Soubor Readme k aktualizaci Update 1 aplikace Autodesk® Topobase Client 2010

Děkujeme, že jste si stáhli aktualizaci Update 1 pro aplikaci Autodesk Topobase Client 2010.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace. Doporučujeme, abyste si před aktualizací produktu přečetli celý tento dokument. Abyste mohli dokument používat i později, uložte si jej na pevný disk nebo si vytiskněte jeho kopii.

Obsah

Aktualizace Update 1 je určena pro všechny jazykové verze komponent Autodesk Topobase Client 2010 a Autodesk Topobase Administrator 2010, spouštěné ve všech podporovaných operačních systémech.

Požadovaná akce

Po instalaci aktualizace SP1 je třeba provést ruční aktualizaci systémového uživatele Topobase (TBSYS) pomocí nástroje Topobase Server Administrator.

Verze serverové a klientské části aplikace Topobase si musí odpovídat. To znamená:

Všeobecné informace

Aktualizace Update 1 pro aplikaci Topobase Client 2010 zahrnuje aktualizace následujících komponent:

Pro aplikaci Topobase Web jsou k dispozici další aktualizace.

Po instalaci aktualizace Update 1 aplikace Topobase Client je připravena ke spuštění následující aktualizace serverové části:

 1. aktualizace systémového uživatele Topobase (TBSYS) pomocí nástroje Topobase Server Administrator. Tato operace načte soubor Topobase.jar.

V průběhu aktualizace uživatele TBSYS je nutné připojit se k databázi aplikace Oracle. Ujistěte se, že vám správce poskytl heslo uživatele aplikace Oracle s oprávněním k SYS.DBMS_RLS a oprávněním DBA (výchozí „SYS AS SYSDBA“).

Aktualizace aplikace Topobase Client 2010

Byly opraveny následující nedostatky:

Topobase Administrator

Topologie

Ostatní

Topobase Client

Model zobrazení

Export do formátu DWG (TBEXPORTDWG)

Import formátu Interlis

Průsečík

Ostatní

Vykreslování

Topobase Electric

Topobase Survey

Topobase Wastewater

Klasifikace

Import a export

Kontrola

Tato aktualizace obsahuje řešení následujících problémů:

Obecné

64bitové prostředí

Dotaz ADE

CAD v systému GIS

COGO

Správce zobrazení

Správce zobrazení FDO

FDO Oracle

Rastr FDO

FDO SDF

FDO SHP

FDO SQL Server 2008

FDO WFS

Spojení GIS

Import a export

.NET API

Editor schématu

Terén

2D kreslení

3D modelování

3D navigační nástroje

Záznamník akcí

Nastavení měřítka poznámek

Bloky

Kontrola pravopisu

CUI

Extrakce dat

Podpora formátu DGN

Digitální podpis

Kóty

DWF

Dynamické kóty

Export rozvržení

Externí reference

Otevřít soubor

Najít a nahradit

Obecné uživatelské rozhraní

Grafický systém

Šrafování

Obrázek

Dotazovací nástroje

Klávesové modifikátory

Hladiny

Licence

LiveUpdate

Nástroje pro měření

Migrace

Multiodkaz (mleader)

PDF

Publikování

Čištění

RYCHLÝKAL

RESTAURUJ

Úprava referencí

Pás karet

Řez a zploštění

Seek

Uchopení

Visual LISP

USS

Externí reference

 

Známé problémy vyskytující se u této aktualizace

Tuto aktualizaci lze použít v následujících operačních systémech:

Instalace této aktualizace

Chcete-li instalovat tuto aktualizaci na jednom počítači, řiďte se následujícím postupem.

 1. Z webové stránky podpory produktů si stáhněte soubor aktualizace.
 2. Zkopírujte a rozbalte komprimovaný soubor Topobase Client 2010 Update 1 do dočasné složky ve svém počítači.
 3. Na každou pracovní stanici nainstalujte soubory aktualizace Update 1 pro klientskou a/nebo serverovou část.

Aktualizace systémového uživatele Topobase TBSYS

 1. Na každé klientské pracovní stanici spusťte nástroj Topobase Server Administrator. Klepněte na položku nabídky Start > Programy > Autodesk > Autodesk Topobase 2010 > Autodesk Topobase Server Administrator 2010.
 2. Přihlaste se jako uživatel aplikace Oracle s oprávněním k SYS.DBMS_RLS a oprávněním DBA (výchozí „SYS AS SYSDBA“). Výchozí název služby (SID) je ORCL.
 3. V nástroji Topobase Server Administrator klepněte v sekci Systémový uživatel Topobase na tlačítko Podrobná nastavení.
 4. V části Info o systémovém uživateli Topobase označuje červeně označená hodnota, že verze aplikace Topobase Server není aktuální.
 5. V části Systémový uživatel Topobase klepněte na tlačítko Aktualizovat.
 6. Vyberte soubor topobase.jar ze složky \TBSYS a klepněte na tlačítko Otevřít.

Po dokončení aktualizace se zobrazísoubor protokolu (\log\Topobase.ServerAdministrator.txt).

Další informace najdete v příručce instalace a konfigurace aplikace Topobase.

Aktualizace struktury dokumentů

 1. Strukturu dokumentů je možné aktualizovat z libovolné pracovní stanice. Spusťte nástroj Topobase Administrator.
 2. Otevřete každou pracovní plochu.
 3. Na výzvu k aktualizaci struktury dokumentů klepněte na tlačítko Ano.

  Přestože se struktura dokumentů aplikace Topobase aktualizuje automaticky při přihlášení uživatele, doporučujeme, aby správce provedl tuto operaci ručně.


Copyright ® 2009 Autodesk, Inc.