Program Oczyszczanie listy skal

Program ten naprawia problemy z plikami zawierającymi nadmiar skal.


Opis problemu

Jeśli plik zawiera nadmiar skal, może mieć to negatywny wpływ na wydajność, a nawet sprawić, że pliku nie będzie można używać. Aby plik mógł być używany, należy usunąć część skal. Ten program naprawia pliki poprzez usunięcie nadmiaru skal.

UWAGA: Obecność zagnieżdżonych odnośników może sprawiać, że pojawi się nadmiar skal. Aby naprawić ten problem, zainstaluj AutoCAD 2008 Service Pack 1 lub inny pakiet produktu opartego na AutoCAD. Program Oczyszczanie listy skal naprawia pliki uszkodzone przed instalacją odpowiedniego pakietu.


Produkty, których dotyczy problem


Instrukcje dotyczące instalacji

Aby zainstalować program Oczyszczanie listy skal

Do zainstalowania tego programu konieczne jest posiadanie uprawnień administracyjnych w twoim systemie operacyjnym Microsoft® Windows® .

 1. W zależności od typu systemu operacyjnego (32-bit lub 64-bit), pobierz odpowiedni plik wykonywalny.
 2. Wybierz odpowiedni folder.
 3. Wyodrębnij pliki do wybranego folderu.
 4. Przejdź do folderu i skopiuj pliki CleanupScales.exe, CleanupScalesRes.dll oraz CleanupScales.html do katalogu instalacyjnego produktu opartego na AutoCAD.

  UWAGA: Aby uruchomić program, uruchom plik CleanupScales.exe z katalogu instalacyjnego produktu opartego na AutoCAD.

Naprawianie plików

Aby naprawić uszkodzone pliki

 1. Zamknij wszystkie uszkodzone pliki. Pliki, które pozostaną otwarte, nie zostaną poddane naprawie.
 2. Uruchom program Oczyszczanie listy skal z katalogu instalacyjnego produktu opartego na AutoCAD.
 3. Wybierz uszkodzone pliki z listy Files to Clean (Pliki do czyszczenia).
 4. Możesz również wybrać opcję Maintain Visual Fidelity for Annotative Objects (Utrzymaj wierność wizualną dla obiektu opisowego) .

  UWAGA: Opcja ta pozwala na utrzymanie wierności wizualnej dla obiektów opisowych, jeśli są one przeglądane w programie AutoCAD 2007 (lub wersji wcześniejszej) i odpowiadają zmiennej systemowej SAVEFIDELITY. Obiekty opisowe mogą mieć wiele reprezentacji skal. Po wybraniu tej opcji, obiekty opisowe zostaną rozłożone, a reprezentacje skal zapisane (w anonimowym bloku) w oddzielnych warstwach nazwanych odpowiednio do oryginalnych warstw i opatrzonych numerem.

 5. Z listy rozwijanej New Scale List (Nowa lista skal) wybierz szablon listy skal.

  UWAGA: Każdy szablon listy skal zawiera inną listę skal. Gdy program jest uruchomiony, nieużywane skale zostają usunięte z plików i zastosowana zostaje lista skal z wybranego szablonu.

 6. Zmień próg listy skal (opcjonalne).

  UWAGA: Próg listy skal określa minimalną liczbę skal, które musi zawierać plik, aby mógł zostać naprawiony. Domyślna wartość tego progu wynosi 50. Pliki zawierające mniej skal niż jest to określone wartością progu nie zostaną naprawione. Aby zmienić próg skali list, wpisz żądaną wartość progu w polu Próg skali list na panelu Nowa lista skal.

 7. Kliknij OK (OK). Naprawione pliki zostaną zapisane w formacie ostatniego zapisu.