Sterownik DWFx w programie AutoCAD®

Format DWFx — kolejna wersja formatu DWF — został opracowany na podstawie formatu XPS (XML Paper Specification) firmy Microsoft®. Pliki DWFx można łatwo dystrybuować na platformie Windows® Vista, ponieważ format ten jest obsługiwany przez program Przeglądarka plików XPS. Zawartość plików DWFx można także wyświetlać za pomocą programu Autodesk Design Review 2008.

Uwaga: Przeglądarka plików XPS dla systemu Microsoft Windows XP jest dostępna w formie pliku do pobrania. Ta przeglądarka jest domyślnie dołączona do systemu Windows Vista.

Używając sterownika DWFx, można:

Uwaga: Przeglądarka plików XPS umożliwia wyświetlanie i drukowanie tylko plików 2D. Za pomocą programu Autodesk Design Review 2008 można ponadto wyświetlić metadane pliku DWFx, na przykład właściwości bloku.

Aby uzyskać kolejne aktualizacje tej technologii podglądu, należy odwiedzić witrynę http://www.autodesk.pl/.


Spis treściProdukty obsługujące format DWFx


Instrukcje instalacji

Do ukończenia procesu instalacji niezbędne jest posiadanie uprawnień administracyjnych w systemie operacyjnym Microsoft Windows. Zdecydowanie zaleca się zamknięcie wszystkich programów systemu Windows przed rozpoczęciem instalacji.

Aby zainstalować sterownik DWFx
 1. Pobierz samowyodrębniający się plik wykonywalny AutoCADDWFxDriver32bit_plk.exe (lub AutoCADDWFxDriver64bit_plk.exe) do dowolnej tymczasowej lokalizacji.

  Uwaga: W zależności od systemu operacyjnego należy pobrać pakiet 32- lub 64-bitowy.

 2. Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować sterownik.

Instalator dodaje wymagane komponenty do wszystkich obsługiwanych produktów, które są zainstalowane w systemie.Lista instalowanych plików

Instalator dodaje do folderu AutoCAD 2008 i jego podfolderów następujące pliki:

Folder Pliki

AutoCAD 2008

acEplotX2.arx

 

AcEplotXRes2.dll

AutoCAD 2008/Drv

dwfxfont9.hdi

 

dwfxplot9.drc

 

dwfxplot9.hdi

 

dwfxplot9Res.dll

AutoCAD 2008/Help

dwfx.readme.html

Lokalizacja definiowana w: okno dialogowe Opcje > karta Pliki > karta Pliki obsługiwane przez drukarkę > Ścieżka wyszukiwania konfiguracji drukarki

DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3

Uwaga: Jeśli po instalacji plik DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3 nie będzie znajdował się w powyższej lokalizacji, należy skorzystać z poniższych instrukcji, aby utworzyć plik konfiguracji plotera (PC3).


Tworzenie plików konfiguracji plotera (PC3)

Program AutoCAD umożliwia skonfigurowanie wielu urządzeń systemowych (drukarki) i niesystemowych (plotery). Ponadto w plikach PC3 można przechowywać różne konfiguracje każdego z urządzeń.

Plik PC3 zawiera informacje, takie jak nazwa i model urządzenia, port wyjściowy, do którego jest podłączone urządzenie oraz różne ustawienia specyficzne dla urządzenia. Dla jednego plotera można utworzyć kilka plików PC3 z różnymi opcjami wyjściowymi. Po utworzeniu pliku PC3 będzie on dostępny na liście nazw konfiguracji plotera, która znajduje się w oknie dialogowym Drukuj.

Aby utworzyć plik pc3 za pomocą kreatora Dodaj ploter
 1. Otwórz Menedżera ploterów Autodesk (menu Plik > Menedżer ploterów).
 2. W Menedżerze ploterów Autodesk kliknij dwukrotnie ikonę skrótu kreator Dodaj ploter.
 3. W kreatorze Dodaj ploter kliknij przycisk Dalej.
 4. Na stronie Dodaj ploter — Początek kliknij pozycję Mój komputer. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Dodaj ploter — Model plotera wybierz następujące wartości i kliknij przycisk Dalej:

  Na liście są wymienione wszystkie zainstalowane plotery.

 6. Na ekranie Import PCP lub PC2 kliknij przycisk Dalej.
 7. Na stronie Dodaj ploter — Porty wybierz port, który będzie używany przez ploter. Kliknij przycisk Dalej.

  Domyślnie jest wybrana opcja Drukuj do pliku.

