Oznámení pro zákazníky, kteří používají aplikaci Autodesk Mechanical Desktop

Protože se společnost Autodesk neustále snaží poskytovat produkty vysoké kvality, vydala aktualizaci Service Pack 3 aplikace Mechanical Desktop 2009, která opravuje různé problémy týkající se následujících produktů:

V tomto souboru README zjistíte, co bylo opraveno, kde stáhnout aktualizaci a jak ji nainstalovat.

Obsah

Předpoklady

32bitová verze

64bitová verze

*

Microsoft Windows XP Professional, SP2 a SP3

*

Microsoft Windows XP Professional, SP2

*

Microsoft Windows XP Home, SP2 a SP3

*

Microsoft Windows Vista Enterprise, SP1

*

Microsoft Windows Vista Enterprise, SP1

*

Microsoft Windows Vista Business, SP1

*

Microsoft Windows Vista Business, SP1

*

Microsoft Windows Vista Ultimate, SP1

*

Microsoft Windows Vista Ultimate, SP1

*

Microsoft Windows Vista Home Premium, SP1

*

Microsoft Windows Vista Home Premium, SP1

Zpět na úvod

Pokyny k instalaci

Než zahájíte instalaci, ujistěte se, že...

Poznámka:

Pokud používáte novou verzi aplikace Mechanical Desktop 2009, která je kompatibilní s aplikací Inventor 2010, nebudete moci tuto aktualizaci Service Pack stáhnout prostřednictvím služby Live Update v Komunikačním centru. Aktualizaci Service Pack lze stáhnout z webu Autodesk Product Support. Informace o umístění souboru ke stažení najdete v části Umístění souboru aktualizace Service Pack 3 aplikace Autodesk Mechanical Desktop 2009 ke stažení.

Samostatná instalace

POZNÁMKA: Používáte-li operační systém Windows Vista, nepoužívejte možnost Automaticky ukončit aplikace a pokusit se o jejich restart po dokončení nastavení. Namísto toho doporučujeme aplikaci Mechanical Desktop 2009 před nainstalováním této aktualizace ukončit ručně.

 1. Stáhněte si instalační soubor mdt2009_swl_sp3_x86.exe pro 32bitovou verzi nebo soubor mdt2009_swl_sp3_x64.exe pro 64bitovou verzi aktualizace Service Pack 3 aplikace Mechanical Desktop 2009. Tuto aktualizaci lze nainstalovat pro všechny druhy aplikace Mechanical Desktop 2009 v produktech:
 2. Poklepáním spusťte instalační program.
 3. Po dokončení instalace aktualizace Service Pack 3 aplikace Mechanical Desktop 2009 se zobrazí hlášení o úspěšné instalaci aktualizace.

Síťové rozmístění

Nelze vytvořit nový strom rozmístění založený na již existujícím stromu rozmístění. Chcete-li uchovat kopii původního stromu rozmístění, zkopírujte původní strom do jiného umístění, než provedete změny.

Přidání aktualizace Service Pack k novému administrativnímu obrazu

 1. Vložte instalační disk produktu a spusťte soubor Setup.exe.
 2. Vyberte možnost Vytvořit rozmístění.
 3. Pokračujte v průvodci rozmístěním, dokud se nedostanete na stránku Konfigurace.
 4. Na stránce Konfigurace aplikace Autodesk Mechanical Desktop 2009 vyberte možnost Síťová licence a určete umístění vašeho licenčního serveru.
 5. Klepejte na tlačítko Další, dokud se nedostanete na stránku Zahrnout aktualizace Service Pack.
 6. Klepněte na tlačítko Jsou k dispozici aktualizace. Pokud není toto tlačítko aktivní, postupujte podle kroků uvedených v části Poznámky.
 7. V dialogovém okně Spravovat složku aktualizací
  1. klepněte na položku Druh akce,
  2. vyberte možnost<Přidat do složky aktualizací>,
  3. klepněte na tlačítko Aktualizovat složku aktualizací.
  Aktualizace se stáhne do složky <umístění vašeho rozmístění>\AdminImage\ServicePacks.
  Po dokončení stahování se zobrazí hlášení, že byla místní složka aktualizací aktualizována.
 8. V dialogovém okně Spravovat složku aktualizací klepněte na tlačítko Zavřít.
 9. Když se vrátíte na stránku Zahrnout aktualizace Service Pack, klepněte na tlačítko Procházet a určete umístění souboru aktualizace (krok 7).
 10. Ověřte, zda byla aktualizace přidána do pole Aktualizace Service Pack zahrnuté v tomto rozmístění.
 11. Pokračujte v konfiguraci nebo klepněte na tlačítko Dokončení konfigurace.
 12. Klepnutím na tlačítko Vytvořit rozmístění zahájíte vytváření rozmístění.

