Oznámení pro zákazníky aplikace Autodesk Mechanical Desktop

'Jelikož se společnost Autodesk neustále snaží poskytovat produkty vysoké kvality, vydala aktualizaci Service Pack 1 aplikace Mechanical Desktop 2009, která opravuje různé problémy týkající se následujících produktů:

V tomto souboru README zjistíte, co bylo opraveno, kde stáhnout aktualizaci a jak ji nainstalovat.

Obsah

Předpoklady

32bitový

64bitový

*

Microsoft Windows XP Professional, SP2 a SP3

*

Microsoft Windows XP Professional, SP2

*

Microsoft Windows XP Home, SP2 a SP3

*

Microsoft Windows Vista Enterprise, SP1

*

Microsoft Windows Vista Enterprise, SP1

*

Microsoft Windows Vista Business, SP1

*

Microsoft Windows Vista Business, SP1

*

Microsoft Windows Vista Ultimate, SP1

*

Microsoft Windows Vista Ultimate, SP1

*

Microsoft Windows Vista Home Premium, SP1

*

Microsoft Windows Vista Home Premium, SP1

Pokyny k instalaci

Než zahájíte instalaci, ujistěte se, že...

Samostatná instalace

POZNÁMKA: Používáte-li operační systém Windows Vista, nepoužívejte možnost Automaticky ukončit aplikace a pokusit se o jejich restart po dokončení nastavení Namísto toho doporučujeme aplikaci Mechanical Desktop 2009 před nainstalováním této aktualizace ukončit ručně.

 1. Stáhněte si instalační soubor mdt2009_swl_sp1_x32.exe pro 32bitovou verzi nebo soubor mdt2009_swl_sp1_x64.exe pro 64bitovou verzi aktualizace Service Pack 1 aplikace Mechanical Desktop 2009. Tuto aktualizaci lze nainstalovat pro všechny druhy aplikace Mechanical Desktop 2009 v produktech:
 2. Poklepáním spusťte instalační program.
 3. Po dokončení instalace aktualizace Service Pack 1 aplikace Mechanical Desktop 2009 se zobrazí hlášení o úspěšném nainstalování aktualizace.

Síťové rozmístění

Nelze vytvořit nový strom rozmístění založený na již existujícím stromu rozmístění. Chcete-li uchovat kopii původního stromu rozmístění, zkopírujte původní strom do jiného umístění, než provedete změny.

Přidání servisního balíčku k novému administrativnímu obrazu

 1. Vložte instalační disk produktu a spusťte soubor Setup.exe.
 2. Vyberte možnost Vytvořit rozmístění.
 3. Pokračujte v průvodci rozmístěním, dokud se nedostanete na stránku Konfigurace.
 4. Na stránce Konfigurace aplikace Autodesk Mechanical Desktop 2009 vyberte možnost Síťová licence a specifikujte umístění vašeho licenčního serveru.
 5. Klepejte na tlačítko Další, dokud se nedostanete na stránku Zahrnout aktualizace Service Pack.
 6. Klepněte na tlačítko Jsou k dispozici aktualizace . Pokud není toto tlačítko aktivní, postupujte podle kroků uvedených v části Poznámka.
 7. V dialogovém okněSpravovat složku aktualizací
  1. Klepněte na položku Druh akce
  2. Vyberte možnost <Přidat do složky aktualizací>
  3. Klepněte na tlačítko Aktualizovat složku aktualizací.
  Aktualizace se stáhne do složky <umístění vašeho rozmístění>\AdminImage\ServicePacks.
  Jakmile je stahování dokončeno, zobrazí se zpráva, že byla aktualizována vaše místní složka aktualizací.
 8. Klepněte na tlačítko Zavřít v dialogovém okně Spravovat složku aktualizací.
 9. Přejděte zpět stránku Zahrnout aktualizace Service Pack, poté klepněte na tlačítko Procházet a zadejte umístění souboru aktualizace (krok 7).
 10. Ověřte, zda byla aktualizace přidána do pole Aktualizace Service Pack zahrnuté v tomto rozmístění.
 11. Pokračujte v konfiguraci nebo klepněte na tlačítko Dokončení konfigurace.
 12. Klepnutím na tlačítko Vytvořit rozmístění zahájíte vytváření rozmístění.