 8. Na stronie Dodaj ploter — Nazwa plotera wprowadź nazwę, która będzie służyć do identyfikowania konfigurowanego obecnie plotera. Kliknij przycisk Dalej.
 9. Na stronie Dodaj ploter — Koniec kliknij przycisk Edycja konfiguracji plotera, aby zmienić ustawienia domyślne plotera.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących graficznych i niestandardowych właściwości sterownika DWFx (karta Ustawienia urządzenia i dokumentu), zobacz Właściwości sterownika DWFx.

 10. Po zakończeniu konfigurowania plotera kliknij przycisk Zakończ.

  Został utworzony plik PC3 dla nowo skonfigurowanego plotera. Będzie on widoczny w oknie Plotery. Teraz ploter jest dostępny do wyboru na liście urządzeń.


Właściwości sterownika DWFx

W tej części opisano sekcję graficznych i niestandardowych właściwości pliku DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3.

Właściwości sterownika grafiki DWFx

Określa ustawienia drukowania grafiki wektorowej i sterowania scalaniem.

Grafika wektorowa

Dostarcza opcje służące do określania głębi kolorów wyjściowego obrazu wektorowego.

Sterowanie scalaniem

Steruje wyglądem linii przecinających się w plikach DWFx.

Właściwości niestandardowe sterownika DWFx

Określają właściwości niestandardowe kreślonych plików DWFx.

Rozdzielczość wektora i gradientu (punkty na cal)

Określa rozdzielczość (w punktach na cal) grafiki wektorowej i gradientów w plikach DWFx. Ustawienie wyższej rozdzielczości spowoduje, że plik będzie bardziej precyzyjny, ale za to jego rozmiar będzie większy.

Podczas tworzenia plików DWFx przeznaczonych do kreślenia należy wybrać rozdzielczość zgodną z rozdzielczością plotera lub drukarki. Wysokie rozdzielczości (ponad 2400 dpi) są przeznaczone do wyświetlania. Na przykład w przypadku tworzenia plików DWFx zawierających rysunki z dużą ilością szczegółów, takie jak mapy topograficzne dużych obszarów, należy użyć większych wartości rozdzielczości, aby uzyskać odpowiednią szczegółowość pliku DWFx. Ekstremalnych rozdzielczości (ponad 40 000 dpi) należy używać tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, ponieważ ich użycie może spowodować, że powstałe pliki będą bardzo duże. Zwiększenie wartości ustawienia rozdzielczości spowoduje zwiększenie jakości obrazu rastrowego, zmniejszenie szybkości drukowania oraz zwiększenie zużycia pamięci.

Rozdzielczość wektora

Określa rozdzielczość (w punktach na cal) grafiki wektorowej w pliku DWFx. Ustawienie domyślne to 1200 dpi. Wybierz pozycję Niestandardowa, aby wprowadzić niestandardową rozdzielczość grafiki wektorowej.

Niestandardowa rozdzielczość wektora

Określa niestandardową rozdzielczość (w punktach na cal) grafiki wektorowej w pliku DWFx. Aby określić niestandardową rozdzielczość grafiki wektorowej, należy wybrać pozycję Niestandardowa w obszarze Rozdzielczość wektora. Ustawienie domyślne to 40 000 dpi.

Rozdzielczość gradientu

Określa rozdzielczość (w punktach na cal) gradientów w pliku DWFx. Ustawienie domyślne to 200 dpi. Wybierz pozycję Niestandardowa, aby wprowadzić niestandardową rozdzielczość gradientu. Wartość tego ustawienia nie może być większa niż bieżąca wartość ustawienia rozdzielczości wektora.

Niestandardowa rozdzielczość gradientu

Określa niestandardową rozdzielczość (w punktach na cal) gradientów w pliku DWFx. Aby określić niestandardową rozdzielczość gradientu, należy wybrać pozycję Niestandardowa w obszarze Rozdzielczość gradientu. Ustawienie domyślne to 200 dpi. Wartość tego ustawienia nie może być większa niż bieżąca wartość ustawienia rozdzielczości wektora.

Rozdzielczość obrazu rastrowego (punkty na cal)

Określa rozdzielczość (w punktach na cal) obrazów rastrowych w plikach DWFx. Ustawienie wyższej rozdzielczości spowoduje, że plik będzie bardziej precyzyjny, ale zwiększy się jego rozmiar.

Podczas tworzenia plików DWFx przeznaczonych do kreślenia należy wybrać rozdzielczość zgodną z rozdzielczością plotera lub drukarki. Wysokie rozdzielczości (ponad 2400 dpi) są przeznaczone do wyświetlania. Na przykład w przypadku tworzenia plików DWFx zawierających rysunki z dużą ilością szczegółów, takie jak mapy topograficzne dużych obszarów, należy użyć większych wartości rozdzielczości, aby uzyskać odpowiednią szczegółowość pliku DWFx. Ekstremalnych rozdzielczości (ponad 40 000 dpi) należy używać tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, ponieważ ich użycie może spowodować, że powstałe pliki będą bardzo duże. Zwiększenie wartości ustawienia rozdzielczości spowoduje zwiększenie jakości obrazu rastrowego, zmniejszenie szybkości drukowania oraz zwiększenie zużycia pamięci.

