Služba obsahu Autodesk 2013, oprava hotfix jazykového balíčku – soubor Readme

Děkujeme, že jste si stáhli opravu hotfix jazykového balíčku Služby obsahu Autodesk 2013.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití této opravy hotfix. Doporučujeme, abyste si před použitím této opravy hotfix na produkt přečetli celý tento dokument.

 

Obsah

Ovlivněné produkty

Problémy, které tato aktualizace řeší: Problém #1, nelze použít stažený jazykový balíček Služby obsahu Autodesk 2013

Problémy, které tato aktualizace řeší: Problém #2, jiné než anglické instalace Služby obsahu Autodesk 2013 z Nástrojů a pomůcek způsobují místní neshodu chyby služby

Pokyny k instalaci

 

Ovlivněné produkty

Tato oprava hotfix je určena pro následující produkty:

 

Problémy, které tato aktualizace řeší: Problém #1, nelze použít stažený jazykový balíček Služby obsahu Autodesk 2013

Problém

Po instalaci jazykového balíčku aplikace AutoCAD 2013 do jakékoli instalace aplikace AutoCAD 2013 (například španělského jazykového balíčku aplikace AutoCAD 2013 do anglické instalace aplikace AutoCAD 2013) přestane fungovat Průzkumník obsahu Autodesk. Nezobrazují se žádné sledované složky a uživateli se zobrazí chyba „IndexingServiceError.LocaleMismatch“. chyba. Problém se týká následujících instalací:

Řešení

Stáhněte si opravu hotfix instalačního programu Služby obsahu Autodesk 2013 (contentserviceinstaller_multilingual.zip). Instalační program umožní uživateli výběr jazyka, ve kterém se má služba obsahu nainstalovat. Ten lze použít pro všechny výše uvedené typy instalací. Po dokončení instalace restartujte systém. Pokud z nějakého důvodu nastane neshoda mezi jazykem klienta a služby, vyřešte problém odinstalováním služby, smazáním existujícího indexu a přeinstalováním požadovaného jazyka.

Zpět na začátek

 

Problémy, které tato aktualizace řeší: Problém #2, jiné než anglické instalace Služby obsahu Autodesk 2013 z Nástrojů a pomůcek způsobují místní neshodu chyby služby

Problém

Pokud je během instalace Služby obsahu Autodesk 2013 z Nástrojů a pomůcek pomocí rozevíracího seznamu pro výběr jazyka vybrán jiný jazyk než angličtina jako samostatná verze, Služba obsahu Autodesk 2013 nefunguje. Uživateli se zobrazí chyba „IndexingServiceError.LocaleMismatch“. chyba. Problém se týká následujících instalací:

Řešení

V případě nových instalací Služby obsahu Autodesk 2013 smažte index a restartujte službu. Neshoda klienta a služby bude vyřešena.

V případě existujících instalací lokalizované samostatné Služby obsahu Autodesk 2012, které chcete migrovat na lokalizovanou samostatnou Službu obsahu Autodesk 2013, budete muset provést jeden z následujících úkonů:

Zpět na začátek

 

Pokyny k instalaci

POZNÁMKA: Proces instalace vyžaduje, abyste v operačním systému Microsoft Windows měli oprávnění správce.

  1. V počítači, kde je produkt nainstalován, ukončete všechny softwarové aplikace.
  2. Stáhněte soubor contentserviceinstaller_multilingual.zip do umístění v místním počítači.
  3. Rozbalte soubor contentserviceinstaller_multilingual.zip v místním počítači.
  4. Přejděte do složky CDROM1.
  5. Chcete-li provést instalaci, dvakrát klikněte na soubor setup.exe.

    Spustitelný soubor je pro 32bitové a 64bitové verze.

 

Zpět na začátek

 

Copyright ©2012 Autodesk, Inc.