li produkt konfigurovat svými předvolbami, klikněte na rozevírací šipku pod názvem produktu a proveďte požadované změny.
 2. U všech instalací aplikace Autodesk ReCap 2014 důrazně doporučujeme použít aktualizaci Service Pack 1, která řeší známý problém s odinstalací sady. Tato aktualizace Service Pack byla uvolněna a je automaticky zjištěna instalačním programem, pokud má váš systém k dispozici aktivní připojení k internetu. Aplikace ReCap také podporuje upozornění na aktualizace. Na dostupnost této aktualizace Service Pack vás upozorní a automaticky ji nainstaluje. (Pokud je to nutné, použijte možnost procházení k místní kopii aktualizace Service Pack 1, kterou jste získali mimo instalaci, a zahrňte ji do instalace.)
 3. Po dokončení instalace restartujte systém.

Zpět na začátek

Odinstalace sad Autodesk Factory Design Suite 2014:

 1. V nabídce Start klikněte na položky Všechny programy > Autodesk > Odinstalační nástroj. Tento nástroj zobrazí seznam většiny produktů a komponent nainstalovaných pomocí instalačního programu sady.
 2. Vyberte všechny entity, které chcete odinstalovat, a poté klikněte na tlačítko Odinstalovat. Po dokončení odinstalace nástroj ukončete.
 3. V důsledku existence vzájemných závislostí mezi různými produkty a komponentami nemůže odinstalační nástroj zobrazit v seznamu všechny položky nainstalované v rámci kompletních instalací sad Factory Design Suite 2014. Pokud je nutné odinstalovat všechny zbývající komponenty, spusťte odinstalační funkce operačního systému v okně Ovládací panely v části Programy a funkce.

Zpět na začátek

  Poznámka: Migrace souborů uložených pomocí betaverzí jednotlivých produktů v sadách Autodesk Factory Design Suite 2014 do konečných uvolněných verzí zahrnutých v sadách Factory Design Suite 2014 není zaručena.

 1. Jestliže jsou aplikace AutoCAD Mechanical nebo AutoCAD Architecture spuštěny pomocí spouštěcího panelu nebo příkazového řádku, jejich ikony na hlavním panelu systému Windows mohou být zaměněny a zobrazovat se u jednotlivých produktů chybně.
 2. Pokud dojde k výskytu neočekávaného stavu operací zařazení do úložiště nebo vydání z úložiště, zavřete dokument a opět jej otevřete.
 3. Pokud provádíte synchronizaci aplikace AutoCAD nebo Inventor pomocí souborů uložených v úložišti, můžete se setkat s problémem, který se projevuje deaktivací tlačítka zařazení v aplikaci AutoCAD Architecture nebo AutoCAD Mechanical. Pokud v aplikaci Autodesk Inventor zařadíte do úložiště soubory 3D sestav, bude do úložiště automaticky zařazen také připojený 2D soubor DWG.
 4. Nastavení poznámek budou použita pouze u štítků komponent vytvořených po jejich provedení. Dříve vytvořené štítky změna nastavení neovlivní.
 5. Poznámky s japonskými písmy (2bajtové znaky), například extfont2.shx, nebudou zobrazeny jako v aplikaci AutoCAD Architecture nebo AutoCAD Mechanical.
 6. Pomocí příkazu Importovat tělesa DWG nelze do aplikace Inventor importovat kódovaný soubor DWG. Tento problém lze vyřešit odebráním hesel ze souboru DWG. Další možností je otevřít soubor pomocí příkazu aplikace Inventor Otevřít soubor DWG a potom jej zavřít. Tím se vloží heslo do mezipaměti relace a následné pokusy o otevření souboru budou úspěšné.
 7. Nepublikujte znovu komponentu vytvořenou v betaverzi sady Factory Design Suite 2014 s poznámkami. Může dojít k chybám aplikace Inventor.
 8. Při otevírání souboru DWG, který byl vytvořen pomocí synchronizace aplikace AutoCAD v aplikaci AutoCAD Architecture, nemusí být jednotky v aplikaci AutoCAD Architecture konzistentní s jednotkami v aplikaci Inventor. Kromě toho se také mohou komponenty v 3D rozvržení překrývat.
 9. Může docházet k potížím při použití panelu náhledu v dialogu Nastavení hladin. Při synchronizaci souborů DWG aplikace AutoCAD s aplikací Inventor bez spuštěné aplikace Inventor se zobrazí dialog chyby. Před provedením synchronizace s aplikací Inventor v aplikaci AutoCAD zkontrolujte, zda je aplikace Inventor spuštěna.

Zpět na začátek


Autodesk Inventor, Autodesk Inventor Professional, Autodesk AutoCAD, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Architecture, Autodesk Vault Basic, Autodesk Vault Server, Autodesk Showcase, Autodesk 3ds Max Design, Autodesk Navisworks Manage, Autodesk Navisworks Simulate, Autodesk ReCap and Autodesk AutoCAD Raster Design are trademarks or registered trademarks of Autodesk, Inc. in the United States and/or other countries.


Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint and Microsoft Excel are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Portions of this software copyright 1996-2008 Acresso Corporation.


All other trademarks are the property of their respective owners.

Zpět na začátek

Děkujeme všem našim zákazníkům, kteří si všimnou chyb a nahlásí nám je. Tato hlášení nám umožňují vylepšovat produkt a poskytovat vám, našim zákazníkům, ta nejlepší řešení v oblasti výrobních návrhů. Děkujeme vám také, že s námi udržujete obchodní vztahy a dělíte se s námi o své názory na obsah této aktualizované verze.


S pozdravem,


Produktový tým sad Autodesk Factory Design Suite

Zpět na začátek

Copyright 2013 Autodesk, Inc.