Soubor Readme k aktualizaci Update 2 aplikace Autodesk® Topobase Web 2011

Děkujeme, že jste si stáhli aktualizaci Update 2 aplikace Autodesk Topobase Web 2011.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace. Doporučujeme, abyste si před aktualizací produktu přečetli celý tento dokument. Abyste mohli dokument používat i později, uložte si jej na pevný disk nebo si vytiskněte jeho kopii.

Obsah

·         Pro koho je tato aktualizace určena?

·         Podporované operační systémy

·         Informace o aktualizaci Update 2 aplikace Topobase Web 2011

·         Požadovaná akce

·         Obecné informace

·         Známé problémy vyskytující se u této aktualizace

·         Hlavní problémy, které tato aktualizace řeší

·         Problémy vyřešené aktualizací Update 2 aplikace Topobase Web 2011

·         Vyřešené problémy týkající se aktualizace Update 1 aplikace Topobase Web 2011

·         Vyřešené problémy týkající se aktualizace Update 2 aplikace MapGuide Enterprise 2011

·         Pokyny k instalaci

·         Odinstalace aktualizace

Pro koho je tato aktualizace určena?

Tato aktualizace Update 2 je určena pro všechny jazykové verze aplikace Autodesk Topobase Web 2011 spouštěné ve všech podporovaných operačních systémech. Obsahuje všechny aktualizace vydané v aktualizaci Update 1 a lze ji použít na následující produkty. Zkontrolujte, zda instalujete správnou aktualizaci softwaru.

Poznámka:

·         Aktualizaci Update 2 lze nainstalovat přímo do aplikace Topobase Web 2011 nebo její verze Update 1.

·         Uživatelé aplikace Topobase, kteří používají vlastní řešení nebo řešení jiných výrobců, si musí u svých prodejců nebo konzultantů ověřit, zda si aktualizaci Update 2 aplikace Topobase mohou nainstalovat. Řešení týkající se knihovny aplikace Map 3D nebo MapGuide Enterprise, která má digitální podpis a je kompilována pomocí objektu StrongName rozhraní Microsoft .NET, musí být překompilována v aktualizovaném rozhraní aplikace Topobase.

32bitový produkt

Aktualizace

Autodesk Topobase Administrator 2011

TopobaseAdmin2011SP2.x86.exe

Autodesk MapGuide Enterprise 2011 – Server

TopobaseServer2011SP2.x86.exe

Autodesk Topobase Web 2011 – Web Extensions

TopobaseWeb2011SP2.x86.exe

Autodesk MapGuide Studio 2011

MGStudio2011Update2.exe

 

64bitový produkt

Aktualizace

Autodesk Topobase Administrator 2011

TopobaseAdmin2011SP2.x64.exe

Autodesk MapGuide Enterprise 2011 – Server

TopobaseServer2011SP2.x64.exe

Autodesk Topobase Web 2011 – Web Extensions

TopobaseWeb2011SP2.x64.exe

 

                                   Návrat na začátek

Podporované operační systémy

Tuto aktualizaci lze použít v následujících operačních systémech:

MapGuide Enterprise Server/ Topobase Web Extensions:

·         Microsoft® Windows Server® 2003 R2 (SP2), 32bitová verze

·         Microsoft® Windows Server® 2003 R2 (SP2), 64bitová verze

·         Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise (SP2), 32bitová verze

·         Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise (SP2), 64bitová verze

·         Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise R2, 64bitová verze

Topobase Administrator/ MapGuide Studio:

·         Microsoft Windows XP Professional (SP3) Edition, 32bitová verze

·         Microsoft Windows XP Professional (SP2) Edition, 64bitová verze

·         Microsoft® Windows Vista® Ultimate/Business/Enterprise (SP2), 32bitová verze

·         Microsoft® Windows Vista® Ultimate/Business/Enterprise (SP2), 64bitová verze

·         Microsoft® Windows 7 Ultimate, 32bitová verze

·         Microsoft® Windows 7 Ultimate, 64bitová verze

Návrat na začátek

Informace o aktualizaci Update 2 aplikace Topobase Web 2011

Požadovaná akce

Po instalaci aktualizace Update 2 je třeba provést ruční aktualizaci systémového uživatele Topobase (TBSYS) pomocí nástroje Topobase Server Administrator.

Verze serverové a klientské části aplikace Topobase si musí odpovídat. To znamená:

·         Jestliže jste provedli aktualizaci systémového uživatele Topobase (TBSYS), musíte rovněž aktualizovat všechny webové komponenty.

·         Jestliže jste provedli aktualizaci webových komponent, musíte rovněž aktualizovat systémového uživatele Topobase (TBSYS).

Aktualizace uživatele TBSYS načte soubor Topobase.jar. Během procesu aktualizace je nutné se připojit k databázi Oracle. Ujistěte se, že vám správce poskytl heslo uživatele systému Oracle s oprávněním k SYS.DBMS_RLS a oprávněním DBA (výchozí „SYS AS SYSDBA“).

