Soubor Readme k aktualizaci Update 1 aplikace AutoCAD Architecture 2010

Děkujeme vám, že jste si stáhli aktualizaci Update 1 aplikace AutoCAD® Architecture 2010.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace. Doporučuje se, abyste si před použitím aktualizace produktu přečetli celý tento dokument. Pokud budete chtít dokument používat i později, můžete si jej uložit na pevný disk nebo vytisknout jeho kopii.

Obsah

Tuto aktualizaci lze použít pro následující produkty společnosti Autodesk, které lze spustit ve všech podporovaných operačních systémech a jazycích. Zkontrolujte, zda instalujete správnou aktualizaci softwaru.

32bitový produkt
Aktualizace
AutoCAD Architecture 2010 AutoCAD_Architecture_2010_Update1.exe

64bitový produkt
Aktualizace
AutoCAD Architecture 2010 AutoCAD_Architecture_2010_Update1x64.exe

Nahoru

Tuto aktualizaci lze použít s následujícími operačními systémy:

Aktualizace Service Pack 2 (SP2) a Service Pack 3 (SP3) následujících operačních systémů:

Následující systémy a jejich aktualizace Service Pack 1 (SP1):

Nahoru

Pokud chcete tuto aktualizaci použít při spuštění aplikace AutoCAD Architecture, nedoporučujeme používat možnost „Automaticky ukončit aplikace a po dokončení instalace se je pokusit znovu spustit“. Namísto toho zavřete před instalací této aktualizace aplikaci AutoCAD Architecture ručně.

Nahoru

Všeobecné aktualizace aplikace AutoCAD Architecture

V aktualizaci Update 1 aplikace AutoCAD Architecture 2010 byly vyřešeny následující závady:

Kóty AEC

API

IFC

Hladiny

Výkon

Paleta Vlastnosti

Výkazy

Řezy

Konstrukční prvky

Objekty stěn

Externí reference (xref)

Výhody předplatného

Pokud tuto aktualizaci využíváte v rámci předplatného, bude se pravidelně zobrazovat upozornění oznamující, kolik času zbývá do vypršení doby předplatného. Toto upozornění se zobrazí pouze třikrát. K vybraným výhodám předplatného lze také snáze a rychleji přistupovat, aniž by bylo nutné se přihlašovat ke službě Subscription Center.

Obnovení předplatného online

Jestliže splňujete programová pravidla pro inovace online, můžete nyní obnovovat předplatné aplikace AutoCAD Architecture online. Pokud jste již předplatné obnovili nebo službu předplatného nevyužíváte, nejsou tyto možnosti k dispozici.

eLearning

Na panelu InfoCenter klepněte na tlačítko Subscription Center. Pod položkou Benefits Center klepněte na možnost View eLearning Catalog. Budete vyzváni k přihlášení do služby Subscription Center.

Vyhledat

K některým funkcím technické podpory a výuky můžete přistupovat i bez přihlášení do služby Subscription Center. Patří sem i některé výukové lekce eLearning.

Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Hlášení chyb od zákazníků

Na základě podrobných informací od uživatelů, kteří používali nástroj Hlášení chyb od zákazníků, byla zjištěna a odstraněna řada problémů. Byly aktualizovány následující příkazy a prvky:

Nahoru

Všeobecné aktualizace

Byly opraveny následující chyby:

2D kreslení

3D modelování

Nástroje 3D navigace

Záznamník akcí

Přizpůsobení měřítka poznámek

Bloky

Kontrola pravopisu

Vlastní uživatelské rozhraní (CUI)

Extrahování dat

Podpora DGN

Digitální podpis

Kóty

DWF

Dynamické kóty

Export rozvržení

Externí reference

Otevřít soubor

Najít a nahradit

Obecné uživatelské rozhraní

Systém zobrazení

Šrafy

Obrázek

Dotazovací nástroje

Klávesové modifikátory

Hladiny

Licence

LiveUpdate

Nástroje pro měření

Migrace

Multiodkaz (modkaz)

PDF

Publikování

Čštění

RYCHLÝKAL

Obnovení

Úprava referencí

Pás karet

Řez a vyrovnání

Služba Seek

Uchopení

Jazyk Visual LISP

USS

Externí reference (xref)

Nahoru

Než začnete

Při přípravě instalace této aktualizace pamatujte na následující skutečnosti:

Zálohování uživatelských souborů

Před použitím této aktualizace doporučujeme zálohovat všechny uživatelské soubory CUI, MNR a MNL.

Oprávnění správce

Během instalace budete vyzváni k vložení originálního instalačního média nebo síťového obrazu. Abyste tuto aktualizaci mohli použít, musíte mít oprávnění správce k instalaci a odinstalování produktů.

