Pakiety Autodesk Factory Design Suite 2014

21 marca 2013 r.

Informacje o wydaniu — plik Readme
Autodesk, Inc.W tym pliku zamieszczono instrukcje dotyczące instalacji oraz informacje na temat znanych problemów przydatne podczas pracy z pakietem Autodesk Factory Design Suite 2014. Wszystkie informacje dotyczą wszystkich trzech wersji pakietu Factory Design Suite 2014 (Standard, Premium i Ultimate), chyba że w tekście jest to określone inaczej. W przypadku wystąpienia problemów nieopisanych w tym dokumencie należy zgłosić je firmie Autodesk za pośrednictwem sprzedawcy lub na adres FDS opinie.Uwagi dotyczące instalacji

Wymagania związane z instalacją

Instrukcje instalacji

Wykaz znanych problemów

Odsyłacze do pliku readme pakietu

Uwagi prawne


Powrót na górę

 1. Zaleca się jednoczesne zainstalowanie wszystkich produktów zawartych w pakiecie Autodesk Factory Design Suite 2014. Narzędzia Factory Design Utilities 2014 instalowane razem z pakietem są również zgodne z osobnymi produktami (Autodesk Inventor/Inventor Professional 2014, AutoCAD Architecture/Mechanical 2014 i Navisworks Manage /Simulate 2014), które zostały zainstalowane przed zainstalowaniem pakietu.
 2. Przed zainstalowaniem pakietu Autodesk Factory Design Suite 2014 należy zaktualizować system operacyjny. Po zainstalowaniu wszystkich aktualizacji zabezpieczeń i innych poprawek należy ponownie uruchomić komputer.
 3. Zalecamy używanie certyfikowanych kart graficznych i upewnienie się, że sterownik karty graficznej jest aktualny. W celu wyszukania kart graficznych i sterowników certyfikowanych dla pakietów Autodesk Factory Design Suite przejdź do strony karty i sterowniki. Warto również zapoznać się z dokumentem Wymagania systemowe zawierającym informacje dotyczące konkretnych produktów.
 4. Po zainstalowaniu pakietu (i uaktualnieniu programu .NET do wersji 4.5) może być konieczne zainstalowanie aktualizacji dla wydań 2013.
 5. Jedna z aplikacji innych firm wymaga programu .NET 3.5. Jeśli korzystasz z 64-bitowej wersji systemu operacyjnego Windows 8, upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu, gdyż w przeciwnym razie mogą wystąpić błędy instalacji podczas próby pobrania programu .NET 3.5 SP1.
 6. Jeżeli używana jest 64-bitowa wersja systemu Windows 7, należy się upewnić, że zainstalowano poprawkę KB976038 z firmy Microsoft dotyczącą wyjątków wywołania zwrotnego użytkownika. Zainstalowanie tej poprawki zapewnia, że firma Autodesk będzie otrzymywać poprawne dane z raportów o błędach programu Inventor. Aby uzyskać więcej informacji oraz dostęp do tego i innych plików do pobrania z firmy Microsoft, należy skorzystać z artykułu pomocy technicznej TS15492718.
 7. Jeżeli pliki źródłowe zostały pobrane do folderu lokalnego o nazwie zawierającej znaki, które nie występują w alfabecie angielskim, należy upewnić się, że język wybrany w ustawieniach regionalnych jest zgodny z nazwą języka folderu lokalnego.
 8. Podczas instalacji w angielskiej wersji systemu operacyjnego zalecamy określenie ścieżek instalacji oraz obrazu stanowiska przy użyciu wyłącznie znaków alfabetu angielskiego.
 9. Jeżeli nie można wybrać niektórych produktów do instalacji, należy ustawić wskaźnik myszy na czerwonym okręgu „zabronione” znajdującym się przed produktem, aby uzyskać więcej informacji.
 10. Jeśli przed produktem jest wyświetlony niebieski dymek, to przed kliknięciem przycisku Dalej należy przeczytać zamieszczone w nim informacje.
 11. Pakiety Autodesk Factory Design Suite 2014 instalują program Autodesk Design Review 2013 i automatyczne odinstalowują program Autodesk Design Review 2012.
 12. Jeśli częściami instalowanego pakietu są klient programu Vault 2014 oraz dodatki, dodatki Vault mogą nie zostać zainstalowane w przypadku programu AutoCAD Architecture. Aby rozwiązać ten problem, wybierz opcję Odinstaluj/Zmień dla klienta Vault w oknie Panel sterowania > Programy i funkcje, a następnie wybierz opcję Dodaj lub usuń funkcje w instalatorze klienta Vault i ponownie wybierz rozszerzenia, które mają być zainstalowane.
 13. W przypadku instalowania programu Vault Server 2014 i zamiaru przeprowadzenia migracji istniejącej instalacji programu Vault Server 2013 wraz z bibliotekami zalecamy wykonanie następujących czynności:

Powrót na górę

  Pakiety Autodesk Factory Design Suite 2014 obsługują wersje 64-bitowych systemów operacyjnych Microsoft Windows 7 i Windows 8 z najnowszymi aktualizacjami.

