Soubor Readme k aktualizaci Update 2 aplikace Autodesk® Topobase Web 2010

Děkujeme, že jste si stáhli aktualizaci Update 2 aplikace Autodesk Topobase Web 2010.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace. Doporučujeme, abyste si před aktualizací produktu přečetli celý tento dokument. Abyste mohli dokument používat i později, uložte si jej na pevný disk nebo si vytiskněte jeho kopii.

Obsah

Aktualizace Update 2 je určena pro všechny jazykové verze aplikace Autodesk Topobase Web 2010, spouštěné v systémech Windows 2003 Server a Windows 2008 Server.

Aplikace jiných výrobců

Uživatelé aplikace Topobase, kteří používají vlastní řešení nebo řešení jiných výrobců, si musí u svých prodejců nebo konzultantů ověřit, zda si aktualizaci Update 2 aplikace Topobase mohou nainstalovat. Řešení odkazující na knihovny aplikací Map 3D nebo MapGuide Enterprise, které mají digitální podpis a které jsou zkompilovány na platformě Microsoft .NET StrongName, musí být znovu zkompilovány v aktualizovaném systému Topobase framework.

Požadovaná akce

Abyste mohli provést úplnou aktualizaci aplikace Topobase Web 2010, musíte nainstalovat aktualizaci Update 2 aplikace Topobase Client 2010 a aktualizovat systémového uživatele Topobase (TBSYS) a příslušné dokumenty. Tyto kroky doporučujeme provést ještě před instalací aktualizace aplikace Topobase Web 2010.

Další informace naleznete v souboru Readme k aktualizaci Update 2 aplikace Topobase Client 2010.

POZNÁMKA: Pomocí aplikací Topobase Client nebo Administrator je možné provést pouze aktualizaci struktury dokumentů v databázi.

Všeobecné informace

Tento soubor Readme obsahuje informace, které se týkají instalace a použití této aktualizace.

POZNÁMKA: K práci s aplikací Topobase Web není nutné instalovat opravu R2.2 aplikace Oracle 10g.

V průběhu instalace této aktualizace můžete být vyzváni ke vložení originálního instalačního disku DVD.

Jakmile je tato aktualizace již nainstalována, není ji možné odebrat automatickým odinstalačním procesem. Chcete-li změny provedené aktualizací vrátit zpět, je třeba odinstalovat a poté znovu nainstalovat celý produkt.

Známé problémy týkající se této aktualizace

Zde jsou uvedeny známé problémy týkající se aplikace Autodesk Topobase Web 2010:

Známý problém: Nabídky ve francouzské verzi aplikace Topobase Web nejsou lokalizovány. Tento problém je způsoben chybějícím zdrojovým souborem.

Známý problém: Monitor výkonu systému Windows detekoval velký počet výjimek vyvolaných aplikací Topobase Web.

Problémy řešené touto aktualizací

Byly opraveny následující nedostatky:

Kótování

Instalace

Úlohy

Přihlášení

MapGuide

Vyřešené problémy týkající se aktualizace 1 aplikace Topobase Web 2010

Byly opraveny následující nedostatky:

Přihlášení

Ostatní

Vykreslování

Vyřešené problémy týkající se aplikace MapGuide Enterprise 2010

Aktualizace Update 1 aplikace Autodesk MapGuide Enterprise 2010 řeší tyto problémy:

Tuto aktualizaci lze použít v následujících operačních systémech:

Chcete-li instalovat tuto aktualizaci do jednoho počítače, použijte následující postup:

  1. Z webové stránky podpory produktů si stáhněte soubor aktualizace.
  2. Zkopírujte a rozbalte v počítači soubor TB2010_Web_SP2.zip do dočasné složky. Spusťte oba soubory a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Aktualizace Update 2 obsahuje k provedení následné aktualizace dva soubory:

Na pořadí instalací nezáleží. Je třeba nainstalovat oba soubory.


Copyright ® 2010 Autodesk, Inc.