Autodesk Materials Library 2011 aktualizacja 1 - plik Readme

Dziękujemy za pobranie programu Autodesk® Materials Library 2011 aktualizacja 1.

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania tej aktualizacji. Przed zaktualizowaniem produktu zdecydowanie zalecane jest przeczytanie całości niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego dokumentu na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Zawartość

Ta aktualizacja dotyczy biblioteki Autodesk Materials Library dla następujących produktów:

Powrót do początku

Ta aktualizacja rozwiązuje problem z niektórymi materiałami domyślnymi w bibliotece nieużywanej w niektórych produktach nieanglojęzycznych.

Powrót do początku

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tej aktualizacji, należy pamiętać o następujących elementach:

Uaktualnione produkty - informacje

Po zakończeniu instalacji tylko produkt Autodesk Materials Library zostanie zaktualizowany.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji wyświetlany jest monit o oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Aby zastosować aktualizację, należy mieć uprawnienia administracyjne do instalowania i odinstalowywania produktów.

Sieciowy obraz stanowiska

NIE MOŻNA utworzyć obrazu stanowiska tej aktualizacji za pomocą kreatora obrazu.

Deinstalacja

Aktualizacja nie może być odinstalowana.

Powrót do początku

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tej aktualizacji są wbudowane następujące przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

Powrót do początku

Stosowanie aktualizacji do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować tę aktualizację na jednym komputerze, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

  1. Pobierz aktualizację i zapisz ją w dowolnym folderze.
  2. W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny z programem AutoCAD).
  3. Znajdź folder, w którym została zapisana aktualizacja, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót do początku

Stosowanie aktualizacji przez sieć lokalną

Aktualizację można zainstalować przez sieć lokalną, korzystając z Centrum komunikacyjnego. Szczegółowe instrukcje konfigurowania poprawki przez sieć lokalną znajdują się na karcie Centrum komunikacyjne Pomocy do Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

Uwaga: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować, korzystając z nośnika instalacyjnego z produktem. Wybierz opcję Install Tools and Utilities (Zainstaluj narzędzia), a następnie pozycję Autodesk CAD Manager Tools.

Powrót do początku

Następujące pliki są zaktualizowane w 32-bitowym systemie operacyjnym w folderze:<dysk_lokalny:>Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Materials2011 i w 64-bitowym systemie operacyjnym w folderze: <dysk_lokalny:>Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials2011.

FBXASSET-CHS.xlf
FBXASSET-CHT.xlf
FBXASSET-CSY.xlf
FBXASSET-DEU.xlf
FBXASSET-eng.xlf
FBXASSET-ESP.xlf
FBXASSET-FRA.xlf
FBXASSET-HUN.xlf
FBXASSET-ITA.xlf
FBXASSET-JPN.xlf
FBXASSET-KOR.xlf
FBXASSET-PLK.xlf
FBXASSET-PTB.xlf
FBXASSET-RUS.xlf

Powrót do początku


Copyright © 2010 Autodesk, Inc.