Wymagania dotyczące miejsca na dysku — Autodesk Factory Design Suite 2014


Wersja pakietu System operacyjny Rzeczywiste wymagane miejsce na dysku
Factory Design Suite Ultimate 2014 Windows 64-bitowy W sumie — 32.3 GB Dysk systemowy (wymagane) — 16.1 GB
Factory Design Suite Premium 2014 Windows 64-bitowy W sumie — 28.8 GB Dysk systemowy (wymagane) — 13.3 GB
Factory Design Suite Standard 2014 Windows 64-bitowy W sumie — 16.3 GB Dysk systemowy (wymagane) — 10.3 GB

Powrót na górę

Przed rozpoczęciem pracy...

   1. Zainstaluj wszystkie oczekujące aktualizacje systemu Windows i uruchom ponownie komputer:
   2. Windows 8: opcja Windows Update znajduje się w Panelu sterowania dostępnym na pasku Panele funkcji na pulpicie, w menu Ustawienia.

    Windows 7: opcja Windows Update znajduje się w Panelu sterowania dostępnym z menu Start.

    Czasami trzeba uruchomić opcję Windows Update wielokrotnie, aby w pełni zaktualizować system operacyjny.


   3. Upewnij się, że na dysku dostępna jest wystarczająca ilość wolnego miejsca do zainstalowania pakietu Autodesk Factory Design Suite 2014.

Przed zainstalowaniem pakietu Autodesk Factory Design Suite 2014 należy odinstalować wszystkie wcześniejsze wersje Beta produktów firmy Autodesk. Zalecamy odinstalowanie wersji Beta pakietu Autodesk Factory Design Suite przy użyciu narzędzia Uninstall Tool dostępnego w portalu Beta.

Powrót na górę

Aby zainstalować pakiet Autodesk Factory Design Suite 2014:

  Z Internetu...

 1. Uzyskaj dostęp do plików instalacyjnych pakietu Autodesk Factory Design Suite 2014 zgodnych z dokonanym zakupem.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i uruchomić instalator pakietu. Pliki rozpakowywane są do folderu tymczasowego. Jeżeli folder tymczasowy jest głęboko zagnieżdżony, mogą pojawić się błędy systemu operacyjnego związane ze zbyt długą ścieżką.
 3. Jeżeli instalator pakietu nie zostanie uruchomiony, wyszukaj ikonę setup.exe w folderze, do którego zostały wyodrębnione pliki, i kliknij ją dwukrotnie.

  Z dysku USB...

 1. Włóż nośnik USB do dostępnego portu USB komputera i poczekaj, aż system Windows rozpozna urządzenie. Instalator pakietu Autodesk Factory Design Suite 2014 zostanie uruchomiony automatycznie. Jeżeli instalator pakietu nie zostanie uruchomiony, przejdź do dysku USB w Eksploratorze Windows i kliknij dwukrotnie plik setup.exe.

  Kontynuuj instalację...

 1. W wyświetlonym oknie dialogowym instalacji wybierz produkty do zainstalowania. Aby skonfigurować produkt zgodnie preferencjami, kliknij strzałkę rozwijaną pod nazwą każdego z produktów i wprowadź żądane zmiany.
 2. W przypadku wszystkich instalacji programu Autodesk ReCap 2014 zdecydowanie zalecamy zastosowanie dodatku Service Pack 1 w celu rozwiązania znanego problemu z odinstalowaniem pakietu. Dodatek Service Pack został wydany i jest wykrywany automatycznie przez instalator, jeśli połączenie z Internetem jest aktywne. Alternatywnie można skorzystać z obsługiwanej przez program ReCap funkcji powiadamiającej o dostępności dodatku Service Pack i dokonującej jego automatycznej instalacji. (Jeśli to konieczne, użyj opcji, aby przejść do osobno pobranej kopii lokalnej dodatku Service Pack 1 w celu uwzględnienia jej w instalacji).
 3. Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer.

Powrót na górę

Aby odinstalować pakiet Autodesk Factory Design Suite 2014:

 1. W menu Start kliknij kolejno Wszystkie programy > Autodesk > Uninstall Tool. Narzędzie to wyświetla listę większości produktów i składników zainstalowanych przez instalator pakietu.
 2. Zaznacz wszystkie elementy, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj. Zamknij narzędzie po zakończeniu.
 3. Z powodu wzajemnych zależności między wieloma produktami i składnikami narzędzie Uninstall Tool nie wyświetla każdego z elementów zainstalowanych jako część pełnej instalacji pakietu Factory Design Suite 2014. Jeśli chcesz odinstalować wszystkie pozostałe składniki, skorzystaj z funkcji dezinstalacji systemu operacyjnego, którą znajdziesz w Panelu sterowania w aplecie Programy i funkcje.

