Informacje dla użytkowników programu Autodesk Mechanical Desktop

W ramach nieustannych starań o zapewnienie wysokiej jakości swoich produktów firma Autodesk wydała dodatek Service Pack 1 do programu Mechanical Desktop 2009, który rozwiązuje różne problemy pojawiające się w następujących produktach:

W tym pliku README zawarto informacje o problemach, które zostały rozwiązane, lokalizacji pobierania aktualizacji oraz sposobie jej zainstalowania.

Spis treści

Wymagania wstępne

32-bitowy

64-bitowy

*

Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem SP2 lub SP3

*

Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem SP2

*

Microsoft Windows XP Home z dodatkiem SP2 lub SP3

*

Microsoft Windows Vista Enterprise z dodatkiem SP1

*

Microsoft Windows Vista Enterprise z dodatkiem SP1

*

Microsoft Windows Vista Business z dodatkiem SP1

*

Microsoft Windows Vista Business z dodatkiem SP1

*

Microsoft Windows Vista Ultimate z dodatkiem SP1

*

Microsoft Windows Vista Ultimate z dodatkiem SP1

*

Microsoft Windows Vista Home Premium z dodatkiem SP1

*

Microsoft Windows Vista Home Premium z dodatkiem SP1

Instrukcje instalacji

Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że

Instalacja jednostanowiskowa

UWAGA: Jeśli używasz systemu Windows Vista, nie zaznaczaj opcji Automatycznie zamknij aplikacje i podejmij próbę ponownego ich uruchomienia po ukończeniu instalacji. Zamiast tego przed zainstalowaniem tej aktualizacji zalecane jest zamknięcie programu Mechanical Desktop 2009.

 1. Pobierz plik mdt2009_swl_sp1_x32.exe w przypadku 32-bitowej wersji instalatora dodatku Service Pack 1 do programu Mechanical Desktop 2009 lub plik mdt2009_swl_sp1_x64.exe w przypadku wersji 64-bitowej. Tę poprawkę można zainstalować na wszystkich wersjach programu Mechanical Desktop 2009 w produktach:
 2. Kliknij dwukrotnie Instalator, aby go uruchomić.
 3. Po ukończeniu instalacji dodatku Service Pack 1 do programu Mechanical Desktop 2009 zostanie wyświetlony komunikat informujący o pomyślnym zastosowaniu aktualizacji.

Sieciowy obraz stanowiska

Nie jest możliwe utworzenie nowego drzewa instalacji bez zmiany istniejącego. Aby zachować kopię oryginalnego drzewa instalacji, należy ręcznie skopiować je do innej lokalizacji przed wprowadzeniem zmian.

Dodawanie dodatku Service Pack do nowego obrazu administracyjnego

 1. Włóż dysk instalacyjny z programem i uruchom plik Setup.exe.
 2. Zaznacz opcję Utwórz obraz stanowiska.
 3. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska, dopóki nie zostanie wyświetlona strona konfiguracji.
 4. Na stronie Konfiguracja programu Autodesk Mechanical Desktop 2009 wybierz opcję Licencja sieciowa i określ lokalizację serwera licencji.
 5. Klikaj przycisk Dalej, aż zostanie wyświetlona strona Dołącz pakiety serwisowe.
 6. Kliknij przycisk Aktualizacje są dostępne . Jeśli przycisk ten jest nieaktywny, wykonaj instrukcje opisane w uwadze .
 7. W oknie dialogowym Zarządzanie folderem poprawki
  1. kliknij opcję Typ akcji.
  2. Zaznacz opcję <Dodaj od folderu poprawki>.
  3. Kliknij przycisk Zaktualizuj folder poprawki.
  Poprawka zostanie pobrana do folderu <lokalizacja obrazu stanowiska>\AdminImage\ServicePacks.
  Po ukończeniu pobierania wyświetlony zostanie komunikat o zaktualizowaniu lokalnego folderu poprawki.
 8. Kliknij przycisk Zamknij w oknie dialogowym Zarządzanie folderem poprawki.
 9. Na stronie Dołącz pakiety serwisowe kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć plik poprawki (krok 7).
 10. Upewnij się, że dodatek Service Pack został dodany w polu Pakiety serwisowe dołączone do tego stanowiska.
 11. Kontynuuj konfigurowanie lub kliknij przycisk Konfiguracja ukończona.
 12. Kliknij przycisk Utwórz obraz stanowiska, aby rozpocząć tworzenie obrazu stanowiska.