Obecné informace

Aktualizace Update 2 aplikace Topobase Web 2011 zahrnuje aktualizace následujících komponent:

·         Topobase Administrator

·         Topobase Web Extensions

Pro aplikaci MapGuide Enterprise Server jsou k dispozici další aktualizace, informace jsou uvedeny níže.

Známé problémy vyskytující se u této aktualizace

Zde jsou uvedeny známé problémy týkající se aktualizace Update 2 aplikace Autodesk Topobase Web 2011:

·         Souběžné požadavky WMS mohou po určité době selhat.

·         Při použití standardní stylizace mohou být barvy značek a poměry stran po publikování z klienta do aplikace MapGuide nesprávné.

 Návrat na začátek

Hlavní problémy, které tato aktualizace řeší

Problémy vyřešené aktualizací Update 2 aplikace Topobase Web 2011

Byly opraveny následující chyby:

Topobase Administrator

Server Administrator

·         Vytváření nebo aktualizace uživatele TBSYS pomocí souboru Topobase.jar ze starší verze již nezpůsobuje náhlé selhání aplikace. Namísto toho se zobrazí výstražné hlášení.

Datový model

·         Při vytváření nového dokumentu budou nyní souřadnice X umístěny v ose X a souřadnice Y v ose Y podle očekávání.

·         Import schématu Oracle s neplatnými metadaty nezpůsobí neočekávané selhání aplikace.

·         Export dokumentu do výstupního souboru Oracle již nezpůsobuje náhlé selhání aplikace, pokud se název dokumentu liší od uživatelského jména v systému Oracle.

·         Při vytváření nebo výběru třídy prvků podle pohledu, který je ve třetí aplikaci, jako je SQL Sheet, odstraněn, se nyní zobrazí varování.

Zpráva

·         Zpráva PDF nyní podporuje znaky Unicode.

Údržba jedním kliknutím

·         Kontrola formuláře s neplatnými daty v tabulce TB_GN_Dialog již nezpůsobuje náhlé selhání aplikace Administrator.

Topobase Web Extensions

·         Stav ovládacího prvku formuláře (např. tlačítka Upravit) je nyní správně aktualizován podle stavu vybrané úlohy.

·         Při přihlašování pomocí urlaction.aspx nyní pracuje funkce odhlášení.

·         Při přibližování nebo oddalování mapy během digitalizace se nyní velikost polygonů mění správně.

·         Rychlost načítání pracovního prostoru byla zvýšena.

Poznámka:

Jsou vyřešeny další problémy týkající se aplikace Topobase Client. Další informace naleznete v souboru Readme k aktualizaci Update 2 aplikace Autodesk Topobase Client 2011.

Problémy vyřešené aktualizací Update 1 aplikace Topobase Web 2011

Topobase Administrator

Datový model

·         Otevření pracovního prostoru se švýcarskou správou území, který obsahuje více než 200 úloh, způsobuje neočekávané selhání programu.

·         Během aktualizace dokumentu nedochází k nastavení výchozích hodnot některých atributů tabulek.

·         Byla opravena výchozí hodnota systémové tabulky TB_JOB.Data_Created.

Topobase Web Extensions

·         V aplikaci TBWeb se neprojevuje nastavení uživatelského rozhraní.

·         Pokud pracovní plocha obsahovala více dokumentů, v aplikaci TB Web 2011 bylo možné procházet pouze první dokument.

·         Při digitalizaci podřízeného prvku, který byl součástí složeného prvku, nedocházelo k automatickému vyplnění ID nadřazeného prvku do formuláře.

Vyřešené problémy týkající se aktualizace Update 2 aplikace MapGuide Enterprise 2011

Aktualizace Update 2 aplikace Autodesk MapGuide Enterprise 2011 řeší tyto problémy:

·         Služba dělení kvadrantů – soubory rozdělených obrázků lze nyní vytvořit správně, pokud je jako formát obrázku určen formát GIF nebo JPG. Dříve by byl pro formát GIF vytvořen soubor PNG a pro formát JPG by nebyl vytvořen žádný soubor obrázku.

·         Výkon – v případě výchozí konfigurace serveru může určitý počet souběžných uživatelů vygenerovat velké množství chyb zaneprázdnění úložiště. V této aktualizaci je pro lepší podporu souběžných uživatelů obsaženo řešení, které spočívá ve vytváření úložišť pro každou relaci. Můžete ho použít ručním přidáním následujících parametrů do souboru serverconfig.ini v instalační složce, např. C:\Program Files\Autodesk\MapGuideEnterprise2011\Server\Bin v systému Windows a opt/Autodesk/mapguideenterprise2011/server/bin/serverconfig.ini v systému Linux.

[ResourceServiceProperties]

SessionRepositoriesConfig          = FilePerSession nebo SingleFile

SessionRepositoriesLimit           = 200

   Při použití nastavení FilePerSession vytvoří aplikace MapGuide Server úložiště pro každou relaci, maximální počet relací je 200. Číslo 200 je pouze informativní, můžete je upravit podle požadavku na počet souběžných uživatelů. 

