Informacje dla użytkowników programu Autodesk Mechanical Desktop

W ramach nieustannych starań o zapewnienie wysokiej jakości swoich produktów firma Autodesk wydała dodatek Service Pack 3 dla programu Mechanical Desktop 2009, który rozwiązuje różne problemy występujące w następujących produktach:

W tym pliku README zawarto informacje o problemach, które zostały rozwiązane, lokalizacji pobierania aktualizacji oraz sposobie jej zainstalowania.

Spis treści

Wymagania wstępne

32-bitowy

64-bitowy

*

Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem SP2 lub SP3

*

Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem SP2

*

Microsoft Windows XP Home z dodatkiem SP2 lub SP3

*

Microsoft Windows Vista Enterprise z dodatkiem SP1

*

Microsoft Windows Vista Enterprise z dodatkiem SP1

*

Microsoft Windows Vista Business z dodatkiem SP1

*

Microsoft Windows Vista Business z dodatkiem SP1

*

Microsoft Windows Vista Ultimate z dodatkiem SP1

*

Microsoft Windows Vista Ultimate z dodatkiem SP1

*

Microsoft Windows Vista Home Premium z dodatkiem SP1

*

Microsoft Windows Vista Home Premium z dodatkiem SP1

Do góry

Instrukcje instalowania

Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że

Uwaga:

W przypadku korzystania z nowego programu Mechanical Desktop 2009 zgodnego z programem Inventor 2010 nie można pobrać tego dodatku Service Pack za pośrednictwem usługi Live Update w Centrum komunikacyjnym. Plik dodatku Service Pack można pobrać z witryny Autodesk Product Support (Pomoc techniczna produktu Autodesk). Aby wyszukać położenia pobierania, zobacz Położenie pobierania dodatku Service Pack 3 programu Autodesk Mechanical Desktop 2009.

Instalacja jednostanowiskowa

UWAGA: Jeśli używasz systemu Windows Vista, nie zaznaczaj opcji Automatycznie zamknij aplikacje i podejmij próbę ponownego ich uruchomienia po ukończeniu instalacji. Zamiast tego przed zainstalowaniem tej aktualizacji zalecane jest zamknięcie programu Mechanical Desktop 2009.

 1. Pobierz plik mdt2009_swl_sp3_x86.exe dla wersji 32-bitowej lub plik mdt2009_swl_sp3_x64.exe dla wersji 64-bitowej instalatora dodatku Service Pack 3 programu Mechanical Desktop 2009. Tę poprawkę można również zainstalować we wszystkich wersjach programu Mechanical Desktop 2009 w produktach:
 2. Kliknij dwukrotnie Instalator, aby go uruchomić.
 3. Po zakończeniu instalowania dodatku Service Pack 3 dla programu Mechanical Desktop 2009 zostanie wyświetlony komunikat informujący o pomyślnym zastosowaniu aktualizacji.

Sieciowy obraz stanowiska

Nie jest możliwe utworzenie nowego drzewa instalacji bez zmiany istniejącego. Aby zachować kopię oryginalnego drzewa instalacji, należy ręcznie skopiować je do innej lokalizacji przed wprowadzeniem zmian.

Dodawanie dodatku Service Pack do nowego obrazu administracyjnego

 1. Włóż dysk instalacyjny z programem i uruchom plik Setup.exe.
 2. Zaznacz opcję Utwórz obraz stanowiska.
 3. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska, dopóki nie zostanie wyświetlona strona konfiguracji.
 4. Na stronie Konfiguracja programu Autodesk Mechanical Desktop 2009 wybierz opcję Licencja sieciowa i określ lokalizację serwera licencji.
 5. Klikaj przycisk Dalej, aż zostanie wyświetlona strona Dołącz pakiety serwisowe.
 6. Kliknij przycisk Dostępne są aktualizacje. Jeśli ten przycisk jest nieaktywny, wykonaj instrukcje opisane w sekcji Uwaga.
 7. W oknie dialogowym Zarządzaj folderem poprawki
  1. kliknij opcję Typ akcji.
  2. Zaznacz opcję <Dodaj od folderu poprawki>.
  3. Kliknij przycisk Zaktualizuj folder poprawki.
  Poprawka zostanie pobrana do folderu <lokalizacja obrazu stanowiska>\AdminImage\ServicePacks.
  Po ukończeniu pobierania wyświetlony zostanie komunikat o zaktualizowaniu lokalnego folderu poprawki.
 8. Kliknij przycisk Zamknij w oknie dialogowym Zarządzanie folderem poprawki.
 9. Na stronie Dołącz pakiety serwisowe kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć plik poprawki (krok 7).
 10. Upewnij się, że dodatek Service Pack został dodany w polu Pakiety serwisowe dołączone do tego stanowiska.
 11. Kontynuuj konfigurowanie lub kliknij przycisk Konfiguracja ukończona.
 12. Kliknij przycisk Utwórz obraz stanowiska, aby rozpocząć tworzenie obrazu stanowiska.