Powrót na górę

  UWAGA: Nie ma gwarancji, że pliki zapisane w wersji Beta poszczególnych produktów wchodzących w skład pakietu Autodesk Factory Design Suite 2014 zostaną poddane migracji do ostatecznych wersji wchodzących w skład pakietu Factory Design Suite 2014.

 1. Jeśli program AutoCAD Mechanical lub AutoCAD Architecture zostanie uruchomiony przy użyciu programu rozruchowego lub wiersza polecenia, ich ikony na pasku zadań systemu Windows mogą wskazywać inny produkt.
 2. W razie wystąpienia nieoczekiwanego stanu polecenia Wpisz lub Wypisz programu Vault należy zamknąć dokument i otworzyć go ponownie.
 3. W przypadku używania polecenia Synchronizuj z programem AutoCAD lub Synchronizacja z programem Inventor w odniesieniu do plików znajdujących się w repozytorium może wystąpić problem polegający na tym, że przycisk Wpisz w programie AutoCAD Architecture lub AutoCAD Mechanical będzie nieaktywny. Można wpisać do repozytorium pliki zespołu 3D z poziomu programu Autodesk Inventor. Połączony plik DWG 2D zostanie automatycznie wpisany do repozytorium.
 4. Zmiany w ustawieniach opisu będą dotyczyć jedynie oznaczeń zasobów utworzonych po dokonaniu tych zmian. Oznaczenia utworzone wcześniej nie zostaną zmienione.
 5. Opisy wpisane przy użyciu 2-bajtowych czcionek japońskich (np. Extfont2.shx) nie będą wyświetlane prawidłowo w programach AutoCAD Architecture lub AutoCAD Mechanical.
 6. Polecenie „Importuj bryły DWG” nie pozwala na importowanie do programu Inventor zaszyfrowanych plików DWG. Problem ten można obejść usuwając hasła z plików DWG. Inny sposób polega na użyciu polecenia „Otwórz plik DWG” programu Inventor w celu otwarcia pliku i jego zamknięciu. Spowoduje to umieszczenie hasła w pamięci podręcznej sesji, w związku z czym wszelkie kolejne próby otwarcia pliku będą skuteczne.
 7. Nie należy ponownie publikować zasobów z opisami utworzonych w wersji Beta pakietu Factory Design Suite 2014, gdyż może to spowodować niestabilność programu Inventor.
 8. Podczas otwierania pliku DWG wygenerowanego w programie AutoCAD Architecture przy użyciu polecenia „Synchronizuj z programem AutoCAD” jednostki w programie AutoCAD Architecture mogą być niezgodne z jednostkami w programie Inventor. Ponadto w układzie 3D zasoby mogą na siebie zachodzić.
 9. W przypadku korzystania z panelu podglądu w oknie dialogowym Ustawienia warstw może wystąpić błąd. Okno dialogowe błędu zostanie wyświetlone, jeśli podczas synchronizacji plików DWG programu AutoCAD z programem Inventor nie będzie on uruchomiony. Należy upewnić się, że program Inventor jest uruchomiony przed użyciem polecenia „Synchronizacja z programem Inventor” w programie AutoCAD.

Powrót na górę


Autodesk Inventor, Autodesk Inventor Professional, Autodesk AutoCAD, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Architecture, Autodesk Vault Basic, Autodesk Vault Server, Autodesk Showcase, Autodesk 3ds Max Design, Autodesk Navisworks Manage, Autodesk Navisworks Simulate, Autodesk ReCap and Autodesk AutoCAD Raster Design are trademarks or registered trademarks of Autodesk, Inc. in the United States and/or other countries.


Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint and Microsoft Excel are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Portions of this software copyright 1996-2008 Acresso Corporation.


All other trademarks are the property of their respective owners.

Powrót na górę

Dziękujemy wszystkim użytkownikom, którzy zidentyfikowali opisane problemy i zgłosili je do nas. Zgłoszenia te umożliwiły nam udoskonalenie produktu i dostarczenie użytkownikom najlepszego rozwiązania do projektowania infrastruktury produkcyjnej. Dziękujemy również za dalsze zainteresowanie i komentarze dotyczące zawartości tego wydania.


Z poważaniem,


Zespół ds. produktu Autodesk Factory Design Suite

Powrót na górę

Copyright 2013 Autodesk, Inc.