   V případě nastavení SingleFile bude aplikace MapGuide Server používat jedno úložiště pro všechny relace jako dříve a parametr SessionRepositoriesLimit nebude mít vliv.

    Poznámka: Bez definování uvedených dvou parametrů v souboru serverconfig.ini bude jako výchozí použito nastavení FilePerSession a omezený počet relací bude 200.

·         Export KML – během exportu KML jsou odstraněna nadbytečná přerušení čar v rámci jednoho příčném řezu stylu, takže objekty se pak zobrazí správně.

·         Export KML – styly bodů definované v aplikaci MapGuide lze nyní exportovat do souboru KML, takže se zobrazí správně v jiných aplikacích, jako je Google Earth.

·         FDO ODBC – počáteční připojení ODBC k databázi Oracle bylo kvůli zlepšení výkonu optimalizováno přidáním nového parametru (Xsm níže) do řetězce připojení.

Driver={Oracle ODBC Driver};Dbq=[Vložit název databáze];Xsm=[Vložit název schématu (optional)];Uid=;Pwd=;

·         Načtení balíčku – na webové stránce protokolu balíčků jsou pro ovládací prvek HTML AreaText nastaveny vlastnosti výška a šířka. Nyní se chová stejně a vypadá lépe ve všech prohlížečích.

·         Zabezpečení na úrovni podprocesů – problémy se zabezpečením na úrovni podprocesů u transformace CS, analýzy modelu MFD a hladiny MG jsou vyřešeny.

·         Přetížení paměti – problém s přetížením paměti při výběru velkého množství objektů je vyřešen zvětšením rezervy zásobníku z 1 M na 10 M v aplikaci Server.

Návrat na začátek

Pokyny k instalaci

Instalace této aktualizace

Chcete-li tuto aktualizaci nainstalovat na jeden počítač, postupujte podle uvedených pokynů.

1.    Z webové stránky podpory produktů si podle použitého systému stáhněte všechny 32bitové nebo 64bitové aktualizační soubory.

2.    V každé pracovní stanici spusťte pro aplikace Administrator, Server, Web Extensions a Studio příslušné aktualizační soubory (.exe).

Poznámka: Instalace aktualizace vyžaduje oprávnění správce.

Aktualizace systémového uživatele Topobase TBSYS

1.    V každé aktualizované pracovní stanici spusťte nástroj Topobase Server Administrator. Klikněte na položku Start > Programy > Autodesk > Autodesk Topobase 2011 > Autodesk Topobase Server Administrator 2011.

2.    Přihlaste se jako uživatel aplikace Oracle s oprávněním k SYS.DBMS_RLS a oprávněním DBA (výchozí „SYS AS SYSDBA“). Výchozí název služby (SID) je ORCL.

3.    V nástroji Topobase Server Administrator klikněte v části Systémový uživatel Topobase na tlačítko Podrobná nastavení.

4.    Červeně označená hodnota v části Informace o systémovém uživateli Topobase udává, že verze aplikace Topobase Server není aktuální.

5.    V části Systémový uživatel Topobase klikněte na tlačítko Aktualizovat.

6.    Vyberte soubor topobase.jar ze složky \TBSYS a klikněte na tlačítko Otevřít.

Po dokončení aktualizace se zobrazí soubor protokolu (\log\Topobase.ServerAdministrator.txt).

Další informace najdete v příručce instalace a konfigurace aplikace Topobase.

Aktualizace struktury dokumentů

1.    Po aktualizaci uživatele TBSYS popsané výše přejděte k části Vybrat dokumenty, zaškrtněte dokumenty, které chcete aktualizovat, a klikněte na tlačítko Další.

2.    V části Ověřit oprávnění uživatelů zadejte uživatelské jméno správce (výchozí je „Topobase“) a heslo (výchozí je hodnota NULL) a klikněte na tlačítko Další.

3. Dokumenty budou postupně aktualizovány s použitím informací protokolu zobrazených po řádcích.

Poznámka: Můžete také aktualizovat strukturu dokumentu – otevřete jej v aplikaci Topobase Administrator a po zobrazení výzvy k aktualizaci struktury dokumentu klikněte na položku Ano.

Návrat na začátek

Odinstalace aktualizace

Windows XP a Windows 2003

1.    V nabídce Start (Windows) klikněte na položku Nastavení > Ovládací panely.

2.    V nabídce Ovládací panely klikněte na příkaz Přidat nebo odebrat programy.

3.    V okně Přidat nebo odebrat programy vyberte možnost Zobrazit aktualizace.

4.    V seznamu programů vyhledejte příslušnou aktualizaci. Vyberte položku Odstranit.

Windows Vista, Windows 7 a Windows 2008

1.    V nabídce Start (Windows) klikněte na položku Ovládací panely.

2.    Klikněte na položku Programy.

3.    Klikněte na položku Programy a funkce.

4.    V levém podokně okna Programy a funkce klikněte na položku Zobrazit nainstalované aktualizace.

5.    V seznamu aktualizací vyhledejte příslušnou aktualizaci. Klikněte na tlačítko Odinstalovat.

Návrat na začátek


Copyright ® 2011 Autodesk, Inc.