Dodawanie dodatku Service Pack do istniejącego obrazu administracyjnego

 1. Przejdź do położenia istniejącego obrazu administracyjnego.
 2. W folderze Narzędzia kliknij dwukrotnie skrót <Utwórz i zmodyfikuj stanowisko>, aby uruchomić kreator obrazu stanowiska.
 3. Kliknij opcję <Modyfikuj istniejący obraz stanowiska>.
 4. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska, dopóki nie zostanie wyświetlona strona Konfiguracja.
 5. Na stronie Konfiguracja programu Autodesk Mechanical Desktop 2009 kliknij przycisk Dalej, aż zostanie wyświetlona strona Dołącz pakiety serwisowe.
 6. Kliknij przycisk Dostępne są aktualizacje. Jeśli ten przycisk jest nieaktywny, wykonaj instrukcje opisane w sekcji Uwaga.
 7. W oknie dialogowym Zarządzaj folderem poprawki
  1. kliknij opcję Typ akcji.
  2. Zaznacz opcję <Dodaj od folderu poprawki>.
  3. Kliknij przycisk Zaktualizuj folder poprawki.
  Poprawka zostanie pobrana do folderu <lokalizacja obrazu stanowiska>\AdminImage\ServicePacks.
  Po ukończeniu pobierania wyświetlony zostanie komunikat o zaktualizowaniu lokalnego folderu poprawki.
 8. Kliknij przycisk Zamknij w oknie dialogowym Zarządzanie folderem poprawki.
 9. Na stronie Dołącz pakiety serwisowe kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć plik poprawki (krok 7).
 10. Upewnij się, że dodatek Service Pack został dodany w polu Pakiety serwisowe dołączone do tego stanowiska.
 11. Kontynuuj konfigurowanie lub kliknij przycisk Konfiguracja ukończona.
 12. Kliknij przycisk Utwórz obraz stanowiska, aby zmodyfikować istniejący obraz stanowiska.

Uwaga:

Jeśli przycisk Aktualizacje są dostępne jest nieaktywny, wykonaj poniższą procedurę, aby pobrać poprawkę i utworzyć obraz stanowiska ręcznie.

 1. Pobierz plik exe dodatku Service Pack z witryny pomocy technicznej produktu firmy Autodesk.
 2. Wyodrębnij plik mspz pliku exe dodatku Service Pack:
 3. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wyszukać plik msp wyodrębniony w kroku 2.
 4. Upewnij się, że dodatek Service Pack został dodany w polu Pakiety serwisowe dołączone do tego stanowiska.
 5. Kontynuuj konfigurowanie lub kliknij przycisk Konfiguracja ukończona.
 6. Kliknij przycisk Utwórz obraz stanowiska, aby rozpocząć tworzenie obrazu stanowiska. 

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack

Do góry

Odinstalowywanie dodatku Service Pack

UWAGA: Tego dodatku Service Pack nie można odinstalować, jeśli został zainstalowany za pośrednictwem sieciowego obrazu stanowiska ze scaloną aktualizacją.

Windows XP

 1. W menu Start kliknij polecenie Ustawienia > Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie aplet Dodaj lub usuń programy.
 3. W systemie Windows XP wybierz opcję Pokaż aktualizacje.
 4. Na liście aktualizacji znajdź odpowiedni dodatek Service Pack i kliknij opcję Usuń.

Windows Vista

 1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij polecenie Programy.
 3. Kliknij opcję Programy i funkcje.
 4. W lewym okienku okna Programy i funkcje kliknij opcję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 5. Na liście aktualizacji znajdź odpowiedni dodatek Service Pack i kliknij opcję Odinstaluj.

Do góry

Problemy rozwiązane przez dodatek Service Pack 3 do programu Mechanical Desktop 2009

Ten dodatek Service Pack obejmuje aktualizację 3 programu AutoCAD 2009. Informacje dotyczące problemów rozwiązanych przez aktualizację 3 programu AutoCAD 2009 znajdują się w pliku Readme dostępnym pod adresem http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618.

Ten dodatek Service Pack rozwiązuje następujące problemy z programem AutoCAD Mechanical:

      Usunięte błędy krytyczne:

      Łącze do programu Inventor

      Zestawienie komponentów, lista elementów i numery pozycji:

      Symbole i wymiar:

      Struktura Mechanical:

      Inne rozwiązane problemy:

Ten dodatek Service Pack rozwiązuje następujące problemy z programem Mechanical Desktop:

Do góry

Różne uwagi

W przypadku programów Mechanical Desktop 2009, Mechanical Desktop 2009 z dodatkiem Service Pack 1, Mechanical Desktop 2009 z dodatkiem Service Pack 2 oraz Mechanical Desktop 2009 z dodatkiem Service Pack 3 jest używany ten sam format pliku. Pliki rysunków mogą one być używane w każdej z tych wersji niezależnie od tego, w której zostały utworzone.

Do góry

Położenie pobierania dodatku Service Pack 3 do programu Autodesk Mechanical Desktop 2009

Instalatora dodatku Service Pack 3 do programu Mechanical Desktop 2009 można pobrać za pomocą usługi Live Update lub z następującego położenia:

http://www.autodesk.com/mechdesktop-updates

Dziękujemy wszystkim użytkownikom, którzy zauważyli te problemy i je zgłosili. Ich raporty pozwoliły nam udoskonalić produkt i zapewnić Wam, naszym klientom, możliwie najlepsze rozwiązanie w dziedzinie projektowania mechanicznego. Firma Autodesk chciałaby również skorzystać z tej okazji, aby z góry podziękować za dalsze zainteresowanie naszymi produktami i opinie na temat zawartości niniejszej aktualizacji.

Jeszcze raz dziękujemy za uznanie dla produktów firmy Autodesk.

Z szacunkiem,
Zespół AutoCAD Mechanical

Do góry