Poprawka hotfix pakietu językowego usługi Autodesk Content Service 2013 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie poprawki hotfix pakietu językowego usługi Autodesk Content Service 2013.

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania poprawki hotfix. Przed zainstalowaniem poprawki hotfix zdecydowanie zalecane jest przeczytanie całości niniejszego dokumentu.

 

Spis treści

Produkty, których dotyczy aktualizacja

Problemy rozwiązane przez niniejszą aktualizację: problem nr 1 — nie można zastosować pobranego pakietu językowego do usługi Autodesk Content Service 2013

Problemy rozwiązane przez niniejszą aktualizację: problem nr 2 — nieanglojęzyczne instalacje usługi Autodesk Content Service 2013 z obszaru Narzędzia i programy narzędziowe powodują wystąpienie błędu usługi — niezgodności ustawień lokalnych

Instrukcja instalacji

 

Produkty, których dotyczy aktualizacja

Niniejsza poprawka hotfix dotyczy następujących produktów:

 

Problemy rozwiązane przez niniejszą aktualizację: problem nr 1 — nie można zastosować pobranego pakietu językowego do usługi Autodesk Content Service 2013

Problem

Po zainstalowaniu pakietu językowego programu AutoCAD 2013 w zainstalowanym programie AutoCAD 2013 (na przykład hiszpańskiego pakietu językowego programu AutoCAD 2013 w programie AutoCAD 2013 w angielskiej wersji językowej) narzędzie Autodesk Content Explorer przestaje działać. Nie są wyświetlane foldery obserwowane, a użytkownik otrzymuje ostrzeżenie w postaci komunikatu „IndexingServiceError.LocaleMismatch” .Występuje wpływ na następujące instalacje:

Rozwiązanie

Pobierz poprawkę hotfix instalatora usługi Autodesk Content Service 2013 (contentserviceinstaller_multilingual.zip). Instalator umożliwia użytkownikowi wybranie języka usługi Content Service, który ma zostać zainstalowany. Rozwiązania tego można użyć dla wszystkich wymienionych powyżej typów instalacji. Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie system. Jeśli z jakiegoś powodu występuje niezgodność języków klienta/usługi, w celu rozwiązania problemu należy odinstalować usługę, usunąć istniejący indeks i zainstalować ponownie wymagany język.

Powrót do góry

 

Problemy rozwiązane przez niniejszą aktualizację: problem nr 2 — nieanglojęzyczne instalacje usługi Autodesk Content Service 2013 z obszaru Narzędzia i programy narzędziowe powodują wystąpienie błędu usługi — niezgodności ustawień lokalnych

Problem

Jeśli podczas instalacji usługi Autodesk Content Service 2013 z obszaru Narzędzia i programy narzędziowe w menu rozwijanym wyboru języka wybrano jako instalację jednostanowiskową język inny niż angielski, usługa Autodesk Content Service 2013 nie działa. Użytkownik otrzymuje ostrzeżenie w postaci komunikatu „IndexingServiceError.LocaleMismatch” . Występuje wpływ na następujące instalacje:

Rozwiązanie

Dla nowych instalacji usługi Autodesk Content Service 2013 usuń indeks i uruchom ponownie usługę. Niezgodność między klientem a usługą zostanie rozwiązana.

Dla istniejących instalacji, które są poddawane migracji z jednostanowiskowej zlokalizowanej instalacji usługi Autodesk Content Service 2012 do jednostanowiskowej zlokalizowanej instalacji usługi Autodesk Content Service 2013, należy wykonać jedną z następujących czynności:

Powrót do góry

 

Instrukcja instalacji

Uwaga: do ukończenia procesu instalacji w systemie operacyjnym Microsoft Windows są wymagane uprawnienia administracyjne.

  1. Na komputerze, na którym produkt jest instalowany, należy zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje.
  2. Pobierz plik contentserviceinstaller_multilingual.zip plik na komputer lokalny.
  3. Rozpakuj plik contentserviceinstaller_multilingual.zip na komputerze lokalnym.
  4. Przejdź do folderu CDROM1.
  5. Aby przeprowadzić instalację, kliknij dwukrotnie plik setup.exe.

    Plik wykonywalny jest dla systemów 32-bitowych i 64-bitowych.

 

Powrót do góry

 

Copyright ©2012 Autodesk, Inc.