Dodawanie dodatku Service Pack do istniejącego obrazu administracyjnego

 1. Przejdź do lokalizacji istniejącego obrazu administracyjnego.
 2. W folderze Narzędzia kliknij dwukrotnie skrót <Utwórz i zmodyfikuj obraz stanowiska> , aby uruchomić kreatora obrazu stanowiska.
 3. Kliknij opcję <Modyfikuj istniejący obraz stanowiska>.
 4. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska, dopóki nie zostanie wyświetlona strona konfiguracji.
 5. Na stronie Konfiguracja programu Autodesk Mechanical Desktop 2009 kliknij przycisk Dalej, aż zostanie wyświetlona strona Dołącz pakiety serwisowe.
 6. Kliknij przycisk Aktualizacje są dostępne . Jeśli przycisk ten jest nieaktywny, wykonaj instrukcje opisane w uwadze .
 7. W oknie dialogowym Zarządzanie folderem poprawki
  1. Kliknij opcję Typ akcji.
  2. Zaznacz opcję <Dodaj do folderu poprawek>.
  3. Kliknij przycisk Zaktualizuj folder poprawki.
 8. Poprawka zostanie pobrana do folderu <lokalizacja obrazu stanowiska>\AdminImage\ServicePacks.
  Po ukończeniu pobierania wyświetlony zostanie komunikat o zaktualizowaniu lokalnego folderu poprawki.
 9. Kliknij przycisk Zamknij w oknie dialogowym Zarządzanie folderem poprawki.
 10. Na stronie Dołącz pakiety serwisowe Kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć plik poprawki (krok 7).
 11. Upewnij się, że dodatek Service Pack został dodany w polu Pakiety serwisowe dołączone do tego stanowiska.
 12. Kontynuuj konfigurowanie lub kliknij przycisk Konfiguracja ukończona.
 13. Kliknij przycisk Utwórz obraz stanowiska, aby zmodyfikować istniejący obraz stanowiska.

Uwaga

Jeśli przycisk Aktualizacje są dostępne jest nieaktywny, wykonaj poniższą procedurę, aby pobrać poprawkę i utworzyć obraz stanowiska ręcznie.

 1. Pobierz plik .exe dodatku Service Pack z witryny pomocy technicznej dotyczącej produktu firmy Autodesk.
 2. Wyodrębnij plik .msp z pliku .exe dodatku Service Pack:
 3. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć plik .msp wyodrębniony w kroku 2.
 4. Upewnij się, że dodatek Service Pack został dodany w polu Pakiety serwisowe dołączone do tego stanowiska.
 5. Kontynuuj konfigurowanie lub kliknij przycisk Konfiguracja ukończona.
 6. Kliknij przycisk Utwórz obraz stanowiska, aby rozpocząć tworzenie obrazu stanowiska.

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack

Odinstalowywanie dodatku Service Pack

UWAGA:Tego dodatku Service Pack nie można odinstalować, jeśli został zainstalowany za pośrednictwem sieciowego obrazu stanowiska ze scaloną aktualizacją.

Windows XP

 1. W menu Start kliknij polecenie Ustawienia > Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie aplet Dodaj lub usuń programy.
 3. W systemie Windows XP wybierz opcję Pokaż aktualizacje.
 4. Na liście aktualizacji znajdź odpowiedni dodatek Service Pack i kliknij opcję Usuń.

Windows Vista

 1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij polecenie Programy.
 3. Kliknij opcję Programy i funkcje.
 4. W lewym okienku okna Programy i funkcje kliknij opcję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 5. Na liście aktualizacji znajdź odpowiedni dodatek Service Pack i kliknij opcję Odinstaluj.

Problemy rozwiązane przez dodatek Service Pack 1 do programu Mechanical Desktop 2009

Ten dodatek Service Pack obejmuje pierwszą aktualizację programu AutoCAD 2009. Informacje dotyczące problemów rozwiązanych przez pierwszą aktualizację programu AutoCAD 2009 znajdują się w pliku Readme dostępnym pod adresem http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618.

Ten dodatek Service Pack rozwiązuje następujące problemy z programem AutoCAD Mechanical:

Błędy krytyczne:

Zestawienie komponentów, lista elementów i numery pozycji:

Części i elementy znormalizowane:

Symbole i wymiary:

Struktura Mechanical:

Program Vault:

Norma GOST:

Inne rozwiązane problemy:

Ten dodatek Service Pack rozwiązuje następujące problemy z programem Mechanical Desktop:

Różne uwagi

W programach Mechanical Desktop 2009 i Mechanical Desktop 2009 z dodatkiem Service Pack 1 stosowany jest ten sam format plików. Niezależnie od tego, w której z tych wersji utworzono pliki rysunków, mogą one być używane w każdej z nich.

Lokalizacja pobierania dodatku Service Pack 1 do programu Autodesk Mechanical Desktop 2009

Instalatora dodatku Service Pack 1 do programu Mechanical Desktop 2009 można pobrać za pomocą funkcji Live Update lub z następującej lokalizacji:

http://www.autodesk.com/mechdesktop-updates

Dziękujemy wszystkim użytkownikom, którzy zauważyli te problemy i je zgłosili. Ich raporty pozwoliły nam udoskonalić produkt i zapewnić Wam, naszym klientom, możliwie najlepsze rozwiązanie w dziedzinie projektowania mechanicznego. Firma Autodesk chciałaby również skorzystać z tej okazji, aby z góry podziękować za dalsze zainteresowanie naszymi produktami i opinie na temat zawartości niniejszej aktualizacji.

Jeszcze raz dziękujemy za uznanie dla produktów firmy Autodesk.

Z szacunkiem,
Zespół AutoCAD Mechanical