Rozdzielczość kolorowego/skali szarości

Określa rozdzielczość (w punktach na cal) obrazów rastrowych kolorowych i w skali szarości w pliku DWFx. Ustawienie domyślne to 200 dpi. Wybierz pozycję Niestandardowa, aby wprowadzić niestandardową rozdzielczość obrazów kolorowych i w skali szarości. Wartość tego ustawienia nie może być większa niż bieżąca wartość ustawienia rozdzielczości wektora.

Niestandardowa rozdzielczość kolorowego

Określa niestandardową rozdzielczość (w punktach na cal) kolorowych obrazów rastrowych w pliku DWFx. Aby określić niestandardową rozdzielczość obrazów kolorowych, należy wybrać pozycję Niestandardowa w obszarze Rozdzielczość kolorowego/skali szarości. Wartość tego ustawienia nie może być większa niż bieżąca wartość ustawienia rozdzielczości wektora.

Rozdzielczość czarno-białego

Określa rozdzielczość (w punktach na cal) czarno-białych obrazów rastrowych w pliku DWFx. Ustawienie domyślne to 400 dpi. Wybierz pozycję Niestandardowa, aby wprowadzić niestandardową rozdzielczość obrazów czarno-białych. Wartość tego ustawienia nie może być większa niż bieżąca wartość ustawienia rozdzielczości wektora.

Niestandardowa rozdzielczość białego-czarnego

Określa niestandardową rozdzielczość (w punktach na cal) czarno-białych obrazów rastrowych w pliku DWFx. Aby określić niestandardową rozdzielczość obrazów czarno-białych, należy wybrać pozycję Niestandardowa w obszarze Rozdzielczość czarno-białego. Wartość tego ustawienia nie może być większa niż bieżąca wartość ustawienia rozdzielczości wektora.

Ustawienia dodatkowe pliku

Określają dodatkowe ustawienia dodatkowe plików DWFx.

Pokaż kolor tła w przeglądarce

Steruje kolorem tła stosowanym do plików DWFx.

Pliki DWFx przeznaczone do kreślenia należy tak skonfigurować, aby miały białe tło. Jeśli kolorem tła w pliku DWFx będzie czarny, obiekty w kolorze 7 będą kreślone jako białe. W przypadku wszystkich innych kolorów tła obiekty w kolorze 7 będą kreślone jako czarne.

Dołącz informacje o warstwach

Umożliwia dołączenie do kreślonego pliku DWFx informacji o warstwach. Jeśli ta opcja zostanie wybrana, wszystkie warstwy, które podczas tworzenia rysunku były włączone i odblokowane, będzie można zmieniać w kreślonym pliku DWFx. Jeśli ta opcja zostanie wyczyszczona, podczas przeglądania pliku DWFx w przeglądarce zewnętrznej lub przeglądarce nie będą dostępne informacje o warstwach.

W niektórych przypadkach, na przykład gdy rysunki zawierają zagnieżdżone odnośniki, wyłączenie tej opcji może spowodować znaczący wzrost wydajności.


Tworzenie plików DWFx za pomocą okna dialogowego Drukuj

Aby utworzyć plik DWFx za pomocą okna dialogowego Drukuj:

 1. Kliknij menu Plik > Drukuj. Można także w wierszu polecenia wprowadzić polecenie KREŚL.
 2. W polu rozwijanym Nazwa drukarki/plotera kliknij ploter DWFx ePlot (XPS compatible).pc3.
 3. Ustaw odpowiednie opcje kreślenia. Na przykład Rozmiar papieru, Obszar wydruku itp.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. W oknie dialogowym Przeglądaj w poszukiwaniu pliku wydruku wprowadź nazwę pliku DWFx i kliknij przycisk Zapisz.


Tworzenie plików DWFx za pomocą okna dialogowego Opublikuj

Aby utworzyć plik DWFx za pomocą okna dialogowego Opublikuj:

 1. Kliknij menu Plik > Opublikuj. Można także w wierszu polecenia wprowadzić polecenie OPUBLIKUJ.
 2. Wczytaj arkusze zawierające ustawienia strony utworzone na podstawie pliku DWFx. Można także wybrać ploter DWFx z listy rozwijanej Ustawienia strony.
 3. Wybierz opcję Ploterze nazwanym w ustawieniach strony.
 4. W razie potrzeby można kliknąć przycisk Opcje publikowania i ustawić odpowiednie wartości w oknie dialogowym Opcje publikowania. Kliknij przycisk OK, powrócić do okna dialogowego Opublikuj.