Použití aktualizace se stávajícím administrativním obrazem

 1. Přejděte do umístění stávajícího administrativního obrazu.
 2. Ve složce Nástroje poklepáním na zástupce<Vytvořit a upravit rozmístění> spusťte průvodce rozmístěním.
 3. Klepněte na možnost <Upravit stávající rozmístění>.
 4. Pokračujte v průvodci rozmístěním, dokud se nedostanete na stránku Konfigurace.
 5. Na stránce Konfigurace aplikace AutoCAD Mechanical 2009 klepejte na tlačítko Další, dokud se nedostanete na stránku Zahrnout aktualizace Service Pack.
 6. Klepněte na tlačítko Jsou k dispozici aktualizace . Pokud není toto tlačítko aktivní, postupujte podle kroků uvedených v části Poznámka.
 7. V dialogovém okněSpravovat složku aktualizací
  1. Klepněte na položku Druh akce
  2. Vyberte možnost <Přidat do složky aktualizací>
  3. Klepněte na tlačítko Aktualizovat složku aktualizací..
 8. Aktualizace se stáhne do složky <umístění vašeho rozmístění>\AdminImage\ServicePacks.
  Jakmile je stahování dokončeno, zobrazí se zpráva, že byla aktualizována vaše místní složka aktualizací.
 9. V dialogovém okně Spravovat složku aktualizací klepněte na tlačítko Zavřít.
 10. Přejděte zpět stránku Zahrnout aktualizace Service Pack, klepněte na tlačítko Procházeta zadejte umístění souboru aktualizace (krok 7).
 11. Ověřte, zda byla aktualizace přidána do pole Aktualizace Service Pack zahrnuté v tomto rozmístění.
 12. Pokračujte v konfiguraci nebo klepněte na tlačítko Dokončení konfigurace.
 13. Chcete-li upravit stávající rozmístění, Klepněte na možnost Vytvořit rozmístění.

Poznámka

Pokud není aktivní tlačítko Aktualizace jsou dostupné, použijte níže uvedený postup manuálního stažení aktualizace a vytvoření rozmístění.

 1. Stáhněte soubor .exe servisního balíčku z webových stránek Autodesk Product Support.
 2. Extrahujte soubor . msp ze souboru .exeservisního balíčku:
 3. Klepněte na tlačítko Procházet a určete umístění souboru .msp, který jste extrahovali v kroku 2.
 4. Ověřte, zda byla aktualizace přidána do pole Aktualizace Service Pack zahrnuté v tomto rozmístění.
 5. Pokračujte v konfiguraci nebo klepněte na tlačítko Dokončení konfigurace.
 6. Klepnutím na tlačítko Vytvořit rozmístění zahájíte vytváření rozmístění. 

Po instalaci aktualizace Service Pack

Odinstalování aktualizace Service Pack

POZNÁMKA: Tento servisní balíček nelze odinstalovat, pokud byl nainstalován pomocí síťového rozmístění s přidruženou aktualizací.

Windows XP

 1. V nabídce Start klepněte na položky Nastavení > Ovládací panely.
 2. Poklepejte na položku Přidat nebo odebrat programy.
 3. V systému Windows XP vyberte možnost Zobrazit aktualizace.
 4. V seznamu aktualizací vyhledejte umístění příslušného servisního balíčku a klepněte na možnost Odebrat.

Windows Vista

 1. V nabídce Start klepněte na položku Ovládací panely.
 2. Klepněte na položku Programy.
 3. Klepněte na položku Programy a funkce.
 4. V levém panelu okna Programy a funkce klepněte na položku Zobrazit nainstalované aktualizace.
 5. V seznamu aktualizací vyhledejte umístění příslušného servisního balíčku a klepněte na možnost Odinstalovat.

Potíže, kterých se aktualizace Service Pack 1 aplikace Autodesk Mechanical Desktop 2009 týká

Tento servisní balíček obsahuje aktualizaci Update 1 aplikace AutoCAD 2009. Informace o potížích, kterých se aktualizace Update1 aplikace AutoCAD 2009 týká, naleznete v souboru Readme na stránkách http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618.

V této aktualizaci Service Pack byly vyřešeny následující potíže aplikace AutoCAD Mechanical:

Závažné chyby:

Rozpisky, kusovníky a pozice:

Normalizované součásti a prvky:

Značky a kóty:

Strojírenská struktura:

Úložiště Vault:

Norma GOST:

Další opravené problémy:

V této aktualizaci Service Pack byly vyřešeny následující problémy aplikace Mechanical Desktop:

Různé poznámky

Aplikace Mechanical Desktop 2009 a aktualizace Service Pack 1 aplikace Mechanical Desktop 2009 používají stejný formát souboru. Všechny soubory výkresů vytvořené v libovolné verzi jsou zaměnitelné.

Umístění aktualizace Service Pack 1 aplikace Autodesk Mechanical Desktop 2009 ke stažení

Instalační program aktualizace Service Pack 1 aplikace Mechanical Desktop 2009 můžete stáhnout pomocí funkce Live Update nebo z následujícího umístění:

http://www.autodesk.com/mechdesktop-updates

Děkujeme všem zákazníkům, kteří tyto problémy identifikovali a oznámili nám je. Tato hlášení nám umožňují produkt vylepšovat a poskytovat našim zákazníkům nejlepší možná řešení v oblasti strojírenských konstrukčních návrhů. Společnost Autodesk by vám také ráda poděkovala za zájem o její produkty i za vaši zpětnou odezvu ohledně obsahu této aktualizace.

Ještě jednou vám děkujeme za to, že používáte produkty společnosti Autodesk.

S pozdravem
tým produktu AutoCAD Mechanical