Implementace v síti

Správci mohou tuto aktualizaci rozmístit na síti pomocí průvodce rozmístěním.

Informace o produktu

Po dokončení instalace se v okně O aplikaci zobrazí informace o produktu.

Nahoru

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Tato aktualizace zahrnuje následující přepínače příkazového řádku systému Microsoft Windows:

Pokyny k používání přepínače /e příkazového řádku najdete v níže uvedených postupech instalace.

Nahoru

Použití této aktualizace na samostatnou instalaci

Chcete-li tuto aktualizaci nainstalovat na jeden počítač, postupujte podle uvedených pokynů.

 1. Stáhněte aktualizaci a uložte ji do libovolné složky.
 2. Je-li třeba, vložte médium produktu (například instalační disk aplikace AutoCAD).
 3. Vyhledejte složku, do které jste aktualizaci uložili, a poklepejte na spustitelný soubor (EXE).

Nahoru

Použití této aktualizace v místní síti

Tuto aktualizaci lze v místní síti použít pomocí nástroje Komunikační centrum. Podrobné informace o nastavení opravných aktualizací v místní síti jsou uvedeny na kartě Komunikační centrum v nápovědě k nástroji CAD Manager Control.

Poznámka: Nástroj CAD Manager Control lze nainstalovat z instalačního disku produktu. Vyberte možnost Install Tools and Utilities (Instalovat nástroje a pomůcky) a poté vyberte možnost Autodesk CAD Manager Tools (Nástroje Autodesk CAD Manager).

Nahoru

Použití této aktualizace na síťový administrativní obraz

Následující způsob distribuce platí pouze pro administrativní obrazy vytvořené pomocí Průvodce rozmístěním. Po dokončení těchto postupů budou následující rozmístění produktu zahrnuta do této aktualizace.

V každém případě připojte tuto aktualizaci k rozmístění. Aktualizaci je vhodné sloučit pouze v případě, že chcete rozmístění distribuovat pomocí objektu Zásady skupiny.

Stažený soubor opravy (aktualizace) obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch), který lze extrahovat ze spustitelného souboru pomocí přepínače /e (extract). Příklad syntaxe naleznete v kroku 2 níže.

 1. Z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk si stáhněte soubor EXE aktualizace do svého počítače.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_jednotka:>\<název_opravy> /e <místní_jednotka:>\< název_opravy>.msp

 3. Vložte médium s produktem společnosti Autodesk a spusťte soubor setup.exe.
 4. Vyberte možnost Vytvořit rozmístění. Klepněte na tlačítko Další.
 5. Na stránce „Zahájit rozmísťování“ v poli „Určit umístění rozmístění“ zadejte sdílené síťové umístění, ve kterém chcete vytvořit administrativní obraz, nebo klepnutím na tlačítko „Procházet“ toto umístění vyhledejte. Uživatelé si nainstalují produkt z tohoto umístění.
 6. V poli „Určit název rozmístění“ zadejte název rozmístění.
 7. Pokračujte v Průvodci rozmístěním a podle možností klepněte na tlačítko Konfigurovat. Na stránce „Zahrnout aktualizace Service Pack“ klepnutím na tlačítko „Procházet“ vyhledejte aktualizaci extrahovanou v kroku 2. Aktualizace byla přidána do pole Aktualizace Service Pack zahrnuté v tomto rozmístění. Klepněte na tlačítko Konfigurace byla dokončena.
 8. Rozmístění aktualizace dokončete podle pokynů v Průvodci implementací.

Nahoru

Odinstalování této aktualizace

POZNÁMKA: Tuto aktualizaci nelze odinstalovat v případě, že byl produkt nainstalován z rozmístění (administrativního obrazu) pomocí sloučené aktualizace.

Windows XP

 1. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Nastavení > Ovládací panely.
 2. V nabídce Ovládací panely klepněte na příkaz Přidat nebo odebrat programy.
 3. V okně Přidat nebo odebrat programy vyberte možnost Zobrazit aktualizace.
 4. V seznamu programů vyhledejte příslušnou aktualizaci. Klepněte na položku Odstranit.

Windows Vista

 1. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Ovládací panely.
 2. Klepněte na položku Programy.
 3. Klepněte na položku Programy a funkce.
 4. V levém podokně okna Programy a funkce klepněte na položku Zobrazit nainstalované aktualizace.
 5. V seznamu aktualizací vyberte příslušnou aktualizaci. Klepněte na tlačítko Odinstalovat.

Nahoru

Toto vydání provede aktualizaci všech souborů aplikace AutoCAD Architecture 2010.

Nahoru


Copyright © 2009 Autodesk, Inc.