Použití aktualizace Service Pack se stávajícím administrativním obrazem

 1. Přejděte do umístění stávajícího administrativního obrazu.
 2. Ve složce Nástroje poklepáním na zástupce<Vytvořit a upravit rozmístění> spusťte průvodce rozmístěním.
 3. Klepněte na možnost <Upravit stávající rozmístění>.
 4. Pokračujte v průvodci rozmístěním, dokud se nedostanete na stránku Konfigurace.
 5. Na stránce Konfigurace aplikace AutoCAD Mechanical 2009 klepejte na tlačítko Další, dokud se nedostanete na stránku Zahrnout aktualizace Service Pack.
 6. Klepněte na tlačítko Jsou k dispozici aktualizace. Pokud není toto tlačítko aktivní, postupujte podle kroků uvedených v části Poznámky.
 7. V dialogovém okně Spravovat složku aktualizací
  1. klepněte na položku Druh akce,
  2. vyberte možnost<Přidat do složky aktualizací>,
  3. klepněte na tlačítko Aktualizovat složku aktualizací.
  Aktualizace se stáhne do složky <umístění vašeho rozmístění>\AdminImage\ServicePacks.
  Po dokončení stahování se zobrazí hlášení, že byla místní složka aktualizací aktualizována.
 8. V dialogovém okně Spravovat složku aktualizací klepněte na tlačítko Zavřít.
 9. Když se vrátíte na stránku Zahrnout aktualizace Service Pack, klepněte na tlačítko Procházet a určete umístění souboru aktualizace (krok 7).
 10. Ověřte, zda byla aktualizace přidána do pole Aktualizace Service Pack zahrnuté v tomto rozmístění.
 11. Pokračujte v konfiguraci nebo klepněte na tlačítko Dokončení konfigurace.
 12. Chcete-li upravit stávající rozmístění, klepněte na možnost Vytvořit rozmístění.

Poznámka:

Pokud není tlačítko Aktualizace jsou dostupné aktivní, použijte níže uvedený postup ručního stažení aktualizace a vytvoření rozmístění.

 1. Z webových stránek Autodesk Product Support si stáhněte soubor .exe aktualizace Service Pack.
 2. Extrahujte soubor .msp ze souboru .exe aktualizace Service Pack:
 3. Klepněte na tlačítko Procházet a určete umístění souboru .msp, který jste extrahovali v kroku 2.
 4. Ověřte, zda byla aktualizace Service Pack přidána do pole Aktualizace Service Pack zahrnuté v tomto rozmístění.
 5. Pokračujte v konfiguraci nebo klepněte na tlačítko Dokončení konfigurace.
 6. Klepnutím na tlačítko Vytvořit rozmístění zahajte vytváření rozmístění.

Po instalaci aktualizace Service Pack

Zpět na úvod

Odinstalování této aktualizace Service Pack

POZNÁMKA: Tuto aktualizaci Service Pack nelze odinstalovat, pokud byl nainstalován pomocí síťového rozmístění se sloučenou aktualizací.

Windows XP

 1. V nabídce Start klepněte na položky Nastavení > Ovládací panely.
 2. Poklepejte na položku Přidat nebo odebrat programy.
 3. V systému Windows XP vyberte možnost Zobrazit aktualizace.
 4. V seznamu aktualizací vyhledejte umístění příslušné aktualizace Service Pack a klepněte na možnost Odebrat.

Windows Vista

 1. V nabídce Start klepněte na položku Ovládací panely.
 2. Klepněte na položku Programy.
 3. Klepněte na položku Programy a funkce.
 4. V levém panelu okna Programy a funkce klepněte na položku Zobrazit nainstalované aktualizace.
 5. V seznamu aktualizací vyhledejte umístění příslušné aktualizace Service Pack a klepněte na možnost Odinstalovat.

Zpět na úvod

Potíže, kterých se aktualizace Service Pack 3 aplikace Autodesk Mechanical Desktop 2009 týká

Tato aktualizace Service Pack obsahuje aktualizaci Update 3 aplikace AutoCAD 2009. Informace o potížích, kterých se aktualizace Update 3 aplikace AutoCAD 2009 týká, naleznete v souboru Readme na webové stránce http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618.

V této aktualizaci Service Pack byly vyřešeny následující potíže aplikace AutoCAD Mechanical:

      Opravené závažné chyby:

      Propojení s aplikací Inventor:

      Rozpisky, kusovníky a pozice:

      Značky a kóty:

      Strojírenská struktura:

      Další opravené problémy:

V této aktualizaci Service Pack byly vyřešeny následující problémy aplikace Mechanical Desktop:

Zpět na úvod

Různé poznámky

Aplikace Mechanical Desktop 2009, Mechanical Desktop 2009 Service Pack 1, Mechanical Desktop 2009 Service Pack 2 a Mechanical Desktop 2009 Service Pack 3 používají stejný souborový formát. Všechny soubory výkresů vytvořené v libovolné verzi jsou zaměnitelné.

Zpět na úvod

Umístění aktualizace Service Pack 3 aplikace Autodesk Mechanical Desktop 2009 ke stažení

Instalační program aktualizace Service Pack 3 aplikace Mechanical Desktop 2009 lze stáhnout pomocí funkce Live Update nebo z následujícího umístění:

http://www.autodesk.com/mechdesktop-updates

Děkujeme všem zákazníkům, kteří tyto problémy identifikovali a oznámili nám je. Tato hlášení nám umožňují produkt vylepšovat a poskytovat našim zákazníkům nejlepší možná řešení v oblasti strojírenských konstrukčních návrhů. Společnost Autodesk by vám také ráda poděkovala za zájem o její produkty i za vaši zpětnou odezvu ohledně obsahu této aktualizace.

Ještě jednou vám děkujeme za to, že používáte produkty společnosti Autodesk.

S pozdravem
tým produktu AutoCAD Mechanical

Zpět na úvod