Nederlandse hotfix voor AutoCAD LT - acadlt171.chm

 

Deze hotfix biedt een update voor het Nederlandse bestand acadlt171.chm van AutoCAD LT 2008

Producten waarop hotfix van toepassing is

      Dutch AutoCAD® LT 2008


Installatie-instructies


Zo installeert u de hotfix acadlt171.chm:

  1. Sluit alle toepassingen en meld u aan als beheerder.

  2. Download het bestand acadlt171.chm en kopieer het naar de map \Help waar u
    AutoCAD 2008 hebt geïnstalleerd,
    standaard c:\Program Files\AutoCAD 2008\Help
  3. Wanneer u wordt gevraagd het bestaande bestand te vervangen, klikt u op 'Ja'.

Opmerking:  Vanaf maandag 14 augustus worden de webberichten ook met het gecorrigeerde bestand bijgewerkt.


www.autodesk.nl/autocadltdocumentation

www.autodesk.co.uk/autocadltdocumentation