  Uwaga: Aby zapoznać się z opcjami dotyczącymi plików DWFx, zobacz Okno dialogowe Opcje publikowania.

 5. Kliknij przycisk Opublikuj.


Tworzenie plików DWFx za pomocą Menedżera zestawów arkuszy

Aby utworzyć plik DWFx za pomocą Menedżera zestawów arkuszy:

 1. W Menedżerze zestawów arkuszy wybierz wszystkie arkusze, które chcesz opublikować.
 2. Na karcie Lista arkuszy kliknij przycisk Opublikuj.

  Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy wybrane arkusze, a następnie kliknąć menu Opublikuj.

 3. Jeśli do wybranych arkuszy są przypisane ustawienia strony utworzone na podstawie pliku DWFx, kliknij pozycję Opublikuj na ploterze.

  Lub

  Jeśli do wybranych arkuszy nie są przypisane ustawienia strony utworzone na podstawie pliku DWFx, kliknij pozycję Ustawienia strony DWFx (menu Opublikuj > Opublikuj, używając zmian ustawień strony).

  Uwaga: Ustawienia strony utworzone na podstawie pliku DWFx powinny być już dostępne w zestawie arkuszy.


Okno dialogowe Opcje publikowania

W tej sekcji przedstawiono opcje publikowania dotyczące plików DWFx.

Domyślny katalog wyjściowy (DWF i wydruk do pliku)

Określa położenie folderu wyjściowego, w którym podczas publikowania arkuszy rysunku są zapisywane plik DWFx i plik wydruku.

Właściwość Opis

Położenie

Określa, gdzie są zapisywane plik DWFx i plik wydruku podczas publikowania arkuszy rysunku.

Opcje danych DWF/DWFx

Wyświetla listę i umożliwia określenie danych, które można opcjonalnie włączyć do pliku DWFx.

Uwaga: W przypadku publikowania w plikach DWFx dostępne są tylko opcje Informacje o bloku i Plik szablonu bloku.

Właściwość Opis

Informacje o bloku

Określa, czy informacje dotyczące właściwości i atrybutów bloku zostaną dołączone do publikowanych plików DWFx.

Uwaga: Aby były dostępne informacje o pliku szablonu bloku, należy wybrać opcję dołączenia informacji o bloku.

Plik szablonu bloku

Umożliwia utworzenie nowego pliku szablonu bloku (DXE), edytowanie istniejącego pliku szablonu bloku oraz użycie ustawień uprzednio utworzonego pliku szablonu bloku.

Przycisk Utwórz umożliwia otwarcie okna dialogowego Opublikuj szablon bloku, w którym można utworzyć nowy szablon bloku.

Przycisk Edytuj umożliwia otwarcie okna dialogowego Wybierz szablon bloku (standardowe okno dialogowe wyboru plików), w którym można wybrać istniejący szablon bloku do zmodyfikowania.


Publikowanie wieloarkuszowych plików DWFx

Aby opublikować wieloarkuszowy plik DWFx, należy użyć okna dialogowego Opublikuj lub Menedżer zestawów arkuszy. Zmienna systemowa PUBLISHCOLLATE musi mieć wartość 1 (wartość domyślna), aby można było publikować wieloarkuszowe pliki DWFx.

Uwaga: W programach AutoCAD LT i DWG TrueView nie jest dostępna zmienna systemowa PUBLISHCOLLATE. Dlatego za pomocą programów AutoCAD LT i DWG TrueView nie można publikować wieloarkuszowych plików DWFx.

Aby utworzyć wieloarkuszowy plik DWFx za pomocą okna dialogowego Opublikuj

Muszą być spełnione następujące wymagania:

Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, zostaną utworzone jednoarkuszowe pliki DWFx.

Aby utworzyć wieloarkuszowy plik DWFx za pomocą okna dialogowego Menedżer zestawów arkuszy

Musi być spełnione następujące wymaganie:

 1. Wybierz wszystkie arkusze, które mają zostać opublikowane.
 2. W Menedżerze zestawów arkuszy na karcie Lista arkuszy kliknij przycisk Opublikuj.
 3. Na przycisku rozwijanym Opublikuj, używając zmian ustawień strony kliknij pozycję Ustawienia strony DWFx.

Publikowanie jednoarkuszowych plików DWFx

Aby opublikować jednoarkuszowy plik DWFx, można użyć okna dialogowego Drukuj. Jeśli powyższe wymagania nie będą spełnione, w celu publikowania jednoarkuszowych plików DWFx można także używać okna dialogowego Opublikuj lub Menedżera zestawów arkuszy.


Znane ograniczenia